Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Sánta Áron

Budaörs Önkormányzata - Képviselő 2009-2014, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 49 hozzászólás
Találatok
40 db
9 db
1.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2014.09.24.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet „céltartalékok előirányzatainak felszabadításáról” szóló rendelkezéseinek módosítása

Budaörs Város TSZT és egyes területekre vonatkozó HÉSZ jóváhagyás (rendeletalkotás)

ARAMIS SE kérelme a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola sportcsarnokkal kapcsolatban

Budaörs Város területén térfelügyeleti rendszer bővítésének II. üteme

Budaörs, Kertész utca felújítása, vízelvezető rendszer javítása, bővítése

2.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2014.07.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

9. Napirendi pont

3.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselo-testületének ülése 2014.06.18.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Ostor utca 2. sz. alatti támfal helyreállítása

4.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselo-testületének ülése 2014.05.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

38. Napirendi pont

40. Napirendi pont

44. Napirendi pont

5.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ülése 2014.04.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2014.03.26.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV.15.) ÖKT. rendelet módosítása a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában megfogalmazottak alapján

11.) Az 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésére, kézilabda pálya kialakítására és lefedésére vonatkozó vázlattervi változatok alapján döntés a továbbtervezést illetően

15.) A Budaörs, Temető u. 1. szám alatti, Budaörsi Köztemető ingatlan-nyilvántartási határain belül, virág árusítására alkalmas hely kijelölése

19.) A gyermek napközbeni ellátását biztosító Alpha-Terra Szolgáltató Nonprofit Betéti Társasággal kötött támogatási szerződés módosítása

21.) Együttműködési Megállapodás jóváhagyása az Illyés Gyula Gimnázium részvételével működő Budaörsi Szolgáltató és Művészeti Iskolaszövetkezettel

36.) Budaörsi Új Lap támogatása

7.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2014.02.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetési Rendelete

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” támogatott projekt (Budaörs szennyvizeinek bevezetése a fővárosi hálózatba)

Budaörsi Városfejlesztő Kft. kérelme – ÁFA miatti önrevízióhoz kapcsolódó forrás biztosítása

8.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Az intézmények bérleti díjáról rendelkező 285/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat módosítása

9.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása

Budaörs Város területén térfelügyeleti rendszer üzemeltetése

Céltartalék felszabadítás a Budaörsi Advent rendezvényre

Önkormányzati képviselet az intézményi tanácsok munkájában

Multi funkciós sportcsarnok előzetes megvalósíthatósági tanulmánya

Budaörs, Őszibarack u. 3126/2 hrsz -ú „kivett üzlet” megnevezésű ingatlan felújítása, hasznosítási javaslat

Kiemelt előirányzatok tételeinek költségvetési rendezése (Herman O. Ált. Iskola udvari térvilágítás, 1. sz. Általános Iskola udvari hangszóró kiépítés és homlokzati felirat)

ARAMIS SE 2013. évi kiegészítő önkormányzati támogatása

Energiahatékony iskolák fejlesztése – pályázati lehetőség

Budaörs Kézilabda Sport Kft. támogatási kérelme

10.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról.

Céltartalék felszabadítása az állami fenntartásba került intézmények többletfeladatainak megvalósításához.

11.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2013.09.05.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Átcsoportosítás sportcélú támogatások tárgyában

Polgármester helyettesítése az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsának ülésein

Együttműködési megállapodás elfogadása, valamint a pályázat kiírása az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark budaörsi oktatási intézmények által történő látogatásával kapcsolatban

12.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2013.07.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Intézmények bérleti díja

Céltartalék felszabadítása (ARAMIS, BDSE)

13.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ülése 2013.06.20.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörsi Városfejlesztő Kft. geotermikus energiahasznosítási javaslatáról szóló 362/2012.(IX.26.) ÖKT. sz. határozat módosítása (Budaörsi termálkút vízjogi engedély módosításához szükséges tervezési feladatok ellátása)

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. 2013. évi Üzleti Terve

A TÖRS Kft. tulajdonában lévő TÖRSVÍZ Kft. részesedés megvásárlása és a TÖRS Kft. végelszámolásának kezdeményezése

Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása

Élmény- és termálmedence, valamint napkollektorok kialakítása a Városi Uszoda területén

14.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2013.06.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

15.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.05.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

19. Napirendi pont

24. Napirendi pont

44. Napirendi pont

47. Napirendi pont

16.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.04.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Többcélú Kistérség Társulással kapcsolatos döntések

17.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.04.10.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

33.) Javaslat a Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány támogatására

36.) Céltartalék felszabadítása - nagy értékű tárgyi eszköz, bridzsasztal és sakk támogatási kérelem

41.) TAO támogatással összefüggő fejlesztési elképzelések

44.) Budaörsi helyi buszjárat 2013-2019 eredményének megállapítása

47.) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság együttműködése a Budaörsi Játékszín belső ellenőrzése során

18.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2013.03.07.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

19.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Családi házak utólagos hőszigetelése pályázat kiírása - A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, helyi támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotása

A 2013. évi Budaörs Fesztivál megrendezése

Frankhegy Vizi közmű fejlesztés I/A-B ütem

20.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése ülése 2013.01.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezésű pályázaton való részvétel. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

A Képviselő-testület 2013. évi Munkaterve. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

21.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

4.) Önkormányzati rendelet a Clementis László működtetői ösztöndíjról

13. Budaörsi helyi buszjárat 2013-2019 eredményének megállapítása

14.) A BKK Zrt. ajánlata tömegközlekedési közszolgáltatásért 2013. évben fizetendő díjakra vonatkozóan

31.) A 16. Budaörsi Fesztivál 2013 évi támogatási kérelme, programterve

35.) Budaörsi Játékszín pót-előirányzat kérelme

39.) Beszámoló a Budaörsi Városfejlesztő Kft. tevékenységéről

48.) Budaörs Kártya bevezetése - Városfejlesztő Kft. Budaörs Kártya Divízió

22.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.11.07.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Köznevelési intézményműködtető szervezet alapítása

Budaörsi oktatási intézmények foglalkoztatottjainak ösztöndíja (Clementis László működtetői ösztöndíj alapítása és ösztöndíj folyósítási szabályzatának megállapítása

Helyi védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása

Budaörsi Városfejlesztő Kft. - Postaépület hasznosítási tanulmány elkészítésére ajánlat

23.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.10.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

TIOP 2.2.6 kódszámú pályázat

24.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.10.11.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Megállapodás megkötése a járási hivatal budaörsi kirendeltségének kialakításához

A 337/2012.(IX.05.) ÖKT sz. határozat módosítása (állásfoglalás a Belügyminiszter BM-9741/2012. számú, az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosítására irányuló előterjesztés-tervezetéről)

Budaörsi Római- Katolikus Egyházközség támogatása a Kőhegyi Kápolna balesetveszély elhárítása munkálataihoz

25.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.09.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

9.) Tájékoztatás és céltartalék felszabadítása a térfelügyeleti rendszerrel kapcsolatban

11.) Tájékoztatás a Képviselő-testület számára a közigazgatási rendszer átalakításának aktuális kérdéseiről, a köznevelési intézményeket valamint más, kistérségi fenntartású intézményeket érintő változásokról

16.) Helyi tömegközlekedés pályáztatása, 2013. évtől a szolgáltatás biztosítása

21.) Fecskeházak létesítése

23.) Hunyadi János emlékpark átépítése, koncepciótervek és költségbecslések kétféle változatának bemutatása

35.) A KH hitelszerződés módosításával kapcsolatos vizsgálat kezdeményezése

41.) Budaörsi Rádió támogatási kérelme

26.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése ülése 2012.09.07.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Felterjesztési jog gyakorlása. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Nyilatkozat az állami fenntartásba kerülő, Budaörs területén működő közoktatási intézmények sorsával kapcsolatban. Előterjesztő: Sánta Áron, Filkey Péter képviselők

Városközpont rövid, közép és hosszútávú fejlesztése. Előterjesztő: Sánta Áron Kálóczi Imre képviselők

A 244/2012.(VI.20) ÖKT számú határozat - Előzetes döntés Budaörs Város egészségügyi és szociális fejlesztési tervéről szóló tanulmány készítésére – módosítása Előterjesztő: Sánta Áron képviselő

