Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Szalai János

Taksony Önkormányzata - Képviselő , Független

Korábbi tisztségek
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2014 -

Bemutatkozás

Telefon: +36-30/180-1742

Felszólalások

Összesen 117 hozzászólás
Találatok
0 db
117 db
1.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának»

(3) 02_Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2023. évi tevékenységéről szóló»

(5) 04_Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Fő út 83. szám alatti ingatlanba történő»

(6) 05_Előterjesztés új álláshelyek létesítésére a Sünivár Bölcsődében

(7) 06_Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10_2016 (V.26.) számú önkormányzati»

(8) 07_Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának»

(9) 08_Előterjesztés a Szárcsa utcában útalapépítésre irányuló kezdeményezés elbírálására

(10) 09_Előterjesztés önkormányzati ingatlanok ingyenes használatba adására

(11) 10_Egyebek

2.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés az Elohim Kft. 2023. évi temető-társüzemeltetési tevékenységéről

(3) 02_Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2023. évi tevékenységéről

(4) 03_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1_2023.»

(5) 04_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének»

(6) 05_Előterjesztés a a civil szervezetek támogatási kérelmeiről

(7) 06_Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ által alkalmazott étkezési szolgáltatások»

(8) 07_Előterjesztés a Sziget nyaraló utcai útalapépítésre irányuló kezdeményezés elbírálására

(9) 08_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására

(10) 09_Előterjesztés ingatlanok haszonbérbe_bérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

(11) 10_Előterjesztés a macskaivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló rendelet»

(12) 11_Előterjesztés Pillmayer Zsolt ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatosan

(15) 14_Tájékoztató a Szőlőhegy utcában a Kraugert mentén történő útlejegyzéssel kapcsolatban

(16) 15_Egyebek

3.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

(3) 02_Előterjesztés _Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata»

(4) 03_2024. évi beruházások, felújítások áttekintése

(5) 04_Előterjesztés hatályban lévő szerződések áttekintésére

(6) 05_Előterjesztés a Gerulus Kft. kérelmére, településrendezési szerződés jóváhagyására

(7) 06_Előterjesztés a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése kapcsán 042_43, 080_3, 3733_2, 3736,»

(8) 07_Előterjesztés Buday Balázs Péter kártérítési igényének elbírálására

4.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.01.15.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés Taksony Nagyközség településrendezési eszközei módosításának jóváhagyására

5.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.12.12.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés a „Művelődési Ház bővítése Taksony településen” tárgyú közbeszerzési eljárás»

(3) 02_Előterjesztés a fogyatékkal élők nappali ellátásáról szóló feladatellátási megállapodás»

(5) 04_Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a nevelési-oktatási intézmények közötti munkamegosztási»

6.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbításának»

(3) 02_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1_2023. (III.»

(4) 03_Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi 1-10. havi gazdálkodásáról

(5) 04_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciójának»

(6) 05_Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadására

(7) 06_Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

(8) 07_Előterjesztés a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3_2015 (II.26.) számú»

(10) 09_Előterjesztés az Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti szerződésének»

(11) 10_Előterjesztés a 2024. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására

(14) 13_Előterjesztés a Taksony, Forrás sétány u.18. szám alatti hétvégi ház rendeltetésváltásával»

7.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

(3) 02_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1_2023. (III.»

(4) 03_Előterjesztés a 2024-2038 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő»

(5) 04_Előterjesztés Taksony Nagyközség településrendezési eszközeinek eseti módosítására, eljárás»

(6) 05_Előterjesztés a partnerségi egyeztetés lezárásáról, környezeti értékelésről

(7) 06_Előterjesztés új álláshely létrehozásáról a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál

(8) 07_Előterjesztés Gyarmati Attila ingatlanvásárlási_ingatlanfelajánlási kérelmére

(9) 08_Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek karbantartására

(10) 09_Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék elszállítására

(11) 10_Előterjesztés energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadására és az azzal kapcsolatos»

8.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

(1) 00_Meghívó

(4) 03_Előterjesztés a Taksony, I. számú vegyes fogászati körzet működtetése érdekében szükséges»

(5) 04_Előterjesztés a Dr. Toldi-Dental Bt.-vel kötendő ingó adás-vételi szerződés jóváhagyására

(7) 06__Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és»

(8) 07_Előterjesztés a Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó műszaki»

(9) 08_Előterjesztés a temető körbekerítésére

(10) 09_Előterjesztés tanuszoda létesítére irányuló kezdeményezés megvitatására

(11) 10_Előterjesztés Kuglerné Ruff Éva kérelmére a Taksony Fő út 2_B., 10., 18., 34., 48., 58., 86.,»

(12) 11_Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Taksonyi Műfüves focipálya területén Teqball pálya»

9.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.08.25.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés Taksony Nagyközség településrendezési eszközei módosításának jóváhagyására

10.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.07.25.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 1. számú»

(4) 03_Előterjesztés a Taksony, I. számú vegyes fogászati körzet működtetésére

(5) 04_Előterjesztés „Háziorvosi rendelő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

(6) 05_Előterjesztés a „Tóparti lakópark útalap építési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési»

(7) 06_Előterjesztés a Tóparti lakópark útalap építési munkáinak kivitelezése tárgyú beruházás műszaki»

(8) 07_Előterjesztés a „Belterületi gyűjtőutak fejlesztése Taksony településen” tárgyú beruházás»

(9) 08_Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz víztoronyra szerelendő távközlési eszköz elhelyezése»

11.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.07.11.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés Taksony településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó eseti»

(3) 02_Előterjesztés a Telepu¨lésrendezési eszközök módosítására az 51-es főút és párhuzamos kerékpárút»

(4) 03_Előterjesztés a Taksony, Sziget nyaraló 68. szám alatti hétvégi ház rendeltetésváltásával»

12.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.30.
Hangfelvétel
28 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Dunaharaszti Rendőrőrsének 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadására

4. Előterjesztés a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

5. Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető Np. Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadására

6. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) rendeletének 4. számú módosítására

7. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására

9. Előterjesztés Tóparti lakópark utcáiban útalapépítésre irányuló kezdeményezés elbírálására

10. Előterjesztés a „Háziorvosi rendelő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

11. Előterjesztés a fogyatékkal élők nappali ellátásáról szóló feladatellátási megállapodás felülvizsgálatáról

12. Előterjesztés ingatlanok haszonbérbe/bérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

13. Előterjesztés elővásárlási jogról történő lemondásra

14. Előterjesztés a nyári gyermekfelügyelet során biztosított szünidei gyermekétkeztetésről

15. Előterjesztés az egészségu¨gyi szűrések megszervezésére irányuló lehetőségek vizsgálatáról

17. Előterjesztés a Fő út 36/a. szám alatti orvosi rendelő bérleti szerződésének meghosszabbítására

18. Előterjesztés Taksony, Fő út 340/2 hrsz. alatti meglévő irodaház rendeltetésváltásával kapcsolatosan

21. Előterjesztés a 2780 hrsz-ú ingatlan MVH Maradvány-hasznosító Zrt. részéről történő átvételére

22. Egyebek

13.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

4. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

5. Előterjesztés a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

6. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítására

8. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2016 (V.26.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

9. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálatára

10. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására

11. Előterjesztés a „Belterületi gyűjtőutak fejlesztés Taksony településen” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

12. Előterjesztés ingatlanok haszonbérbe/bérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

13. Előterjesztés a MÁV Zrt. területét megfigyelő, az önkormányzat üzemeltetésében lévő térfigyelő rendszerre vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadására

14. Előterjesztés Taksony 4229 és Kraugert 4057 hrsz-ú ingatlan részterületeinek Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

15. Előterjesztés fásítási programban való részvételre

16. Csapadékvíz-elvezetési problémák kezelése

14.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés az Elohim Kft. 2022. évi temető-társüzemeltetési tevékenységéről

2. Beszámoló a DTkH Kft. 2022. évi hulladékszállítási tevékenységéről

3. Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2022. évi tevékenységéről

4. Előterjesztés a civil szervezetek támogatási kérelmeiről

5. Előterjesztés a Környezetvédelmi Alap felhasználására

6. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására

7. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 3. számú módosítására

8. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

10. Előterjesztés a Taksony, II. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére irányuló pályázati felhívás jóváhagyására

11. Előterjesztés a Fő út 89. (volt Fő út 91.) szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan lakóépületének és melléképületének bontására

12. Előterjesztés a Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft. jogutód nélküli megszüntetésére

13. Előterjesztés a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00031 -azonosító számú, „Háziorvosi rendelők bővítése Taksony” című projekthez kapcsolódó rezilienciavizsgálat, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció és projektmenedzsment feladatok ellátására

14. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00052-azonosító számú, „Belterületi közutak fejlesztése” című projekthez kapcsolódó rezilienciavizsgálat, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció és projektmenedzsment feladatok ellátására

15. Előterjesztés a Taksony 065/59 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának Önkormányzat részére történő értékesítése ügyében

16. Előterjesztés a Taksony 065/79 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának Önkormányzat részére történő értékesítése ügyében

17. Előterjesztés Taksony 3611 és 3612 hrsz-ú ingatlanok Önkormányzat részére történő értékesítése u¨gyében

18. Előterjesztés a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán 3008 hrsz –ú önkormányzati ingatlanrész értékesítésével/térítésmentes átadásával kapcsolatosan

15.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés Taksony Építési Szabályzatának módosítására

4. Előterjesztés a II. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Előterjesztés a tanösvény javasolt karbantartási, felújítási munkálatai ügyében

6. 2023. évi felújítások, beruházások áttekintése

7. Előterjesztés a Szent Mihály utca végén kiépített ivóvíz gerincvezeték víziközmű átadása ügyében

8. Előterjesztés a Globomax Zrt. „MikroVoks Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és Konferencia Rendszer” felújítására irányuló ajánlatának elfogadására

9. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei hatályos szerződéseiről

10. Előterjesztés a Tempo-Consulting Kft. általános rendelkezésre állási szerződésének hosszabbítása tárgyában

11. Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető Np. Kft. felügyelőbizottsági tagjai tiszteletdíjának emelésére

14. Egyebek

16.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.12.13.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának (2021-2026.) elfogadására

2. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ által alkalmazott étkezési szolgáltatások ármegállapítására, valamint a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló 5/2018. (III.29.) rendelet felülvizsgálatára

3. Előterjesztés Taksony Csokonai utca - 51 jelű főút összekötésében található földút szilárd burkolattal történő ellátása tervezési feladatainak megrendelésére

4. Előterjesztés a Taksony 5678/1 és 5678/4 hrsz-ú ingatlanok Önkormányzat részére történő felajánlása ügyében

5. Előterjesztés a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán 082/23 hrsz –ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan részterületének (083/27 hrsz) térítésmentes átadásával / értékesítésével kapcsolatosan

6. Előterjesztés a 2023. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására

17.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.11.28.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbításának elfogadására

2. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2022. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról

3. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) rendeletének 2. számú módosítására

4. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

5. Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására

6. Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

8. Előterjesztés a fogyatékkal élők nappali ellátásáról szóló feladatellátási megállapodás elfogadására

9. Előterjesztés 4 gyermekszobás bölcsődeépület kivitelezése tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítása

10. Előterjesztés a DPMV Zrt.-vel kötendő finanszírozási megállapodás elfogadására

11. Előterjesztés felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására

12. Előterjesztés az Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti szerződésének meghosszabbítására

13. Előterjesztés a Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának ellátására (művelődési ház)

14. Előterjesztés a Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására (művelődési ház)

15. Előterjesztés a Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektirányítást segítő és projekt koordinációs feladatok ellátására (művelődési ház)

16. Előterjesztés a Művelődési Ház bővítése, fejlesztése tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

17. Előterjesztés a Háziorvosi rendelő bővítés (2335 Taksony, Széchenyi u. 36.) tárgyú beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére

18. Előterjesztés Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán a 076/73 hrsz –ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan részterületének térítésmentes átadásával vagy értékesítésével kapcsolatosan

19. Előterjesztés Pillmayer Zsolt ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatosan

18.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.10.25.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Taksony, II. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése tárgyában hozott korábbi döntések felülvizsgálatára

2. Előterjesztés energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadására

4. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 12/2021. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybevételére

6. Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához

7. Előterjesztés a temető homlokvonali kerítésének építésével kapcsolatosan

8. Előterjesztés a telepu¨lés közvilágítási hálózatának helyenkénti bővítésére

9. Előterjesztés a Tóparti lakópark utcáinak stabilizálására

10. Előterjesztés kutyafuttató kialakítására

11. Előterjesztés Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán 3016/1 hrsz –ú önkormányzati ingatlanrész adásvételével/térítésmentes átadásával kapcsolatosan

12. Előterjesztés Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán 076/74, 080 és 3407 hrsz –ú önkormányzati ingatlanrészek térítésmentes átadásával kapcsolatosan

14. Előterjesztés a Taksony, Sziget nyaraló 62. szám alatti hétvégi ház rendeltetésváltásával kapcsolatosan

16. Egyebek

19.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.27.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a 2023-2037 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének és a 2022-2036 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosításának jóváhagyására

2. Tájékoztató az energiaárak növekedésének Taksony Nagyközség Önkormányzata és intézményeire gyakorolt hatásáról és az intézkedési lehetőségekről

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2016. (V.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

5. Előterjesztés a Taks-Fa-Med Kft.-vel kötendő ingó adás-vételi szerződés jóváhagyására

7. Előterjesztés ingatlanok bérbeadására/haszonbérbe adására vonatkozó pályázati eljárás eredményhirdetésére

8. Előterjesztés Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán 076/18 hrsz –ú önkormányzati ingatlanrész térítésmentes átadásával kapcsolatosan

9. Előterjesztés szennyvíztelep kapacitásbővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására

10. Előterjesztés Pataki Róbert kérelmére Taksony 0147/150 és 0147/151 helyrajzi számú ingatlanok belteru¨letbe csatolása u¨gyében

11. Előterjesztés Tóth József képviselő településrendezési eszközök felülvizsgálata során tett észrevételeinek, módosító javaslatainak elbírálására

12. Előterjesztés utólagos közműcsatlakozási hozzájárulást megállapító határozat elleni fellebbezés ügyében

20.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.07.07.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 1. számú módosítására

3. Előterjesztés az Alfmax Trade Kft. által a 157/2022. (VI. 27.), a 158/2022. (VI.27.), valamint a 159/2022. (VI.27.) számú PTKB határozatok ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására

21.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.31.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

4. Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető Np. Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadására

5. Előterjesztés a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására

7. Előterjesztés a Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft. jogutód nélküli megszüntetésére

8. Előterjesztés ingatlanok bérbeadására/haszonbérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

9. Előterjesztés a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán önkormányzati ingatlanok térítésmentes átadásával kapcsolatosan

10. Előterjesztés az Ernszt Ügyvédi Iroda általános jogi képviselet ellátása tárgyában létrejött szerződésének kiegészítésére

11. Előterjesztés a Fő út 89. (művelődési ház) és a Fő út 91. szám alatti ingatlanok telekösszevonásával kapcsolatosan

12. Előterjesztés Művelődési Ház bővítése engedélyezési tervének elkészítésére

13. Előterjesztés a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratának módosítására

16. Előterjesztés az egészségügyi szűrések megszervezésére irányuló lehetőségek vizsgálatáról

18. Előterjesztés „homokgrund” kialakítására

19. Egyebek

22.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.26.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának ügyében az országos és az állami főépítész végső szakmai véleményezésével kapcsolatban

12. Egyebek

23.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.31.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 4. számú módosítására

3. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, elfogadására

4. Előterjesztés a a Forrás Intézményüzemeltető Központ intézményvezetői állásának pályázati kiírására

5. Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

6. Előterjesztés személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálatára

7. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díj felülvizsgálatára

9. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

11. Előterjesztés Taksony I. számú háziorvosi rendelő helyének meghatározására

12. Előterjesztés Belterületi utak fejlesztése tárgyú, TOP Plusz-1.2.3-21 számú pályázati felhíváson való indulásra

14. Előterjesztés Taksony közvilágítási hálózata LED technológiás korszerűsítésének tervezésére

15. Előterjesztés a közteru¨letek virágosítására, virágos telepu¨lés kialakítására

24.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.17.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés a Taksony I. számú háziorvosi körzet működtetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

25.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.02.22.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről

12. Előterjesztés Czakó Ferenc kérelmére, a Taksony 099/19 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolása ügyében

13. Előterjesztés szavazatszámláló bizottságok tagjainak jóváhagyásáról

26.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.01.25.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Wiedner és Fia Bt. felülvizsgálati kérelméről

2. Előterjesztés felnőtt háziorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás jóváhagyásáról

3. Előterjesztés a temető társüzemeltetésére irányuló pályázati felhívás jóváhagyására

4. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tárgyú pályázati felhíváson való indulásra

5. Előterjesztés a Tempo Consulting Kft-vel kötött szerződés hosszabbításáról

6. Előterjesztés a tanösvény javasolt karbantartási munkálatairól

7. Előterjesztés a Marestli tó környezetének fejlesztése ügyében

8. 2022. évi beruházások, felújítások számbavétele

9. Tájékoztató az Országos Népi Építészeti Programról

10. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok Javadalmazási Szabályzatának elfogadására

13. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei hatályos szerződéseiről

14. Előterjesztés a Szőlőhegy utcában a Kraugert mentén történő útlejegyzéssel kapcsolatosan

15. Egyebek

27.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.12.14.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendeletének 3. számú módosítására

3. Előterjesztés a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól

4. Előterjesztés járdafelújítás tárgyú beszerzési eljárás lezárására

5. Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony fenntartásában működő oktatás-nevelési intézmények közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

6. Előterjesztés az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás részére fizetendő rendkívüli működési hozzájárulás jóváhagyására

7. Előterjesztés a Taksony 065/82 hrsz-ú ingatlan 234/351 tulajdoni hányadának Önkormányzat részére történő felajánlása ügyében

10. Előterjesztés a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratának, valamint Társulási megállapodása módosításának elfogadására

28.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.30.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbításának elfogadására

12. Előterjesztés a Taksony, Széchenyi út 85. szám alatti ingatlan Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

3. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és újraalkotására

4. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési koncepció elfogadására

5. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2022. évi étkezési szolgáltatási díjainak meghatározására

6. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

7. Előterjesztés a Pm_Bolcsodefejlesztes_2018/22 azonosító számú támogatási szerződéstől való elállásra és a Bölcsődei nevelés fejlesztése tárgyú RRF-1.1.2-2021 kódszámú pályázati felhíváson való indulásra

8. Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására

9. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

10. Előterjesztés az Fő út 38. szám alatti orvosi rendelő bérleti szerződésének meghosszabbítására

11. Előterjesztés az Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti szerződésének meghosszabbítására

14. Előterjesztés a 2022.évi szúnyoggyérítési faladatok ellátására

15. Előterjesztés a Taksony Sörkert Kft. bérleti szerződésének hosszabbítására

29.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.09.28.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 2. számú módosítására

4.napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszköz felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárásával és végső szakmai véleményezésre bocsátásával kapcsolatban

8.napirend: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál történő státuszbővítésre

9.napirend: Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

11.napirend: Előterjesztés vállalkozó kiválasztására a közvilágítási lámpatestek karbantartására 2022-2023 évre

13.napirend: Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybevételére

14.napirend: Előterjesztés a Spar Kft. parkolójának terültére a Magyar Posta által kihelyezni kívánt küldemény automata elhelyezésére

30.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.08.31.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

6.napirend: Előterjesztés 4 gyermekszobás bölcsődeépület kivitelezésének közbeszerzési eljárása megindítására

7.napirend: Előterjesztés termőföldek/ingatlanok haszonbérleti/bérleti pályázatának eredményhirdetésére

31.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.07.14.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 1. számú módosítására

32.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2020.09.29.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának fő irányelveivel kapcsolatban

8.napirend: Előterjesztés a helyi adórendelet módosításáról

9.napirend: Előterjesztés Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

11.napirend: Előterjesztés Petőfi utca Béke - Kölcsey utca közti szakaszán csapadékvíz elvezetési problémák megoldására

12.napirend: Előterjesztés a Solt-Sólyom utcák között megépült járda jogi helyzetének rendezésére

13.napirend: Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

14.napirend: Előterjesztés termőföldek/ingatlanok haszonbérleti/bérleti pályázatának eredményhirdetésére

15.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség környezetvédelmi programjának megalkotásával kapcsolatosan

16.napirend: Előterjesztés a taksonyi posta és tervezett bölcsőde közötti területen kiterjesztett közlekedési koncepció kidolgozásának lehetőségéről

17.napirend: Előterjesztés a 2020. évben veszélyes hulladékgyűjtés megrendelésével kapcsolatban

18.napirend: Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybevételére

20.napirend: Előterjesztés Dunavarsány Város helységnév tábla kihelyezésének elbírálásáról

33.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2020.07.14.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

4.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítására

5.napirend: Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

6.napirend: Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

7.napirend: Előterjesztés ingatlanok bérbeadására/haszonbérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

8.napirend: Előterjesztés a Baross téri régi óvoda épület, valamint a Fő út 52. szám alatti épület bontására

9.napirend: Előterjesztés Helpynet szerződés meghosszabbítására

10.napirend: Előterjesztés Deák Ferenc utcai parkolók átépítésére

11.napirend: Előterjesztés Girtl György és Ország Judit ingatlanvásárlási kérelmére Taksony 4237,4321 hrsz-ú ingatlanokra

34.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testület - Tájékoztató 2020.03.31.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés az étkezési térítési díjakról

4.napirend: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról

5.napirend: Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról

35.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2020.03.16.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Tájékoztató a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos aktualitásokról, szükséges teendőkről

4.napirend: Előterjesztés bölcsődeépület megépítéséhez kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtására

5.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról az iskola fűtéskorszerűsítésének támogatása érdekében

6.napirend: Előterjesztés a részben önkormányzati tulajdonú Taksony, Fő út 52. szám alatti ingatlan használati megosztásáról

7.napirend: Előterjesztés forgalomlassító kiépítésére a Révész utcában

36.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.25.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Előterjesztés a DTkH Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről

4.napirend: Beszámoló az ELOHIM Kft. 2019. évi temető-társüzemeltetési tevékekenységéről

5.napirend: Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről

6.napirend: Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

7.napirend: Előterjesztés a civil szervezetek 2020. évi támogatási kérelméről

8.napirend: Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására

37.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.01.28.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés az Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződésekről

5.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

6.napirend: Előterjesztés a Fő út mentén, a Solt és Sólyom utcák közötti szakaszon kerékpár út megépítésére beérkezett ajánlatok elbírálására

7.napirend: Felújítások, beruházások számbavétele, prioritási sorrend felállítása

8.napirend: Előterjesztés a 2020. évi szociális tárgyú fejlesztési javaslatokról

9.napirend: Előterjesztés pályázatfigyeléssel kapcsolatos megbízási szerződés elfogadására

10.napirend: Előterjesztés közalkalmazottak béremeléséhez szükséges forrás biztosítására

12.napirend: Az Önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintése

13.napirend: Egyebek

38.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására

4.napirend: Előterjesztés a „Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

5.napirend: Előterjesztés Duna Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának II.számú módosítására, valamint éves beszámoló elfogadására

6.napirend: Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

7.napirend: Előterjesztés a 2020-as jubileumi év előkészítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyására

8.napirend: Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban a 2335 Taksony, Fő út 52. sz. alatti ingatlan vonatkozásában

9.napirend: Előterjesztés Budai Csabával kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

10.napirend: Előterjesztés a 80 év felettiek karácsonyi támogatásáról

11.napirend: Előterjesztés Bencze Gábor támogatási kérelméről

39.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.26.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbítására

5.napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településszerkezeti Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek készítésével kapcsolatban, a Szigetcsúcs hosszútávú fejlesztéséhez

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására

7.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának megalkotására

8.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a NNÖT-vel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

9.napirend: Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről

11.napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózat bővítésére

12.napirend: Előterjesztés kerékpárforgalmi hálózati terv elkészíttetésére

13.napirend: Előterjesztés felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására

14.napirend: Előterjesztés kerékpárút építésével kapcsolatos projekmenedzseri szerződés jóváhagyására

15.napirend: Előterjesztés bölcsődeépítés projektmenedzsment ellátására irányuló szerződés jóváhagyására

16.napirend: Előterjesztés a polgármester szabadságmegváltására

40.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületi ülés 2019.09.24.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Tájékoztató a Taksony Sportegyesületet érintő változásokkal kapcsolatban

5.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) rendelet módosítására

6.napirend: Előterjesztés többlettámogatási igény benyújtására

7.napirend: Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ konyhai dolgozóinak béremelésére

8.napirend: Előterjesztés kerékpárút építésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindítására

10.napirend: Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybevételére

11.napirend: Előterjesztés a Posta előtti gyalogátkelőhely létesítésére irányuló lehetőségek vizsgálatára

12.napirend: Előterjesztés a műfüves pálya előtti parkolóterület burkolt felületének kialakítására

14.napirend: Tájékoztató fel nem vett képviselői tiszteletdíjakról

41.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.08.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés a „Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

5.napirend: Előterjesztés a Széchenyi út fejlesztése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítására

6.napirend: Előterjesztés a volt kosárfonó területének rendezésére

7.napirend: Előterjesztés kártalanításról történő lemondást rögzítő megállapodás jóváhagyására

8.napirend: Előterjesztés Wágnerné Fekete Szilvia támogatási kérelmére

42.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.07.24.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés termőföldek/ingatlanok haszonbérleti/bérleti pályázatának eredményhirdetésére

43.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.06.25.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) rendelet módosítására

4.napirend: Előterjesztés a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

5.napirend: Előterjesztés a Fő út csapadékvíz-elvezetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

6.napirend: Előterjesztés munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

7.napirend: Előterjesztés ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

10.napirend: Előterjesztés a 69/2019. (IV.05.) Kt. határozat módosításra

11.napirend: Előterjesztés Tóth Rita tulajdonában álló 2507 hrsz-ú ingatlanban a Szőlőhegy utcát érintő terület Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

44.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.05.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Beszámoló a rendőrség 2018. évi tevékenységéről

5.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

6.napirend: Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására

7.napirend: Előterjesztés a Taksony Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

8.napirend: Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Np. Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására

9.napirend: Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhíváson való indulásra

11.napirend: Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

12.napirend: Előterjesztés a Taksony, Alkotmány u. 13. szám alatti fogovosi rendelő bérleti szerződéséről

13.napirend: Előterjesztés a szociális célú szükséglakások kialakításának lehetőségeiről

14.napirend: Tájékoztatás az iskolai menzával kapcsolatos szülői vélemények felmérésének eredményéről

45.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.1.) rendelet módosítására

Előterjesztés a tornaterem felújításáról

Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztés a Taksonyi Polgárőr Egyesület és Taksony Nagyközség Önkormányzat közötti haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előterjesztés a 2019. évben zajló veszélyes hulladékgyűjtés, mint szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban

Előterjesztés a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére

Előterjesztés Pócsi Gyula kérelmének elbírálásáról

46.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.03.26.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

7.napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

8.napirend: Előterjesztés a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására

9.napirend: Előterjesztés Taksony Fő úti focipálya (421/3 hrsz) és Sas étterem (421/4 hrsz) ingatlanainak telekegyesítésével kapcsolatosan

10.napirend: Előterjesztés a Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

11.napirend: Előterjesztés étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

12.napirend: Előterjesztés a nyári tanítási szünetben történő ügyelet biztosítására

47.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.02.26.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Beszámoló a DTkH Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről

4.napirend: Beszámoló az ELOHIM Kft. 2018. évi tevékenységéről

5.napirend: Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására

7.napirend: Taksonyi Kórusok Egyesülete 2018. évi támogatási szerződés módosítására irányuló kérelme

8.napirend: Tájékoztató képviselő-testület által 2018. évben megállapított támogatások elszámolásáról

9.napirend: Előterjesztés a 2019. évi támogatási kérelmekről

10.napirend: Előterjesztés Dovgomelja Miroszlav támogatási kérelmének elbírálásáról

11.napirend: Előterjesztés Wágner Hajnalka támogatási kérelmének elbírálásáról

13.napirend: Előterjesztés a Széchenyi út burkolat rekonstrukciós munkálatai során műszaki ellenőri tevékenység ellátásával kapcsolatosan

15.napirend: Tájékoztatás a Kraugert belterületbe csatolásának folyamatáról

17.napirend: Egyebek

48.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.01.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: 2019. évi felújítások, beruházások számbavétele, prioritási sorrend felállítása

5.napirend: Szilárd burkolattal nem rendelkező utak számbavétele, burkolatépítés, stabilizálás lehetőségeinek vizsgálata

6.napirend: Előterjesztés a Széchenyi István utca fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

7.napirend: Előterjesztés a Fő út 0,4 kV-os földkábel-hálózatának és közvilágítás létesítése terveinek elkészítésére

13.napirend: Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 2018. évi támogatási szerződés módosítására irányuló kérelme

15.napirend: Előterjesztés a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokról

49.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.01.24.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Taksony SE Sporttelep fejlesztésére (NB III. szintre)

4.napirend: Előterjesztés a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásról szóló pályázat beadásáról, 2019. évi illetményalap emeléséről

50.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.12.12.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Kaltenecker Józsefnével, aTaksony Fő út 54. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatban kötendő megállapodás elfogadására

4.napirend: Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosításáról

5.napirend: Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

51.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.27.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbítására

4.napirend: Előterjesztés a Taksonyi Református Missziói Egyházközség támogatási kérelmére

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

7.napirend: Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítására

8.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről

9.napirend: Előterjesztés Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

11.napirend: Előterjesztés a KEHOP-5.2.9.-16-2016-00071 számú Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületeincímű projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárásról

13.napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

14.napirend: Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

15.napirend: Előterjesztés a 2019. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

16.napirend: Előterjesztés a Málenkij robot - fiatal kutatók kutatási eredményei címmel megrendezendő nemzetközi konferencián való részvételről

17.napirend: Tájékoztató a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

18.napirend: Tájékoztató a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak alakulásáról

19.napirend: Egyebek

52.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.10.30.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

4.napirend: Előterjesztés a 2019-2033 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

5.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések újratárgyalására

6.napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

7.napirend: Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

8.napirend: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adására

10.napirend: Előterjesztés a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodásról

53.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.10.01.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Pest megyei kerékpárutak létesítése, felújítása és korszerűsítése című pályázati felhíváson való indulásra

54.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.09.25.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatánál történő státuszbővítésről

4.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására

5.napirend: Előterjesztés földhasználati jog alapításáról szóló megállapodás jóváhagyására

6.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

7.napirend: Előterjesztés az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésére

8.napirend: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Fő út 54. szám alatti épület részleges bontásával kapcsolatosan

9.napirend: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

11.napirend: Előterjesztés a Forrás sétány – Keszeg utcát összekötő 5433 hrsz-ú köz lezárásával kapcsolatosan

13.napirend: Taksony vasútállomás sóderrakodási munkálatok környezeti hatásait feltáró dokumentáció

55.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.09.06.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázati felhíváson való indulásra

4.napirend: „Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása” tárgyú szerződés módosítása

56.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselõ-testületi ülése 2018.07.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a kosárlabdacsarnok építésével kapcsolatos döntések meghozatalára

57.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.06.19.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirend elfogadása

Előterjesztés a Taksonyi Polgárőr Egyesület kérelmére

Előterjesztés a Vezetői Infokommunikációs Rendszer megnevezésű programhoz történő csatlakozásra

58.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.29.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

14.napirend: Előterjesztés Ofra Inez Taksony, Hattyú u. 3/B szám alatti lakos kérelme ügyében

3.napirend: Beszámoló a rendőrség 2017. évi tevékenységéről

11.napirend: Előterjesztés Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

12.napirend: Előterjesztés a DPMV Zrt.-vel kötendő finanszírozási megállapodás jóváhagyására

13.napirend: Előterjesztés a volt kosárfonó területén található 98/10 hrsz-ú ingatlan, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 2976 hrsz-ú ingatlan egyesítésével kapcsolatosan

15.napirend: Előterjesztés az Országos Egyesület a Mosolyért Egyesület kérelméről

59.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.04.24.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

5.napirend: Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2017. évi munkájáról

6.napirend: Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton való indulásról és az önerőről

7.napirend: Előterjesztés Arany János utca aszfaltburkolat felújítása tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására

8.napirend: Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

9.napirend: Egyebek

60.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.03.27.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési Terv módosítására irányuló kérelmével kapcsolatban

9.napirend: Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára

10.napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

12.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására

13.napirend: Tájékoztatás építési törmelék legális elhelyezésének lehetőségeiről

61.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.02.27.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről

4.napirend: Beszámoló az Elohim Kft 2017. évi tevékenységéről

5.napirend: Előterjesztés Vertikál Nonprofit Zrt. valamint Duna -Tisza közi Nonprofit Kft. 2017.évi tevékénységéről

6.napirend: Tájékoztató önkormányzati épületek fejlesztésének prioritáis sorrendjéről

7.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) rendeletének módosítására

8.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására

10.napirend: Előterjesztés Általános Iskola B épületének tetőszerkezet- javítási munkálataira

11.napirend: Előterjesztés a 2018. évi támogatási kérelmekről

12.napirend: Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintésére

14.napirend: Előterjesztés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkái tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával kapcsolatosan

62.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.01.30.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására

5.napirend: Előterjesztés közterület-felügyelői állás létesítéséről

6.napirend: Temetővel kapcsolatos önkormányzati feladatok, beruházások

7.napirend: Előterjesztés új gyalogátkelőhelyek létesítésére

9.napirend: Egyebek

63.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.12.13.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés óvodavezetői pályázat véleményezésére

4.napirend: Előterjesztés a BTDSE kérelmére

5.napirend: Előterjesztés az NNÖT-vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről

8.napirend: „Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

9.napirend: „Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

10.napirend: Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

11.napirend: Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

64.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.11.28.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

5.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) rendeletének módosítására

13.napirend: Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási ajánlatára

7.napirend: Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet elfogadására

8.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról

9.napirend: Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadására

10.napirend: Előterjesztés a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése pályázat konzorciumi megállapodásának megkötésére

11.napirend: Előterjesztés a Fő út 52. szám alatti ingatlan bontásáról

12.napirend: Előterjesztés vállalkozó kiválasztására a közvilágítási lámpatestek karbantartására 2018. évre

14.napirend: Előterjesztés az NCT kérelmére az üzem körüli Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréjének ügyében

15.napirend: Előterjesztés a Fő út 38. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

16.napirend: Előterjesztés Dr. Ernszt Edinával kötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

17.napirend: Előterjesztés a 2018. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

19.napirend: Beszámoló a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

65.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.10.31.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés a 2018-2032 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

5.napirend: Előterjesztés az I. vh. emlékmű felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

7.napirend: Előterjesztés Gálaműsor rendezvény támogatására

8.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

9.napirend: Előterjesztés a településközpont karácsonyi díszkivilágításáról

10.napirend: Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

13.napirend: Tájékoztató a Baross téri régi óvoda épületének kiürítési tervéről

66.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.10.24.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés az Általános Iskola területén található multifunkciós sportpálya bontására

67.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.09.27.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Előterjesztés a „Vállalkozási szerződés Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz gyűjtő rendszer és járda kiépítésére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

4.napirend: Előterjesztés „Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra

5.napirend: Előterjesztés Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

7.napirend: Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásáról

9.napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településképi Rendeletével kapcsolatban

10.napirend: Előterjesztés a Baross téri régi óvoda épületének helyreállítására

12.napirend: Előterjesztés a szennyvízelvezető rendszer tehermentesítésére irányuló beruházás finanszírozására

13.napirend: Előterjesztés alkoholszonda beszerzésére

14.napirend: Előterjesztés a Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetésére

16.napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról

17.napirend: Előterjesztés Kovács László kérelmére Taksony Szőlőhegy utca 3934 és 3935 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása ügyében

68.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.07.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés Kohán Gábor kérelmére, a Taksony 047 és a Dunavarsány 1729/2 hrsz-ú ingatlanokban található tulajdonrészeinek Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

3.napirend: Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására

69.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.07.05.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

5.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására

6.napirend: Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

7.napirend: Előterjesztés az ASP rendszerhez kapcsolódó kártyaolvsók beszerzésére irányuló pályázat benyújtására

9.napirend: Előterjesztés Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozására

10.napirend: Előterjesztés a temető parcellatervének jóváhagyására

70.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.05.30.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

10.napirend: Tájékoztató a szennyvízhálózat működését érintő problémákról és tervezett intézkedésekről

12.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

11.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Óvoda működtetésével kapcsolatos támogatásra

13.napirend: Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegének elfogadásáról

14.napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

15.napirend: Előterjesztés Rukkel János kérelmére, az Önkormányzat tulajdonában álló Taksony 065/7 hrsz-ú út elnevezése ügyében

16.napirend: Egyebek

71.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.04.25.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2016. évi tevékenységéről

5.napirend: Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepciójának elfogadására

7.napirend: Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről

8.napirend: Előterjesztés Taksony közigazgatási területén az 5202 és az 51-es út kereszteződésében megépíteni tervezett körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentációjának megrendelése ügyében

9.napirend: Előterjesztés a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásra

10.napirend: Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

11.napirend: Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ vezetői megbízásának pályázati kiírásáról

12.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület- és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

13.napirend: Előterjesztés a Szigetszentmiklósi Mentőállomás támogatásáról (Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület)

14.napirend: Egyebek

72.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendes, nyílt Képviselő-testületi ülése 2017.03.28.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

5.napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

6.napirend: Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez történő csatlakozás

7.napirend: Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára

8.napirend: Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

9.napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására

10.napirend: Előterjesztés a Polamil Kft. ügyvezetőjének kérelmére az Önkormányzati tulajdonú 2771/4 hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog alapítás engedélyezésének ügyében

11.napirend: Egyebek

73.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendes, nyílt Képviselő-testületi ülése 2017.02.28.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Tájékoztató Önkormányzati kezelésű utak állapotfelméréséről, felújítási, karbantartási munkák ütemezéséről

4.napirend: A Vertikál Zrt. beszámolója a 2016. évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás ellátásáról

5.napirend: Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről és a támogatások elszámolásáról

6.napirend: Előterjesztés a 2017. évi támogatási kérelmekről

7.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony támogatási kérelméről

8.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására

9.napirend: Előterjesztés a helyi adórendelet módosítására

13.napirend: Tájékoztató a 2016. évi civil szervezetek részére nyújtott támogatások elszámolásáról

15.napirend: Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatalban 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

74.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendes, nyílt Képviselő-testületi ülése 2016.12.06.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

11.napirend: Előterjesztés Dr. Ernszt Edinával kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

12.napirend: Előterjesztés Viktória és Brett Kft. bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatban

13.napirend: Előterjesztés Taksony SE támogatási kérelmére

14.napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására

15.napirend: Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról

16.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

18.napirend: Tájékoztató a helyi adórendelet felülvizsgálatáról

19.napirend: Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőri munkaterv elfogadására

20.napirend: Előterjesztés a 2017. évi munkaterv elfogadására

21.napirend: Előterjesztés a temető üzemeltetésre irányuló pályázat kiírására

22.napirend: Előterjesztés az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól

23.napirend: Előterjesztés a Kisduna TV műsorszolgáltatásának újraindítására

24.napirend: Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

25.napirend: Egyebek

75.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.11.08.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés közvilágítási hálózat bővítésére

5.napirend: Előterjesztés iskolaorvosi feladatok ellátására

6.napirend: Előterjesztés a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak felhasználására

7.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Pálfalvi Tamás Taksony Szent Mihály utca 39/A. szám (551/2. hrsz.) alatti ingatlanán szennyvíz bekötés ügyében

8.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Szőlőhegy utca 33. szám alatti ingatlan földkábeles villamos energia ellátása ügyében

9.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz a Taksony, Szent Gellért utca 31. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötése ügyében

10.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz a Taksony, Forrás sétány 43. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötése ügyében

11.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Taksony Szegfű utca 19. szám alatti ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése ügyében

12.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Taksony Szőlőhegy utca 33. szám alatti ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése ügyében

13.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Taksony Andrássy utca 49/A szám alatti ingatlan gázbekötése ügyében

14.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz a Taksony, Kert u. 24. szám alatti ingatlan gázbekötése ügyében

15.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz a Taksony, Kert u. 24. szám alatti ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése ügyében

76.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.10.28.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés naperőmű park tervezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására, nyertes ajánlattevő kiválasztására

77.
Taksony Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.09.27.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Napirend elfogadása

4. Viktória és Brett Kft. kérelme átépítés engedélyezéséhez

5. Tájékoztató a Sünivár Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évének indulásáról

6. Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzata I. féléves gazdálkodásáról

7. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) rendelet módosítására

8. A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programjának és fejlesztési tervének véleményezése

9. Előterjesztés a Fő út 38. szám alatti ingatlant érintő bérleti szerződés és megállapodás jóváhagyására

10. Előterjesztés az Arany János utca csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos beruházásra

11. Előterjesztés a Taksony, Andrássy u. 34. szám alatti ingatlan bontására

13. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Előterjesztés a bölcsődevezetői pályázat ki írására

15. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról

16. Előterjesztés Witzing Károlyné és Kaltenecker Mártonné zártkerti ingatlanokban lévő tulajdonrészeinek Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

17. Előterjesztés a Kraugert 4057 hrsz-ú és a 4229 hrsz-ú ingatlanokban lévő tulajdonrészek Önkormányzat részére történő ajándékozása/eladása

78.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.09.06.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Taksony, Szent Anna tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületegyüttes tetőszigetelésének finanszírozására

4.napirend: Előterjesztés a naperőmű park tervezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

79.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.07.21.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Taksonyi Kórusok Egyesületének támogatási kérelméről

4.napirend: Előterjesztés Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

5.napirend: Előterjesztés Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban történő részvételre

7.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

80.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2016.07.05.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületét érintő tervezett átalakításokra

4.napirend: Előterjesztés Dr. Ernszt Edinával megkötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

5.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) rendeletének módosítására

6.napirend: Előterjesztés felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására

7.napirend: Előterjesztés Oberfrank Károly János kérelmére a 4057 és 4229 hrsz-ú ingatlanokban lévő tulajdonrészeinek Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

8.napirend: Előterjesztés Zrínyi Miklós utcai lakóközösség forgalomlassító telepítésére irányuló kérelmére

9.napirend: Előterjesztés a Budapest Erdőgazdaság Zrt. fakitermelés engedélyezése iránti kérelmére

10.napirend: Előterjesztés a LakiNet Kft optikai hálózat kiépítése ügyében

11.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Szrenka-Pázmán Aranka Taksony Andrássy utca 49/A szám alatti ingatlanán ivóvíz és szennyvíz bekötés ügyében

12.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz a Taksony Fő út 2. szám alatti ingatlanon tervezett autókozmetikát kiszolgáló parkolók építési engedélyezési eljárásában

13.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Taksony Széchenyi István utca 1. szám alatti ingatlant kiszolgáló parkolók építési engedélyezési eljárásához

81.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.28.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Vertikál Konzorciummal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

4.napirend: Előterjesztés naperőmű-park építési beruházásra, előzetes szándéknyilatkozat megtételére

82.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.06.09.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” megnevezésű pályázaton való indulásra

4.napirend: Előterjesztés a KEHOP-5.4.1. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására megnevezésű pályázaton való indulásra

83.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.05.31.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés tulajdonosi- és közútkezelői hozzájáruláshoz Taksony Fő út 43. szám alatti ingatlanon megépült állatorvosi rendelő kiszolgáló parkolóinak használatbavétele ügyében

4.napirend: Előterjesztés tulajdonosi- és közútkezelői hozzájáruláshoz Taksony, külterület, 3735/1 helyrajzi számú névtelen utcában kiépíteni tervezett légvezeték ügyében

5.napirend: Előterjesztés tulajdonosi- és közútkezelői hozzájáruláshoz Répás Andrea Taksony Kert utca 16. szám alatti (5737 hrsz) ingatlanán ivóvíz bekötés ügyében

84.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.24.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a KUKA Robotics Hungária Kft. kérelmére közterületen létesítendő parkolók ügyében

4.napirend: Előterjesztés Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának elfogadására

6.napirend: Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására megnevezésű pályázaton való indulásra

7.napirend: Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására megnevezésű pályázaton való indulásra

8.napirend: Előterjesztés vízkeleti tanulmányi kirándulás buszköltségének támogatására

10.napirend: Előterjeszt a Dózsa György utca 40. szám alatti lakóépület gépkocsi behajtója ügyében

11.napirend: Tájékoztató a temető előtti zártkertek (kiskáposztás) rendezésének aktuális állásáról

85.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.06.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

86.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.04.26.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Beszámoló a rendőrség 2015. évi tevékenyséről

6.napirend: Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2015. évi tevékenységéről

7.napirend: Tájékoztató a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítására

8.napirend: Előterjesztés Taksony SE támogatási kérelmére

9.napirend: Előterjesztés a Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének támogatási kérelméről

10.napirend: Előterjesztés a Szkíta Íjászok Tűzünnep támogatási kérelméről

11.napirend: Előterjesztés a Bölcsőde Alapítvány fennálló tartozásának elengedésére

12.napirend: Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadására

13.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

15.napirend: Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok elltására

16.napirend: Előterjesztés P+R parkolóknál létesült elektromos létesítmények vagyonátvételével kapcsolatos megállapodás elfogadására

17.napirend: Előterjesztés Szalai János és társai tulajdonában álló 2487/2 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

18.napirend: Tájékoztatás a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése pályázatról

19.napirend: Előterjesztés a „Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése” megnevezésű projekt megvalósítása érdekében az NFP Kft. meghatalmazására

20.napirend: Előterjesztés önkormányzati szerződések felülvizsgálatára

21.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Pászti Olga Taksony Szőlőhegy utca 19. szám alatti 2474/1 hrsz-ú ingatlanán ivóvíz és szennyvíz bekötés ügyében

22.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Kiss Ivánné Taksony Szárcsa utca 33/A. szám alatti (2927 hrsz) ingatlanán ivóvíz bekötés ügyében

23.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Tápai Éva Taksony Akácfa utca 18. szám alatti (2814 hrsz) ingatlanán ivóvíz bekötés ügyében

24.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Molnárné Cserkó Éva Taksony Káposztás sor 93. szám alatti (5982 hrsz) ingatlanán ivóvíz bekötés ügyében

87.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
88.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.02.23.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
89.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselõ-testületi ülése 2016.02.16.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése

90.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.12.15.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
91.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2015.11.24.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
92.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.10.27.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
93.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülése 2015.09.29.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
94.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.08.25.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
95.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2015.06.23.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
96.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.05.26.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
97.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.04.21.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
98.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.03.31.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
99.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.02.24.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
100.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2014.12.16.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
101.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.11.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
102.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.09.30.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
103.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.04.29.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
104.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.11.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
105.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.09.24.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Beszámoló a Német Nemzetiségi Óvoda tanévkezdésérő

Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete által 2013. augusztus 31-én tartandó Esélyegyenlőségi Nap támogatására

Emléktábla elhelyezése köztiszteletben álló személyek emlékére

106.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.05.29.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
107.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.04.30.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
108.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.02.26.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
109.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2012.12.17.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

110.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2012.12.04.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
111.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.10.30.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés az óvodavezetői felhívásra beérkezett pályázatról

112.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2012.09.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
113.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.07.04.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
114.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.06.12.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
115.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.05.30.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

7.   ELŐTERJESZTÉS AZ ÖKOVÍZ KFT.-HEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL

15. ELŐTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

16.        ELŐTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA VEZETŐI ÁLLÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRA

18. ELŐTERJESZTÉS A FŐ TÉR 10. SZÁM ALATTI INGATLAN BEJÁRÓJÁNAK ÜGYÉBEN KÉSZÜLT MEGÁLLAPODÁS TERVEZETRŐL

116.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.04.24.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

4.   ELŐTERJESZTÉS A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

5.   ELŐTERJESZTÉS KALTENECKER JÓZSEFNÉ 2335 TAKSONY, FŐ ÚT 54. SZÁM ALATTI LAKOSSAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA

6.   ELŐTERJESZTÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN

7.   BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL ÉS A FEUVE MŰKÖDÉSÉRŐL

8.   BESZÁMOLÓ A RENDŐRSÉG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE

13.        ELŐTERJESZTÉS TAKSONY ZÁRTKERT 3852, 3855, BELTERÜLET 6037 HRSZ-Ú INGATLANRÉSZEK FELAJÁNLÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

14.        ELŐTERJESZTÉS DUNAHARASZTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ÜGYÉBEN AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATBAN

15.        ELŐTERJESZTÉS DUNAVARSÁNY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ESETI MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN (PETŐFI HORGÁSZTÓ)

16.        ELŐTERJESZTÉS HUJ MIHÁLY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉRE

17.        ELŐTERJESZTÉS AZ 51-ES INGATLANFEJLESZTŐ KFT. ÜZLETRÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

18.        ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 7/2012. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

19.        ELŐTERJESZTÉS A TAKSONY SE KLUBHÁZ ÉS ÖLTÖZŐÉPÜLET KÖZTERÜLETI PARKOLÓK BIZTOSÍTÁSA ÜGYÉBEN

20. EGYEBEK

117.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.03.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ vezetői állására pályázat kiírásáról