Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Sipos Zoltán

Pomáz - Képviselő, Független

Korábbi tisztségek
Szociális és Egészségügyi Bizottság, Elnök
-

Bemutatkozás

Telefon: (20) 294-4498

Felszólalások

Összesen 27 hozzászólás
Találatok
26 db
1 db
1.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város közbiztonságának 2023. évi helyzetéről szóló beszámolójának megismerésére

5. Előterjesztés az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának megismerésére

6. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2023. évi beszámolójának megismerésére

7. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2011. (XII.1.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

8. Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2023. (XI.02.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat közművelődésről szóló 4/2000 (IV. 25.) számú rendeletének módosítására - I. olvasat

11. Előterjesztés a Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének támogatására

14. Előterjesztés a tűzifaként hasznosítható faanyag rászorulók részére történő átadására

15. Előterjesztés a Hungast Vital Kft. szolgáltatási egységár módosító javaslatának elfogadásáról

2.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.03.07.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről

10. SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS az „Anamorfózis” ivókút helyének, témájának kiválasztása ügyében

3.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ étkeztetési feladatainak a Pomázi Zenekastély Kft. általi ellátására kötött Vállalkozási Szerződés módosítására I. olvasat

8. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

14. Előterjesztés Pomáz város 2023. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására

15. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítéséről szóló 19/2024 (I. 30.) Önkormányzati határozat módosítására

16. SÜRGŐSSÉGI Pomáz Város Önkormányzatának tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása kapcsán éven túli kötelezettségvállalás engedélyezésére

17. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

4.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Pomáz Város 2024. év költségvetéséről I.-olvasat

3. előterjesztés a művészi ivókutak elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

5.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi pont

6.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft-nek az Önkormányzattal szemben szállítói tartozás jogcímén fennálló tartozás fizetési kötelezettségének megtárgyalására

19. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló szerződés megkötéséhez biztostó társaság versenyeztetést követő kiválasztására

8. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyására

12. Előterjesztés a pomázi Műjégpálya felállítására és tárgyi ingatlan hasznosítására

18. Előterjesztés a Klisováci elkerítés rendezésére vonatkozó előzetes testületi véleménykérésre

7.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

11. Előterjesztés a városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. olvasat)

13. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadására

15. Előterjesztés a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírás feltételrendszerének meghatározására

19. Előterjesztés Alcsevicát feltáró út nyomvonalának meghatározására

21. Képviselői kérdések

8.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

8. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyására

9. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére célprémium kitűzésére

14. Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

10. Beszámoló a 2023. I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról

13. Előterjesztés „Szociális díj” 2023. évi adományozására felhívás kiírására

15. Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár 2023. első félévi beszámolójának megismerésére

17. Előterjesztés Pomáz Város közművesítetlen építési telkeinek főépítészi szakmai konzultációjával kapcsolatos döntésre

9.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

8. Előterjesztés az óvodai dolgozók bérrendezésére

15. Előterjesztés a Pomáz, belterület 2131/26 és 2131/31 hrsz.-ú ingatlan teniszpálya működtetése céljára történő bérbeadására

18. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a védőnői feladatok átadására

19. Képviselői Kérdések

10.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2019 (I.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

14. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

15. Beszámoló a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

16. Előterjesztés a gyermekek nyári napközbeni ellátásának módjával kapcsolatos döntés meghozatalára

19. Előterjesztés Közszolgálati díj 2023. évi elnyerésére felhívás kiírására

11.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselői tagja kinevezésére

5. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2022. munkaévről szóló szakmai beszámolójának megismeréséről

12. Előterjesztés a Pomáz Polgármesteri Hivatal személyi állományának pontosítására

13. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

16. Sürgősségi Előterjesztés a Pomáz város területén lévő fák állapota felmérésének és az ápolásra szoruló fák szakszerű ellátásának támogatására

12.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának felülvizsgálatára

11. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

14. Előterjesztés a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

22. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között 2023. évre vonatkozó feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

23. Előterjesztés az MLSZ sportpálya vonatkozásában előzetes elvi döntés meghozatalára

29. Előterjesztés a” Pomáz, Messelia-hegy csapadékvíz-elvezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagjainak az elfogadására

13.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés a település 2023. évi költségvetés tervezetének megismerésére

20. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-vel kötött műsorszolgáltatásra vonatkozó vállalkozói szerződés felülvizsgálatára

23. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz város közvilágítási rendszere korszerűsítésének tárgyában kiírandó tervezési és kapcsolódó feladatok feltételeinek meghatározására, jóváhagyására

14.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 1. rész 2022.12.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. január-február-márciusi hónapra vonatkozó működési megoldással kiegészített átfogó likviditási terv elfogadására

5. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére pályázati felhívás kiírására

7. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására

11. Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására I. olvasat

15.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

12. Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról szóló 112/2022. (V.26.) önkormányzati határozat módosítására

23. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült belső ellenőrzési jelentésében foglaltak alapján készített intézkedési terv jóváhagyására.

24. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a Műjégpálya-üzemeltetési szerződés módosítására

27. Képviselői kérdések

16.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában elrendelt és lefolytatott belső ellenőrzés eredményének megismerésére

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismerésére

5. Előterjesztés a Teleki-Wattay Kastélyban tartandó polgári szertartások után felszámolt szolgáltatások díjtételeire

9. Előterjesztés a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés módosítására

22. Képviselői kérdések

17.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

18.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

22. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet átadására

8. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

16. Előterjesztés a Pomáz Berkenye utca (944/10 és 945/4 hrsz) megvalósítandó útfelújítására, útépítésére vonatkozó döntésekre

19. Előterjesztés a Dera-patak 4+916 szelvényében építendő gyalogos híd beszerzési eljárásával kapcsolatos bíráló bizottság tagjainak elfogadására

19.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására

6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

20. Előterjesztés Pomáz Város háziorvosi rendelőjébe EKG készülék megvásárlásának támogatására

25. Előterjesztés komposztálási kampány támogatására

20.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására (II.forduló)

10. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi beszámolójának elfogadására

23. Képviselői kérdések

21.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

17.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadásáról

22.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

6.Előterjesztés a körzetenkénti felosztás alapján kivethető adómérték megállapítás lehetőségeinek megvizsgálására

8.Előterjesztés Pomáz Város 2022. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyására

10.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására

20.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2022. évi Fejlesztési és Pályázati Akciótervének megalkotására

27.Sürgősségi előterjesztés gasztroenterológiai diagnosztikai eszköz beszerzésének támogatására a Szentendrei Egészségügyi Intézménynél

28.Képviselői kérdések

23.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

10. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésével kapcsolatos egyes költségek átvállalására vonatkozó képviselői indítványhoz

11. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére

24.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

7.Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára

12 12.Előterjesztés egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátására

Előterjesztés Pomáz, Cseresznyés utcai lakos kárigényének elbírálására

21 SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldása ügyében

25.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítás, településrendezési és településtervezési szerződés megkötésére

26.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Váci Tankerületi Központtal, a Teleki -Wattay Kastély ingatlan tárgyában kötendő Használati Megállapodás megkötésére

28.Képviselői kérdések

25.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az óvodai és bölcsődei intézmények 2020/2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

5. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

6. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló eljárás megindítására

9. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

10. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatalára

12. Előterjesztés a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondására

13. Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

15. Előterjesztés a Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározásáról szóló 35/2021. (II. 11.) számú önkormányzati határozat módosítására

18. Előterjesztés a Pomáz Barátai Társaság kérelmének elbírálására, a Beniczky 2. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozólag

21. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9398 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1460 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelölésére

25. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízására

26. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Üzleti tervének és Beszámolójának jóváhagyására

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz városában műjégpálya megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

26.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.08.26.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról Előadó: Leidinger István polgármester

5. Előterjesztés a Szentendre Hivatásos a Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló pontosított beszámoló megismerésére

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.12) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság előterjesztése a 8/2021. (VI. 22.) számú bizottsági határozat alapján, a Pomáz város tulajdonában lévő 3614-es hrsz-ú

7. Előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésére

12. Előterjesztés Pomáz Város közigazgatási területén kihelyezendő közúti jelzőtáblákra

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására

16. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

27.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására