Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Soós Attila

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Képviselő , Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
2014 - 2019
Pénzügyi Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Telefon: +36-30-966-2321 Egyszerű miskolci lakosként pályám kezdetekor kezdett zavarni, hogy – dacára annak, hogy Miskolc mindig kormánypárti volt – a város nem fejlődik, nincs elképzelés az újbóli fejlődési pályára állításról, nem történik a város talpra állításában érdemi lépés, lassan leépülünk. Ez akkoriban különösen azért keserített el, mert tanácsi gyerekként, amióta az eszemet tudom, mindenkit és mindent ismertem a Tanácsháza, majd a Városháza környékén, gyermekként, majd felnőttként is beleláthattam a város „működtetésébe”. 2010-ben kaptam felkérést először, hogy vegyek részt egy városfejlesztési koncepció kidolgozásában, majd a miskolciak bizalmából annak megvalósításában is részt vehettem. Most, 2019 után is büszke vagyok rá, hogy a város az elmúlt évtizedekben soha nem fejlődött annyit, mint az utolsó kilenc évben. Vonatkozik ez az infrastruktúrára, a munkahely-teremtésre, az elvándorlás megállítására, a közbiztonságra és egy újra ismertté váló és kifejezetten „zöld” város újbóli talpra állítására is. Erőmmel, gondolataimmal és sok energiával továbbra is a szülővárosom akarom építeni, ebben minden hasonló értékrenddel és szándékkal rendelkező embernek továbbra is partnere vagyok és leszek.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 8 hozzászólás
Találatok
7 db
1 db
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.07.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének (TszT) és a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítására

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére bérlőkijelölési jogok biztosítására

2.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.11.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedévi előirányzat módosítás). Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint az idegenforgalmi adóról szóló 23/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Javaslat a ´Fészekrakó´ követelések végrehajtási eljárásban történő érvényesítése során szerzett ingatlanok minősítésére

Javaslat ´Az MVSC Sportpálya önkormányzati tulajdonba vételéről szóló igény bejelentése a Magyar Állam felé´ című, Miskolc, Csorba-tó Vízi telep 0816/3 helyrajzi számú ingatlant érintő XII-359/3754/2012. sz. határozat módosítására

8. Napirendi pont

3.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.10.22.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

4.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.09.26.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására. Tájékoztató az Önkormányzat adósságállományának állam által történő részbeni átvállalásáról.

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervéről szóló rendeletének megalkotására.

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének (TszT) és Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges döntések meghozatalára.

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyonelemek használati kérdéseinek rendezésére. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Javaslat a Miskolc belvárosában lévő védett övezetbe való behajtást ellenőrző rendszámfelismerő kamera rendszer ellenőrzési pontjainak kijelölésére.

Javaslat Miskolci Hőszolgáltató Kft.-vel vagyonkezelési szerződés megkötésére. avaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a MIVÍZ Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyontárgyak tulajdonjogi helyzetének rendezésére és a víziközmű vagyontárgyak üzemeltetésére. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatásáról szóló határozat elfogadására az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 56/A §-ban foglaltak alapján. Javaslat hulladékgazdálkodási rendszer átalakításához kapcsolódó döntések meghozalatára.

Javaslat a Herman Ottó Múzeum számára új raktárhelyiség biztosítására és Alapító Okiratának módosítására. Javaslat a miskolci 12976, 13067-6 ing. értékesítésére. Javaslat Szent Anna temetőben 1542-3 hrsz. ingatlan értékesítésére. Javaslat a Lézerpont Látványtár viseletgyűjteményének átvételére, valamint annak a Hermann Ottó Múzeumban állandó kiállítás keretében történő bemutatására.

Javaslat a Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.

Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése? nagyprojekt előrehaladásáról szóló 2013. február ? 2013. szeptember időszakra vonatkozó beszámoló elfogadására.

5.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.05.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon fenntartói jogának Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő átvételére

Javaslat a 39. számú háziorvosi körzet megszüntetésére

Javaslat az MVK Zrt. 2012. évi beszámolójának az elfogadásához szükséges „szándéknyilatkozat” kiadása a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság számára

6.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.04.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság jegyzett tőkéjének felemelésére

7.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.03.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.02.13.
Hangfelvétel
7 felszólalás db