Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Szeneczey Balázs dr.

Budapest Főváros Önkormányzata - Városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes 2014-2019

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 84 hozzászólás
Találatok
58 db
26 db
1.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.05.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21.a)Javaslat „ A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környeØdØ1153649. Napirendi pont

49.Javaslat a Budapesti Mobilitási Terv elfogadására. Napirendi pont

2.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.03.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

15.Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 575/2018. (V. 30.) számú határozatával zárolt 4,5 Mrd Ft BKV Zrt. beruházási forrásának feloldására

16.Javaslat a BKV Zrt. Alapszabályának módosítására.

26.Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására

47.Javaslat a Márton út 25. szám alatt található sportpálya Budapest Pályafejlesztési Program keretében való fejlesztéséhez szükséges megállapodások megkötésére

3.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.02.20.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) III. kerület Szent Margit Kórház és környezete területére vonatkozó eseti módosításának elfogadására

Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) Egészséges Budapest program I. területre vonatkozó (Dél-Pesti Centrum) eseti módosításának elfogadására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

A BKV Zrt. tulajdonában lévő Sport utcai ingatlan fejlesztési koncepciójának elfogadása

4.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.01.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

4.Javaslat egyes vízgazdálkodási projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára

10.Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) X. kerület Fehérdűlő területére vonatkozó eseti módosításának elfogadására

11.Javaslat a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére, valamint a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

17.Javaslat a Márton út 25. szám alatt található sportpálya MLSZ Budapest Pályafejlesztési Program keretében való fejlesztésére

23.Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program II. területre vonatkozó (SZT. MARGIT KÓRHÁZ) eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

5.
Budapest Főváros Közgyűlése 2018.12.12.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosító számú, Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a főváros patkánymentesítéssel kapcsolatos többletfeladatokhoz szükséges forrás biztosítására

6.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2018.08.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a pünkösdfürdői árvízvédelmi beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára

7.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2018.06.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

3.Javaslat a „Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására” tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

11.Javaslat a Budapest, X. ker. Vajda Péter u. 38442/10 hrsz-ú helyrajzi számú ingatlanon (Népliget) található Planetárium felépítmény önálló ingatlanként történő feltüntetésére és a vonatkozó földhasználati szerződés megkötésére

21.Javaslat a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadására

22.Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

23.Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2017. évi támogatások elszámolásának elfogadására, valamint a 2018. évi kompenzáció igényének és közszolgáltatási szerződése módosításának elfogadására

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.04.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9.Javaslat a Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.-t érintő egyes döntések meghozatalára

35.Javaslat a „Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

Csillaghegy.

17.A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.)  Főv. Kgy. rendelet módosítására

19.Javaslat a közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozásához és intézéséhez szükséges további döntésekről

21.Javaslat közúti közvilágítási oszlopok reklámcélú hasznosítása tárgyában kiírt pályázat eredményéről szóló döntés meghozatalára

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.02.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására

A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése127

Javaslat településrendezési szerződéshez kapcsolódó megállapodás megkötésére

Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.01.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

8.Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. víziközmű fejlesztésből megvalósított beruházási számláinak rendezésére

11.Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.12.06.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

16. Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

15. Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

17. Javaslat a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

21. Javaslat a fővárosi közúti közvilágítási oszlopokon tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésére irányuló pályázat kiírására, valamint a közterületi oszlopok reklámcélú használatával kapcsolatos elszámolás elfogadására

22. Javaslat a FŐTÁV Zrt.-vel megkötött fővárosi vagyont érintő szerződések módosítására

46. Javaslat az Egészséges Budapest Program megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó megállapodás megkötésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.10.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1 Csillaghegy.

15.Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (parkolási rendelet) módosítására

16.Javaslat a budapesti szmogriadóterv módosítására és a kapcsolódó egyéb döntések meghozatalára

17.Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest Főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítására a Budapest XIV. kerület, Hungária körút - Kerepesi út - Ifjúság útja - Stefánia út által határolt területre vonatkozóan

19.Javaslat a FÁNK Hermina garázs projekt támogatói okirat jóváhagyására

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.09.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9. Javaslat Budapest településképi arculati kézikönyvének és a településkép védelméről szóló rendeletének elfogadására

10. Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

14. Javaslat a 2015. évi vis maior pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.08.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11. Javaslat 7000 db közvilágítási lámpatest LED-es korszerűsítéséhez szükséges előzetes döntések meghozatalára

12. Javaslat a közvilágítási oszlopok reklámcélú hasznosítása kérdésében szükséges döntések meghozatalára

13. Javaslat a XIV. kerületi díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre

20. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat II. ütem: II. kerületi Duna-parti szakaszra vonatkozó rendelet megalkotására

33. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2016. évi támogatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadására

47. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert általi intézményi vagyon elidegenítésének Budapest Főváros Önkormányzata, mint fenntartó általi tudomásulvételére

48. Javaslat Budapest 2016. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.05.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

14 A.) Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. ...

37 Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2017. évi költség...

38 Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” egy egy  megállapodásának határidő módosítására

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.04.05.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

2 Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

5 Javaslat személyi döntések meghozatalára

14 Javaslat az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” című feladat döntéseinek meghozatalára

15 Javaslat az Astoria – Újpalota villamosvonal tervezési szerződésének lezárására, a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítésére

16 Javaslat az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése

24 Javaslat a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

25 Javaslat a FINA 2017 VB. megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalára

26 Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

27 Javaslat a 2014-2020-as uniós programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Monitoring Bizottságába delegált tag személyének cseréjére

56. Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésére a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.01.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3 BKK 100%.

13 Javaslat a FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése tárgyú feladat finanszírozási okmányainak módosítására

15 Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításárat

17 Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság használatában álló szelektív hulladékgyűjtő edények selejtezésére

29 Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Mahart Passnave Kft.-vel

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.12.07.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21. Javaslat a FÕKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2015. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

26. Javaslat a Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója feladat tárgyában megkötött fejlesztési megállapodás módosítására

28. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

34. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő, az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási szerződés jóváhagyására

38. Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésére a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel

39. Javaslat kulturális szervezetek támogatására

40. Javaslat a köznevelési ágazatot érintő átadás-átvételi és vagyonkezelési megállapodások jóváhagyására

47. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

66. Javaslat kulturális társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.10.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. üteméhez kapcsolódóan változtatási tilalom elrendelésére

9. Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására

10. M3 metró.

21. Millfav.

28. Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumok megkötésére a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán

29. ftszv.

30. Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2016. évi megállapodások megkötésére

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.09.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatának második szakaszában esedékes döntések meghozatalára

10. 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok

12. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére, valamint az FKF NZrt. közszolgáltatási szerződése és a 26/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

vaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

29. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.08.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

6.Javaslat a 2015. évi Bűnmegelőzési keret terhére alapítványok részére nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására

27.Javaslat szociális és kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

33.Javaslat a Dagály Strandfürdő ingatlanának térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó szerződés módosítására

51.Javaslat a Budapest 2024. Nonprofit Zrt.-re vonatkozó egyes előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.06.08.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

23Javaslat a Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központ f¸…ê1182921. Napirendi pont

23Javaslat a Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központ f¸…ê1294244. Napirendi pont

35Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekttel kapcso¸…ê1408309. Napirendi pont

38Javaslat a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (V¸…ê1354575. Napirendi pont

57Javaslat egyes gépjárművek tulajdoni, használati viszonyainak ¸…ê1378979. Napirendi pont

65Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egyb¸…ê1378979. Napirendi pont

65Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egyb¸…ê1282353. Napirendi pont

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.04.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

4M 3 infra korszer. Napirendi pont

12 kegyeleti. Napirendi pont

15. Napirendi pont

47 József nádor. Napirendi pont

49 József Attila 2024. Napirendi pont

25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.03.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7 Javaslat a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgálÐÇö1414830. Napirendi pont

9 Javaslat a migrációval kapcsolatos elszámolási szerződések meÐÇö1414830. Napirendi pont

17 Javaslat a „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és SzabáÐÇö1342518. Napirendi pont

18 Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, ÐÇö1342518. Napirendi pont

19Javaslat a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összeÐÇö1316848. Napirendi pont

20 Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járműveÐÇö1263665. Napirendi pont

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.02.17.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

8 M3. Napirendi pont

10 FINA. Napirendi pont

23 fkf. Napirendi pont

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.01.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1 Olimpia. Napirendi pont

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.12.02.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

33. Napirendi pont

35. Napirendi pont

39. Napirendi pont

55. Napirendi pont

29.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2015.11.04.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1 A fővárosi autóbusz járműpark megújításának bemutatása és ezzeŒ…ű1032996. Napirendi pont

1 A fővárosi autóbusz járműpark megújításának bemutatása és ezzeŒ…ű1032996. Napirendi pont

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.10.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

15 Taxi. Napirendi pont

18 m2. Napirendi pont

21 m3 járm. Napirendi pont

22 Enviro. Napirendi pont

40 tér köz. Napirendi pont

42 autóbusz. Napirendi pont

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.09.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a 2024-es nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésével kapcsolatos, pályázati eljárásról szóló nyilatkozat elfogadására

Javaslat az utcabútor szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a BKK Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására

Javaslat a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című, KEOP-5.5.0/A/12- 2013-0036 jelű projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására

Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésének és a konzorciumi együttműködési megállapodás 4. és 5. sz. módosításainak jóváhagyására

28 Kult célú. Napirendi pont

47 Városliget. Napirendi pont

50 Int. Napirendi pont

32.
Fõvárosi Közgyûlés ülése 2015.09.02.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

12 Cséry. Napirendi pont

17 házhoz. Napirendi pont

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.06.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló az FTSzV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2014. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2014. évi támogatások elszámolásáról

2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok III. ütem

A Balázs Mór-terv társadalmi egyeztetési folyamatának lezárásával kapcsolatos döntések

Javaslat a zöldfelületi közszolgáltatással kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) című projekt a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződést kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 2. sz. módosításáról

Javaslat a H2020 CEPPI projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére

Javaslat „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására

34.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.05.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

27. Napirendi pont

39. Napirendi pont

35.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.03.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

37. Napirendi pont

36.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.01.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

19. Napirendi pont

37.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.11.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Budapesti Városigazgatósági Koncepció alapelveinek meghatározására, a városüzemeltetési feladatok ellátásának rendszerére irányuló előzetes döntések meghozatalára.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között érvényben lévő egyes fejlesztési, és megvalósítási megállapodások módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a vis maior beszámoló benyújtására meghatározott határidő 24 hónapra történő módosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat BUDAPEST BOX 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

38.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

39. Napirendi pont

36. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

22. Napirendi pont

56. Napirendi pont

70. Napirendi pont

74. Napirendi pont

84. Napirendi pont

86. Napirendi pont

97. Napirendi pont

101. Napirendi pont

102. Napirendi pont

39.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

19. Napirendi pont

25. Napirendi pont

33. Napirendi pont

34. Napirendi pont

36. Napirendi pont

37. Napirendi pont

38. Napirendi pont

76. Napirendi pont

88. Napirendi pont

92. Napirendi pont

40.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára elővásárlási jogról történő lemondás, valamint tőkeemelés útján történő részesedés szerzés jóváhagyása kapcsán a BKK Zrt. Gellérthegyi Sikló Kft-ben fennálló üzletrésze vonatkozásában. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat a Széll Kálmán tér felújítására előirányzott 2014. évi támogatás kapcsán szükséges döntésekre. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött fejlesztési-, megvalósítási és pénzeszköz átadási megállapodások összehangolásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014 évi költségvetésével. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt-vel a visszaigényelt 2012. évi Vízterhelési Díj felhasználására és a felhasználás ellenőrzésére vonatkozó megvalósítási megállapodás megkötésére, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyokirat elfogadására. Előterjesztő: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízcsőkiváltások megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás és engedélyokirat jóváhagyására. Előterjesztő: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

41.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

32. Napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest X. kerület Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos patak vonala - Erdőterület Ny-i határa - Pesti határút - Sárga rózsa utca által határolt területre vonatkozóan. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

35. Napirendi pont: Javaslat az "URBACT II Roma-NeT Pilot Delivery Network" című projekt támogatási szerződésének és partnerségi megállapodásának megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

36. Napirendi pont: Javaslat hasznosítási szerződés megkötésére az ELMŰ Nyrt-vel a 4-es metró Baross téri állomása energia ellátásának biztosítása érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

42.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.12.11.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

21. Napirendi pont

33. Napirendi pont

38. Napirendi pont

48. Napirendi pont

72. Napirendi pont

107. Napirendi pont

43.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

19.Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest X. kerület, Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz utca által határolt területre vonatkozóan. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

20.Javaslat az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

21.Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás engedélyokiratának 11. sz. módosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

35.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

50.Javaslat a derogációs projektek önrészének halasztott kifizetésére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

51.Javaslat a FUTÁR projekt fejlesztési megállapodásának technikai módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György Istvá

44.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.03.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat ingatlan adásvételi szerződés megkötésére Csömör Nagyközség Önkormányzatával

Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. projekthez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára

Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 11. sz. módosítására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” beruházás engedélyokiratainak módosítására

25. Napirendi pont

Javaslat földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére a XVIII. kerületi Önkormányzattal

Javaslat a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13 jelű pályázat hiánypótlásában foglaltak teljesítésére

Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1-M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdéseiben rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (VI. 4.) önkormányzati rendeletmódosítás tervezetének FSZT jelű, valamint világörökségi területeire vonatkozóan

Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására

Javaslat ingatlan adásvételi szerződések megkötésére a BKK Közút Zrt.-vel

Javaslat az M1-M7 autópálya bevezető szakasz, 700. számú - M1-M7 - országos közút 4+800 - 7+681 km szelvények közti szakaszával érintett ingatlanokkal kapcsolatos megállapodás megkötésére

Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XI. kerület, Budaörsi út - Alsóhatár utca - Felső Örsöd utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest III. kerület volt Óbudai Gázgyár és környéke (Budapest-Esztergom vasútvonal - Duna folyam - gróf Esterházy János rakpart - Jégtörő utca - Gázgyár utca által határolt terület) KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére

Az EU finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos utánkövetési időszakban jelentkező feladatok felülvizsgálatára

45.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetésére.

Javaslat a BFVT Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatainak értékelésére, valamint a 2013. évi prémiumfeladatok meghatározására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs

Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-1.1.1/C/13 jelű konstrukcióba. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-1.1.1/C/13 jelű konstrukcióba. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című projekt támogatási szerződésének megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a BTM Kiscelli Múzeum fejlesztésével összefüggő tervek kidolgozásához szükséges forrás biztosítására és engedélyokirat jóváhagyására. Előterjesztő: Csomós Miklós, dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások módosítására, valamint a projekt Támogatási Szerződésének jóváhagyására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XI. kerület Budaörsi út - Alsóhatár utca - Felső Örsöd utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

46.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat élő zenei közreműködéssel megvalósuló rendezvények támogatási szándékát kifejező önkormányzati szabályozásra.

Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával a Bp. XXI. ker., Kossuth Lajos u. 115. sz. alatti, 1127 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan.

Javaslat a Kolibri Színház Nonprofit Kft. költségvetési rendeletben jóváhagyott felújításának megvalósításához szükséges engedélyokirat és megállapodás megkötésére.

Budapesti közösségi közlekedési eszközök és köztéri reklámfelületek hasznosítása.

Javaslat pályázat benyújtására az ÁROP-3.A.3-2013 jelű konstrukcióba.

Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött további kerületi megállapodások módosítására, valamint a projekt támogatási szerződésének jóváhagyására.

Javaslat a „Budapest XXI., Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út – Posztógyár utca között)” projekt kapcsán elvégzendő területrendezési eljárás kapcsán a MAHART-Szabadkikötő Zrt., és a Szabadkikötő Logisztikai Zrt., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, tulajdonjogot rendező megállapodás módosítására.

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest III. kerület, Árpád fejedelem útja – Árpád híd – Duna folyam – Szépvölgyi út által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan.

47.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

budapesti kikötők különös közterület-használati szabályai. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése c. projekt támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására, valamint a projekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának, továbbá a beruházási célokmány 11. sz. módosításának elfogadására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások módosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

2013. évi pályázati felhívás a kerületi önkormányzatok rehabilitációs munkáinak támogatására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. évi költségvetésére, valamint a 2012. évi menedzsment költségek felhasználásáról készült beszámoló elfogadása. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciójának elfogadására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

48.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.04.09.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Hozzájárulás a BDK Kft. részére kiadandó „Kötelezettségvállalási nyilatkozat” kiadásához a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c. projekt II. szakasza, valamint „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” c. projekt vonatkozásában. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

49.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

31. Napirendi pont

37. Napirendi pont

42. Napirendi pont

50.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Király Gyógyfürdő és a Rudas Gyógyfürdő és Uszoda energetikai felújítása érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Állásfoglalás az OTrT törvény felülvizsgálatával és módosítási javaslatával kapcsolatban. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

51.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási karbantartási feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe való átadásával kapcsolatos megállapodás megkötésére Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával és kapcsolódó döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad megújítása” elnevezésű projekt támogatási megállapodásának megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukciója” elnevezésű projekt támogatási megállapodásának megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete által a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázat jóváhagyására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt önerő biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

52.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (kelenföldi pályaudvar - keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalkozásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

53.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben előirányzott közlekedésfejlesztési és beruházási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK közötti megvalósítási és fejlesztési célú megállapodások megkötésére

Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosításával kapcsolatos döntésekre

Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése c. projekt támogatási szerződésének 9. számú módosítására

Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 13. számú módosítására, és a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció”feladat engedélyokiratának 8. számú módosítására

Gamma Trade Kft. kérelmére javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

54.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozatalára a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert működtetésére vonatkozóan

Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (kelenföldi pályaudvar – keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésére

A Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű építése, javaslat a partvédőmű építésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére, a beruházás célokmányának módosítása

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XXII. kerület Budatétényi utca - Móricz Zsigmond út - Erzsébet királyné út - Csiperke utca - Szabadkai utca által határolt területre vonatkozóan

Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására, valamint pénzügyi elszámolásának rendezésére

Javaslat a Széll Kálmán tér kapcsolódó területeinek rendezése, a 2-es villamos vonal felújításának előkészítése, egységes utastájékoztatási rendszer kiépítése és P+R parkolók létesítése kapcsán szükséges döntésekre

Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepció Helyzetelemzésének elfogadására

55.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Orczy kerti környezeti kármentesítés engedélyokiratának elfogadására.

A BFVT Kft. közszolgáltatási szerződése.

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv.Kgy. rendelet módosítására a Budapest VIII. kerület, Üllői út - Orczy út - Diószeghy Sámuel utca - Korányi Sándor utca által határolt területre és a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításához a Budapest VIII. kerület, Üllői út - Korányi Sándor utca - Illés utca - Dugonics utca - Diószeghy Sámuel utca - Kőris utca - Orczy út - Rozgonyi utca - Diószeghy Sámuel utca - Orczy út - Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozóan.

Javaslat az 54/1993. (1994.II.1.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.

Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt benyújtására a KEOP-1.1.1/B/12 jelű kiírásra.

Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi Pályaudvar - Keleti Pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (támogatási szerződés, finanszírozási szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról.

Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

Javaslat az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

Javaslat az Európai Uniós Fővárosok Uniója (UCUE) szervezetből való kilépésre.

Javaslat forrás átcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya intézmény részére a hűtéstechnológiai rendszer kiegészítő beruházási feladatai elvégeztetése céljából.

Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetési beszámolója és a 2012. évi költségvetési tervének elfogadása.

Javaslat a Fenntartható Energia Akcióterv aktualizálására.

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) számú önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XI. kerület, Egyetemi negyed FSZT jelű területére vonatkozóan a Tüskecsarnok beruházáshoz szükséges KVSZ módosításához.

56.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. busztenderének fedezet-problémájára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

57.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.03.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

16. Javaslat a Móricz Zsigmond körtér átépítésének finanszírozásával kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

17. Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projekt beruházási engedélyokiratának 10. sz. módosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

21.Javaslat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának a Zsókavár utcai akcióterület III. ütem szociális városrehabilitációs célú, a KMOP-5.1.1./B-12 jelű kiemelt pályázati konstrukció keretében beadandó pályázat benyújtásához támogatói döntés meghozatalára, és a XV. ker., Zsókavár u. 24-28. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú albetét (Szabó Ervin Könyvtár) használati megállapodásának módosítására. Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Szeneczey Balázs

43. Javaslat az EKOP-1.A.2, EKOP 2.A.2, valamint az EKOP-3.1.3 pályázati kiírásra elkészített pályázatok benyújtásának utólagos jóváhagyására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

44. A MAHART Passnave Személyhajózási Kft. 51 %-os üzletrészének megvásárlása. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

45. Javaslat a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével kapcsolatos döntésekre és a területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló szerződések megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

58.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.09.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.22/A-2008-0003 számú projekt támogatási szerződésének 6. és 7. sz. módosítására, valamint a projekthez tartozó konzorciumi megállapodás módosítására és a projekt engedélyokiratának 5. sz. módosítása. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Budapest Szíve Program - Reprezentatív Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítására, valamint a projekthez tartozó konzorciumi megállapodás módosítására és a projekt engedélyokiratának 5. sz. módosítása. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XVIII. kerület, Ráday Gedeon utca - Fedezék utca - 154447/10 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

59.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.05.29.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

21.a)Javaslat „ A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfelgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

49.Javaslat a Budapesti Mobilitási Terv elfogadására

60.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.03.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

15.Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 575/2018. (V. 30.) számú határozatával zárolt 4,5 Mrd Ft BKV Zrt. beruházási forrásának feloldására

16.Javaslat a BKV Zrt. Alapszabályának módosítására

26.Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására

47.Javaslat a Márton út 25. szám alatt található sportpálya MLSZ Budapest Pályafejlesztési Program keretében való fejlesztéséhez szükséges megállapodások megkötésére

61.
Budapest Főváros Közgyűlése (2. rész) 2019.02.20.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest Főváros Közgyűlése (2. rész)

62.
Budapest Főváros Közgyűlése (1. rész) 2019.02.20.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésére

Javaslat a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló beszámoló elfogadására

A BKV Zrt. tulajdonában lévő Sport utcai ingatlan fejlesztési koncepciójának elfogadása

63.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.01.23.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

4.Javaslat egyes vízgazdálkodási projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára

10.Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) X. kerület Fehérdűlő területére vonatkozó eseti módosításának elfogadására

11.Javaslat a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére, valamint a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

17.Javaslat a Márton út 25. szám alatt található sportpálya MLSZ Budapest Pályafejlesztési Program keretében való fejlesztésére

23.Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program II. területre vonatkozó (SZT. MARGIT KÓRHÁZ) eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

64.
Budapest Főváros Közgyűlése 2018.12.12.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosító számú, Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a főváros patkánymentesítéssel kapcsolatos többletfeladatokhoz szükséges forrás biztosítására

65.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2018.08.29.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

66.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2018.06.13.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a „Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására” tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára

67.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.05.30.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

7.A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

11.Javaslat a Budapest, X. ker. Vajda Péter u. 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon (Népliget) található Planetárium felépítmény önálló ingatlanként történő feltüntetésére és a vonatkozó földhasználati szerződés megkötésére

21.Javaslat a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadására

22.Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

23.Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2017. évi támogatások elszámolásának elfogadására, valamint a 2018. évi kompenzáció igényének és közszolgáltatási szerződése módosításának elfogadására

68.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.04.25.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

9.Javaslat a Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.-t érintő egyes döntések meghozatalára

35.Javaslat a „Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

Csillaghegy

17.A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

19.Javaslat a közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozásához és intézéséhez szükséges további döntésekről

21.Javaslat közúti közvilágítási oszlopok reklámcélú hasznosítása tárgyában kiírt pályázat eredményéről szóló döntés meghozatalára

69.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.02.21.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

11.Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására

14.A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése

26.Javaslat településrendezési szerződéshez kapcsolódó megállapodás megkötésére

28.Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására

70.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.01.24.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

8.Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. víziközmű fejlesztésből megvalósított beruházási számláinak rendezésére

11.Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

71.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.10.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1 csillaghegy

15.Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (parkolási rendelet) módosítására

16.Javaslat a budapesti szmogriadóterv módosítására és a kapcsolódó egyéb döntések meghozatalára

17.Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítására a Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által határolt területre vonatkozóan

19.Javaslat a FÁNK Hermina garázs projekt támogatói okirat jóváhagyására

72.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.08.30.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

11 Javaslat 7000 db közvilágítási lámpatest LED-es korszerűsítéséhez szükséges előzetes döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

12 Javaslat a közvilágítási oszlopok reklámcélú hasznosítása kérdésében szükséges döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

13 Javaslat a XIV. kerületi díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

20. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat II. ütem: II. kerületi Duna-parti szakaszra vonatkozó rendelet megalkotására

38. Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés 2. számú módosítására

73.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.06.14.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3 Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos egyes döntések meghozataláraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

8 Javaslat a Blaha Lujza tér rekonstrukciója című projekttel kapcsolatos döntésekreElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

17 Javaslat az M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal kivitelezése feladat jóváhagyására Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

18 Javaslat a Csepeli Gerinc út II. - III. ütem tervezése feladat jóváhagyásáraElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

21 Javaslat a HUHA 2- Új Hulladékhasznosító és iszapégető Erőmű című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

25 Javaslat a BKK Zrt. és BKV Zrt. üzleti terv módosításának, valamint a BKK Zrt. 2017. évi éves szerződésének és 2017. évi éves melléklete módosításának elfogadására Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

30 Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött, az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási szerződés 1. sz. módosításáraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

31 Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 konstrukcióban megvalósuló egyes projektekkel kapcsolatos döntések meghozataláraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

34 Javaslat a BKISZ projekt megvalósítására, az érintett kerületekkel megkötött megállapodások módosításáraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

74.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.05.10.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

14 A.) Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadásáraElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey BalázsB.) Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozataláraElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

37 Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2017. évi költségvetésben szereplő beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodás módosítások jóváhagyásáraElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

38 Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” egy megállapodásának határidő módosításáraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

75.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.04.05.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

2 Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

5 Javaslat személyi döntések meghozatalára Előterjesztő: Tarlós István

14 Javaslat az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” című feladat döntéseinek meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

15 Javaslat az Astoria – Újpalota villamosvonal tervezési szerződésének lezárására, a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítésére Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

16 Javaslat az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása című projekt előkészítéséhez szükséges megállapodás módosítására Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

24 Javaslat a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

25 Javaslat a FINA 2017 VB. megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

26 Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

27 Javaslat a 2014-2020-as uniós programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Monitoring Bizottságába delegált tag személyének cseréjére Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

55. Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésére a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel

76.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.01.25.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

3 BKK 100%

13 Javaslat a FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése tárgyú feladat finanszírozási okmányainak módosítására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

15 Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

17 Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság használatában álló szelektív hulladékgyűjtő edények selejtezésére Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

29 Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Mahart Passnave Kft.-vel Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

77.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.10.26.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4. Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükseéges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára Előterjesztő: Tarlós István

9. Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására

10. Javaslat a 2016. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására

22. Javaslat alapítványok támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára

29. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására

30. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

31. Javaslat a „Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten” című KEHOP-1.2.0 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötésére

78.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.09.28.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatának második szakaszában esedékes döntések meghozataláraElőterjesztő: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs

10. 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok V. ütemElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

12. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére, valamint az FKF NZrt. közszolgáltatási szerződése és a 26/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

13. Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

31. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOPElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

79.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.08.31.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

6avaslat a VEKOP -5.3.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú pályázati felhívásra, valamint a VEKOP-4.1.1-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó projekt kiválasztására Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs, Riz Levente

262016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok IV. ütem Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

27 Javaslat a BKK Zrt. és Budapest Közút Zrt. valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság között feladatracionalizálás kapcsán a fejlesztési feladatok további megosztásához szükséges döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

47 Javaslat egyes hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

80.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.06.08.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

23Javaslat a Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központ forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztéséreElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

35Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekttel kapcsolatos döntések meghozataláraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

38Javaslat a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

57Javaslat egyes gépjárművek tulajdoni, használati viszonyainak rendezésére, tekintettel a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszűnésére, illetve a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításáraElőterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

65Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításhoz szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás

81.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.03.30.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

7 Javaslat a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatok a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI közötti megosztásának új szervezeti és funkcionális modellje kapcsán a jóváhagyásért felelős külső szervezetek által eszközölt módosítások, valamint a kapcsolódó szerződések elfogadására, és a szükséges döntések meghozataláraElőterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

9 Javaslat a migrációval kapcsolatos elszámolási szerződések megkötésére Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

17 Javaslat a „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer” kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósításával összefüggő döntések meghozataláraElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

18 Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek elnevezésének megváltoztatásáraElőterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

19Javaslat a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára

20 Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

82.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.02.17.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

8 M3

10 FINA

83.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.12.02.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
84.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2015.11.04.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1 A fővárosi autóbusz járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatalaElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs