Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Sólyomvári Béla

Biatorbágy Önkormányzata - Képviselő 2014-2019

Korábbi tisztségek
Településfejlesztési Bizottság
2014 - 2019
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 74 hozzászólás
Találatok
74 db
0 db
1.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

2.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott államigazgatási véleményezés lezárásáról

3.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázat lakossági szavazásáról

4.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról – tartaléklistára kerülésről szóló döntésről

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatról

5.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2018.10.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy közösségi közlekedésének felülvizsgálatáról – vizsgálati dokumentáció elfogadásáról

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

6.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről II. – a vázlatterv elfogadásáról

Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – a befogadott többletkapacitások alapján Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról

7.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.07.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervről

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételrő

Dévay utcai óvoda tetőfelújításáról

8.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Óvodai státuszbővítéssel összefüggő kérdésekről

Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II.23.) költségvetési rendeletének módosításáról

9.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

CTPark Alpha Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről

10.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

„Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról

A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekről

11.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról

12.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.01.25. 2018.01.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy 269-273 hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelemről

13.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről – Településrendezési szerződések megkötéséről

14.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

10.)Iharos völgyi tábor üzemeltetési tervéről.

15.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről

16.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.08.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató

17.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéssel kapcsolatos fedezet kiegészítésről

18.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáróla) A Budakörnyéki Közterület Felügyelet 2016. évi beszámolójáról

19.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

Városi Sportcsarnok építéséről – a tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó támogatási kérelemmel összefüggő kérdésekről

Járda építési keretösszeg felhasználásáról

A Viadukt Sport Kft.-vel kötött vagyonkezelői szerződés módosításáról

20.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

A KMOP 2009.5.2.1/B számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő műszaki és pénzügyi beszámolóról

Ughy Attila Sándor Táncsics utca 9. szám alatti ingatlanban foglalkoztató bedolgozói helyiség bérlésének kérelméről

Behajtási engedély védett övezetekbe

Viadukt utca 6. szám alatti emeleti lakás hasznosítási javaslatáról

Tájékoztatások, javaslatok

21.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Angeli utca fölötti területek belterületbe vonásáról, telekalakításról

22.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

23.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.08.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Városi jégcsarnok építéséről II. – a sportfejlesztési program önrészének biztosításáról

2. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

24.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város zöldterületeivel kapcsolatos rendeletek módosításáról, új rendelet alkotásáról:

25.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.01.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezése

26.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

Útfelújítási keretösszeg 2016. évi felhasználásáról

Grundfoci pálya építéséről

27.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.03.31.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolójáról

A Városgondnokság 2015. évi beszámolójáról

Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről

Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról – (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Tájékoztatások, javaslatok

28.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.02.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetése

29.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.12.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

30.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.10.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az Iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési terve

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosításáról

Városgondnokság telephelyével összefüggő kérdésekről

31.
Biatorbágy, rendkívüli képviselő-testületi ülés 2015.10.05.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, Kolozsvári utca (hrsz.: 704/2) sporttelepen atlétikai pálya megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról

32.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.09.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Érdi Tűzoltóság kérelméről

Sándor-Metternich kastély iskolabővítésével kapcsolatos az NSK-val megkötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

Fővárosi Vízművek Gördülő Fejlesztési Terv 2016-2030 időszakra, Beruházási Terv, Felújítási és Pótlási Terv

33.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.06.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Füzes táncegyüttes támogatási kérelméről

34.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.05.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól szóló rendelet módosításáról

Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri szobor pályázatról

35.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.04.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Biatorbágy Város koncepciója a köztéri műalkotások elhelyezéséről

Nagydobrony testvértelepülés támogatásáról

A fonyódligeti üdülő használatának és hasznosításának koncepciója I.

A Gyöngyvirág utca forgalmával összefüggő kérdésekről

Beszámoló a Városgondnokság munkájáról

Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola II. ütemének építési engedélyezési tervdokumentációja és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról

36.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.03.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolója, a külterületi illegális hulladék lerakatok fölszámolásának adminisztratív és operatív lehetőségei

37.
Biatorbágy, testületi ülés I. 2015.02.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

38.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.01.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 4/2006. (05.25.) Ör. sz. rendelet módosításáról

A köznevelési intézmények működésével kapcsolatos kérdésekről

A Barackvirág utca - Uray Géza út között lévő fejlesztési területtel összefüggő kérdésekről

39.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.12.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pestmegyei településközpontok fejlesztése–integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

40.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.11.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

10. Napirendi pont

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

41.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.09.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

A Karinthy utcai iskola udvarhasználati rendjéről

42.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.06.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

43.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Díszpolgári cím létrehozásáról

44.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2014.04.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2013. (VI. 28.) Ör. sz. rendelet módosításáról

A polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésen alapuló ösztönző rendszerének kialakításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) Ör. számú rendelet módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Kun László önéletrajzi regényének kiadásával összefüggő kérdésekről

45.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.03.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató az Önkormányzat tevékenységének lakossági megítéléséről

Pályázat benyújtása labdarúgó pálya építésére

A 2014. évi útfelújításokról

46.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.02.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A központi orvosi ügyelettel összefüggő kérdésekről

Földgázbeszerzéssel összefüggő kérdésekről

A Viadukt alatti forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásáról

47.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A lisztérzékenység szűrőprogramról

A Szent László utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Parkfenntartással összefüggő kérdésekről

A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervérőlszóló 176/2013. (XII.05.) önkormányzati határozat módosításáról

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

48.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzat adóssága - Magyar Állam által történő - 2014. évi átvállalásának igénybevételéről

49.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.12.05.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az új településfejlesztési koncepciót megalapozó tanulmányról

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. évre szóló ellátási szerződéséről

A Losonczi utcai támfal kivitelezésével összefüggő kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

50.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.10.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat-felújításáról

A Szily-Fáy Kastély kertjében található fák egészségi állapotával összefüggő kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

51.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.09.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A kitelepítési emlékművel kapcsolatos kérdésekről

52.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Kunyik Barbara ingatlancsere felajánlásáról

A Táncsics utca forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Gyalogátkelőhelyek kijelöléséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Települési értéktár létrehozásáról

53.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató a Városgondnokság 2012. évi munkájáról

A Táncsics u. 9. szám alatti fogyatékosok nappali ellátójának működtetésével kapcsolatos kérdésekről

54.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.09.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

55.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.03.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A fonyódligeti üdülő és az iharosi tábor üzemeltetési tervéről

Útfelújítási igényekről

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

56.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy, 453 hrsz-ú ingatlan vételével összefüggő kérdésekről

A Szily kastély középső és nyugati szárnyában tantermek kialakítására kötendő tervezési szolgáltatási szerződéssel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

57.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladataival összefüggő kérdésekről

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

58.
Biatorbágy testületi ülés 2012.12.06.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi rendezvénytervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

59.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Székely utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről; A Diófa utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről

A 12 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásának szabályozásáról

60.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy Város Önkormányzat területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére

61.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A népi ének oktatással összefüggő kérdésekről

A közterületek használatával kapcsolatos helyi szabályok felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról

62.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.07.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - Kivitelezési feladatok ellátására

63.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.04.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

Tájékoztató a helyi polgárőrséggel történő együttműködés tapasztalatairól

A 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről, a FEUVE és a belső ellenőrzés 2011. évi működéséről

Helyi esélyegyenlőség program megalkotásáról

A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

64.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

"Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - A projektmenedzseri szerződés megk

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

65.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

66.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.08.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

67.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.01.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére

68.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.02.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az Öreg-hegy közterület elnevezésével összefüggő kérdésekről

69.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2012. évi támogatására

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 13/2005.(11.15.)Ör. sz. rendelet módosításáról

70.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

71.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.12.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése " integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetési koncepciójáról

72.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.11.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatáról

Összefogás Építési Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről

A Szily-kastélyban tantermek és tornaterem kialakításáról

73.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.10.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Összefogás Építési Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről

Középületeink energia felhasználásának optimalizásáról, megújuló energiaforrások használatáról

Biatorbágy település 2012. évi ivóvíz- és csatornadíjairól

74.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.09.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzés eljárás kiírása Biatorbágy közoktatási intézményeiben iskolatej beszerzésére (a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Közbeszerzés eljárás kiírása Biatorbágy város közútjainak téli síkosságmentesítési munkálatainak elvégzésére (a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Új testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáról

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések