Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Sarkadi Attila

Pomáz - Képviselő, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Szociális és Egészségügyi Bizottság
-

Bemutatkozás

Telefon: (26) 328-833

Felszólalások

Összesen 40 hozzászólás
Találatok
39 db
1 db
1.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város közbiztonságának 2023. évi helyzetéről szóló beszámolójának megismerésére

5. Előterjesztés az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának megismerésére

6. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2023. évi beszámolójának megismerésére

2.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.03.07.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről

10. SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS az „Anamorfózis” ivókút helyének, témájának kiválasztása ügyében

3.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tájékoztatójának megismerésére

14. Előterjesztés Pomáz város 2023. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására

4.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Pomáz Város 2024. év költségvetéséről I.-olvasat

3. előterjesztés a művészi ivókutak elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

5.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - I. olvasat

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2024. évi célfeladat meghatározására

7. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. átmeneti finanszírozás biztosításáról

8. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére a 2023.évre meghatározott célfeladatok teljesítésének értékelése és a 2024.évi célfeladatok meghatározásáról

12. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának bővítésére.

20. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

21. Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítésére

6.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalnak helyt adó épületek, valamint a Gyermekorvosi Rendelő takarítási feladatainak ellátására

13. Egyéni képviselői indítvány a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. székhely épületének homlokzati felújításának támogatására

15. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

7.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

8.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

19. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló szerződés megkötéséhez biztostó társaság versenyeztetést követő kiválasztására

8. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyására

13. Előterjesztés a pomázi piac és vásár működéséről és üzemeltetéséről szóló döntés meghozatalára

15. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására

23. Képviselői kérdések

9.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

11. Előterjesztés a városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. olvasat)

19. Előterjesztés Alcsevicát feltáró út nyomvonalának meghatározására

21. Képviselői kérdések

10.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Kft. üzemeltetésében álló Teleki-Wattay kastély konyhájának és éttermének bérbevételére és az alvállalkozói feladatok együttes ellátására lefolytatott pályázati eljárásról szóló döntés megismerésére

9. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére célprémium kitűzésére

10. Beszámoló a 2023. I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról

17. Előterjesztés Pomáz Város közművesítetlen építési telkeinek főépítészi szakmai konzultációjával kapcsolatos döntésre

11.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.07.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a „Bem József és Luppa Vidor utca járda felújítása” tárgyú beruházás során felmerülő pótmunka elrendelésére

12.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

8. Előterjesztés az óvodai dolgozók bérrendezésére

15. Előterjesztés a Pomáz, belterület 2131/26 és 2131/31 hrsz.-ú ingatlan teniszpálya működtetése céljára történő bérbeadására

18. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a védőnői feladatok átadására

19. Képviselői Kérdések

13.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. -nek az Önkormányzat felé fennálló tartozások rendezését szabályozó megállapodás tervezetének jóváhagyására

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének jóváhagyására

6. Előterjesztés a Pomáz Kft. könyvvizsgálójának megbízására

9. Előterjesztés a temetők rendjéről szóló 16/2018.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására

22. Előterjesztés a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetésére

24. Előterjesztés Pomáz 020 hrsz-ú területek rendezése előzetes testületi véleménykérés belterületbe vonás és HÉSZ módosítás kapcsán

28. Képviselői kérdések

14.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése

15.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a jégpálya felállítása, a szelistye játszótér felújítása és a Beniczky 71. szám alatt található önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítása körülményeinek vizsgálatáról szóló pontosított jelentés megismerésére

16.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

6. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz város Zöldfelületi növényalkalmazási koncepciójának és a Zöldfelületi növény-kiültetési terveknek az elfogadására

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2019 (I.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

13. Előterjesztés az időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló 23/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

17.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

6. Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselői tagja kinevezésére

5. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2022. munkaévről szóló szakmai beszámolójának megismeréséről

13. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

14. Sürgősségi előterjesztés a Pomáz, belterület 2131/26 és 2131/31 hrsz.-ú ingatlan teniszpálya működtetése céljára történő bérbeadására

15. Sürgősségi előterjesztés a földgáz és villamos energia közbeszerzés 2023. évi lebonyolítására

18. Képviselői kérdések

18.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.02.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4. SÜRGŐSSÉGI Szóbeli Előterjesztés a Pomáz belterület 449 hrsz. alatti - természetben Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. számú ingatlan – egyes helységeire vonatkozóan (Városháza földszintje) létrejött Járási Megállapodás megszüntetésére

20.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés a település 2023. évi költségvetés tervezetének megismerésére

20. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-vel kötött műsorszolgáltatásra vonatkozó vállalkozói szerződés felülvizsgálatára

23. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz város közvilágítási rendszere korszerűsítésének tárgyában kiírandó tervezési és kapcsolódó feladatok feltételeinek meghatározására, jóváhagyására

24. Képviselői kérdések

21.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 1. rész 2022.12.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. január-február-márciusi hónapra vonatkozó működési megoldással kiegészített átfogó likviditási terv elfogadására

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

7. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására

11. Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására I. olvasat

22.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozási terv megismerésére

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására

6. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

23.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában elrendelt és lefolytatott belső ellenőrzés eredményének megismerésére

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismerésére

9. Előterjesztés a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés módosítására

11. Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, zártkerti 10228/2 hrsz.-ú 1147 m2 térmértékű, kivett gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

15. Előterjesztés Pomáz Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 3. - Budakalász-Pomáz elkerülő út megvalósítását érintő - módosítására. Egyeztetési tervdokumentáció elfogadására és partnerségi egyeztetésre bocsájtására

18. Előterjesztés a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetésére

22. Képviselői kérdések

24.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

17. Képviselői kérdések

25.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.01.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

6. Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

8. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására

17. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9572/26 hrsz-ú 984 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

31. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. belső ellenőrzésének elindítására.

32. Képviselői kérdések

26.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.07.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Előterjesztés orvosi ügyeleti ellátásáért fizetendő díj emelése iránti kezdeményezés elbírálására

27.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet tervezet elfogadására I. olvasat

28.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására

4. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetés Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására

6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

12. Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzési jelentéséről

29.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására (II.forduló)

12. Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. április 1-től, 2023. március 30-ig tartó időszakra támogatási megállapodásának elfogadására

19. Előterjesztés a Beniczky utca 35. szám alatti, Goethe köz felöli 293 nm-es épületrész felújításnak, rendeltetésmód változtatásának becsült költségei elfogadására.

23. Képviselői kérdések

30.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.03.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról

9. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására

10. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére történő átadására irányuló kezdeményezés elbírálására

31.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Előterjesztés a Pomázi Civil Szövetség pályázatának benyújtásához szükséges ingyenes használatba adásra vonatkozó megállapodás megkötésére

32.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

11. Előterjesztés időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló rendelet előkészítéséről

15. Képviselői kérdések

33.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött használati megállapodás megszüntetéséről

8. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének jóváhagyására

11. Előterjesztés a Hungast Vital Kft. gyermekétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan

12. Előterjesztés a biológiai szúnyoggyérítésre történő átállás megkezdéséről és annak költségéről

13. Előterjesztés a település 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására

34.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

13.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Tv által felajánlott videó anyagok digitalizálására és a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár keretei között létrehozandó digitális archívum létrehozására

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

17.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadásáról

35.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.12.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budakalász fél-elkerülő

Feladatellátási szerződés jóváhagyása

36.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

5.Előterjesztés a helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

6.Előterjesztés a körzetenkénti felosztás alapján kivethető adómérték megállapítás lehetőségeinek megvizsgálására

10.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására

11.Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. évi Támogatási megállapodásának elfogadására

18.Előterjesztés három fa helyi védelem alá helyezési eljárásának megindítására

19.Előterjesztés a magáningatlanon történő fakivágásra, valamint a növények telekhatártól mért ültetési távolságának és a telekhatárra ültetett sövények magasságának korlátozására vonatkozó rendelet megalkotásának előkészítésére

23.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának a Víz Koalíció által indított petícióhoz történő csatlakozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

28.Képviselői kérdések

37.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

7.Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára

10. Napirendi pont

12 12.Előterjesztés egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátására

Előterjesztés helyi típusú műsor gyártására vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztés a külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati döntések során érvényesítendő szempontok meghatározására

18. Napirendi pont

Előterjesztés Pomáz, Cseresznyés utcai lakos kárigényének elbírálására

20 Előterjesztés az önkormányzat által végeztetett síkosság mentesítés során, a hatékonyabb és környezetkímélőbb szóróanyag beszerzésének és használatának előírására

38.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az óvodai és bölcsődei intézmények 2020/2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

6. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

9. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

10. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatalára

11. Tájékoztató a 2021.évi első félévi pénzügyi teljesítésről.

15. Előterjesztés a Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározásáról szóló 35/2021. (II. 11.) számú önkormányzati határozat módosítására

18. Előterjesztés a Pomáz Barátai Társaság kérelmének elbírálására, a Beniczky 2. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozólag

21. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9398 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1460 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelölésére

26. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Üzleti tervének és Beszámolójának jóváhagyására

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz városában műjégpálya megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

39.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.08.26.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Előterjesztés a Szentendre Hivatásos a Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló pontosított beszámoló megismerésére

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.12) számú önkormányzati rendelet módosítására

3. Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról

9. Előterjesztés az Óbuda Zrt. tulajdonában álló és Pomáz területén elhelyezkedő ingatlanjainak ajándékként történő elfogadására

12. Előterjesztés Pomáz Város közigazgatási területén kihelyezendő közúti jelzőtáblákra

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására

16. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

17.Képviselői kérdések

40.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

17. Képviselői kérdések