Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Szabó Rebeka

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Alpolgármester, PM

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Telefonszám: 06-1-872-9163 1977-ben született Budapesten, ahol jelenleg is él. Az ELTE Radnóti Miklós Gimnáziumában érettségizett, majd az ELTE TTK biológus szakán folytatta tanulmányait. 2001-ben Evolúcióbiológia, Ökológia, Szisztematika szakirányú képzésen szerzett egyetemi diplomát, summa cum laude minősítéssel. Szakdolgozati munkáját az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének (MTA ÖBKI) restaurációs ökológiai kutatócsoportjához csatlakozva végezte, 2001 szeptemberétől pedig az intézet kutatójaként tevékenykedett. Ezt követően felvételt nyert az ELTE Biológia Doktori Iskola, Elméleti biológia és ökológia ösztöndíjas doktori képzésére, amelynek időtartama alatt az egyetemen növényrendszertant oktatott. PhD fokozatának megszerzése folyamatban van. Csehországi kutatói ösztöndíjat követően 2005 szeptemberétől az MTA ÖBKI-ben (jelenleg Ökológiai Kutatóközpont) a gyakorlati természetvédelem számára hasznos eredménnyel szolgáló, az emberi társadalom és a természeti környezet hosszútávon fenntartható együttélését elősegítő kutatásokkal foglalkozott. Többek között tanulmányozta a tönkretett területek természetvédelmi célú helyreállításának lehetőségeit, az emberi tájhasználatnak (pl. mezőgazdaság) a biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatását. Kutatásai során vizsgálta a környezeti és gazdasági problémáknak a vidéki emberek életére gyakorolt hatásait is, amelyek politikusi tevékenységének is fókuszában állnak. Az LMP alapító és korábbi választmányi tagja, majd 2010-től országgyűlési képviselője. 2013 februárjában kilépett a pártból. Agrárpolitikus, a Mezőgazdasági bizottság tagja volt, de függetlenné válásakor a Fidesz megfosztotta tagságától. A Párbeszéd Magyarországért alapítója, zöld ügyekkel kiemelten foglalkozó szakpolitikusa. Mindennapjait a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében éli, mindazon értékek mentén, amelyeket politikusként is képvisel.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 81 hozzászólás
Találatok
56 db
25 db
1.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.05.05.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

4. A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolója

10. Angol utca 55-59. és az Angol utca 61. szám alatti ingatlanok telekalakítása

14. Városrendezési megállapodás - Gizella utca 24-26. (32559 hrsz.)

16.Városrendezési megállapodás – Vízakna utca 32/a.

17. Budapest XIV. kerület 31373/22 helyrajzi számú ingatlanhoz tartozó, névtelen közterület elnevezése tárgyában érkezett kezdeményezés véleményezése

19. Tájékoztató Zugló Önkormányzatának gyermekvédelmi témájú pályázatának benyújtásáról az uniós CERV Daphne program által meghirdetett felhívására

23. Döntés Zugló Önkormányzatának a 2022. évben a kerékpárral való közlekedés és autómentes szabadidő eltöltése kapcsán kiírásra kerülő pályázati felhívásról

25. Az Újvidék téri kutyafuttató (32165/1 hrsz) területének bővítése

26. Pályázat kiírása „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére

28. A Vezér utca földes középső területének fásítása – tündérkert kialakítása

29. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat beszámolója, a szakterületenként kialakult várólistákról, orvos és szakdolgozó hiányról, háziorvosi praxisokról, a lehetséges megoldásokról. Beszámoló a két szakrendelő műszaki állapotáról, a szükséges felújításokról

2.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.04.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló, 63647, 63648 hrsz-on felvett, a természetben Budapest III. kerület, Királyok útja 315. szám alatt fekvő „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű ingatlanoknak (Óbudai Gyermektábor) a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. részére történő haszonkölcsönbe adása, megbízási szerződés kötése az ingatlanok felújítása tárgyában, valamint ezzel összefüggésben a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. és a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása

3. Kerékgyártó utca komplex rekonstrukció - I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, egyben új közbeszerzési eljárás megindítása.

4. Javaslat az „Önkormányzati bérlakások felújítása az E-Co-Housing projekt keretében – Budapest, XIV. kerület Mexikói út 11/B. (hrsz:32089/1)” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás lezárására

3.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.03.03.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

7. Napirendi pont

12. Napirendi pont

1. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

30. Napirendi pont

4.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése (1-2) 2022.03.03.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

5.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.02.10.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2. Döntés az „Önkormányzati bérlakások felújítása az E-Co-Housing projekt keretében– Budapest, XIV. kerület Mexikói út 11/B. (hrsz:32089)” tárgyú feltételes közbeszerzésieljárás megindításáról

3. Nyugat-Zugló tervezett fejlesztéseinek véleményezése

5. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete általszervezett, 2022. január 31-én 8:00 - 10:00 óra közötti időtartamban megtartottfigyelmeztető sztrájkban – nyilatkozat alapján – résztvevő, a Zuglói Egyesített Óvodávaljogviszonyban álló dolgozók munkabér-kiesésének kompenzálása

7. A CWC – City Water Circles projekt keretén belül a Grants Europe Consulting Kft.külső szakmai koordinációs, lejáró szerződésének meghosszabbításáról

9. Kerületi zöldinfrastruktúra fejlesztése

11. Csertő u. 6-8 és 12-14 sz. közötti terület rekonstrukciója

6.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

32. ECo-Housing projekthez új helyszín választása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési és szociális intézmények dolgozóinak biztosított bérpótlék

Alkotmányjogi Panasz benyújtása a Kormány 620/2021. (XI. 8.) Korm. rendelete az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról ügyében

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány új kuratóriumi tagjainak megválasztása, az alapítvány alapító okiratának módosítása és 2022. évi támogatása

7.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület - Közmeghallgatás 2021.12.09.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület - Közmeghallgatás

8.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Zuglói Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásban eseti bizottság létrehozása

19. Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleg elismerés adományozásaElőterjesztő: Horváth Zsolt alpolgármester

9.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülés 2021.11.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Zugló-központ fejlesztéseiről tájékoztatásElőterjesztő: Horváth Csaba polgármesterElőterjesztés sorszáma: 123-605/2021

10.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2.Betongyárak telepítése Zuglóban - bemutató anyag

4. Ingatlan használati szerződés megkötése a Füredi utca 78.szám alatti ingatlanra

10. Döntés a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok értékesítésre kijelöléséről és az 55/2021. (II. 25.) önkormányzati határozat felülvizsgálatáról

12. A Zuglói Család – és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítása

14. Javaslat lakossági esővízgyűjtő edény program elfogadásra

16. Javaslat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás megindítására a XIV. kerület Gizella utca 14-16. szám alatti (32548 hrsz.) telekre építendő lakóépületek építési beruházása vonatkozásában

15. Ráépítési és földhasználati szerződés Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRt. között a 32548 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XIV. kerület Gizella utca 14-16. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan

11.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2021.10.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Az E-Co-Housing nyertes projekttel kapcsolatos döntések meghozatalaElőterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármesterElőterjesztés sorszáma: 123-600/2021Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Gazdasági Bizottság

12.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének keretében a Szuglói körvasút sor (30526/1 hrsz) és a Cserebogár u. (30590/384 hrsz.) meghatározott szakaszainak felújítására pályázat benyújtása

Városrendezési megállapodás megkötése Gizella út 14-16.(32548 hrsz.)

Döntés a „Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program” keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosításáról.

13.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2021.09.02.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

10. Javaslat a betongyárak Zuglóban történő telepítése kérdéskörét bemutató, átfogó anyag készítéséreElőterjesztő: Victora Zsolt önkormányzati képviselő

14.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2020.09.17.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

18. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

15.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2020.08.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Rákos patak revitalizációja az Egressy út - Mogyoródi út közötti szakaszon tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás lezárása

Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló ?/2020. (?) számú önkormányzati rendeletének megalkotása

A TündérPakk Közhasznú Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötése, és helyiségbérleti szerződésmódosítás

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó határozott idejű bérleti szerződés meghosszabbítása (Budapest XIV. kerület, Egressy út 178/G. ( hrsz. 31484/593))

16.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2020.07.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2020.06.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Zuglói Energetikai Koncepció elfogadása

"Rákos patak revitalizációja az Egressy út - Mogyoródi út közötti szakaszon" tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítása

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (MTK) részére, a Lantos Mihály Sporttelepen történő Új Küzdősport Centrum létrehozásához

Intézkedés a Zuglói Szociális Szolgáltató Központnál dolgozók munkájának megbecsülése érdekében

Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló ……/2020. (…….) számú önkormányzati rendeletének megalkotása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő Testület által legalább 6 albetétes társasházaknak és a lakásszövetkezeti épületeknek nyújtható felújítási támogatási pályázat kiírása

18.
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselõ-testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

19.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2019.12.12.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

20.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a helyi adókról szóló rendelet megalkotására

Javaslat a Népjóléti Bizottság rendelkezésére álló keretösszegből az S.O.S. Transz Ambulance Alapítvány támogatására

82-es trolibuszjárattal kapcsolatos intézkedések

Slachta Margit szoborpályázat I. helyezettjével a szerződés felmondása és a II. helyezett győztesnek nyilvánítása

21.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére 2019.11.07.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

37. Napirendi pont

22.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázatok elbírálása, valamint pályázati kiírás nélküli magasabb vezetői beosztások adása

Az új zuglói parkolásüzemeltetési rendszer kialakításáról szóló 207/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat végrehajtásához szükséges egyes döntésekről

Pályázat benyújtása a pénzügyminiszter által meghirdetett „Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása” című felhívásra

A Várna utca és a környék lakosságának érdekében tett további közbiztonsági intézkedések

Együttműködési Megállapodás megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesülettel a Hajós Alfréd Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda pálya burkolatcseréjéhez

A Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosítása

Gyermekgondozói segítségnyújtás a kerületben születendő hármas ikrekhez

A 62. számú felnőtt háziorvosi körzet Zuglói Egészségügyi Szolgálat által történő működtetése

23.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

9. Napirendi pont

16. Napirendi pont

24.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat parkolási rendszert vizsgáló, szakértőkből álló 3 fős tényfeltáró munkacsoport felállítására

A Tengerszem utca – Szuglói körvasút sor – Kacsóh Pongrác út – (29973/191) hrsz.-ú közterület által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat készíttetése

Javaslat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések átruházásáról

25.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Ideiglenes vizsgáló bizottság felállítása parkolási rendszer üzemeltetése ügyében

Parkoló automaták beszerzése

Intézkedéscsomag javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzésére

Javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzése, a zuglói gyerekekért dolgozó óvodapedagógusok, óvodai dolgozók megtartása, munkájuk megbecsülése érdekében tett intézkedésre

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése

Tropa Verde

Környezetvédelmi program

Kutyafuttatók

Idősügyi Stratégia

26.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.07.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Pillangó park közpark felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal haszonkölcsön szerződés megkötése, közszolgáltatási szerződés módosítása (rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról)

Javaslat a zuglói gyermekek szünidei kiegészítő étkeztetéséről szóló önkormányzati rendelet és önkormányzati határozat megalkotására

Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátására” tárgyú keretmegállapodás meghosszabbítása.

„Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyú, valamint a „Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási munkái, intézményi játszótéri berendezésekkel és burkolt játszóterületekkel kapcsolatos ellenőrzéses javítási és karbantartási munkák elvégzése” tárgyú szerződések módosítása.

27.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos döntések

A 3. számú, a 9. számú és a 19. számú házi gyermekorvosi körzetek feladatellátásra vonatkozó pályáztatási eljárás lefolytatása

Együttműködési megállapodás megkötése a Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

A Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. felügyelőbizottsági tagjának és könyvvizsgálójának megválasztása, fenntartói megállapodás elfogadása

Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény alapítása és ennek helyt adó állandó Kiállítási hely létrehozása

Tájékoztató kérése a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Zugló köztisztasága érdekében 2018. évben végzett munkájáról

Kiléptető lakás biztosítása az S.O.S. Krízis Alapítvány részére a családok átmeneti otthona feladatellátás érdekében

Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018. évi keretösszegének felhasználásáról

28.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

Intézkedéscsomag a létbiztonság megőrzéséért – a zuglói lakhatási program bővítése

A rászoruló zuglói polgárok étkeztetésének javítása

29.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

21./ Személyi kérdések

25./ Kutyafuttatók 2019. évi fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki tartalom bemutatása

26./ Intézkedéscsomag a zuglói fogyatékkal élő embertársaink élethelyzetének javítása

30./ TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötése és a fiatalok biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítása

31./ Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

58./ A Képviselő-testület 378/2018. (X. 18.), 439/2018. (XI. 22.) és 441/2018. (XI. 22.) határozatai alapján meghallgatás tartása

30.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.11.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

9. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

20. Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Csertő utca 22. (39470/89 hrsz.))

31.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Fűrész u. 107. (30.688. hrsz.))

A Zuglói Játékszín Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátásával kapcsolatos megbízás

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonában álló (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

Kerületi Építési Szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel megkötött bérleti szerződés felbontása

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szent István Gimnázium és az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia centrumának 2019. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása

Napelemes közvilágítással kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatok

Javaslat Krízisközpont kialakítására

34. Napirendi pont

32.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

Együttműködési megállapodás megkötése JCDecaux Hungary Kft-vel

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 109/B. (31485/59 hrsz.))

Együttműködési Megállapodás megkötése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Bérleti szerződés megkötése a Zuglói Sport - és Rendezvényszervező Nkft-vel

A 299/2017 (06.22) számú Képviselő-testületi határozat módosítása (Térfigyelő kamerarendszerek helyszíneinek meghatározása)

Intézkedéscsomag a zuglói rászorulók élethelyzetének javítása érdekében

Az Önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Ilka u. 35. (Hrsz.: 32582/0/A/23))

Javaslat a zuglói kutyafuttatók 2019 évben megvalósítandó fejlesztésére

Korong utca zárt kutyafuttatójának megszüntetése

33.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál intézményvezető (igazgató főorvos) munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírás és a pályázat közzététele, valamint a pályázati eljárásban eseti szakértői bizottság létrehozása

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Fűrész u. 107. (30.688. hrsz.))

Interpelláció

34.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.14.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária krt. — Kerepesi út — Ifjúság útja — Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés megkötésére, valamint a kerületi építési szabályzat elfogadására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 44/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet és a Budapest-Zugló önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 37/2004. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üzemeltetési szerződés megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesülettel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása (2018 - 2023)

Körzeti megbízotti- és rendészeti iroda kialakítása a Pillangó parkban határidő módosítás

A tavaly ősz óta folytatott átfogó kutyafuttató felmérés alapján legsürgősebben elvégzendő beavatkozások

Baptista Integrációs Központtal haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás megkötése

Az Utcáról Lakásba! Egyesülettel történő Együttműködési Megállapodás megkötése

35.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.31.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. ker. Zugló Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának és a helyi közutak kezelésének rendjéről szóló 48/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése (2017. év)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott óvodák továbbképzési programjainak elfogadása

Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban 2017.

S.O.S. Krízis Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötése - családok átmeneti otthonának működtetésére -

Civil szervezetek (alapítványok) 2018.évi pályázatának támogatása

A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére lakások rendeltetésszerű állapotba hozására biztosított határidő és az Együttműködési Megállapodás időtartamának módosítása (Budapest, XIV. kerület, Egressy út 18/A. fszt. 6., Budapest, XIV. kerület, Fűrész utca 19. fszt. 2., Budapest, XIV. kerület, Gyarmat utca 47/A. 3. em. 66.)

Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosítására

Budapest Főváros XIV. Kerület 32551, 32553 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség helyreállításához kapcsolódó költség bérleti díjba történő beszámítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

Intézkedés a zuglói lakosok érdekében (Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül)

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kezelésében lévő, állami tulajdonú, Zugló közigazgatási területén lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele érdekében történő intézkedés

A kutyafuttatók megnagyobbítása a Kassai és az Újvidék téren

A Pillangó park felújításának újratervezése a lakossági véleményeknek megfelelően

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházására

36.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Az EcoVeloTour nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötésével kapcsolatos döntések

Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária krt. — Kerepesi út — Ifjúság útja —Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés megkötésére, valamint a kerületi építési szabályzat elfogadására

Javaslat a Képviselő- testület 400/2017. (X.19.) Öh. számú határozatának módosítására (Budapest XIV. kerület, Bosnyák u. 7B (Hrsz: 31833/1))

Emlékmű állítása

37.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházására

Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, ?Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó? című projekt esetében

A 6. számú gyermek fogorvosi körzet működtetése és pályázat kiírása

Köztéri szoborpályázatok elbírálása (Slachta Margit szobor, Pillangó szobor)

Elvi hozzájárulás adása elektromos töltőállomások telepítéséhez

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség felújítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

Javaslat a Szent Kristóf Egymásért Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére

38.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Zuglói Cseperedő Óvoda magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázatok elbírálása

2. A Közép-Pesti Tankerületi Központ Intézményfejlesztési Tervének véleményezése

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (V1.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

5. Intézkedési csomag a zuglói idős személyek élethelyzetének javítására

7. Pillangó park közpark felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

18./ A közbiztonsági helyzet javításában tett további intézkedés a Várna utcában és a környéken élők érdekében

39.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Közmeghallgatása 2017.11.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Közmeghallgatása

40.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

4. Köztéri szobrok elhelyezése Zuglóban

5. A MILLFAV Mexikói úti végállomásánál - a (29801/4) hrsz-ú közterületen - található pavilonok közterület-használati hozzájárulásához szükséges kerületi önkormányzati vélemény megadása

8. Belépés a Közösségi Szociális Szövetkezetbe

16. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Rózsavölgyi tér 13. (Hrsz: 31269/19))

18. A komplex lovasterápiás fejlesztési program megvalósítása érdekében a Zabszalma Alapítvánnyal történő haszonkölcsön szerződés megkötése

41.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. A BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

14. Pillangó park közpark felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

18. A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtásához szükséges készülékek számának meghatározása

20. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló, oktatási-nevelési intézmények területén található gondnok! lakások átminősítése

21. Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítása

42.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.08.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. A „Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

7. Napirendi pont

43.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.07.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

44.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.22.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

22. Napirendi pont

24. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

33. Napirendi pont

45.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

1. Személyi javaslatok

4. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 37/2016. (VII. 06.) önkormányzati rendeletének módosítása

7. A Zuglói Cserepes Kulturális Nkft. 2016. évi egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása

13. Közszolgáltatási szerződés megkötése Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nkft-vel

30. Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről

32. A Nyugodt Szív Alapítvány kérelme alapján, lakás rendeltetésszerű állapotba hozására biztosított határidő módosítása

34. Zuglói Szociális Szolgáltató Központnál jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges készülékek számának bővítése

35. Civil szervezetek (alapítványok) 2016. évi támogatására kiírt pályázat elszámolásával kapcsolatos tájékoztatójának elfogadása

41. Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban

46.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

17. Napirendi pont

24. Napirendi pont

47.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.03.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Örs vezér téri szakrendelő fejlesztése

3. A Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén tárgyú, a Kbt. Második rész 81.§ (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás lezárása

4. Felnőtt központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása közreműködői szerződés keretében tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

48.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Intézkedés a Képviselő-testület tekintélyének megőrzése érdekében

6. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

9. A lakásépítés és lakásvásárlás támogatásának szabályairól szóló 12/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

12. A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázati kiírás és közzététel

22. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

49.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

50.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.15.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

7. Napirendi pont

16. Napirendi pont

19. Napirendi pont

22. Napirendi pont

51.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

12. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

27. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

33. Napirendi pont

36. Napirendi pont

52.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a Hermina út és Thököly út sarkán lévő zöldséges pavilon áthelyezésére, megszüntetésére

7. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (11.17.) önkormányzati rendelet módosítása

8. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának és a helyi közutak kezelésének rendjéről szóló 48/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

22. Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia Centrumának 2017. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása

24. Megállapodás a Budapest, XIV. kerület, Angol utca 53. szám alatti Társasházzal a Társasház által felvett hiteleknek az - önkormányzat tulajdoni hányadára eső rész előtörlesztése ügyében

29. Együttműködési megállapodás megkötése a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskolával és a Bóbita Óvodával

33. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány helyzetéről, a lakásgazdálkodásról Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány, lakásgazdálkodás fejlesztésének feladatai

34. Közérdekű kérdés

36. Fidesz frakció nyilatkozata

37. Nyilatkozat

53.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.07.04.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat jégpálya támogatására a 2016. évre

5. Javaslat a piacokról és vásárokról szóló 33/1996. (VII.11.) számú önkormányzati rendelet módosítására

13. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatala dolgozóinak 2016. évi jutalmazásáról

17. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

18. Javaslat a Liget Budapest projekttel összefüggő tiltakozások elleni brutális fellépés elítélésére

54.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.21.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról szóló 17/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírására és közzétételére

Javaslat a Nyugodt Szív Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére

Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére

Javaslat a háziorvosi és fogorvosi tevékenységet feladat-ellátási szerződéssel ellátók részére nyújtható működési támogatás megvalósítására

Javaslat a Budapest XIV. kerület, (31269/198) hrsz.-ú, Z-KP/1 övezeti besorolású közterületen új, „Rákospatak Közösségi Kert” kialakítására

Javaslat a Budapest XIV. kerület Ilosvai Selymes tér 21. szám alatti „Tücsöktanya Óvoda” tető felújításának elvégzésére

Javaslat Budapest, XIV. kerület Zugló közigazgatási területén a meglévő hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Állásfoglalás a nemzetközi kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban, a zuglóiak védelmében

Interpelláció

165/2016 (III.24.) számú határozat visszavonása

55.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.05.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Száz százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához történő csatlakozásról

56.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.19.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló ... önkormányzati rendelet megalkotására

4. Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adója visszafizetési ügyében végzett adóhatósági munkáról és a közösségi célra felajánlott összeg felhasználásáról

13. Javaslat Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához történő csatlakozásról

22. Javaslat a Zugló név, valamint az önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 2/211. (I.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadására

29. Javaslat a 22. számú háziorvosi körzet Zuglói Egészségügyi Szolgálat által történő működtetésére és a praxis ellátása érdekében pályázat kiírására

39. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársaság között 1-2254/42014. szerződésszámon kötött eseti Megbízási szerződés (Mesevonat Bölcsőde építés beruházás bonyolítása) módosítására

44. Jelentés a Képviselő-testület részére a 2016. január 16. - 2016. április 30. között lejárt határidejű és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

57.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.21.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
58.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

1 A „Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás megindítására

2 Javaslat a Zuglói Zrt. ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás lezárására

3 A „Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

4 A „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása" tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

14 Támogatás biztosítása a Zuglói Térfigyelő Rendszer műszaki fejlesztése és javítása céljából

22 Javaslat Egyszerűsített beruházási engedélyokirat elfogadására (Bp. XIV. Besnyői u. (Zászlós u. Hungária krt.) útépítése tárgyában)

23 Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek telephelyként történő bejelentése

28 Budapest, XIV. kerület Ungvár-Miskolci utcák-Erzsébet királyné úja és a Szuglói körvasút sor által határolt területen korlátozott sebességű övezet megvalósítása

30 A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Budapest XIV. kerület Örs vezér tere 23. sz. alatti szakrendelőjének korszerűsítése-felújítása

31 A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

34 Budapest XIV, Újváros park 2. szám alatti ingatlanon földhasználati jog alapítására, valamint a BVSC-Zuglóval üzemeltetési feladatok ellátásáról szerződés megkötésére módosítási javaslat és plusz forrás biztosítása

Napirendi pont

59.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Hermina út és Thököly út sarkán lévő zöldséges pavilon áthelyezésére, megszüntetésére

7. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (11.17.) önkormányzati rendelet módosítása

8. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának és a helyi közutak kezelésének rendjéről szóló 48/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

22. Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia Centrumának 2017. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása

24. Megállapodás a Budapest, XIV. kerület, Angol utca 53. szám alatti Társasházzal a Társasház által felvett hiteleknek az - önkormányzat tulajdoni hányadára eső rész előtörlesztése ügyében

29. Együttműködési megállapodás megkötése a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskolával és a Bóbita Óvodával

33. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány helyzetéről, a lakásgazdálkodásról Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány, lakásgazdálkodás fejlesztésének feladatai

34. Közérdekű kérdés

36. Fidesz frakció nyilatkozata

37. Nyilatkozat

60.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a "Városliget, mint kiemelt zuglói közpark megújításával kapcsolatos együttműködési megállapodásról" hozott 238/2016. (IV. 21.) határozat döntés megismételt tárgyalására

61.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.24.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

5.Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 44/2015. (X 21.) sz. önkormányzati rendelete módosítására

14. Javaslat a „Rákosfalva park 1-3. parkrekonstrukció megvalósítása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

15. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Zeg-Zug Waldorf Egyesület között együttműködési megállapodás, továbbá az Önkormányzat és a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésére

16. Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia Centrumának működéséhez szükséges feltételek megteremtésére

18. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megalkotására 2016-2020. közötti évekre vonatkozóan

20. Javaslat a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítésével kapcsolatos határozati javaslatra

28. Javaslat a hírközlési eszközök létesítése miatti kártalanítás összegének megállapítására

29. Javaslat a Talmud Tóra Alapítvány támogatására

62.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

3./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások víz- és csatorna-használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX 23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló rendelet módosítására (hatálybalépés idejére vonatkozóan)

24./ Javaslat a 358/2015. (171128.) számú Képviselő-testületi határozattal - a Rákosfalva park 1-3. szám, 39221/28 hrsz. alatti ingatlan térrekonstrukciójára — jóváhagyott engedélyokirat módosítására

25./ Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosítása iránti kérelem benyújtására Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

29./ Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott 2015. évi feladatokról

63.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

64.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.01.21.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

5. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

7. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése

16. Javaslat szociális szépségszalon megvalósítására a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámának bővítésére

17. Javaslat a TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére és a fkitalok biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítására

35. Beszámoló a Környezetvédelmi tanácsnok 2015. évben végzett tevékenységéről

38. Javaslat utcai szociális munka ellátására irányuló támogatási szerződés megkötésére

39. „Budapest XIV kerület, Dózsa György út Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út — Vezér utca — Ond vezér úja — Örs vezér tere — Bánki Donát utca — Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkolójegy-kiadó automata beszerzése, szállítása, üzembe helyezése és üzemeltetése" tárgyú, a Kbt. Második rész, XII fejezet, 85. § (2) bek.szerinti, hirdetménnyel induló 2 szakaszban lefolytatandó gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

65.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.12.17.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
66.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkÍvüli Képviselő-testületi ülése 2015.12.01.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az építményadó rendelet módosítására

67.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.10.15.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat elvi nyilatkozat elfogadására a gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilatkozások ellen

3. Javaslat a fizető parkoló rendszer bevételének megosztása tárgyában kötendő Együttműködési Megállapodás-tervezet elfogadására és a fizető parkoló üzemeltető rendszer bevezetéséhez, működéséhez szükséges további feltételek biztosítására

16. Javaslat a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladat-ellátási kötelezettségének felülvizsgálására valamint alapító okiratának jóváhagyására

20. Tájékoztatás a Zuglói Társasházkezelő és közterület-fenntartó Kft. beolvadásáról

25. Javaslat a Budapest XIV. kerület, Szugló u. 90/a. szám alatti Rózsavár Óvoda kerítésének átalakítására

28. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek átalakítására, és közterület- használati engedélyezése kezdeményezésére

68.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő — testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2312011. (V.2) önkormányzatának rendeletének módosítására

6. Javaslat a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület által működtetett hajléktalan nappali melegedő téli krízisidőszakban történő többletkiadásainak támogatására

10. Javaslat a Dorozsmai utca 21113. szám alatti ingatlanra vonatkozó használat jog alapításról szóló megállapodás módosításának kezdeményezésére

12. Javaslat önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltására

69.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

16. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata parkolási rendeletének megalkotására

18. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzatának 2015. I. féléves gazdálkodásáról

70.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

71.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.02.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

8. Javaslat a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ alapító okiratának módosítására

15. Javaslat az óvodapszichológusi hálózat működtetéséről szóló átfogó intézményvezetői beszámoló elfogadására

18. Javaslat a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program valamint az Intézkedési Terv módosításának elfogadására

32. Javaslat a Civilek utcája rendezvény, valamint a Civil Füzet kiadvány támogatására

34. A X. Balkán és II. Szláv Napok

72.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.06.25.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

73.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Helyzetértékelés, a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezeteinek előzetes jóváhagyására, valamint a 195/2015. (IV .23.) határozat kiegészítésére

5. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

17. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014, évi Éves Beszámolójának elfogadására, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vételére, továbbá a 2014. évben képződött adózás utáni eredmény felhasználására

29. Javaslat az Önkormányzat és a Hungast-Mecsek Kft. között létrejött vállalkozási szerződések módosítására

74.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a Városliget közpark funkciójának, valamint jelenlegi zöldfelületének megőrzéséről szóló nyilatkozat elfogadására

9. Javaslat a Képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendelet módosítására

19. Javaslat a gyermektáborokban fizetendő térítési díjak megállapítására, a nyári napközis tábor helyszínének kiválasztására

27. Javaslat a második Zuglói Közösségi Kert kialakítására Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

31. Javaslat a Szociális Bizottság tagja tagsági viszonyának megszüntetésére és új tagjának megválasztására

75.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010, (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Javaslat a 25/2011. (127.) sz. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára

13. Javaslat a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesületébe történő belépésre.

76.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.03.05.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapest főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

77.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.02.26.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 23/2011. (V2) önkormányzati rendeletének módosítására

9. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (ITT 29.) önkormányzati rendelete módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a kerület "Környezetvédelmi Alap"-járól--szóló 6/199 -7. (IV 2-9.) sz. rendeletének módosítására

17. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 706/2013 (IX.22.) számú határozatának visszavonására

19. Javaslat a Zuglói Egyesített Bölcsődék csoportjaiba a nem zuglói lakcímmel rendelkező gyermekek felvételével kapcsolatos döntés meghozatalára

21. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén székhellyel rendelkező iskolák intézményi tanácsába delegált önkormányzati tagok megbízatásának visszavonására, valamint új tagok delegálására

23. Javaslat Szabó Rebeka alpolgármester asszony idegennyelv-tudási pótlékának megállapítására és illetményének módosítására

78.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész

79.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés I. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (X1.14.) önkormányzati rendelet módosítására

80.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2014.12.17.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet és más a Képviselő-testület hatáskör átruházását tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására

5. Javaslat a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

81.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.12.04.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése