Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Schmidt Csaba

Tatabánya Önkormányzata - Képviselő 2019 - 2023, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

Alsógalla, Óváros – 2. sz. evk.Tatabányán élek és nap mint nap azon dolgozom, hogy a város a legjobb otthont nyújtsa mindenki számára! Hiszem, hogy együtt sikerülhet!

Felszólalások

Összesen 15 hozzászólás
Találatok
15 db
0 db
1.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.02.16.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

06. A lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

07. Tatabánya, Tulipános Ház 2139/3, 2140/1, 2140/2, 2138 helyrajzi számúingatlanokat magába foglaló telektömbjére vonatkozó településrendezési tervmódosítása

09. Tatabánya M.J.V. Településrendezési tervének módosításához szükségestelepülésfejlesztési döntés a STRABAG Aszfalt Kft. 0220/1-2 hrsz., és azEURONENERGY GANYMEDE Kft. 16802, 011/31, hrsz. számú ingatlanokatérintően

2.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.12.15.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

04. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás működésével kapcsolatos tájékoztató és a 2023. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések

33. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

18. Vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések

08. 2023. évre szóló költségvetési koncepció

3.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.11.17.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

09. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi beszámolója

11. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

13. Döntés a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ átszervezéséről szóló 393/2022. (X.20.) határozat végrehajtásáról

4.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

13. Önálló képviselői indítvány: TOP Plusz projektek végrehajtásához kapcsolódó döntés

5.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.06.16.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

02. Döntés a nevelési-oktatási intézmények és a bölcsődék intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

03. Tatabánya Megyei Jogú Város aktualizált klímastratégiájának jóváhagyása a „Klímatudatosság erősítése Tatabányán” című KEHOP-1.2.1-18-2019-00244 azonosítószámú projekt keretében

05. Tatabánya, Lapatári Malom és Környékének fejlesztése – Telepítési Tanulmányterv szerinti Településrendezési Eszközök módosításának megindítása,

S01. Ülő nő” és „Sütkérező mackó” szobrok áthelyezése a József Attila Megyei Könyvtár épületéhez - szoborhelyszínek jóváhagyása

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. II. félévi munkaterve

08. Indítható óvodai csoportok száma és fenntartói engedély a maximális óvodai csoportlétszám túllépésére a 2022/2023-as nevelési évben

13. Kérdések

6.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.05.26.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

06. Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. évet érintően

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

S2 Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének és az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

05. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal határozathozatali kötelezettség elmulasztása miatt kibocsátott KE/3/349-1/2022. számú törvényességi felhívása tárgyában

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelete

08. ELENA programmal kapcsolatos döntések

09. T-Busz Kft. közszolgáltatásról szóló 2021. éves beszámolója, döntés a bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséről

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

07. Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (2021-2027) II. körös tárgyalása és elfogadása

20. Kérdések

7.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.04.21.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. A közterületek használatáról szóló 8/2014.(II.24.) rendelet módosítása

16. Az Agora Nonprofit Kft. portfólió tisztításának lehetőségei

19. Döntés a Tatabányai Arany János Óvoda, a Tatabányai Benedek Elek Óvoda, a Tatabányai Gyermekkert Óvoda, a Tatabányai Kertvárosi Óvoda, a Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetőinek a vezetői ciklusukat összefoglaló beszámolóinak elfogadásáról

18. Döntés a Tatabányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői munkakör betöltésére benyújtott pályázatról

04. 8156 j. Tatabánya – Vértessomló összekötő út 0+000 – 11+240 km szelvények közötti szakasz fejlesztése - Településrendezési eszközök módosítása

02. Döntés önkormányzati bérlakásokról az ukrajnai háború elől menekülők elhelyezése érdekében

05. Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (2021-2027) elfogadása

07. Döntés térfigyelő és rendszámfelismerő kamerák telepítéséről

09. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Ipari Projekt Hungária Kft. között létrehozandó adásvételi szerződés az IPH Kft.-nek nyújtott kölcsönhöz kapcsolódóan

10. A Tatabánya Petőfi Sándor utca 6151/151 hrsz-ú ingatlanra, az Alba-Power Kft. részéről beérkezett pályázat elbírálása

14. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 11. számú gyermek háziorvosi körzetének ellátásáról

23. Kérdések

8.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.03.17.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

S05. A Mélygarázs próbaüzemének meghosszabbítása

01. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat parkolóhely biztosítása iránti kérelme

03. Lakások kivonása az önkormányzati bérlakás állományból ukrajnai háború elől menekülők elhelyezésére

04. A Nyári Napközis Tábor 2022. évi ingyenességének biztosítása

07. T-Szol Zrt. díjemelési kérelmének elbírálása Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és a közterületeinek tisztántartására

08. Tatabányai Jégpálya fejlesztéséhez szükséges döntések

S01. A LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében Tatabánya közösségi kerékpáros rendszer állomásainak, valamint Levegőtisztasági adatokat mérő és kijelző információs kapuk pályázati forrásból történő megvalósítása

12. Kérdések

13. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

9.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.02.17.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének utolsó módosítása

03. Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

S05. Döntés a város egészségügyi alapellátási feladataival kapcsolatban

09. Tatabánya Megyei Jogú Város 2021-2026. időszakra szóló IV. Környezetvédelmi programja (II. forduló)

11. TOP projektekhez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról döntés

13. Önálló képviselői indítvány: A Csónakázó-tó helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása

S02. Magyarné Kocsis Andrea Pénzügyi Bizottság elnöke és Pataki Zoltánné Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke által benyújtott: Tatabánya Megyei Jogú Város 909/2021. (VII.15.) Közgyűlési határozatának végrehajtása

15. Kérdések

10.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.12.16.
Videófelvétel
42 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. László György korábbi önkormányzati képviselő Tatabánya saját halottjává nyilvánítása

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

04. A fizető várakozás rendjéről szóló 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása

05. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosítása

S03. 29-2016. (XI.29.) ör. módosítása

06. A. Tatabánya, Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása 19 részterületen, B. CARBONEX Kft. munkásszálló kialakítása céljából

S05. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

12. Tatabánya Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosításához szükséges településrendezési döntés: Tatabánya Tudományos-Technológiai Park telepítése

S05. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

S03. 29-2016. (XI.29.) ör. módosítása

07. Törvényességi felhívás a 33/2021. (X.25.) az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 13/1998. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

08. Ügyvezető, valamint Felügyelő Bizottsági tag választás a TSC Labdarúgó Kft.-ben

09. Mandátumadás a Turulgáz Zrt. Közgyűlésére az új igazgatósági tag megválasztása, megbízási díjazásának megállapítása vonatkozásában

13. Köztéri szobrok felújítása

21. Döntés az Ingatlankataszter felülvizsgálatáról

19. Kölyök Kft. és Pidex Kft. kérelme

22. Döntés a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2022. évi pénzügyi kompenzációs szerződéséről

24. Döntés a TOP projektek forrás átcsoportosításáról

11.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.10.21.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

03. Döntések a Megyeháza tér alatti terem- és mélygarázzsal kapcsolatban, valamint térfigyelő kamerák telepítéséről

04. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet településképi eljárásokkal összefüggő hatásköri módostást tartalmazó rendelkezések

05. Tatabánya Településrendezési eszközök módosítása – az Alsógalla Kálvária és a volt bánhidai Erőmű területeire

12.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.09.23.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

06. Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

03. Tatabánya egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

04. Tatabánya Településrendezési eszközök módosítása – 19 részterületen véleményezési és partnerségi eljárás lezárása

02. sürgősségi

11. A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2021. évi pénzügyi kompenzációs szerződése és a közszolgáltatási szerződésének módosítása

13. KPVDSZ Művelődési Ház részére csereingatlan ideiglenes üzemeltetésbe adása

16. Elvi döntés a mélygarázzsal kapcsolatban

17. Tájékoztató a TOP-6. prioritási tengelye keretében (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I.) támogatásban részesített projektekről

18. A Tulipános Ház kivitelezésével kapcsolatos döntések

20. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város területén kialakítandó parkolási rend megvalósításának hivatali előkészítése

21. Önálló képviselői indítvány: A TSC Labdarúgó Kft-vel kapcsolatos döntések

22. Önálló képviselői indítvány: Emlékhely kialakítása

13.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.08.26.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. Tatabánya, HÉSZ módosítása a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után elhelyezendő személygépkocsi számának meghatározása

3. T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft-vel kapcsolatos döntések

6. Tatabánya, M1 óvárosi csomópont feletti terület fejlesztéséhez a Településrendezési eszközök tervezett módosítása – stratégiai döntés

8. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város háziorvosi körzeteiben történő személyi változásokról.

12. Csatlakozás a Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai Szövetségéhez

8. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város háziorvosi körzeteiben történő személyi változásokról.

14. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

16. Kérdések

14.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.07.22.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Sürgősségi - Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 908/2021. (VII.15.) számú határozatának megerősítése, polgármesteri vétó miatt

2. Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3. Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. Bizottsági tagok megválasztása

6. Tatabánya Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek 2021. évi módosításához szükséges településfejlesztési döntések

5.Tatabánya Településrendezési eszközök módosítása – 19 részterületen Véleményezési és partnerségi eljárás lezárása

12. Multifunkciós csarnokkal kapcsolatos döntések meghozatala

13. Tatabánya, belterület 5497/2 és 5499/12 hrsz-ú kivett közutak elnevezése

15.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016.01.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1 2016. évi költségvetési rendelet (I. forduló)

2 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

4 Önkormányzati felterjesztés a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban

5 Javaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú lakóingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására

6 Törzsvagyonként nyilvántartott ingatlanok átsorolása