27.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése ülése 2012.08.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korosztály részére beruházás megvalósítása érdekében átcsoportosítás

A BNNÖ kérelme támogatási szerződések elszámolási határidejének meghosszabbítására (Heimatmusem és Kőhegyi Kápolna)

Budaörsi városi piac létesítésének előkészítése

A Parkolási rendelet felülvizsgálata

Családi házak utólagos hőszigetelésére pályázat kiírása

Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

28.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése ülése 2012.07.18.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Fővárosi Vízművek Zrt és Budaörs Város Önkormányzata között 1997. 12. 19-én létrejött Együttműködési Megállapodás fenntartása, hatályban tartása

„Televízió Budaörsért” Alapítvány – közszolgáltatási, támogatási szerződés

29.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ülése 2012.07.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

30.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.06.20.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A 2012. évi intézmény-felújítások II. ütem, kivitelezési munkák megvalósításának jóváhagyása, forrásátcsoportosítás

Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása a 4080/11 hrsz-ú területen

Év közi esetenkénti hétvégi szolgálatok finanszírozása

2012 évi Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand multifunkciós sportpályák terveinek jóváhagyása és a beruházás I. ütemének keretein belül, kivitelezési munkák megvalósításának jóváhagyása, és forrásátcsoportosítás

Részvétel a „Gyere haza! – Magyarország vár” programban

31.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.05.23.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2011. évről

Budaörsi oktatási, nevelési intézmények

Önkormányzati ingatlanok felújításához szükséges keret biztosítása

Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korosztály részére

TAO pályázattal kapcsolatos döntés (önrész biztosítása)

BSC Labdarugó Szakosztályának plusz támogatási kérelme a 2012-2013-as bajnoki szezonra

Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. 2011. évi beszámolója

A TÁMOP 2.4.5/4 jelű pályázaton való részvétel

32.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A BTG Kft. bevonása a Képviselő-testület 94/2012. (III.28.) ÖKT. számú határozatában megbízott Városfejlesztő Kft. általi ingatlanvagyon felmérésbe

Elszámolási határidő meghosszabbítására benyújtott kérelem

Budaörsi Köztemető üzemeltetés átadására vonatkozó javaslat

Megállapodás helyközi személyszállítás feltételeiről

33.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.03.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

11. Napirendi pont

23. Napirendi pont

31. Napirendi pont

34.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

32. Napirendi pont

35.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.12.15.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

11. Napirendi pont

18. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

24. Napirendi pont

36.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

13. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

32. Napirendi pont

34. Napirendi pont

37.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.10.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13. Napirendi pont

17. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

38. Napirendi pont

38.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12. Napirendi pont

24. Napirendi pont

31. Napirendi pont

39.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2011.08.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

40.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.07.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Budaörs, Ifjúság utca 20. fsz. 2. sz. alatti ingatlan használatba adása

Kamaraerdei Részönkormányzat vezetőjének megválasztása

Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhasznosító Kft. működésével kapcsolatos döntések

41.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.06.19.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Budaörsi Városfejlesztő Kft. geotermikus energiahasznosítási javaslatáról szóló 362/2012.(IX.26.) ÖKT. sz. határozat módosítása (Budaörsi termálkút vízjogi engedély módosításához szükséges tervezési feladatok ellátása)

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. 2013. évi Üzleti Terve

A TÖRS Kft. tulajdonában lévő TÖRSVÍZ Kft. részesedés megvásárlása és a TÖRS Kft. végelszámolásának kezdeményezése

Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása

Élmény- és termálmedence, valamint napkollektorok kialakítása a Városi Uszoda területén

42.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.11.28.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

5. Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról

15.) Együttműködés az Újbuda Önkormányzattal a kamaraerdei buszforduló kiépítése céljából

25.) EKOP-3.1.3 "Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre

40.) A Budaörsi SportFest, valamint az V. WBPF Világbajnokság 2013. évi megrendezésének támogatása

43.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2011.08.24.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

44.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.07.27.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

20. Napirendi pont

45.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.07.05.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

46.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.06.22.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

47.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.05.18.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

32. Napirendi pont

48.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.05.05.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

49.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.04.21.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont