Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Spéth Géza

Diósd Önkormányzata - Polgármester, Független

Korábbi tisztségek
Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság, elnök
2014 - 2019

Bemutatkozás

tel: +36 30 992-7158, Spéth Géza vagyok Diósd korábbi polgármestere. Családom több generáció óta él a településen. Itt születtem, itt nőttem fel. 1990-ben lettem önkormányzati képviselő, majd alpolgármester és 1994-től 2014-ig polgármester 5 cikluson keresztül. Biztosan sokukban felmerül a kérdés, hogy miért vagyok kész újra vállalni ezt a feladatot? Az elmúlt ciklusban Diósd fejlődése lelassult, bizonyos területeken teljesen megállt. A közterületeink elhanyagoltak, gondozatlanok, úthálózatunk állapota siralmas, néhol gyalogos közlekedésre is használhatatlan. A gyermekintézményeink szülői összefogás nélkül alkalmatlanok lennének arra, hogy betöltsék funkciójukat. Amennyiben ismét megtisztelnek bizalmukkal, csapatommal célunk, hogy Diósd ismét elinduljon a fejlődés útján és eredményeket is felmutatva tudjunk a közösség érdekében tovább haladni. Ne a jól csengő szavak, ígéretek, víziók és megvalósíthatatlan álmok kergetése folytatódjon, hanem a felelős gondolkozás, a szakértelem és a „tettek” kerüljenek előtérbe! A Diósdiak A Városért képviselőjelöltjei ebben a munkában szeretnének Diósdért dolgozni. Diósdot naggyá tesszük újra!
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 56 hozzászólás
Találatok
0 db
56 db
1.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.08.29.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

16-Javaslat a Diósd 1315/4 hrsz.alatti ingatlan hasznosítására -sürgősségi indítvány

3.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a 2019. április 17-e és 2019. május 30-a között történt fontosabb eseményekről

4. Diósd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

8. Az egészségügyi alapellátást végző orvosokkal kapcsolatos döntések meghozataláról

18. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére

4.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

6.A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – I. forduló

8.Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2018. évben végzett tevékenységéről

18.Az önkormányzati rendkívüli támogatás tárgyú pályázat benyújtásáról

5.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.03.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

9. Diósd város közvilágításának fejlesztésére és bővítésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó döntések meghozatalára

11. Diósd Városában hó – és síkosságmentesítés tárgyában közbeszerzés kiírására

6.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.14.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Beszámoló a 2019. február 1-je és 2019. február 14- e között történt fontosabb eseményekről

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Diósd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól

Diósd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények működési rendjéről szóló 27/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására I. FORDULÓ

A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

A műszaki szakértői szerződés alapján a ZOLLÁR Bt. fél éves tevékenységének beszámolójának elfogadásáról

A ravatalozó kivitelezőjének kiválasztásáról

A Diósdi Polgármesteri Hivatal és a Diósdi Dió Óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménye közötti munkamegosztási megállapodás módosítására

Sürgősségi Indítvány- A Diósdi Polgárőr Egyesület működésével összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára

7.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.31.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a 2018. december 13-a és 2019. január 31-e között fontosabb eseményekről

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

5. Diósd Város Önkormányzat 2019.évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

6. A környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 28/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

8. A civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

14. A szabadidős járőrszolgálat támogatásáról

17. Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/63 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

18. Diósd, belterület 1684. hrsz-ú kivett árok művelési ágú földrészlet kivett beépítetlen területté történő átsorolására és értékesítésre kijelölésre

8.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a 2018.november 30-a és december 13-a között történt fontosabb eseményekről

3.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

3.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

4.Diósd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.22.) önkormányzati rendeletének III. számú módosítására

5.A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6.Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9.A 2019. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

12.A Nemzetközi kapcsolatok 2019.évi programtervéről

13.A Képviselő – testület 2019.évi munkatervének elfogadásáról

14.Az Érdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés I.sz. módosítása

16.A temetőfejlesztési megállapodás módosításáról

22.Diósd, 1187/3. és 1187/4. hrsz. alatti ingatlanok sportcélú hasznosítására vonatkozó pályázati kiírásról

9.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

01. Beszámoló a 2018. október 26-a és 2018. november 29-e között történt fontosabb eseményekről

02. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

15. Diósd Város közvilágításának fejlesztésére és bővítésére vonatkozó műszaki tartalmat rögzítő tanulmányterv elfogadásáról

20. A Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01726-1/2018. számú törvényességi felhívásáról

22. Az MO autóút építkezése kapcsán Diósd városában adódó közlekedési gondok enyhítésére irányuló intézkedési terv meghatározására

10.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.27.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

Munkacsoport megalakításáról és az Önkormányzat honlapjának adattartalmának módosításáról

01 Beszámoló a 2018 augusztus 31-e és szeptember 27-e között történt fontosabb eseményekről

02 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3 A Diósdi babacsomagról szóló rendelet megalkotására

4 Diósd Város nevének és jelképeinek használatáról szóló 1/1993. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

05 Diósd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.22.) számú rendeletének II. számú módosítására

06 A sport ösztöndíj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

10 A Diósdi Dió Óvoda nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott dolgozóinak illetménykiegészítéséről szóló fenntartói döntés meghozatala

11 A Diósdi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról

12 A polgármesteri és határkörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2018 augusztus hónapban

15/A Diósd Város Víziközmű Társulat 2017.évi beszámolójáról,valamint az elszámolási eljárással kapcsolatos teendőkről

11.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 3. rész 2018.08.30.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Társasházi pályázati anyagokról

Diósd Város Viziközmű Társulat 2017.évi beszámolójáról,valamint az elszámolási eljárással kapcs.teendőkről

ÉTCS Kft finanszírozási kérelméről

A városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű vásárlásához

Diósdi sport díj alapításáról szóló 22/2007 (VIII.18.) önk.rend.módosítására

12.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2. rész 2018.08.30.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közt

13.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3.Diósd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 22.) számú rendeletének I. számú módosítására

4.A házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.A reklámok, reklámhordozók és cégfeliratok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

8.Diósd Város jóváhagyott településképi rendeletével való összhang biztosításához HÉSZ rendelet módosítás jóváhagyása

10.Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Diósdi Szolgálatának 2017. évben végzett tevékenységéről

16.A Diósdi Torna Club kérelméről

19.Diósd Város játszótereinek minősítésének előkészítéséről, valamint az Ifjúság úti játszótérre egy darab egyállásos mászó vár telepítéséről

Pót25. Diósd Város Önkormányzata és Intézményei által használt számítógépes rendszerek karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére

14.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3. A szociális gondolkodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. A gyerekvédelem helyi szabllyirül szóló 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Diósd Község Önkormányzat a közterület használatáról, védelméről és díjáról szóló 7/1196. (V. 30.) számú rendelet módosításáról

6. Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2017. évben végzett tevékenységéről

7. Könyvizsgáló megbízásról

8. Településfejlesztési döntés jóváhagyása a HÉSZ módosítására településképi követelmények törlése és a temető építési előírásai módosítása kapcsán

Pót 16. Diósdi PH várodüzemeltetési létszámának a növelése

15.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

7. Diósd Város Önkormányzat Diósd város nevének és jelképeinek használatáról szóló rendelet módosításáról szóló 1/1993. (II. 25.) számú rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)

14. A civil szervezetek 2018. évi pályázatairól

16.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. 2018. évi költségvetési rendelet

6. Diósd Város felülvizsgált Településfejlesztési Koncepciója véleményezési változatának képviselő-testületi jóváhagyására

8. Diósd Város Víziközmű Társulat hitelfelvételéről

9. Polgármester 2018. évi szabadságtervezte

13. A Soros – terv elutasításáról

17. DDSE válogatott versenyzők támogatása

Pót 20. Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal való történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén„ címmel 2018-ban meghirdetésre kerülő pályázatának előkészítéséről

17.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.01.25.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

4. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)

Pót 19. Tájékoztató a Diósdi Polgárőrség munkájáról

Pót 22. Diósd Város Víziközmű-társulat hitelfelvételéről

7. 2018. évi költségvetés vitaanyag

Pót 20. Az adóhatósági munkához humánerőforrás bevonásához anyagi fedezet biztosítása

18.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.14.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. Diósd Város Településképi rendeletének jóváhagyása

11. A 2018. évre tervezett diósdi rendezvényeiről

12. A 2018. évi partnertelepülési kapcsolatok tervezett költségeiről

16. 2049 Diósd, Mikszáth Kálmán utca rendezése

17. Pillangó utca vis maior pályázat kivitelezéséről

22. Diósdi útfelújítások műszaki ellenőrzése

19.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.21.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet

4. Diósd Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 1. számú módosítása

8. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás érd 26249 hrsz-ú ingatlanára vonatkozó tulajdoni hányadainak pontosításáról és Társulási Megállapodásának módosításáról

10. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Programban megvalósított vagyonelemek átvételéről és a vagyonátadás nyomán fizetendő ÁFA megfizetésével kapcsolatos döntésekről

20.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.26.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletről „első olvasat”

13. A Pénzügyi – Településfejlesztési - Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság külsős bizottsági tagjának lemondásáról és új külsős bizottsági tag megválasztásáról

4. Költségvetési beszámoló a 2017. I-III. negyedév végrehajtásáról

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról

6. Adóhatósági beszámoló

10. Jelzáloggal terhelt önkormányzati ingatlanok

14. A Sportcentrumban folyó beruházással kapcsolatos helyzetről

16. Energetikai pályázat tulajdonosi támogatása (később kerül kiküldésre)

21.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.28.
Hangfelvétel
29 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

8. A szabadidős jádrőrszolgálat támogatásáról

9. Az Önkormányzat ciklusprogramjának felülvizsgálata

10. Az Önkormányzat hitelfelvételéről

15. A Diósd 1751/20 Hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelemről

16. A Diósd, 2474/4 Hrsz. alatti ingatlan egy részének bérbebételére irányuló kérelemről

19.a Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatójáról

20. Tájékoztató a polgármesteri hatáskörben kifizetett szociális segélyekről

22.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.08.31.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

01 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseménykről

09 Diósd, Bartók Béla út SPAR várakozni tilos tábla kihelyezése

06 Diósdi Köztemető használati megállapodásáról

12 Diósd Város hatály településfejlesztési dokumentumai és településrendezési eszközei aktuális módosításaihoz településfejlesztési döntések meghozatalára

23.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.07.04.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

7. Javaslat a református templom elhelyezésére

24.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.30.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

5.A Diósd helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 9/2006. (V.1.) ÖR. rendelet módosításának előkészítéséről

6.A 2016. évi belső ellenőrzési jelentésről

8.A Diósdi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásának megosztásáról

9.A Diósdi Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzata

12.Az önkormányzati rendezvények költségkeretének meghatározása

14.Beszámoló a diósdi közvilágítás felülvizsgálatáról

25.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.02.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének bevezetéséről

9. A Diósdi Rendőrőrs 2016. évben végzett tevékenységéről

5. Az Önkormányzati Érd Médiacentrum beszámolója és Diósd Város Önkormányzat kommunilációs feladatainak, munkáinak összefogása

11. Diósd 3578/3 Hrsz. ingatlannal kapcsolatos kérelemről

13. Diósd, 3044 Hrsz. önkormányzati ingatlan megvásárlására irányuló kérelmekről

14. Pályázat BM-NGM-hoz önkormányzati támogatásra

22. Zöldfa utca portalanítása

23 Konténeróvoda helyének közparkosítása

26.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.06.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés között

3. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

5. A Diósdi Bölcsődésekért Alapítvány hozzájárulási kérelme

14. A Diósd 2618/1 hrsz alatti kérelemről

4. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének bevezetéséről

11. Pillangó utcai vis maior pályázat módosításáról

13. Tájékoztatás a diósdi 1378 hrsz. felvett ingatlant érintő telekmegosztás körülményeiről

20. Javaslat a Tavaszköszöntő programtervezetére és forgatókönyvére

27.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.07.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Diósd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének IV. módosításáról

4. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének bevezetése

9. Civil szervezetek 2016. évi pénzügyi elszámolása

8. Civil szervezetek 2017. évi támogatása

7. JCDecaux óriás plakát bérleti szerződés

28.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.14.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3.Diósd Város Önkormányzat képviselő-testületének /2017. (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

4.Diósd Város Önkormányzata 23/2008. (XI. 28) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról módosítása

8.Jogsegélyszolgálatról

9.Óvoda pótmunka elszámolás összegzéséről

10.Adóiroda elhelyezéséről

13.ÉTH Társulási megállapodás aláírásáról

16. Petőfi Sándor

29.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.19.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

17.Alpolgármester választása

19.Kisiskola átépítésével kapcsolatos munkákról

30.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.01.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

4. köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása

10.Diósd, Szent Gellért utca 1805. és 1808 hrsz-ú önkormányzati területek használatáról

9. Ifjúság úti tűzesettel kapcsolatos döntés

12.Rágcsálóirtás

7.az általános iskolai nevelési-oktatási feladatokat ellátó vagyon átadása a KLIK számára

31.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.11.24.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

02 Dió óvoda vezetői megbízás időtartamának pontosítása

32.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.11.10.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. A diósdi MEGALIT Fürdő megvalósíthatósági tanulmányának és építészeti vázlattervének bemutatása

33.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2016.11.03.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

10.Temetőüzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási feladatok ellátásáról

14.Diósd, Szent Gellért u. 6/b. bérbeadása

34.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2016.11.03.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

4.A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyáról (hitelállományáról, likviditási tervéről)

8.Beszámoló az elmúlt időszak adóhatósági tevékenységéről

9.A Diósdi gyermekvédelmi tevékenységről

35.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.04.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

9. Dió Óvoda szakmai beszámolója a 2015/2016. nevelési évről

12. Új óvoda eszközbeszerzésére irányuló ajánlati felhívás jóváhagyásáról

23. 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés szerinti hitelfelvételről

11. Nagy-Baranya Gyöngyi, Diósd, Pelikán u. 10. vízórájának megszüntetése

19. Diósd közvilágítás felülvizsgálatának megkezdésére

20. Diósd Zöldike u. tervezési szerződéséről

21. Jégkárt elszenvedett Fehérgyarmati kistérség támogatásáról

22. Beszámoló az augusztus hónapban kifizetett segélyekről

36.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.01.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3.2016. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása

5.Védőnői tevékenységgel kapcsolatos döntésekről

8.Szent Gellért Vis maior pályázat költségvetésének módosítása

37.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.05.10.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

01. Javaslat közbeszerzési szabályzat elfogadására

02. Iskolaépület energetikai korszerűsítése - közbeszerzési felhívás

03. Javaslat pályázatok benyújtására

38.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

4.A helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8 /1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Diósd Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/1992. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.Óvodavezetői pályázati kiírásról

10 a Fülemüle utca (Diófasor árok 3025/9 hrsz.) telekalakításával kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás kompenzációjáról

12.Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagsága

16.Farkas Ottóné földbérleti szerződés meghosszabbításáról

39.
Diósd Önkormányzatának II. rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.04.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Óvodavezetői pályázat kiírásáról

3.DTC kérelme a focipálya bővítésére, parkolók építésére

40.
Diósd Önkormányzatának I. rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.04.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Konténeriskola telepítése

41.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.03.31.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3.Diósd Város Önkormányzat 2015. évi utolsó módosításáról

5.Diósdi gyermekekért díj és Diósdi ifjúságért díj alapításáról

15.Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről

18.Javaslat a tavaszköszöntő programtervezetére és forgatókönyvére

23.Teniszcentrum kialakításáról, pályázati felhívás

25.Közétkeztetés közbeszerzés

28.A Balatoni úton lévő gyalogátkelőhelyek megvilágítására szolgáló NA lámpatestek cseréjéről

42.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3.Diósd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési

6.Polgármesteri Hivatal köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról

10.A szabadidős járőrszolgálat támogatásáról

17.Köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

13.Diósd Város Sportkoncepciója alapján teniszezési lehetőség kialakítása

16.A volt TIGÁZ épület átalakítása és iskola kialakítása tárgyában közbeszerzési kiírása

43.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.01.28.
Hangfelvétel
26 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

3.Diósd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete I. olvasat

5.A háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

8.Városgazda Kft. beszámolójáról

16.Az Önkormányzati biztosításokró

13.Kivitelezési szerződéskeretében a Diósd, Gárdonyi Géza u. 9. szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása

14.A volt TIGÁZ irodaház átalakításáról, iskola épület kialakításáról

15.A Rézsű utca (1027 / 4 Hrsz.) egy részének bérbevételére irányuló kérelemről

18.Diósd gazdasági (fejlesztési) programja

19.Ajánlat Diósd Város 3-5 perces légi felvételekből összeállított kisfilm elkészítéséről

20.Diósdi Gyermekekért díj és Diósdi Ifjúságért díj alapításáról

22.Diósd termálvíz hasznosítással kapcsolatos előkészítési munkák

22.Diósd termálvíz hasznosítással kapcsolatos előkészítési munkák

44.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.12.17.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4.A lakások és helyiségek bérletéről, valamint lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Dió Óvoda 2014-2015. nevelési év tevékenységéről szóló beszámoló

6.Zöldfa Bölcsőde 2014-2015. évi szakmai beszámoló

7.Diósdi Városgazda Kft. saját tőkéjének emeléséről

12.Diósd gazdasági (fejlesztési) programja (első olvasat)

16.2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

19.Diósd Város Önkormányzat területén az adózás ellenőrzése

20.Diósd Város Önkormányzata hulladékszállítással kapcsolatos állásfoglalása

22.A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának eredményéről

45.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.11.26.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Költségvetési rendelet 2. számú módosítása

4.A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2009. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Fák védelméről szóló rendelet módosítása

8.A Diósd 2467/A/3 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában

7.„B” program felülvizsgálatáról

9.A Diósd 1378 hrsz-ú ingatlanon lévő pince-bérlés tárgyában

11.Diósd Város Önkormányzatának 2016. évi rendezvényeiről

12.Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójáról

14.A lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról

16.Gyalogos közlekedés biztonságával kapcsolatos döntések

26. A 206. évi testvérvárosi és partnertelepülési programokról

27. Az alpolgármester megválasztásáról, illetmény és költségtérítés megállapításáról

46.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.10.28.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

1.két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4.A községi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 1/1993. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

6.Az építményadóról és a telekadóról

7. az önkormányzat műjégpálya bérlésével és üzemeltetésével kapcsolatosan

8.Vadvirág utca járdaépítésével kapcsolatosan a következő

10.A 462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatás kertében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

11.Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés

13.Diósd város kormány által jóváhagyott hitelkeret hitelfelvételével ajánlat kéréséről

14.Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B program” szerinti hitelkeret készenléti idejének meghosszabbítása.

19. Születésfa-program elindításáról

22. az Érd Médiacentrum ajánlatával kapcsolatban

47.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.10.01.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

4.A Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról

6.A Diósd 3578/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről

7.1870/4 Hrsz. alatti ingatlanból 8 m2 nagyságú területrész bérbevételére irányuló kérelemről

11.Az önkormányzati csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan

12.Iparutca kivitelezésére kiírt közbeszerzés pontosítása

48.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.08.27.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

3. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet

4. A helyi adókról szóló rendelet módosításának koncepciójáról

5. A HÉSZ módosításának elfogadásáról és az államigazgatási egyeztetésre való külédéséről

6. A másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

7. DTC Egyesület szerződésének módosításáról

8. Településüzemeltetés és a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

9. Tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

10. Gyalokátkelők és felezővonalak felújító felfestéséről

14. A volt TIGÁZ irodaház egy részének bérbeadásáról

49.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.07.16.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

3.Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet I. számú módosításáról

7.Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

6.Diósd Város Önkormányzatának az új HÉSZ-el kapcsolatos módosítások véglegesítése a szakhatósági véleményezés előtt

8.Diófasor árok (Fülemüle utca telekleadások

14.Sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról

50.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

8.A köznevelési intézménnyel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatról

16.Tátika utca csapadékvíz elvezetése

20.DTC egyesület értéknövelő beruházásainak vizsgálatáról

51.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
30 felszólalás db
Hangfelvétel

4.2014. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről

7.A Diósdi Rendőrőrs 2014. évben végzett tevékenységéről

9.A Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola átszervezéséről

10.Sípálya pályázati kiírásáról

15. Tervezői pályázat elbírálásáról az óvoda kapacitás bővítéséhez a kisikola épületében

52.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

7. A kialakításra kerülő Diósd, 16/1 Hrsz. alatt felvett kivett út ingyenes tulajdonba vételéről

19. Diósd Város közlekedésének újragondolásáról

17. Diósdi Torna Clubbal kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről

18. Egy diósdi kerékpáros szabadidőpark -“bringapark”- létesítéséről

21. A diósdi pincekörkép tárgyában

22. A csatornázásról és a „B” program felülvizsgálatáról

23. Tervezői pályázat kiírásáról az óvoda kapacitásbővítéséhez a kisiskola épületében

53.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.02.12.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

1. …./2015. (…..) sz. rendelet Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

5. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés várható költségeiről

6. Az ÉTH Kft. likvidhitelről szóló tájékoztató

7. A civil szervezetek támogatására vonatkozó 2015. évi pályázatról

10. Az Eötvös József Általános iskola takarítási szakvéleményének bekéréséről

12. Másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

13. könyvvizsgáló megbízásáról

15. Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B” programszerinti költségeinek finanszírozásához szükséges hitel felvételéről

16. a Diósdi Torna Clubbal fennálló bérleti jogviszony vizsgálata tárgyában

18. Diósdi Eöstvös József Német Nemzetiségi Álalános Iskolában működő külsős személyek által vezetett szakkörök teremhasználatáról

54.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.01.29.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

4. A pályázatfigyelésről, pályázatírásról és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról

6. Az Eötvös József Általános iskola bejárati épületrész előtti Magyar Telekom Nyrt. légkábel földkábelre történő kiváltásának megtervezéséről

7. Az Eötvös József Általános iskola bővítési munkái során kialakult új bejárat előtti kerítés, rámpa és térburkolat kivitelezési munkáiról

12. A Meggyes utca útlezárásáról

15. Az önkormányzat weblapjának fejlesztésére kiírt pályázat eredményéről

17. A beruházások igazságügyi felülvizsgálata tárgyában

18. A Colas Alterra Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításával kapcsolatban

19. Önálló művészeti iskola alapításának támogatásáról

24. a Városgazda Kft. szerződésének módosításáról

26. a településüzemeltetési pályázat elbírálásáról

55.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2014.12.02.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

4. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi III. negyedéves költségvetés teljesítéséről

8. A szociális feladat-ellátási pályázatok kiírásáról

9. A „B” program felülvizsgálatáról

10. A Diósd 3028/10 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

14. Diósd 2865/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről

17. Régi irattári rész átalakításának költsége

18. Kossuth Lajos utca forgalmi rendjéről (Később kerül kiküldésre)

19. Iskola melletti ingatlan egy részének bérbe vételéről

20. Kazán áthelyezése az Eötvös József Általános Iskolában (Később kerül kiküldésre)

24. PH informatikai szerződéséről

56.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2014.11.06.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. 12/2009. (V. 25.) számú ÖR az Önkormányzat Szervezeti és Működési

7. Diósdi Sport Klub Kft. kérelméről

8. A Léda utca forgalomlassításáról

12. Léda utca útépítésről

9. Hó- és síkosság mentesítésről és a Diósdi Városgazda Kft. létszám kérelméről

13. Iskola előtti járdaépítésről

17. Az Önkormányzat tulajdonában lévő KTT-740 frsz-ú gépjármű értékesítéséről (Később kerül kiküldésre)

18. Polgármesteri beszámoló a szeptemberi szociális segélyekről