Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Szakadáti László

Biatorbágy Önkormányzata - Alpolgármester 2014-2019

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 108 hozzászólás
Találatok
108 db
0 db
1.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról

A Gördülő Fejlesztési Tervről az ivóvíz és csatornahálózat vonatkozásában

Tájékoztatások, javaslatok

2.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.08.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről

3.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.07.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

4.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott államigazgatási véleményezés lezárásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről

5.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

SM kastély új sportpályák megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírásáról

Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről, és az ezzel összefüggő Biatorbágy, Nagy utca 29. számú ingatlan lebontásáról – közbeszerzési eljárás kiírásáról

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázat lakossági szavazásáról

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Patak utcai ingatlanok rendezéséről

Környezetvédelmi alap felhasználásáról

6.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról

Ifjúság támogatási lehetőségekről

A Szentháromság téri iskola hátsó udvarának rendezéséről

A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról – tartaléklistára kerülésről szóló döntésről

Biatorbágy, 6610 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

A Nagy utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlannal összefüggő kérdésekről

Játszótér építéséről a Biatorbágy 9005/2 hrsz-ú ingatlanon

Biatorbágy 2802 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről

Tájékoztatások, javaslatok

7.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A közterület felügyelet működéséről

Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft.-vel kötendő településrendezési szerződésről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

8.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2018.10.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy közösségi közlekedésének felülvizsgálatáról – vizsgálati dokumentáció elfogadásáról

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséről

Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról III. forduló

A Benedek Elek Óvoda 2018/2019-es nevelési évének munkatervéről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

9.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.09.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos rendelkezések módosításáról

Kolozsvári utcai sportpálya használati rendjének módosításáról

Torbágyi temető ravatalozójának rehabilitációjáról

HÉSZ felülvizsgálatának eljárási rendjéről

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal terveiről

A tanévkezdés tapasztalatairól

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjáról az iharosi sportpályára – kapcsolódó úttámfal és közműépítési feladatokról

A 2019-2033-as időszakra vonatkozó Víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról

10.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről II. – a vázlatterv elfogadásáról

Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – a befogadott többletkapacitások alapján Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2018/2019 évi együttműködési megállapodásról

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjáról az iharosi sportpályára

11.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.07.19.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Dabat Izabella kérelméről

Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervről

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételrő

Sportpark és futópálya megvalósításáról

„Kölcsey utcai útépítés” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

Dévay utcai óvoda tetőfelújításáról

Tájékoztató a Sándor-Metternich kastély iskolaudvarának felújításáról

A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára – tervek elkészültéről

A Pátria pincével kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy, 4583 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról

12.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról – a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás módosításáról

Iskolaudvarokkal kapcsolatos kérdésekről

Óvodai státuszbővítéssel összefüggő kérdésekről

Az Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról

Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II.23.) költségvetési rendeletének módosításáról

Tájékoztatások, javaslatok

13.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról – a Fővárosi Vízművek Zrt-vel 2017. július 3-án kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás módosításáról

14.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.03.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról

A Nemzeti Sportközpontokkal együttműködési megállapodás a Biatorbágyon létesítendő új általános iskola építéséről

15.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Városgondnokság munkájáról

„Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról

A Nemzeti Sportközpontokkal előzetes együttműködési megállapodás a Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítéséről

A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy, 2756 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról

16.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (Pályázati kiírás kódja: PM_ONKORMUT_2018)” című pályázatról

17.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, járdák, parkolók, csomópontok 2018. évi felújítási és építési keretösszegének felhasználásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi kommunikációs tervéről

Az Összefogás Építési Alappal kapcsolatos önkormányzati szervezeti és működési szabályzat módosításáról

A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról

Biatorbágyi Városfejlesztési Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről

18.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.22.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

A járóbeteg-szakellátás működtetésével összefüggő kérdésekről - működési engedélyek módosításáról

A természeti környezet (külterületek) felzárkóztatásáról - ÉrtékTérkép Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmányrólól

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

19.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.01.25. 2018.01.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy 269-273 hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelemről

A Biatorbágy 2213 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelemről

A Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya fejlesztéséről

Az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó Herceghalom Község önkormányzatával kötendő Konzorciumi Megállapodásról

20.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a Katalin-hegyen telepíteni kívánt távközlési toronyról

A Biatorbágyon létesítendő új 16 tantermes általános iskola építéséről

21.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendelete „A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” módosításáról

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről – Településrendezési szerződések megkötéséről

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város 2017- es költségvetésének elemzéséről, Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

22.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítéséről

23.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

13.)Az Önkormányzati pince elnevezéséről.

16.)A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról.

Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és a hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről

18.)A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára.

20.)A Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásáról.

24.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatáról

A Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

„Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról

Fővárosi Vízművek Zrt. gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról

Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről

Biatorbágy, 6605/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

29.)Tájékoztatások, javaslatok

25.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.08.10.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztéséről

A Nagydobronyi Református Egyházközség kérelméről

Tájékoztató

26.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Beépítésre nem szánt területek, hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről

A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről

Intézményi nyári karbantartási feladatokról, az önkormányzati vagyonelemek értékének megőrzéséről

27.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáróla) A Budakörnyéki Közterület Felügyelet 2016. évi beszámolójáról

Forgalmi rend módosításokról (tanulmánytervek elfogadása: Kolozsvári u., Karinthy u., Kálvin tér)

Biatorbágy 7702/51 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 379 m3/nap szennyvíz befogadására kezdeményezett háromoldalú megállapodásról

Juhász Ferenc Művelődési Központ nyári nyitvatartási rendjéről

A Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről

A biai alapellátás decentrum hosszú távú fejlesztésére vonatkozó koncepcióról- a) Körzeti orvosi rendelő fejlesztési tanulmányterv készítéséről

Szily kastély alagsor megerősítés költségvetés módosításáról

„Esélyes vagy!” című pályázaton együttműködő partnerként való részvételről

28.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

Városi Sportcsarnok építéséről – a tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó támogatási kérelemmel összefüggő kérdésekről

Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2017. évi programjáról

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közreműködői szerződésről

Turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv

Járda építési keretösszeg felhasználásáról

A Nagy utca 58. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

A Viadukt Sport Kft.-vel kötött vagyonkezelői szerződés módosításáról

29.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Általános Iskola Tankerületi Központ által kezdeményezett átszervezésének véleményezése

30.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről

A KMOP 2009.5.2.1/B számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő műszaki és pénzügyi beszámolóról

Beszámoló a Városgondnokság munkájáról

Ebrendeletről

Viadukt utca 6. szám alatti emeleti lakás hasznosítási javaslatáról

Tájékoztatások, javaslatok

31.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Az OBI áruház melletti szennyvízátemelő szolgalmi jogi bejegyzéséről

A Sándor–Metternich kastélyban kialakításra kerülő új tantermek fedezetemeléséről

Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi kommunikációs tervéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

32.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.01.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Telepítési tanulmánytervekről

Pályázat önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén

A biatorbágyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésének kérdéséről

33.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A KMB iroda használati megállapodásáról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatások, javaslatok

34.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Közlekedés helyzetéről

Értéktár működéséről, és a testvértelepülések kapcsolatairól

35.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.08.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Városi jégcsarnok építéséről II. – a sportfejlesztési program önrészének biztosításáról

2. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

8. A Lovas Baráti Kör támogatási kérelme

36.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásáról

A Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti iskolaépület bővítésének projekttervéről

Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről

37.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.01.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy, Karinthy u. 4. szám alatti iskolaépület bővítésének projekttervéről

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezése

38.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosításáról – (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosításáról – (Biatorbágy új településrendezési eszközeinek készítésére vonatkozó egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról)

A biatorbágyi sportpályák pályahasználati rendjéről

Az önkormányzat fizikai munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztéséről

Pályázat elbírálása Biatorbágy Város arculati elemeinek megújítására

A Peca-tó működtetésének kérdéseiről

39.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A Vendel téri óvoda falainak vizesedéséről

A Madár-forrással kapcsolatos kérdésekről

Útfelújítási keretösszeg 2016. évi felhasználásáról

Grundfoci pálya építéséről

40.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.03.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolójáról

A 2016. évi nyári karbantartási programról

Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről

Pályázat elbírálása Biatorbágy Város arculati elemeinek megújításáról

Tájékoztatások, javaslatok

41.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.03.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Kolozsvár utcai Sportpályán lábteniszpálya, támfal, és térburkolás kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírásáról

42.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.02.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetése

43.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.01.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A 2016. évi költségvetési rendelet koncepciójáról

A Viadukt SE. részére nyújtott kölcsönről

A Viadukt Sport Kft.-nek a költségvetés elfogadásáig tartó átmeneti időszakra vonatkozó feladatellátásáról

Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről

Az illegális bevándorlással összefüggő kérdésekről

A főépítészi megbízási szerződés megszüntetéséről, új főépítészi pályázat kiírásáról

Tájékoztatások, javaslatok

44.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.12.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek véleményeztetésre kiküldendő anyagának elfogadásáról – I. (Településrendezési szerződéssel nem érintett területek vonatkozásában)

A Viadukt SE részére nyújtott kölcsönről

A torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről – Közbeszerzési eljárás kiírása a Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti (2311/4 hrsz.) ingatlanon álló iskolaépület bővítésének projekttervezési feladataira

45.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.12.03.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

11. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

20. Napirendi pont

46.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.10.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi építési szabályzat megalkotásával összefüggő kérdésekről

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) rendelet módosítása

47.
Biatorbágy, rendkívüli képviselő-testületi ülés 2015.10.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, Kolozsvári utca (hrsz.: 704/2) sporttelepen atlétikai pálya megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról

48.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.09.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A „Tájház” megalapításáról, használati és működési rendjéről

Sándor-Metternich kastély iskolabővítésével kapcsolatos az NSK-val megkötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

A Viadukt Nonprofit Sport Kft.-vel kapcsolatos feladatokról

Fővárosi Vízművek Gördülő Fejlesztési Terv 2016-2030 időszakra, Beruházási Terv, Felújítási és Pótlási Terv

Tájékoztatások, javaslatok

49.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.09.01.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás kiírása „Biatorbágy Város közigazgatási határán belül közutakon, közterületeken hó eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására”

50.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.08.03.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

51.
Biatorbágy, rendkívűli testületi ülés 2015.07.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy 455/2 hrsz-ú ingatlanrész vásárlásáról

52.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.06.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Viadukt SE sportprogramjának támogatásáról

53.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.06.03.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

A Füzes táncegyüttes támogatási kérelméről

54.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.05.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzés kiírása a Szily kastély homlokzatának és nyugati szárnyi alagsori épületrészének felújítására

Tájékoztatások, javaslatok

55.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.04.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város koncepciója a köztéri műalkotások elhelyezéséről

A fonyódligeti üdülő használatának és hasznosításának koncepciója I.

Az iharosi tábor használatának és hasznosításának koncepciója I.

A Gyöngyvirág utca forgalmával összefüggő kérdésekről

Beszámoló a Városgondnokság munkájáról

Budapest – Balaton közötti kerékpárút nyomvonalával kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola II. ütemének építési engedélyezési tervdokumentációja és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról

56.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.03.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztatások, javaslatok

57.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2015.02.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, testületi ülés II.

58.
Biatorbágy, testületi ülés I. 2015.02.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló Biatorbágy Polgármesteri Hivatala 2014. évi munkájáról

Biatorbágy Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

59.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.01.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Hungarovox Kiadó könyvkiadás támogatási kérelméről

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi kommunikációs tervéről

A köznevelési intézmények működésével kapcsolatos kérdésekről

60.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.11.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

11. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

61.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.10.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

62.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.09.18.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy településfejlesztési koncepciójáról

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

A 2014. évi útépítésekkel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

63.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.06.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

64.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására közbeszerzési eljárás megindításáról

65.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) Ör. számú rendelet módosításáról

66.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

67.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2014.04.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Lévai Mária kérelméről

A köznevelési intézményekben található játszóterek, udvari játékok felújításáról

A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2013. (VI. 28.) Ör. sz. rendelet módosításáról

A polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésen alapuló ösztönző rendszerének kialakításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Kun László önéletrajzi regényének kiadásával összefüggő kérdésekről

68.
Biatorbágy, testületi ülés I. rész 2014.04.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Pályázati kiírás előkészítése állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére

69.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.04.03.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére közbeszerzési eljárás megindításáról

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére közbeszerzési eljárás megindításáról

70.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.03.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi civil szerezetek 2014. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Pályázat benyújtása labdarúgó pálya építésére

71.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.02.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata új településfejlesztési koncepciójának valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséről

Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére

Földgázbeszerzéssel összefüggő kérdésekről

A Viadukt alatti forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásáról

72.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről

A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

73.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzat adóssága - Magyar Állam által történő - 2014. évi átvállalásának igénybevételéről

74.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.12.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Az új településfejlesztési koncepciót megalapozó tanulmányról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi rendezvénytervéről

75.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.10.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat-felújításáról

A Szily-Fáy Kastély kertjében található fák egészségi állapotával összefüggő kérdésekről

76.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.09.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Karinthy utcai iskolaépület étterem és tornaszoba tervezési programjáról

Hantai Simon emlékmű megvalósítására benyújtott pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

77.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, továbbá az elkülönített hulladékgyűjtés részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

78.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Szily kastély nyugati szárnyában iskolai tantermek kialakítása tárgyban

79.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.05.23.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

A Biatorbágyi Vízművek Kft. 2012. évi beszámolójáról

A 3429/1, 3429/2, 3429/4, 3429/5 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

80.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató a Városgondnokság 2012. évi munkájáról

Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2012. évi munkájáról

Közbeszerzési eljárás kiírása A Szily kastélyban konyhatechnológia kivitelezése” tárgyában

A Biatorbágy, 6607. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelméről

A Biatorbágy, 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről

A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra kiírt pályázatról

81.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

82.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

83.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.03.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

A fonyódligeti üdülő és az iharosi tábor üzemeltetési tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervéről

Családi napközik részvételéről a bölcsődei és óvodai feladat-ellátásban

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Telekadó bevezetésével összefüggő kérdésekről

Az Összefogás Építési Alappal összefüggő kérdésekről

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2013. évi támogatásáról

84.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily kastély középső és nyugati szárnyában tantermek kialakítására kötendő tervezési szolgáltatási szerződéssel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

85.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő állami átvállalásának végrehajtásához

86.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy településfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

A Biatorbágy, 452 hrsz. alatt megvalósuló 16 tantermes általános iskola építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek benyújtására építésügyi szakértői tevékenységre (SZÉSZ9), valamint a kivitelezési tervdokumentáció tervellenőrzési feladataira kötött szerződéssel összefüggő kérdésekről

87.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.01.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Közterületek elnevezésével összefüggő kérdésekről

Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről

Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2013. évi támogatására

88.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

89.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladataival összefüggő kérdésekről

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

90.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladataival összefüggő kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

91.
Biatorbágy testületi ülés 2012.12.06.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy, 2065 hrsz.-ú ingatlan hasznosításával összefüggő kérdésekről

A biatorbágyi viziközmű-vagyon üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi rendezvénytervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

A 2013/2014-es tanév várható tanteremigényének biztosításával összefüggő kérdésekről

92.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi intézmény-felújítási tervének végrehajtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről

A Biatorbágyi Vízművekkel összefüggő kérdésekről

A Székely utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről; A Diófa utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről

A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről

93.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

94.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A népi ének oktatással összefüggő kérdésekről

Óvodaépítés lehetséges helyszínéről

95.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.07.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily-Fáy kastély területén elhelyezendő 16 tantermes általános iskolával kapcsolatos helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról

Az egyes közétkeztetésért fizetendő díjakról szóló helyi rendeletek módosításáról

96.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.04.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

A Biatorbágy, Fő u 70. sz. alatti ingatlan (1914 hrsz.) tulajdonrészeinek felajánlásáról

Biatorbágy Város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

97.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata oktatásfejlesztési koncepciójáról

Az iskolai és óvodai beiratkozási időpontok jóváhagyásáról

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

98.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

99.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.08.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

100.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.01.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérésekről - Új iskola építésével összefüggő kérdésekről

Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére

101.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.02.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

102.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 13/2005.(11.15.)Ör. sz. rendelet módosításáról

A Varga rektor és Arany János utcák felújításáról

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi Kommunikációs feladatainak megvalósulásáról

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

103.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A járási rendszer kialakításával összefüggő kérdésekről

104.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.12.15.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése " integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

A Szabadság út 80. szám alatti buszmegálló áthelyezésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy ún. Szarvasugrás területen található Új Bázis Ingatlan Kft. tulajdonában lévő ingatlanok víz- és szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek felülvizsgálata, esetleges módosítása

105.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.11.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatáról

Összefogás Építési Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről

106.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.10.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Középületeink energia felhasználásának optimalizásáról, megújuló energiaforrások használatáról

Biatorbágy település 2012. évi ivóvíz- és csatornadíjairól

Budakeszi város Önkormányzatának kérelméről

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről

107.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.09.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzés eljárás kiírása Biatorbágy város közútjainak téli síkosságmentesítési munkálatainak elvégzésére (a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről - Oktatásszakmai fejlesztési lehetőségek

Új testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáról

Biatorbágy sportéletének fejlesztéséről

Hulladékkezeléssel összefüggő kérdésekről

108.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.06.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről