Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Somfai Ágnes

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag 2009-2014, PM

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 40 hozzászólás
Találatok
39 db
1 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

1/b. Napirendi pont

2. Napirendi pont

10. Napirendi pont

61. Napirendi pont

39. Napirendi pont

36. Napirendi pont

16. Napirendi pont

38. Napirendi pont

48. Napirendi pont

110. Napirendi pont

62. Napirendi pont

70. Napirendi pont

74. Napirendi pont

86. Napirendi pont

97. Napirendi pont

101. Napirendi pont

108. Napirendi pont

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

12. Napirendi pont

19. Napirendi pont

25. Napirendi pont

36. Napirendi pont

37. Napirendi pont

47. Napirendi pont

48. Napirendi pont

49. Napirendi pont

76. Napirendi pont

81. Napirendi pont

87. Napirendi pont

90. Napirendi pont

3.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2014.03.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1/b. Javaslat a FÕGÁZ Zrt. 2014. március 31-i rendkívüli közgyűlésnek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződése megkötésére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat a fővárosi hajléktalan ellátási kapacitás növelése érdekében új ingatlanok bevonására, Addiktológiai Rehabilitációs Intézet létesítésére vonatkozó döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont: Javaslat a bérpolitikai irányelvek módosítására. Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. György István, Németh Zoltán

28. Napirendi pont: Budapest XI. kerület, hrsz.: 4465, telekterület 2750 m2, a fedett ingatlanrészek területe kb. 860 m2 és a betonozott, fedetlen, rész terület 1840 m2 ún. "Budai Parkszínpad" nevű ingatlan bérbeadása. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

32. Napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest X. kerület Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos patak vonala - Erdőterület Ny-i határa - Pesti határút - Sárga rózsa utca által határolt területre vonatkozóan. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.12.11.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

15. Napirendi pont

35. Napirendi pont

36. Napirendi pont

39. Napirendi pont

56. Napirendi pont

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

49.Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

5.Javaslat a 2013. évi pályázati felhívásra a kerületi önkormányzatok által benyújtott rehabilitációs munkák támogatására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

22.Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt engedélyokiratának jóváhagyására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

25.Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Budapest Film Zrt-vel. Előterjesztő: Csomós Miklós

47.Javaslat a FŐTÁV-val kötött együttműködési megállapodás megszüntetésére. Előterjesztő: dr. György István

51.Javaslat a FUTÁR projekt fejlesztési megállapodásának technikai módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György Istvá

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.03.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Margitsziget átadás-átvételi eljárásáról

Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Sanghaj Önkormányzata között

Javaslat a köztisztasági közszolgáltatások 2013. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére az FKF Zrt.-vel

Javaslat többletforrás biztosítására az FCSM Zrt. által 2012. évben végzett ár- és belvízvédelmi fenntartási feladatok elszámolására

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út - Zách utca - MÁV vasútvonal - Hungária körút által határolt területre vonatkozóan

Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 11. sz. módosítására

Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1-M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdéseiben rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (VI. 4.) önkormányzati rendeletmódosítás tervezetének FSZT jelű, valamint világörökségi területeire vonatkozóan

Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XI. kerület, Budaörsi út - Alsóhatár utca - Felső Örsöd utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére

Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Budapesti Városvédő Egyesülettel

Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány záró beszámolójának elfogadására

Előterjesztés a „Rögtön jövök!” programról

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetésére.

Javaslat a BFVT Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatainak értékelésére, valamint a 2013. évi prémiumfeladatok meghatározására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezérigazgatójának 2012. évi teljesítménykövetelmény feladatainak értékelésére, és teljesítménybér kifizetésének engedélyezésére, valamint a 2013. évi teljesítménykövetelmények kiírására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. György István

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata városbiztonsági és városrendvédelmi koncepciója elfogadására. Előterjesztő: Zsolnai József

Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete átnevezésére. Előterjesztő: dr. György István

2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás, Csomós Miklós, dr. György István

Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-1.1.1/C/13 jelű konstrukcióba. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-1.1.1/C/13 jelű konstrukcióba. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a József Attila Színház felújítási feladatainak támogatására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények részére komplex energetikai szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

10.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámolójának elfogadására és az adózott eredményének felosztására.

Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémium elszámolására és kifizetésére.

Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” c. projekt megvalósítása keretében a 125938 hrsz.-ú közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás jóváhagyására.

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése c. projekt támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására, valamint a projekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának, továbbá a beruházási célokmány 11. sz. módosításának elfogadására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Budapest Főváros Önkormányzatának az EIT Climate-KIC szervezetén belüli partnerségi támogatási szerződése megkötésének jóváhagyása. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlanban működő Veres Pálné Gimnázium működésével kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2012. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

22-es kiosztott

Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi lakás-bérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2013. évi lakás-bérbeadási tevékenységére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciójának elfogadására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Budapest Környezeti Állapotértékelése 2012. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

12.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.04.09.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás rögzített hatósági áráról szóló … /2013. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

23. Napirendi pont

26. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

37. Napirendi pont

42. Napirendi pont

56. Napirendi pont

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére és a feladatellátás racionalizálására. Előterjesztők: Tarlós István, Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló keret megállapodásának 6. számú módosítására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződésének megszüntetésére és a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós(délutáni 4-es napirendi pont)Javaslat a FÁNK vidámparki terület projekt előkészítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv engedélyokirat elfogadására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Rákóczi híd közvilágításának energiatakarékos megújítása, az óbudai Gázgyári lakótelepen meglévő nagymértékben elavult közvilágítás korszerű technológia felhasználásával történő megújítására, valamint a 2001 után létesített, a Főváros tulajdonában lévő lámpatestek energiafelhasználásának csökkentésére kétfokozatú előtét beépítésével. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Városháza épületének energetikai felújítása érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a településfejlesztéssel a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Állásfoglalás az OTrT törvény felülvizsgálatával és módosítási javaslatával kapcsolatban. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat az Enviroduna Kft. alapító okiratának módosítására és a társaság jegyzett tőkéjének megemelésére, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítására.

Javaslat ötletpályázat kiírására. Előterjesztő: Ughy Attila

Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, Csomós Miklós

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Lehet Más a Politika bejelentésének tudomásulvétele az LMP frakció megszünéséről

Római parti árvízvédelmi mű építése, döntési javaslat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan.

Javaslat a Margitszigeti szökőkút átépítésével kapcsolatos támogatási megállapodás megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat az önkormányzat adósságállomány egy részének állam általi átvállalásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjogának az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével történő rendezésére. Előterjesztő: Csomós Miklós

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.01.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezet. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. február 6-i közgyűlésének napirendi pontjaihoz előzetes döntés meghozatala. Előterjesztő: dr. György István

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (kelenföldi pályaudvar - keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalkozásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosításával kapcsolatos döntésekre

Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése c. projekt támogatási szerződésének 9. számú módosítására

Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 13. számú módosítására, és a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció”feladat engedélyokiratának 8. számú módosítására

Javaslat a Városmajor Park fejlesztésére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a főpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására az erre vonatkozó jogszabályok változása miatt

Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszünetetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására

Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozatalára a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert működtetésére vonatkozóan

Javaslat szociális intézmények támogatására

A Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű építése, javaslat a partvédőmű építésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére, a beruházás célokmányának módosítása

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XXII. kerület Budatétényi utca - Móricz Zsigmond út - Erzsébet királyné út - Csiperke utca - Szabadkai utca által határolt területre vonatkozóan

Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

Javaslat a Széll Kálmán tér kapcsolódó területeinek rendezése, a 2-es villamos vonal felújításának előkészítése, egységes utastájékoztatási rendszer kiépítése és P+R parkolók létesítése kapcsán szükséges döntésekre

Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepció Helyzetelemzésének elfogadására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a József Attila Színház között megkötött működési célú támogatási kölcsön nyújtása témában kötött megállapodás módosítására

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása.

Javaslat a BKV Zrt. számára nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezésére.

Javaslat a BKK Zrt. 2013. január 1-jétől érvényes közösségi közlekedési díjszabására.

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv.Kgy. rendelet módosítására a Budapest VIII. kerület, Üllői út - Orczy út - Diószeghy Sámuel utca - Korányi Sándor utca által határolt területre és a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításához a Budapest VIII. kerület, Üllői út - Korányi Sándor utca - Illés utca - Dugonics utca - Diószeghy Sámuel utca - Kőris utca - Orczy út - Rozgonyi utca - Diószeghy Sámuel utca - Orczy út - Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozóan.

Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt benyújtására a KEOP-1.1.1/B/12 jelű kiírásra.

Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi Pályaudvar - Keleti Pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (támogatási szerződés, finanszírozási szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról.

Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.

Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetési beszámolója és a 2012. évi költségvetési tervének elfogadása.

Javaslat a Fenntartható Energia Akcióterv aktualizálására.

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. busztenderének fedezet-problémájára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.03.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

10. Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására

12. Javaslat a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány megszüntetésére.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

30. Javaslat oktatási intézményekben beruházási munkákkal kapcsolatos halaszthatatlan döntések meghozatalára. Előterjesztő: Csomós Miklós

32. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek (1011 Budapest, Fő u. 43.) egyházi jogi személlyel. Előterjesztő: Csomós Miklós

41. Javaslat az új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer előkészítési feladatainak, valamint megvalósításának finanszírozására. Előterjesztő: dr. György István

52. Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadására. Előterjesztő: Csomós Miklós

57. Javaslat a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó 2009. évi pályázaton nyertes szervezetek támogatása elszámolásának elfogadására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.09.13.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Margitszigeti felújítási feladatokhoz kapcsolódó szerződések. Előterjesztő: Tarlós István, dr. György István

A BKK Zrt. felügyelőbizottsági ügyrend módosításának Budapest Főváros Önkormányzata, mint alapító által történő jóváhagyása. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat KMB irodák létesítésére a „Fűtött utca” program keretében a Bp. IX. ker. Aszódi u. 18. és IV. ker. Váci út 102. sz. alatti ingatlanokon létrehozott hajléktalanszállókban. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Budapest Szíve Program - Reprezentatív Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítására, valamint a projekthez tartozó konzorciumi megállapodás módosítására és a projekt engedélyokiratának 5. sz. módosítása. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az állami köznevelési intézményi feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 2013/2014. tanévi működtetéshez kapcsolódó elvi döntés meghozatalára. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat szociális intézmények támogatására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Elvi döntés a Bp. III. Szél u. 16. és Bp. XXII. Nagytétényi út 238001/7 hrsz-ú ingatlanok cseréjére vonatkozóan. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a fővárosi településrendezési eszközök módosítására Budapest V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozóan, valamint a Kerületi Szabályozási Terv módosításának jóváhagyásához kapcsolódó egyetértési jog gyakorlására. E

Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” c., KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 sz. projekt engedélyokiratának létesítésére. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium között a „Fűtött utca” program támogatása tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítására és a költségvetés módosítására. Előterjesztő: dr. Ba

Javaslat a BVK Holding Zrt. 2011. évi beszámolójával, és 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Budapest XXII. kerület, Növény utca - 6-os főút - árvízvédelmi töltés - Duna folyam - Hárosi holt Dunaág által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződés módosítására. Előterjesztő: Hutiray Gyula

25.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a NEMFI és a Budapesti Operettszínház közötti közszolgáltatási szerződés megkötésének jóváhagyására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, továbbá a közszolgáltatási szerződés 2011. évi beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet e

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" projektet megvalósító jogiszemélyiségű önkormányzati társulás tagi képviseletében hozott döntéseket előkészítő ésmeghatározó ideiglenes bizottság lérehozására. Előter

A közlekedésért felelős minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat és az érintett elővárosi településekközött 2012. április 30-án lejáró háromoldalú megállapodások újrakötése és BKV-HÉV szerződéskötése. Előterjesztő: dr. Gy

Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásáról.a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi pénzmaradvá

Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2012. évi pályázati felhívásának és kiírásának jóváhagyására.Előterjesztő: dr. György István

Javaslat Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság felállítására. Előterjesztő: Czeglédi János

Javaslat a Budapest Főváros közigazgatási területén tiltott, közösségellenes magatartásokszabályozására vonatkozó rendelet megalkotására. Előterjesztő: Czeglédi János

27.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.03.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Károlyi Mihály szobor

Javaslat a Gamma Trade Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására. Előterjesztő: HutirayGyula

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztők:Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat hitelfelvételére, illetve a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti ésMűködési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy rendelet módosítására. Előterjesztő:Tarlós István

Döntési javaslat a Tamariska-domb védettségével kapcsolatos eljárás lezárására. Előterjesztő:Sárádi Kálmánné dr.

Az Energy Cities tagság megszüntetése.Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) sz. önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2)bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési ésÉpítési Szabályzatáról és Szabály

"Javaslat a budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi ésHegyalja úton" című, KMOP- 2.3.1/B-08-2009-0009 azonosító számú projekt támogatásiszerződésétől történő elállásra. Előterjesz

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a József nádor szobor ideiglenes elbontása céljából.Előterjesztő: Csomós Miklós

A közösségi közlekedés kiszámítható finanszírozása érdekében szükséges lépések. Előterjesztő:Somfai Ágnes

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi tömegközlekedés működőképességének fenntartása érdekében szükséges döntésekre.

Budapest helyi jelentőségű természeti értékékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII.22.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Budapest Főváros Környezeti Programja a 2012-2016 időszakra.

Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.

Javaslat TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számú "Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért" projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.

Javaslat a "Budapest Új Városfeljlesztési Koncepcióját megalapozó célrendszer" című munka szakaszának elfogadására.

javaslat a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás által biztosított vissza nrem térítendő egyszeri támogatással kapcsolatos döntésre.

Javaslat a budapesti közlekedési intézmény zendszer átalakításának folytatására a tömegközlekedés vonatkozásában, és a vonatkozó jogszabályi háttér megváltoztatásából fakadó döntésekre.

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat egészségügyiintézményeinek állami tulajdonba adásához. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB 6724/2010. számú jelentéséről.Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: dr.Bagdy Gábor

Javaslat a "Fűtött utca" programhoz kapcsolódó döntések meghozatalához. Előterjesztő: dr. BagdyGábor

Javaslat az M1-M7-es autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakaszának fővárositulajdonba való átvételére. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérekmértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításnakszabályairól szóló 29/2006. (VI.

Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj mértékének 2012. évimegállapítására, valamint az FKF Zrt. 2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységérőlszóló beszámolójának elfogadására. E

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Római parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos Támogatási Szerződés megkötésére.Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a helyi tömegközlekedés 2012. évi viteldíjaira. Előterjesztő: György István

Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemeltetésére vonatkozódöntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat erdőgazdálkodói feladatok ellátására. Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos történő gazdálkodáskoncepciója 2011-2014. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) sz. önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésébenrögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest IV. kerület, Újpest Káposztásmegyer, Óceán árok -Íves utca - Koszterna utca - Homokt

Egyes kulturális társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjeinek, valamint a Centrál SzínházNonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyása. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a BMSZKI támogatására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Fővárosi porszennyezés-csökkentő program kidolgozása. Előterjesztő: Somfai Ágnes

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.10.21.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat ún. "Fűtött utca" programmal kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására.

Javaslat természetvédelmi intézkedésekre az Állami Számvevőszék vizsgálatára hozott 2011. éviintézkedési terv 1. pontjára tekintettel.

Javaslat energetikai intézkedésekre az Állami Számvevőszék vizsgálatára hozott 2011. éviintézkedési terv 4. c) és 6. pontjaira tekintettel.

Javaslat a fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakításának részeként a főváros közútkezelőifeladatai ellátásának átalakításával kapcsolatos döntésekre.

Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövetkezetilakóépületek felújítási munkái támogatására benyújtott pályázatok elbírálására.

A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő Hunnia Mozi értékesítése, a vonatkozó adásvételiszerződés jóváhagyása.

Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. és Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. 2011. évi üzletitervére.

Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása, az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítése, afogaskerekű vasút, valamint a káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztésének előkészítésekapcsán szükséges pénzeszköz átadásá

Javaslat a fővárosi autizmussal élő személyek ellátására vonatkozó koncepció elfogadására.

Kezdeményezés a Bp. XXI., Tamariska-domb helyi jelentőségű védett természeti területvédettségének feloldására.

34.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

30. Napirendi pont

35.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

15. Napirendi pont

18. Napirendi pont

36.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

8. Javaslat a Belügyminisztérium részére egyes, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások egyszeri bérlőkijelölési jogának biztosításáról.

14. Javaslat a közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére szolgáló ún. „Fűtött utca" programhoz tartozó ingatlanok létesítésére.

15. Javaslat a települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó döntések meghozatalára.

24. Közgyűlési döntés-előkészítő javaslat a VII. ker., Thököly út Hernád utca - Dózsa Gy. út közötti szakaszának átépítésére, ehhez a fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Ö

26. Javaslat a teherforgalmi behajtási díjak beszedésével kapcsolatos döntésekre.

45. Javaslat a Közraktárak fejlesztéséhez kapcsolódó CET 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 1.11, 1.15, 2.5, 2.16, 2.18A számú bérlemények versenyeztetési eljárásának megindítására.

51. Javaslat a Fővárosi szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések díjkedvezményének módosítására.

57. Római parti árvízvédelmi mű II. ütem építése. Nyomvonal kijelölés.

58. Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása és az észak-déli budai villamoskapcsolat kapcsán szükséges döntésekre.

90. Javaslat pályázat benyújtására az „art" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására.

37.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.06.22.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

Javaslat átutalás engedélyezésére társadalmi szervezet részére a "8446 Nagyrendezvények" kerete terhére.

Javaslat az európai uniós társfinanszírozású projektek vonatkozásában kötött vállalkozási szerződések módosításához kapcsolódó hatáskör-átruházásra.

Javaslat a 2010. október 4. - 2014. október 30. közötti időszakban induló beruházásokat és fejlesztéseket ellenőrző bizottság létrehozására.

Fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodások a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.

Javaslat többletforrás biztosítására zöldfelületi program végrehajtására a FÕKERT NZrt. részére.

Javaslat Budapest Főváros Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázatainak szakmai beszámolások és pénzügyi elszámolások jóváhagyására - I. ütem.

Támogatási kérelem a közforgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához.

A Budapesti Operettszínház és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. közfeladatainak átadása a Magyar Állam részére.

Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására szóló pályázati felhívás jóváhagyására.

Budapest Új Városfejlesztési Koncepció: célokat és feladatokat meghatározó munkamódszer jóváhagyása.

Javaslat "A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése" c. KMOP-2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Tájékoztatás a közszolgáltatási szerződés keretében támogatott alapítványoknál végzett célvizsgálatról és javaslat az alapítványok további támogatásának módjára.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2010. évi beszámolója.

Javaslat az önálló Szent Margit Kórház visszaállítására.

38.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés új bizottságának létrehozására, elnökének, alelnökeinek és egyébtagjainak megválasztására, valamint az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosításra.

Javaslat a metrószerelvények elöregedése miatt szükségessé vált műszaki audit elvégzésére.

Javaslat a Budai Fonódó villamoshálózat projekt megvalósításához szükséges döntésekre.

Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló2011. évi Karta elfogadására.

39.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

9. Napirendi pont

14. Napirendi pont

22. Napirendi pont

39. Napirendi pont

43. Napirendi pont

45. Napirendi pont

61. Napirendi pont

68. Napirendi pont

75. Napirendi pont

40.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.06.20.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás díjának

A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződése.

Javaslat a BVK Holding Zrt. 2011. évi konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos döntések

-----1000 Napirendi pont  -----

A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő, 13283/0/A/1 hrsz.-ú, Bp. II. ker., Margit krt. 55. fszt. 1.

Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése projekt Hosszúréti patak mederrendezése projektelem

Javaslat Dél-budapesti régió vízrendezése című KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi és belföldi kiküldetéseivel és szakmai