Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Styevola István

Piliscsaba - Képviselő

Korábbi tisztségek
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
2019 -
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság
2014 -

Bemutatkozás

1974-ben születtem Esztergomban. Feleségemmel és három fiúgyermekemmel 2003 óta élek Piliscsabán. Római katolikus vallású vagyok és gyermekeinket is ebben a szellemben neveljük. 1997-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem építőmérnöki diplomát. Részt vettem az útépítés szakirányú doktori képzésben, párhuzamosan tanársegédként oktattam az egyetemen. Autópályák, csomópontok, városközpontok tervezése mellett az utóbbi években a kiemelt állami közúti beruházások ellenőrzését végeztem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából jogi, pénzügyi és műszaki szempontból. Jelenleg a 20 éve alapított ŠKODA és Volkswagen Márkakereskedéseinket vezetem. 2004-től a Csabagyöngye Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület elnökhelyetteseként környezetünk megóvását és a fiatal nemzedék természethez való kötödését segítem. 2010 óta a Képviselő Testület tagjaként, és a Településfejlesztési bizottság elnökeként dolgozom Piliscsaba fejlődése érdekében. Megteremtettük az alapokat, és a Településfejlesztési Stratégia megalkotása során objektív adatokra épülő ütemezett feladatok elvégzését követően tudom, hogy Piliscsaba kitűnhet a fejlődő települések közül.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 15 hozzászólás
Találatok
9 db
6 db
1.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2020.07.07.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

17. Médiaszolgáltató kiválasztása (utánküldés). Napirendi pont

2.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.01.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezete

9. A MIKK beszámolója a 2019. évről.

3.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2019.09.10.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

14. Piliscsaba Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2014.8ÈA9. Napirendi pont

6. 2019. I-VI. havi Pénzforgalmi jelentés. Napirendi pont

9. Önálló képviselői indítvány az orvosi ügyelet megoldásának bi8ÈA9. Napirendi pont

18. Döntés a Piliscsaba Művelődési Információs Központ és Könyvt8ÈA9. Napirendi pont

4.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülése 2019.07.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Döntés a nyertes épületenergetikai pályázat felhasználásáról.

Sürgősségi - A HÉSZ módosítás jóváhagyásáról.

5.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.06.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13. Döntés a Piliscsaba 087/2., 1602/6. és a 1602/7. hrsz-ú önkormányzati ingatlanok állami tulajdonba adásáról

17. Döntés közterületi járdaépítésről és felújításról.

19. Döntés nyertes épületenergetikai pályázat felhasználásáról.

6.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.04.09.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

16. Döntés feladat-ellátási szerződés módosításáról

17. Döntés rendszergazdai feladatok ellátására kötendő megbízási szerződésről

19. Döntés a Globomax Zrt. ajánlatáról

7.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.02.12.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)è¿86. Napirendi pont

7. Beszámoló a mezőőri és az ebrendészeti feladatok ellátásáról. Napirendi pont

8. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezetének tárgyalásè¿87. Napirendi pont

9. Döntés a Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézméè¿87. Napirendi pont

11. A Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati tè¿87. Napirendi pont

8.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.12.11.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

4.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólFa,á?8. Napirendi pont

28.Hangfoglaló pályázat – zenei koncepcióFarkas András polg,á?8. Napirendi pont

6.I-X. havi pénzforgalmi jelentésFarkas András polgármeste,á?8. Napirendi pont

8.Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizott,á?8. Napirendi pont

12.A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálataFarkas An,á?8. Napirendi pont

15.A Piliscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Napirendi pont

23.A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon tör˜}C8. Napirendi pont

29.Önálló képviselői indítványMocsáry Dezső bizottsági el˜}C8. Napirendi pont

30.Döntés a Horogszegi Tamás és társaival kötött kutatási megbí˜}C8. Napirendi pont

9.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.13.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

5. Az Adó- és Gazdasági Osztály III. negyedéves adóbeszámolója, tájékoztatás az elévülő tételekről

6. Döntés az Önkormányzat 2018. háromnegyedéves gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról

7. Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

9. A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

12. Döntés a Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete által benyújtott pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról

13. Döntés a HÉSZ módosításának állami főépítészi eljárás keretében történő elindításáról

14. Döntés a CIB Bank volt helyiségének hasznosításáról

18. Klotildligeti járdaépítéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozat

19. Döntés a Piliscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosításáról

20. A Klarissza-ház rekonstrukciójához kapcsolódó előkészítő tervezési munkák elvégzésére tervező kiválasztása

20. A Klarissza-ház rekonstrukciójához kapcsolódó előkészítő tervezési munkák elvégzésére tervező kiválasztása

10.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2019.11.26.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
11.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.10.09.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

6. Döntés településrendezési szerződésekről, valamint a HÉSZ módosításának egyszerűsített eljárás keretében történő elindításáról

12.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2019.09.10.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

14. Piliscsaba Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése

6. 2019. I-VI. havi Pénzforgalmi jelentés

9. Önálló képviselői indítvány az orvosi ügyelet megoldásának biztosításához

18. Döntés a Piliscsaba Művelődési Információs Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról

13.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és településfejlesztési Bizottságának ülése 2019.09.03.
Hangfelvétel
78 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról

10. Piliscsaba Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

9. Döntés kommunikációs szerződések módosításáról

11. Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő indulásról

2. Döntés Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete által benyújtott pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról

3. 2019. I-VI. havi pénzforgalmi jelentés

4. Az Adóosztály II. negyedéves beszámolója

5. Beszámoló a környezetvédelmi alap felhasználásáról

6. Önálló képviselői indítvány az orvosi ügyelet megoldásának biztosításához

7. Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

8. Közlekedési forgalmi rend felülvizsgálata

12. Az intézményi élelmezési nyersanyagnormákról és intézményi térítési díjakról szóló 15/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

14. Döntés a Piliscsaba Művelődési Információs Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról

Zárt 1. A Piliscsaba 4/16. hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jogról való lemondás

14.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.03.12.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Döntés aknázómoly elleni védekezés

Globomax ZRT. ajánlata

Döntés médiaszolgáltató kiválasztásáról

2019. évi ktg.vetés

Liget Konyha

Civil Alap pályázati kiírás 2019

CIB Bank Bank helyiségeinek hasznosítása

Cserkész csapat

2019. szünidei étkeztetés

15.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülése 2019.01.22.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

5. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezetének tárgyalása

6. Döntés S.O.S. házi segítséghívó készülék üzemeltetéséről