Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Szabó György

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag 2009-2014, Jobbik

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 35 hozzászólás
Találatok
34 db
1 db
1.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2014.08.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1/a. Napirendi pont

39. Napirendi pont

22. Napirendi pont

28. Napirendi pont

110. Napirendi pont

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

11. Napirendi pont

38. Napirendi pont

77. Napirendi pont

113. Napirendi pont

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződése megkötésére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Soroksári Önkormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás megkötésére 1238 Budapest, Szigetdűlő középső útja közvilágításának kiépítéséhez szükséges feladatok közös finanszírozására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetésére.

6.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.04.09.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás rögzített hatósági áráról szóló … /2013. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

42. Napirendi pont

1000. Napirendi pont

55. Napirendi pont

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2013. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére és a feladatellátás racionalizálására. Előterjesztők: Tarlós István, Sárádi Kálmánné dr.

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Római parti árvízvédelmi mű építése, döntési javaslat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan.

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.01.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat bizottsági tag megválasztására. Előterjesztő: Szabó György

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító - fővárosi önkormányzati rendeletekben található - rendelkezések hatályon kívül helyezésére

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a főpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására az erre vonatkozó jogszabályok változása miatt

Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - a közszolgáltatás teljesítési határidejének meghatározása és új leürítőhelyek kijelölése. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. sz. módosítására.

Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" c. projekt üzemeltetési költségeivel kapcsolatos döntésekre.

Javaslat a BKK Zrt. 2013. január 1-jétől érvényes közösségi közlekedési díjszabására.

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. busztenderének fedezet-problémájára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.09.13.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. felügyelőbizottsági ügyrend módosításának Budapest Főváros Önkormányzata, mint alapító által történő jóváhagyása. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

Fedezet biztosítása és hitelkeretek jóváhagyása. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat KMB irodák létesítésére a „Fűtött utca” program keretében a Bp. IX. ker. Aszódi u. 18. és IV. ker. Váci út 102. sz. alatti ingatlanokon létrehozott hajléktalanszállókban. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat alulkompenzáció megtérítésére a Budapest Esély Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződése alapján. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a BDK Kft. rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjával kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

a BTI Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének módosítására. Előterjesztő: dr. György István

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat tiltott, közösségellenes magatartások szabályozására. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

20.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, továbbá a közszolgáltatási szerződés 2011. évi beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Fővárosi Önkormányzat 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése. Előterjesztő: dr. BagdyGábor

Javaslat a 2012. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" fővárosi kitüntető cím pályázati felhívására.Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a WHO "Globális Korbarát Városok Hálózatának kiépítése" címmel Dublinban tartottnemzetközi konferencia alapdokumentumának jóváhagyására, és ahhoz való csatlakozásra.Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

22.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.03.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, apályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira. Előterjesztő: Csomós Miklós

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a közbeszerzési monitoring koncepció elfogadására. Előterjesztő: Tarlós István

Döntési javaslat a Tamariska-domb védettségével kapcsolatos eljárás lezárására. Előterjesztő:Sárádi Kálmánné dr.

A közösségi közlekedés kiszámítható finanszírozása érdekében szükséges lépések. Előterjesztő:Somfai Ágnes

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatalára.Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Stratégiája. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a "Budapest a Duna gyöngye" c. szobor áthelyezésére. Előterjesztő: Csomós Miklós

25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB 6724/2010. számú jelentéséről.Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2012. évi díjtételeire. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás 2012. évidíjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati és költségelemzés elfogadására.Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv.Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Római parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos Támogatási Szerződés megkötésére.Előterjesztő: Hutiray Gyula

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Elvi döntés az FKF Zrt. BVK-ba apportálásáról.

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

73. Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak jóváhagyására.

88. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) és a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Alsóbélatelep) közös gazdasági szervezetének kialakítására.

31.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2011.07.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú NonprofitKft. közötti keret- és éves közszolgáltatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Tarlós István

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.06.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a 2011. évi falfirka-mentesítési programra.

Javaslat többletforrás biztosítására zöldfelületi program végrehajtására a FÕKERT NZrt. részére.

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó gazdasági társaságok 2010. évimérlegbeszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.

34.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

64. Napirendi pont

65. Napirendi pont

35.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.06.20.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat a 2012. évi útfelújítási program módosítására. Előterjesztők: dr. György István, Hutiray

-----1000 Napirendi pont  -----