Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Szalay Ferenc

Szolnok MJV Önkormányzata - polgármester , FIDESZ frakció

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 132 hozzászólás
Találatok
132 db
0 db
1.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.03.28.
Videófelvétel
63 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratának módosítására

3. Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Előterjesztés a Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése

5. Előterjesztés az Interreg Duna Program keretében az EVISAS elnevezésű nemzetközi projektben történő részvételre

7. Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközei megvalósulásának és hatályosulásának tapasztalataira (pótlólagos)

9. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

10. Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

11. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekre (pótlólagos)

12. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

13. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

14. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének és 2024. évi önkormányzati támogatási szerződésének módosítására (pótlólagos)

15. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

16. Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyására 240318_155110_D0436_Ipari Park üzleti terv

17. Előterjesztés a SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyására (pótlólagos)

18. Előterjesztés alapítványok támogatására

19. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és egyes városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos intézkedésekre (pótlólagos)

21. Előterjesztés Szolnok város közbiztonságának növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére és új csomópontok kialakítására

23. Előterjesztés a „Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése” című projektben megvalósult Katona József utcai Szolgáltató Pont működtetésére és a szerződés módosítására (pótlólagos)

24. Előterjesztés a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel kötött szerződés meghosszabbítására (pótlólagos)

25. Előterjesztés Újvárosi Humán Fejlesztési Program felülvizsgálatára, valamint 2024. évi cselekvési programja elfogadására

26. Előterjesztés bérlő-meghatározási jog biztosítására

27. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására (pótlólagos)

28. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról (pótlólagos)

2.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.02.29.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságo

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024

3 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023

4 Eloterjesztés Örökös alapító karnagy cím alapítására és adom

5 Eloterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tagjakén

7 Eloterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és egyes

3.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.01.25.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 parkolási rendelet módosítás.

2 költségvetési rendelet módosítása.

3 Értéktár BIzottság 2023. évi tevékenységének beszámolója.

4 Sportcentrum Kft-vel kapcsolatos döntések.

5 településkép védelmérol szóló rendeletésnek módosítására vonat$ei16.

7 lejárt.

8 kétülés között tett fontosabb intézkedésekrol.

4.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.12.07.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi;

5 Eloterjesztés közalapítványok alapító okiratának módosítására.

8 Eloterjesztés a ?Tanulás és közösségfejlesztés ? komplex humáni;`15. Napirendi pont

9 Eloterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel ki;`15. Napirendi pont

12 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapci;`14. Napirendi pont

14 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Nonprofit Kft-vel kapcsoi;

15 Eloterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolati

16 Eloterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosi

17 Eloterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 20

18 Eloterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos intézkedések

19 Eloterjesztés a SZOLLAK Kft-vel kapcsolatos döntések meghozati

20 Eloterjesztés a Szolnoki Városfejleszto Nonprofit Zrt.-vel köi

25 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dön

32 Eloterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendor-fokapi

37 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol

5.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dönt

4 Beszámoló a Szolnoki Gyermek-és Ifjúsági Közalapítvány 2022. é

5 Eloterjesztés a Bursa Hungarica Felsooktatási Önkormányzati Ös

6 Eloterjesztés alapítványok támogatására.

8 Eloterjesztés ?Szolnok város településrendezési eszközeinek mó

9 Eloterjesztés a szolnoki Kaán Károly út külterületi szakaszán

10 Eloterjesztés a Szolnok, Szandaszolosi Tanoda feladatainak el

11 Eloterjesztés az Ujvárosi Tanoda és Széchenyi Tanoda feladata

12 Eloterjesztés a Szolnok, 0948/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önko

13 Eloterjesztés a bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagja

14 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

16. Napirendi pont

6.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2023.08.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.ibh15. Napirendi pont

2 Eloterjesztés a SZVÜ Kft. által végzett fenntartási és fejleszibh15. Napirendi pont

3 Eloterjesztés a víziközmu vagyon átadásához kapcsolódó intézkeibh15. Napirendi pont

4 Eloterjesztés a ?Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztibh15. Napirendi pont

5 Eloterjesztés a Szolnok, Ady Endre útról nyíló parkolók megépíibh15. Napirendi pont

7.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.i

2.Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi

3 Beszámoló Szolnok város tuzvédelmi helyzetérol, a tuzvédelem

4 Eloterjesztés ?Szolnok Város Közbiztonságáért? Közalapítvány

5 Beszámoló ?Az Alcsi Holt-Tiszáért? Közalapítvány 2022. évi

6 Beszámoló a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szi

7 Beszámoló a Szolnok Város Jövoje Közalapítvány 2022. évi tevék

8 Beszámoló az ?Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány? 2022.

9 Eloterjesztés a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és

10 Eloterjesztés a Szolnok, Piroskai úti ipari park területének

11 Eloterjesztés a Mustármag Óvoda részére a Szolnok, Verseghy

12 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

13 Eloterjesztés a bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagjai

14 Eloterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulá

15 Eloterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapc

16 Eloterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek

18 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

19 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol,

20 A Szolnoki Szigligeti Színház Kft. FB tagjának megbízására.

8.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

1 Sürgosségi önálló indítvány nyilatkozat megtételére.

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.

6 Eloterjesztés a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti, Zöld Ház

7 Eloterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolato

8 Eloterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi gazdál

9 Eloterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel

10 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapc

12 Beszámoló a Szolnok város részére ellátást nyújtó, a Szolnoki

13 Eloterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ell

14 Eloterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közmuvelodési Int

15 Eloterjesztés a Damjanich János Múzeummal kapcsolatos döntése

16 Eloterjesztés a Szolnoki Városi Óvodákkal kapcsolatos döntése

17 Eloterjesztés gyermekek nyári napközbeni felügyeletének támog

18 Eloterjesztés alapítvány támogatására.

19 Eloterjesztés a Kacsa úti Óvoda fejlesztése tárgyú projekt

20 Eloterjesztés a CHANCE címu nemzetközi projektben történo rés

21 Eloterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kapcsolatos döntésekre.

22 Eloterjesztés a Közgyulés 2023. II. félévi munkatervének jóvá

23 Tájékoztató az Állami Számvevoszék által befejezett ellenorzé

24 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

25 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol,

9.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
53 felszólalás db
Videófelvétel

1 Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetérol, a közbizton|

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. év

5 Eloterjesztés egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos

7 Eloterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT.-vel kapcsolatos dönté

8Eloterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos

9 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi

10 Eloterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolat

11 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-ve|

12 Eloterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntése

13 Eloterjesztés a városüzemeltetéssel kapcsolatos intézkedésekr

14 Eloterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2022. évi gazdálkodásáról szó

15 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sz

16 Eloterjesztés a nyári napközi biztosításával kapcsolatos dönt

17 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2014-2020. évi drog-e

18 Eloterjesztés Szolnok városban népkonyha szolgáltatás osztópo

20 Eloterjesztés a SZOLER -Szolnoki Értékesítési Rendszeren kere

21 Eloterjesztés bérlo-meghatározási jog biztosítására. Napirendi pont

22 Eloterjesztés a Szolnok, Piroskai úti ipari park területének |

23 Eloterjesztés területrendezési hatósági eljárás megindítására

24 Eloterjesztés a VCSM ZRt. Szolnok társasággal kapcsolatos

25 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészsé

26 Eloterjesztés a ?Szolnok Város Jövoje? Közalapítvány alapító

28 Eloterjesztés bírósági ülnökök megválasztására.

29 Beszámoló az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2022. évi

30 Tájékoztató a városmarketing és turisztikai feladatok végreha

Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végreha

32 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol

10.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában

2 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcs.

3 Eloterjesztés a Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán

6 Eloterjesztés alapítványok támogatására.

8 Eloterjesztés az ESÉLY A DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY al

10 Eloterjesztés önkormányzati projektek megvalósítására vonatko.

12 Eloterjesztés az Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. között fennál

15 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol

11.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságo

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023

3 Eloterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által bi

4 Eloterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2023. év

5 Eloterjesztés az Újvárosi Humán Fejlesztési Program felülvizsg

6 Eloterjesztés a Szolnoki Szentgyörgyi Albert Általános Iskola

7 Eloterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos intézkedések

8 Eloterjesztés a 10. számú házi gyermekorvosi körzet további

9 Eloterjesztés az Erasmus + programra pályázat benyújtásával

10 Eloterjesztés Kacsa úti Óvoda fejlesztése tárgyú projekt

11 Eloterjesztés a Bölcsodei nevelés fejlesztése címu pályázat

12 Tájékoztató az Állami Számvevoszék által befejezett ellenorzé

13 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata belso

14 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

12.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2023.02.02.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Sürgosségi Önálló Indítvány nyilatkozat megtételére.

2 Eloterjesztés a VCSM ZRt. Szolnok társasággal kapcsolatos dön

3 Eloterjesztés a Szolnoki Városfejleszto Nonprofit Zrt.-vel köt

13.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

1 Előterjesztés üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre

13 Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. -vel kapcsolatos intézkedések meghozatalára

14 Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

15Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések elfogadására

16Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

17Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének elfogadására

18 Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

19 Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

20 Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására

21 Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására

24 Előterjesztés postai szolgáltatóhely visszanyitásával kapcsolatos intézkedésekre

25 Előterjesztés a Szolnok, Gutenberg téri árvízvédelmi gát területét érintő intézkedések megtételére

14.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés tanácsnokok választására, és az önkormányzati ké¤?D16. Napirendi pont

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022.¤?D14. Napirendi pont

3 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Fizetési¤?D16. Napirendi pont

4 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi¤?D16. Napirendi pont

5 Eloterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 202¤?D16. Napirendi pont

7 Eloterjesztés alapítvány támogatására. Napirendi pont

8 Eloterjesztés a Verseghy Ferenc Gimnázium intézményi tanácsába¤?D12. Napirendi pont

9 Eloterjesztés közterület elnevezésére. Napirendi pont

10 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Klímastratégiájának ¤?D15. Napirendi pont

11 Eloterjesztés a ?Temeto úti rendelo újjáépítése? tárgyú proje¤?D15. Napirendi pont

12 Eloterjesztés a ?Szolnok VÁR! ? Szolnoki Várkerület turisztik¤?D15. Napirendi pont

13 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város TOP keretének felhasz¤?D14. Napirendi pont

14 Eloterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. részére történo önkormá¤?D14. Napirendi pont

15 Eloterjesztés a Szollak Kft vagyonhasznosításával kapcsolatos¤?D13. Napirendi pont

16 Eloterjesztés a Szolnok, Százados úton parkolók megépítésére ¤?D15. Napirendi pont

17 Eloterjesztés igazgatási szünet elrendelésére Szolnok Megyei ¤?D15. Napirendi pont

20 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol,¤?D15. Napirendi pont

15.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.10.25.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1 Sürgosségi önálló indítvány nyilatkozat megtételére.

2 Eloterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetojének

3 Eloterjesztés a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus vezetojének

4 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. év

7 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrác

11 Eloterjesztés Gilly Tamás: Család-fa címu alkotásának felállíOD16. Napirendi pont

14 Eloterjesztés csíposzúnyog elleni védekezéssel és szakfelügyeOD17. Napirendi pont

15 Eloterjesztés a CLLD program keretében ?Dobó utcai játszótér

22 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

16.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

1.)Előterjesztés az MVM OTSZ Zrt. által végzendő beruházások meghatározására

2.)Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki

9.)Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

10.)Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

11.)Előterjesztés alapítványok támogatására

12.)Előterjesztés energiagazdálkodással kapcsolatos szükséges intézkedésekre

13.)Előterjesztés a városüzemeltetés fenntartási és fejlesztési feladataival kapcsolatos döntésekről

14.)Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásával összefüggő döntésekre

15.)Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú város egyes földrészleteinek belterületbe vonására

17.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2022.08.01.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés Szolnoki Rendorkapitányság vezetoje kinevezésénei

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022.

3 Eloterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

4 Eloterjesztés Szolnok város helyi parkolási rendjérol szóló 17

5 Eloterjesztés az ?Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlei

6 Eloterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky úti Bölcsode építése tárgyi

7 Eloterjesztés a Shihan Furkó Kálmánnak emléket állító mualkotá

8 Szolnok városban népkonyha szolgáltatás osztópontjainak módosí

18.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
45 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

2.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város területi ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi alapellátása háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

3.Beszámoló az „Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány” 2021. évi tevékenységéről

4.Beszámoló az „Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről

5.Beszámoló Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2021. évi tevékenységéről

6.Beszámoló a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről

7.Beszámoló a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről

8.Beszámoló a Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről

9.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet között a Szolnoki Családok Átmenti Otthona működtetésére ellátási szerződés megkötésére

10.Előterjesztés a Thália szobor felállításával kapcsolatos döntések meghozatalára

11 Eloterjesztés alapítványok támogatására.

12.Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

13.Előterjesztés sportpályákkal és a karácsonyi faluval kapcsolatos döntések meghozatalára

14.Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

15.Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására

16.Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására

17.Előterjesztés a Vörösmező u. és Gátőr u. mentén elhelyezkedő ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

18.Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

19.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

19.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
50 felszólalás db
Videófelvétel

3 Eloterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK Kft. 2021. évi gazdálkodás

7 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsD

8 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

9 Eloterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft-vel

10 Eloterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntése

11 Eloterjesztés a Szolnok RepTár Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos

12 Eloterjesztés a Szolnoki Városfejleszto Nonprofit Zrt. 2021.

13 Eloterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel kapcsolat

14 Eloterjesztés a Szolnok, Gátor úti ivóvízhálózat rekonstrukc

15 Eloterjesztés a Temeto úti rendelo újjáépítése tárgyú proje

16 Eloterjesztés a Szolnoki Városfejleszto Nonprofit Zrt-vel köt

17 Eloterjesztés közfeladatok önként vállalására.

19 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairó

20 Beszámoló a Szolnok város részére ellátást nyújtó, a Szolnoki

21 Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátás

22 Eloterjesztés a Szolnok Városi Óvodákkal kapcsolatos döntésekD

23 Eloterjesztés a Damjanich János Múzeum szakmai beszámolójának

24 Eloterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közmuvelodési Int

25 Eloterjesztés a Szolnok, Szandaszolosi Tanoda muködtetésének

26 Eloterjesztés a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáva

27 Eloterjesztés háziorvosi feladatok biztosításával kapcsolatos

28 Eloterjesztés a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus vezetojének

29 Eloterjesztés alapítvány támogatására.

30 Tájékoztató az Állami Számvevoszék által befejezett ellenorzé

31 Eloterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek mó

32 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységérol.

20.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
36 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadására

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

4. Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

5. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének módosítására

10. Előterjesztés az Újvárosi Humán Fejlesztési Program felülvizsgálatára, valamint 2022. évi cselekvési programja elfogadására

11. Előterjesztés a Szolnoki Szakképzési Centrum fenntartásában működő szakképzési intézmény átszervezésének véleményezésére Előadó: Szalay Ferenc polgármester

12. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága alapító okiratával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

14. Előterjesztés az „Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben” tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadására

15. Előterjesztés a "Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája" című pályázat benyújtására

16. Előterjesztés a "Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" tárgyú projekt Támogatói Okiratától történő elállásra vonatkozó döntés meghozatalára

17. Előterjesztés a "Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása" című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

18. Előterjesztés a "Szomorú Jézus-szobor" restaurálásával és környezetének rehabilitációjával kapcsolatos döntésekre

19. Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosításra

21. Tájékoztató a városmarketing és turisztikai feladatok végrehajtásáról

22. Beszámoló az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról

23. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására Előadók: Szalay Ferenc polgármester

24. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

21.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2022.03.17.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1Előterjesztés a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények

2Előterjesztés jótékonysági koncert szervezésével kapcsolatos intézkedések jóváhagyására

3Eloterjesztés a szolnoki sport támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára

5Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítására (pótlólagos)

22.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására (pótlólagos)

Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák intézményvezetőjének megbízására (pótlólagos)

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete igazgatójának megbízására (pótlólagos)

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára, a 2022-2026 évekre szóló Hely

Eloterjesztés a Szomorú Jézus-szobor restaurálása, áthelyezés

Előterjesztés A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése című projektben magvalósult Katona József utcai Szolgáltató Pont

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szól

11 Eloterjesztés Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel kapcsolatos

12. Napirendi pont

Előterjesztés a Szolnok, Abonyi út 36. sz. alatti ingatlanban létesítendő Körzeti Megbízotti Irodával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Baross u. 56. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés az Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. között fennálló keretszerződés módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

16. Napirendi pont

Előterjesztés az AOFK-1.2.1-21-2021-00051 azonosítószámú Szolnoki Pumpapálya című projekt indítására(pótlólagos)

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai 2022. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására

23.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására (pótlólagos)

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

3 Előterjesztés a Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról önkormányzati rendelet módosítására

7 Eloterjesztés dr. Sebestyén Ildikó jegyzo részére címzetes

8 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

9 Eloterjesztés a Szolnoki Értéktár Bizottsággal kapcsolatos döntés meghozatalára

10 Eloterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2022.

11 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója

12 Eloterjesztés a Szolnok Hazavár Programmal kapcsolatos döntés meghozatalára

14 Eloterjesztés a Vörösmezo és Gátor u. mentén elhelyezkedo ingatlan

15 Eloterjesztés közérdeku célra történo kötelezettségvállalásokról

16 Eloterjesztés elhagyott hulladék elhelyezésének megakadályozására

17 Eloterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek

18 Eloterjesztés a ?Szolnoki önkormányzati épületek energetikai

19 Eloterjesztés az ?Önkormányzati feladatellátást szolgáló

20 Eloterjesztés a CLLD program keretében a Dobó utcai játszótI

21 Eloterjesztés a KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívás keretében

25 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol

24.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
52 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Damjanich János Múzeum igazgatójának kinevezésére

2 Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák vezetői feladatainak ellátására

3 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete magasabb vezetői (igazgatói) megbízására vonatkozó pályázat kiírására

4 Előterjesztés a Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

5 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

10Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

11 Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekre

12 Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

13 Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

14 Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

15Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára (pótlólagos)

16 Előterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

17 Előterjesztés az Aba-Novák-Agóra Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

18 Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására (pótlólagos)

20 Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. üzleti tervének jóváhagyására (pótlólagos)

21 Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. üzleti tervének jóváhagyására (pótlólagos)

22 Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására

23 Előterjesztés a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételre és a pályázat benyújtására (pótlólagos)

24 Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat módosítására

27 Előterjesztés a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel kötött megállapodások meghosszabbítására

Előterjesztés a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel kötött szerződés meghosszabbítására

33 Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (pótlólagos)

25.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülés és Közmeghallgatás 2021.11.25.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

16. Napirendi pont

26.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés kutyafuttató terület létesítésére

Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2020. évi tevékenységéről

Tájékoztató az Újvárosi Humán Fejlesztési Program keretében 2020. évben végzett tevékenységről

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel Fenntartói megállapodás és közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztés használati szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntésre

Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés alapítvány támogatására

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására (meghívóban nem szereplő napirendi pont)

Előterjesztés közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására (pótlólagos)

Előterjesztés az Épített Környezet Helyi Védelmét Támogató feladatok bizottsági támogatása 2020. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

27.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2021.08.27.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.rendelet módosítása

Önkormányzat díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény magasabb vezetői megbízására

Szállásértékesítési Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosítására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciójának és cselekvési tervének jóváhagyására

Előterjesztés felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítására

Előterjesztés a "Temető úti rendelő újjáépítése" című projekt megvalósításához kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadására

Előterjesztés a "Szolnok Intelligens Városi Energia Modell" (SZIVEM) című projekt indítására

Előterjesztés a "Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása" című pályázat előkészítésére és benyújtására

Előterjesztés a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés Szolnok város településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének módosítására

Előterjesztés "Szolnok város településrendezési eszközeinek 2020. évi részmódosítása II. teljes eljárás" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására

Előterjesztés "Szolnok város településrendezési eszközeinek 2020. évi részmódosítása II. teljes eljárás" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz készített környezeti értékelés elfogadására

Előterjesztés a Közgyűlés 2021. II. félévi munkatervének jóváhagyására

28.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2021.07.15.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

1 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021.

2 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021.

3 Előterjesztés a Debreceni Egyetemmel kapcsolatos döntések megh

4 Beszámoló a Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2020. évi tevék

5 Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcs

7 Előterjesztés a Szomorú Jézus (Ülő Krisztus) - szoborral kapcs

8 Előterjesztés alapítványok támogatására.

9 Előterjesztés a TISZT Kft.-nek a Szolnoki Városüzemeltetési Kf

10 Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dön

11 Előterjesztés az Egyes önkormányzati ingatlanok energiahat

12 Előterjesztés „Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékony

18. Napirendi pont

19 Beszámoló Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 20

20 Előterjesztés a 2020. október, november, december, 2021. janu

29.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2020.10.29.
Videófelvétel
53 felszólalás db
Videófelvétel

1Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Ig”Â17. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7 Előterjesztés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása Szoln”Â18. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

30.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2020.10.08.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Kezdeményezés a Szolnoki Szigligeti Színházzal kapcsolatos döntés ismételt tárgyalására Előadó: Szalay Ferenc polgármester

3. Előterjesztés Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadására

31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.09.24.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

1.Határozati javaslat a koronavírus elleni védekezésről

2.Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

3.Beszámoló a Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről

4.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

5.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

6.Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi beszámolójára

7.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelmével kapcsolatos döntésekre

32.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.08.18.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2 Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesítet

3 Előterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntés meghozatÉ

5 Előterjesztés az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos d

6 Előterjesztés a Szolnoki Művészteleppel kapcsolatos döntések mt

7 Előterjesztés alapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára.

8 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város területén közművek épít

33.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.07.29.
Videófelvétel
38 felszólalás db
Videófelvétel

5Előterjesztés a COVID-19 járvány hatásai Szolnok Megyei Jogú

7Előterjesztés a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnya

8Beszámoló „Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2019. évi te

11Beszámoló Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány 2019.

13Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft-vel kapcsolat

14Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. működé

15Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

16Előterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési In

17 Előterjesztés a Damjanich János Múzeummal kapcsolatos döntése

18Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a

21Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társul

24Előterjesztés Szolnok, Településfejlesztési koncepció, IVS

25Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési e

28Előterjesztés együttműködési megállapodás jóváhagyására 2 db

30Előterjesztés a CLLD program keretében megvalósuló projektek|

34.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.06.25.
Videófelvétel
37 felszólalás db
Videófelvétel

Szolnok Megyei Jogú Város Ónkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 7/2014. (11.28) önkormányzati rendelet módosítására (pótlólagos)

Előterjesztés a bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak megválasztására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Ónkormányzata 2019. évi költségvetésénekvégrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadására

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés belterületi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Ónkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előterjesztés gyepmesteri szolgálat kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyására

Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a TOP-6.9.1-16 kódszámú "Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése" című pályázat benyújtására

Előterjesztés a "H2O — Használd okosan, helyesen" című projekt indítására

Előterjesztés a "Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása" című projekt indítására

Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatásával kapcsolatos döntésekmeghozatalára

Előterjesztés a közművelődési érdekeltség növelő támogatással kapcsolatos döntés módosítására

Előterjesztés alapítványok támogatására

35.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
37 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

36.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2020.01.30.
Videófelvétel
55 felszólalás db
Videófelvétel

Határozati javaslat a titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak megválasztására

Határozati javaslat Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármesterének megválasztására

Határozat bizottságok elnökeinek és alelnökeinek megválasztásáról

Előterjesztés tanácsnokok választására

Előterjesztés szakértői, tanácsadói szerződéssel kapcsolatos döntésekre

Előterjesztés az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban lefektetett célok eléréséhez történő hozzájárulásra

Előterjesztés a Rozmaring u. forgalmi rendjének módosítására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színházzal kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2020. évi központi költségvetési támogatására vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Értéktár Bizottságba új tag delegálására, a Bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, valamint a 2020. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előterjesztés Dr. Elek István emléktábla állításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztés egyes városüzemeltetési tárgyú döntésekre

Előterjesztés a szabadstrand fejlesztésével kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előterjesztés közterület elnevezésére

Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. tulajdonát képező telekrészre alapítandó földhasználati jogról szóló jogügylet jóváhagyásáról

Előterjesztés a Szolnok, Mártírok útja 14. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére

Előterjesztés a Vörösmező u. 2. sz. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési terv megvalósulásának és hatályosulásának tapasztalataira

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2020. évi ellenőrzési terve jóváhagyására

Előterjesztés a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadására

Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

37.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2019.12.19.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

24. Napirendi pont

32. Napirendi pont

33. Napirendi pont

38.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Közmeghallgatás 2019.11.28.
Videófelvétel
20 felszólalás db
39.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

40.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának alakuló ülése 2019.11.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

41.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
42 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

42.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.06.27.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról: az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 30/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosítására, és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Beszámoló „Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány 2018. évi tevékenységéről

Beszámoló a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztés a Szolnoki Gyermek - és Ifjúsági Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

Beszámoló az „Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány” 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztés közterület elnevezésére

Előterjesztés közterület elnevezésére

Előterjesztés a CLLD program keretében „SzolnOK-e – Városkártya rendszer fejlesztése” című projekthez kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadására

Előterjesztés Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréjére” című projekt indítására

Előterjesztés a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítására

Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Családbarát Szolnok” programjának időszakos megvalósulásáról

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

43.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.05.30.
Videófelvétel
47 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

27. Napirendi pont

28. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

44.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.04.25.
Videófelvétel
42 felszólalás db
Videófelvétel

1.Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

2.Előterjesztés az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 30/2017.(XI.6.) önkormányzati rendelet módosítására, és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

3.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

5.Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének megbízására

6.Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek megbízására

7.Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

9.Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

10.Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

11.Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

12.Előterjesztés a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti, Zöld Ház társasház 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2019. évi üzemeltetési terv elfogadására

14.Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatalára

15.Előterjesztés belterületi infrastruktúra és zöldterületek fejlesztésével összefüggő intézkedésekre

16.Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

17.Előterjesztés a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményei átszervezésének véleményezésére

20.Előterjesztés alapítványok támogatására

22.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek

23.Előterjesztés a Mátyás királyút 20. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára

24.Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására

25.Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló 57/2018. (III.14.) sz. közgyűlési határozat módosítására

26.Előterjesztés a 2018 évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

27.Tájékoztató a 2018. évi bizottsági ellenőrzések tapasztalatairól

28.Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

29.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

45.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.03.28.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés szabadidő-sport-rekreációs célú területek fejlesztésére

Előterjesztés a Szolnok, Hild V. u. 1. sz. alatti 10-es számú helyiség hasznosítására

7. Előterjesztés a Szolnok, Szabadság tér 3. sz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére

8. Előterjesztés a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

46.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.02.28.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

47.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.01.31.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

„Városüzemeltetés Szolnokon” című tájékoztató

Előterjesztés az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 231/2014. (X.22.) sz. közgyűlési határozat módosítására

Előterjesztés az Ellenőrző Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 232/2014. (X.22.) sz. közgyűlési határozat módosítására

Előterjesztés a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 235/2014. (X.22.) sz. közgyűlési határozat módosítására

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a Szolnoki Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, valamint a 2019. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előterjesztés a „Szolnok Város Jövője Közalapítvány” alapító okiratának módosítására

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi központi költségvetési támogatására vonatkozó támogatási szerződések jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Családok Átmeneti Otthona további fejlesztése megvalósításához szükséges közgyűlési döntés meghozatalára

Előterjesztés a 89/2014. (IV.24.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója Cselekvési Tervének aktualizálására

Előterjesztés alapítványok támogatására

Előterjesztés a Szolgáltató Önkormányzati Díj pályázat benyújtására, a szolgáltatói önkormányzati kultúra fejlesztésére

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Városmarketing és Turisztikai Stratégiájának felülvizsgálatára

Előterjesztés a LIFE projektben történő döntések meghozatalára

Előterjesztés az E-mobilitás keretében elektromos gépjárművek beszerzésére

Előterjesztés OVI Foci 2019 című pályázat benyújtására

Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására

Előterjesztés a „Szolnok, Üteg úton található, önkormányzati tulajdonú közterületeken elhelyezkedő illegális hulladéklerakó felszámolása” című pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztés véleményezése

Előterjesztés a Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és a GAC töltet cseréje című pályázat benyújtására

Előerjesztés a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése című pályázat benyújtására

Előterjesztés Szolnok Településrendezési tervek 2018. évi részmódosítása (Abonyi úti ipari park, Alcsi-szigeti erdő, naperőmű) tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. között fennálló keretszerződés módosítására és azönkormányzati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Foglalkoztatás célú Non-profit Szervezet részére ingatlanok használatba adására

Előterjesztés a Szolnok, Zagyva folyó árvízvédelmi védvonal területével kapcsolatos intézkedések megtételére

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai 2019. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megbízására

48.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018.12.13.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésre

Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás, valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés CLLD program keretében SzolnOK-e - Városkártya rendszer fejlesztése munkacímű pályázat előkészítésére és benyújtására

Előterjesztés közvilágítás kiépítésére vonatkozó közérdekű célra történő kötelezettség vállalás elfogadására

Előterjesztés Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. kezelésében lévő egyes ingatlanok értékesítéséhez szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztés a Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon című projekt keretében megvalósult „Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont / Közösségi Épület” működtetésére megkötött szerződés módosítására

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadására

Előterjesztés a Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja című projektben megvalósult Tücsök úti közösségi ház működtetésre

Előterjesztés alapítvány támogatására

Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására

Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek pályázati kiírására

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének pályázati kiírására

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

49.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018.11.29.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés egyes adóügyi tárgyú rendeletek módosítására

3. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

5. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Építési Szabályzat és Szabályozási Terv önkormányzati rendelet módosítása

6. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (pótlólagos)

7. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

8. Előterjesztés az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével történő együttműködési megállapodás megkötésére

9. Előterjesztés alapítványok támogatására

10. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. sportfejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára

11. Előterjesztés az „Aranyi Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése című projekt indítására

12. Előterjesztés a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt támogatása című projekt módosított költségvetésének elfogadására (pótlólagos)

13. Előterjesztés a Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése című projekt visszavonására és módosított műszaki tartalommal, Jó úton haladunk! - szolnoki utak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése címmel új pályázat benyújtására (pótlólagos)

14. Előterjesztés a Szolnok város közlekedésfejlesztése című projekt visszavonására és módosított műszaki tartalommal Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon címmel új pályázat benyújtására (pótlólagos)

15. Előterjesztés a Véső úti Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

16. Előterjesztés a Szolnok, Baross u. 1. szám alatti irodahelyiség használatba adására

18. Előterjesztés a Közgyűlés 2019. I. félévi munkatervének jóváhagyására

50.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018.10.25.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés köznevelési intézmény magasabb vezetőjének megbízásához vélemény megadására

Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztés gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Előterjesztés a 6. számú iskola-ifjúsági fogorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítására

Miért ne Alapítvány támogatása

Előterjesztés a hajléktalan ellátás biztosításával kapcsolatos költségek fedezetére történő pályázat benyújtására

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések jóváhagyására

Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására

Előterjesztés "Szabályozási terv hibajavítása a Széchenyi városrész 8939/45 hrsz telkén" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására

Előterjesztés a Mártírok útja 14. sz. alatti (volt Student) ingatlannal kapcsolatos intézkedések megtételére

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

51.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.09.27.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

1.Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérőlElőadó: Szalay Ferenc

2.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

3.Előterjesztés a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány alapító okiratának módosítására

4.Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint 2018. évi támogatási szerződésének módosítására

5.Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra

6.Előterjesztés alapítványok támogatására

7.Előterjesztés az Aranyi Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése című projekt megvalósításához kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadására

8.Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2018. évi támogatásával kapcsolatos intézkedésekre

9.Előterjesztés CLLD program keretében Szolnok, ahol játszani jó! - városi játszóterek fejlesztése című pályázat előkészítésére és benyújtására

10.Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

11.Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

12.Előterjesztés a Szolnoki piacterek fejlesztése című projekt Üzemeltetési Koncepciójának elfogadására

13.Előterjesztés a Temető úti rendelő újjáépítése című projekt indítására

14.Előterjesztés a Csallóköz utca 33. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára

15.Előterjesztés a Szolnok, Véső úti körforgalomhoz szükséges ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére

16.Előterjesztés az önkormányzati térfigyelő rendszer fejlesztésére

17.Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

52.
Szolnok MJV Önkormányzat Közgyűlésének soron kívüli ülése 2018.08.16.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése projekt módosított

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadására, és a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozásra

Előterjesztés képzőművészeti alkotásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Neumann János Egyetem közötti együttműködésről

Előterjesztés alapítvány támogatására

53.
Szolnok MJV Önkormányzat Közgyűlésének rendkívüli ülése 2018.07.11.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése című projekt inítására

Előterjesztés a Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése című projekt megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

54.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.06.28.
Videófelvétel
54 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a “Szapáry Gyula-díj” alapítására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város területi ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi alapellátása háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság vezérigazgatójának megválasztására

Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák igazgatójának megbízására

Beszámoló az Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló „Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztés a “Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon című projekt keretében megvalósult Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont/Közösségi Épület működtetésére megkötött szerződés módosítására

Előterjesztés iskola-egészségügyi ellátás vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó pályázati kiírására

Előerjesztés alapítványok támogatására

Előterjesztés a Szolnok, Verseghy park 4. szám alatti ingatlan hasznosítására

Előterjesztés önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés az Energia Kiskincstár 2017. évi működésének értékelésére

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház felújításához kapcsolódó intézkedésekre

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztés belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztésével összefüggő intézkedésekre

Előterjesztés közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására

Előterjesztés az Aranyi Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése című pályázat benyújtására

Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2018. évi támogatásával kapcsolatos intézkedésekre

Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. tulajdonát képező ingatlanra alapítandó vételi jogról szóló jogügylet jóváhagyásáról

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése témában elkészített Jelentés megismeréséről

Előterjesztés az Újvárosi Humán Fejlesztési Program folytatására, cselekvési tervének elfogadására valamint a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztés az Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása című projekt indítására és a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó Üzemeltetetési Koncepció elfogadására

55.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.05.31.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására

Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

Tájékoztató a Szolnok TV Zrt. és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti kommunikációs együttműködési program felülvizsgálatáról

Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. részére önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére gépjármű használatba adására

Előterjesztés országgyűlési képviselők tevékenységéhez irodahelyiség biztosításában való közreműködésre

Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Beszámoló az Újvárosi Humán Fejlesztési Programban végzett tevékenységekről

Előterjesztés közérdekű célra történő kötelezettségvállalás elfogadására

Előterjesztés alapítványok támogatására

Előterjesztés a Szolnok Hazavár Programmal kapcsolatos döntésre

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodákkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a „Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I-III.” című projektek indítására

Előterjesztés Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése és A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése című projektek indítására

Előterjesztés a „Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése” című projekthez kapcsolódó önerő biztosítására

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

56.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.04.26.
Videófelvétel
63 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés köznevelési intézmények magasabb vezetőinek megbízásához vélemény megadására

2.Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

3.Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

4.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

6.Előterjesztés a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményei átszervezésének véleményezésére

7.Előterjesztés a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményei átszervezésének véleményezésére

8.Előterjesztés a látvány- csapatsportok támogatásának adókedvezményéből megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára

9.Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

10.Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges saját forrás biztosítására

11.Előterjesztés a Damjanich János Múzeum szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtására

12.Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására kiírt felhívásra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására

14.Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázatok benyújtására és a szükséges önerő biztosítására

15.Előterjesztés a Móra úti és Aranyi Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése című projekt indítására

16.Előterjesztés a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra A RepTár kiállítási tárgyainak állagmegóvása, valamint a kiállítás térkihasználtságának optimalizálása című pályázat benyújtására

17.Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” című projekt megvalósítására

18.Előterjesztés a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramjának keretében megvalósuló 5 db töltőállomás létesítéséről szóló projekt visszavonásáról

19.Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2.2 verziójának elfogadására

20.Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására

21.Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata levegőtisztaság-védelmi nemzetközi integrált pályázaton való részvételére

22.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési terveinek módosítására, a településszerkezeti terv jóváhagyására, valamint a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elfogadására

23.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési terveinek módosítására

24.Előterjesztés alapítványok támogatására

25.Előterjesztés a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

26.Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2017. évi tevékenységéről

27.Beszámoló Szolnok város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

28.Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

29.Előterjesztés Szolnoki Ipari Park Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

31.Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2018. évi üzleti terve, és 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója jóváhagyására, továbbá a vásárok és piacok, valamint temetői létesítmények működtetéséről szóló beszámoló elfogadására

32.Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

35.Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

36.Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

37.Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

38.Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

39.Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására, a közhasznúsági és hasznosítási szerződés módosítására, valamint a Városi Sportcsarnokot 2018. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározására

40.Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

41.Beszámoló a Szolnok város részére ellátást nyújtó, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett, továbbá egyéb szociális intézmények szakmai munkájáról

42.Előterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény szakmai beszámolójának, munkatervének és Stratégiai tervének jóváhagyására

43.Előterjesztés a Damjanich János Múzeum szakmai beszámolójának és munkatervének jóváhagyására

44.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2014-2020. évi drog-ellenes stratégiája és 2017. évi cselekvési programjának aktualizálására

45.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

47.Előterjesztés a városmarketing és turisztikai feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

49.Tájékoztató a 2017. évi bizottsági ellenőrzések tapasztalatairól

50.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai 2018. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 17/2018.(I.25.) sz. közgyűlési határozat módosítására

51.Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

52.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

57.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyûlése 2018.02.22.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

3. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervének és a levegőminőség javítására vonatkozó hosszú távú intézkedési terv elfogadására

4. Előterjesztés Szolnok város közművelődési rendeletének megalkotására

5. Előterjesztés egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

6. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város területi ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi alapellátása háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

7. Előterjesztés a Szolnok Hazavár Programmal kapcsolatos döntésre

9. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

10. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

11. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokkal és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

12. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt indítására és a szükséges önerő biztosítására

13. Előterjesztés A „Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben” című projekt indítására

14. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

15. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

58.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.01.25.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Előterjesztés a Szolnok Értéktár Bizottságba új tag delegálására, a Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, valamint a 2018. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

5. Előterjesztés Pogány Gábor Benő szobrászművész Himfy Ferencet ábrázoló köztéri szobra felállítására

6. A családok átmeneti otthona pályázati forrásból történő fejlesztése, megvalósításához szükséges közgyűlési döntés meghozatala

7. Színt adunk a helyi termékekhez termelő szín kialakítására

8. Előterjesztés összefogás a betelepítést szervező irodákkal szemben

9. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai 2018. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására

11. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

59.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.12.14.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

2.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

3.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Gazdasági Programjának elfogadására

17.Előterjesztés a Szolnok Városi Polgárőr Egyesület részére történő gépjármű használatba adására

18.Előterjesztés az elektromos jármű töltőállomás kialakításával kapcsolatos közérdekű célra történő kötelezettségvállalás elfogadására

19.Előterjesztés alapítvány támogatására

21.Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

60.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.11.30.
Videófelvétel
53 felszólalás db
Videófelvétel

1. Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város 2017. évi foglalkoztatási helyzetéről (szóbeli)

2. Előterjesztés a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus vezetői megbízására

3. Előterjesztés az "ESÉLY A DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTÁVNY" alapító okiratának módosítására

4. Előterjesztés a Modern Városok Program előrehaladásáról szóló tájékoztató és az egyes projektek végleges költségvetésének elfogadására

5. Előterjesztés a "Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése" című projekt indítására

6. Előterjesztés a „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című, és „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati felhívások keretein belül pályázatok benyújtására

7. Előterjesztés „Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben” című pályázat benyújtására

8. Előterjesztés a "Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése" című pályázat benyújtására

9. Előterjesztés a „Temető úti rendelő újjáépítése” című pályázat benyújtására

10. Előterjesztés „Móra úti és Aranyi Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése” című pályázat benyújtására

11. Előterjesztés „Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I-III.” című pályázatok benyújtására

12. Előterjesztés „Szélesebb utakon – a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése” című pályázat benyújtására

13. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására

14. Előterjesztés "Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése" című projekthez kapcsolódó önerő biztosítására

15. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

16. Előterjesztés egyes adóügyi tárgyú rendeletek módosítására

18. Előterjesztés a Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2. szám alatti és a Lomb utca 8/A. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

19. Előterjesztés a Foglalkoztatás célú Non-profit Szervezet részére ingatlanok használatába adására

20. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kapcsolatos döntésekre

21. Előterjesztés a "Karácsonyi falu" megszervezésével kapcsolatos intézkedésekre

22. Előterjesztés Honvédelmi Sportegyesület Szolnok egyesülettel kapcsolatos döntésre

23. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata "Családbarát Szolnok" programjának megvalósításával összefüggő intézkedések megtételére

24. Előterjesztés alapítványok támogatására

25. Előterjesztés a Közgyűlés 2018. I. félévi munkatervének jóváhagyására

26. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

27. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

61.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.11.16.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének módosítására

2. Előterjesztés a SZOLLAK Vagyonkezelő Kft.-vel kötött települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés módosítására

3. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Előterjesztés „A szolnoki Varga Katalin Gimnázium tornatermének az asztalitenisz sportágat kiszolgáló fejlesztése, hrsz.: 1565” című pályázat indítására

62.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.10.26.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízására

Előterjesztés a Szolnoki Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjának megbízására

Előterjesztés az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének módosítására

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására

Előterjesztés gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos intézkedések megtételére

a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására kiírt felhívásokra pályázatok benyújtására és az önerő biztosítására

Előterjesztés a SZOLLAK Vagyonkezelő Kft.-vel kötött települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Előterjesztés alapítvány támogatására

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tájékoztató az Állami Számvevőszék kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzésével kapcsolatos jelentéséről

Előterjesztés a Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése című projekt indítására és az Üzemeltetési Koncepció elfogadására

Előterjesztés Zöldülő belváros Szolnokon című pályázat benyújtására

Előterjesztés a Móra úti és a Kolozsvári úti bölcsődék fejlesztése című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Előterjesztés önkormányzati projektekhez szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztés a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására

Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

63.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.09.28.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 231/2014. (X.22.) sz. közgyűlési határozat módosítására

2. Előterjesztés Alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

3. Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Előterjesztés településkép védelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Előterjesztés a Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 12/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Előterjesztés egyes városüzemeltetési tárgyú döntésekre

7. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásra, valamint a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj alapításáról szóló 218/2000.(XII.14.) számú közgyűlési határozat módosítására

10. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-nél az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés alapján készült Intézkedési Terv és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018-2022 évekre szóló koncepciójának elfogadására

11. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének, valamint 2017. évi támogatási szerződésének módosítására

12. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) vonatkozó pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról szóló 126/2017. (IV.27.) számú közgyűlési határozat módosítására

14. Előterjesztés alapítványok támogatására

15. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítására

16. Előterjesztés a "Szolnoki Ipari Park ipari víz- és ipari szennyvízhálózatának fejlesztése" című projekt támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására

17. Előterjesztés az "Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesítése a Szolnoki Ipari Parkban" című projekt támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására

18. Előterjesztés a Komplex Telep III. – Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése című projekt Üzemeltetési Koncepciójának elfogadására

19. Előterjesztés az "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" című projekt visszavonására és nettó finanszírozási formában történő újbóli benyújtására

20. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására

21. Előterjesztés „Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon” című pályázat benyújtására

22. Előterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény vagyonkezelésében lévő gépjármű hasznosításával kapcsolatos intézkedések megtételére

23. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017/2018 évi sportfejlesztési programjának kiegészítésére

24. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

25. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

64.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.08.28.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Előterjesztés a Modern Városok Program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt támogatása című projekthez kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadására

3. Előterjesztés a Modern Városok Program keretében Szolnoki Művésztelep fejlesztése című projekthez kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadására

4. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásával kapcsolatos intézkedésekre

5. Előterjesztés Szolnoki piacterek fejlesztése című projekt Támogatási Szerződésének megkötésére

6. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előkészítési tevékenységeinek megkezdésére