Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Szilvágyi László

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Képviselő , Mindenki a Tizenötödikért

Korábbi tisztségek
Budapest Bizottság
2019 -
Kerületfejlesztési Bizottság
-

Bemutatkozás

+36 30 768 0993

Felszólalások

Összesen 171 hozzászólás
Találatok
170 db
1 db
1.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

3.Előterjesztés a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi szakmai tevékenységéről

4.Eloterjesztés a 2024/2025-ös nevelési év elokészítéséről.

9.Előterjesztés a Palota Parkváros településrendezési szerződés módosításáról

10.Eloterjesztés önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény (Budai II László Stadion) fejlesztéséről

12.Előterjesztés a földgáz- és villamos energia 2024. és 2025. éveket érintő közbeszerzéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalásokról

2.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba

2.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat

3.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes

4.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület településkép védelméro

9.Eloterjesztés a Siemens Zrt.-vel kötött rendelkezési jog átr

10.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tá

14.Eloterjesztés a Kutyások a XV. Kerületért Állatvédo Egyesüle

17.Eloterjesztés a ?Fedett, zárható kerékpártárolók létesítésér

19.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Rákospalota, Pe

3.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.08.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.Előterjesztés ellátási terület meghatározásáról

7. Előterjesztés a 338/2023 számú „Zöldterület-fenntartási és köztisztasági feladatok ellátása” tárgyú keretszerződés módosításáról

9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos döntések meghozataláról

10. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2023. évi támogatás elszámolásáról

11.Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Zrt. „A”, „B” és „C” sorozatú névre szóló törzsrészvényeinek egy részvénysorozatba történő összevonásáról és az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról

4.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.01.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

5.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

3.Eloterjesztés az energiamegtakarítást célzó 2023. évi intézkea

6.Eloterjesztés a Meixner Alapítvány támogatásáról.

8.EloterjesztésBudapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzaa

9.Eloterjesztés a Fo út ? Széchenyi tér közötti terület fejlesz

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Drégelyvár utca 6. szá

11.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Bethlen Gábor utca 92. s

13.Eloterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felúj

17.Eloterjesztés személyes érintettség utólagos megállapításáró

6.
XV. kerületi Önkormányzata Közmeghallgatása - A Kossuth-szobor mögötti terület rendezése 2023.10.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

XV. kerületi Önkormányzata Közmeghallgatása - A Kossuth-szobor mögötti terület rendezése

7.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés béren kívüli juttatásnak minősülő rekreációs keretösszegen felül adható egyszeri juttattatásról

6.Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt.-vel történő bérleti szerződéskötésről

9.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos döntések meghozataláról

10.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Kál közben található 90043 helyrajzi számú ingatlan 2/10 részének Önkormányzat részére történő térítésmentes tulajdonba adásáról

11.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Őrjárat utca 2/B. 2. em. 7. szám, az Őrjárat utca 2/B 2. em. 9. szám, valamint Bethlen Gábor utca 140-144. fsz. 5. szám alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

12.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. szám alatti ingatlanon található épületek egyes helyiségeinek bérbeadásáról

13.Előterjesztés energetikai beruházási lehetőségekről

14.Előterjesztés bizottsági tagcseréről és a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervének módosításáról

16.Előterjesztés a kerületek közötti egyeztetésért felelős tanácsnok tevékenységéről (Ikt.sz. 2/19-134/2023. sz. anyag)

17.Előterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységéről

18.Előterjesztés önkormányzati követelésről történő lemondásról

19.Előterjesztés a Fő téri pavilonok és környezetük rendezéséről

8.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

2.Eloterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lév

3.Eloterjesztés a Képviselo-testület szervezeti és muködési sza

4.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerület Önkormányzat Képv nt

10.Eloterjesztés átláthatósági megbízott 2023. I. félévi tevéke

12.Eloterjesztés Fo téri pavilonok koncepciótervérol.

13.Eloterjesztés a Szilas-patak menti kerékpárúttal kapcsolatos

13.Eloterjesztés a Szilas-patak menti kerékpárúttal kapcsolatos

14.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozt

15.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Énekes utca 10/B szám

Eloterjesztés a Budapest XV. kerület,Kékszilva utcában található

9.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 2022ˆ

2.Eloterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8

5.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerület klímastratégiájána

8.Eloterjesztés a településkép védelmérol szóló 21/2017. (IX.

11.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület Kavicsos köz 2-4. szám

12.Eloterjesztés a Fo út ? Széchenyi tér közötti terület fejlesˆ

10.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapesti Rendor-fokapitányság XV. kerületi

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

7.Eloterjesztés ingatlan térítésmentes átadásáról az Esztergom-

10.Eloterjesztés az útfenntartással kapcsolatos elozetes kötele

11.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Dobó u. 29. ? Bocskai u

12.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Nyírpalota út 65. 5.

13.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Erdomenti út 2. szám

11.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról|

2.Eloterjesztésa települési támogatás megállapításának, kifize

4.Eloterjesztés a IV. kerületi Hivatásos Tuzoltó-parancsnokság

5.Eloterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítéséro

8.Eloterjesztés energia-veszélyhelyzeti intézkedésekrol és ene

9.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

16.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 98

17.Eloterjesztés ?Nyilatkozat a gyermekvédelemrol?

18.Eloterjesztés az Országos Kórházi Foigazgatóság részére adot

12.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

2.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes

4.Eloterjesztés az Önkormányzat muködésének és gazdálkodásának

5.Eloterjesztés a Palota-Holding Zrt.-vel kötött vagyonkezelésil

6.Eloterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelo Zrt

7.Eloterjesztés az ,,A lakhatás esélyének megteremtése a XV. ke

9.Eloterjesztés határozat határidejének módosításáról.

14.Eloterjesztés a Kutyások a XV. Kerületért Állatvédo Egyesüle

15.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 27.

13.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.09.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.Eloterjesztés Országos Bringapark Program 2023 elnevezésu pál

8.Eloterjesztés parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló dön

11.Eloterjesztés ?Politikai nyilatkozat a Fót határában terveze

14.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Előterjesztés a Kerületfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

8.Előterjesztés a Budai II László Stadion területén lévő műfüves labdarúgópálya elnevezéséről

9.Előterjesztés átláthatósági megbízott 2022. évi tevékenységének beszámolójáról

10.Előterjesztés a rendészeti juttatási rendszer 2022. évi tapasztalatairól, hatékonyságáról szóló beszámolóról

13.Előterjesztés Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata részére tulajdonbaadáshoz szükséges döntések meghozataláról

15.Előterjesztés ingatlanok területi határai rendezéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekről

16.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Beller Imre utca 87. fsz. 7., fsz. 9. és fsz. 11. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről

17.Előterjesztés a Budapest XV., Bocskai utca 86. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről

18.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Wesselényi utca 1. szám alatti ingatlan kezelői jogának MÁV Zrt.-től történő átvételéről

19.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. szám alatti ingatlanon található épületek egyes helyiségeinek bérbeadásáról

15.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

2. Előterjesztés a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

8. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselőjének megválasztásáról

9. Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Wysocki u. 4. fsz. 9. szám alatti ingatlan elidegenítéséről

16.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az energia-veszélyhelyzetre figyelemmel szükség

2.Eloterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény névhasználatá´

5.Eloterjesztés az óvodai intézményhálózat tervezett átszervezé

6.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

7.Eloterjesztés a Kerületfejlesztési Koncepció és az Integrált

8.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Rädda Barnen u. 37. szá

9.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Bezsilla Nándor utca 36

10.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Széchenyi út 36. fszt.

11.Eloterjesztés az Etikai Kódex, valamint az átláthatósági ren

12.Eloterjesztés a 367/2021. (XII. 16.) ök. számú határozat vis

15.Eloterjesztés Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségé

17.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapesti Rendor-fokapitányság XV. kerületi

2.Eloterjesztés a Kórház és Menzaétkeztetés Zrt.-vel és a Panno

4.Eloterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában

6.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

7.Eloterjesztés a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megvá

12.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodásiés Foglalkozta

13.Eloterjesztés önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos döntések

14.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Városkapu utca 98113/1

15.Eloterjesztés a Kolozsvár utcai piac területén történo hossz

16.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Kolozsvár utca 53. 1. em

17.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 1/E

18.Eloterjesztés közterület átnevezésének kezdeményezésérol.

18.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2022.06.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes¤§?20. Napirendi pont

3.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozta¤§?20. Napirendi pont

3.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozta¤§?18. Napirendi pont

4.Eloterjesztés az önkormányzati szociális feladatok ellátásána¤§?20. Napirendi pont

5.Eloterjesztés a 78/2022. (II. 24.), valamint a 79/2022. (II. ¤§?20. Napirendi pont

9.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerületi Polgármesteri Hiv¤§?20. Napirendi pont

19.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Önkormányzat

5.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

9.Eloterjesztés az Egészséges Budapest Program 2021 támogatásbó

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Rákos út 233. szám ala

11.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Beller Imre utca 87. s

12.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 14. szü

13.Eloterjesztés az ?Indián? szobor rekonstrukciójáról.

20.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének önkormányzati beszámolójáról

Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési-oktatási év előkészítéséről

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú társaságok szervezetfejlesztési koncepció implementáció keretében a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. átalakulásáról

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveinek elfogadásáról és könyvvizsgálóinak megválasztásáról

Előterjesztés a Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének döntés-előkészítő tanulmánya véleményezéséről

Előterjesztés az intézményi műfüves labdarúgópályák a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen történő felújításáról

Előterjesztés intézményi bizottság munkájáról

21.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”

3.Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi szakmai tevékenységéről

7.Előterjesztés a 17/2020. (II. 4.) ök. számú határozat határidejének módosításáról (Ikt.sz. 2/25-24/2022. sz. anyag)

8.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Deák utca 2. szám alatti gyermek- és felnőtt háziorvosi ellátást, valamint védőnői szolgáltatást biztosító helyiségek vásárlásáról szóló határozat visszavonásáról

9.Előterjesztés a XV. kerület Deák utcai új összevont háziorvosi és gyermek háziorvosi rendelő tervezési programjának jóváhagyásáról

10.Előterjesztés a Palota-Holding Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

13.Előterjesztés a Palota Parkváros településrendezési szerződés módosításáról

14.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Oroszlán u. 110. fszt. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

16.Előterjesztés etikai kódex a képviselők és kerületvezetők családtagjainak megbízási és munkaviszonyáról az önkormányzati tulajdonú cégeknél

17.Előterjesztés átláthatósági rendelet megalkotásáról

18.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

22.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.03.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.Előterjesztés a polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról, valamint az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 33/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény (Budai II László Stadion) fejlesztéséről

9.Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat részére tulajdonba adáshoz szükséges döntések meghozataláról

10.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Kolozsvár u. 4/A fszt. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

11. Előterjesztés a Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátáshoz szükséges ingó vagyontárgyak biztosításáról

14.Előterjesztés a Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű és belső felújítása, a közöttük lévő tér rendezése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntésekről

23.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2021.12.16.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

12-163_Költségvetés_IV_sz_módosítás ;12-163a_Kiegészítő_előterjesztés ;12-163_2_sz_melléklet

12-168_14-2020_ökr_módosítás

12-169_KÉSZ_M3_metró_meghosszabbítása

12-159_Kt_II_féléves_munkaterv

12-158_Rendészeti_beszámoló

12-161_Parkőrszolgálat_beszámoló

12-173_Térítésmentes_vagyonátadás

12-174_Elővásárlási_jogról_lemondás

12-178_Átláthatósági_megbízott_beszámoló

12-179a_Módosító-határozat_PB

24.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Palota Liget területére vonatkozó településrendezési szerződésről és a fejlesztéshez kapcsolódóan Budapest XV kerület Kerületi Építési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Vállakozásfejlesztési Közalapítvánnyal a Budapest XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat vállalkozásfejlesztési pontjának kialakításáról

Előterjesztés Budapest IV. kerület és Budapest XV. kerület északnyugati részén a gyalogos közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről, új gyalogjárda megépítéséről

25.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2021.11.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés önkormányzati közmuvelodési feladatok ellátásal kapcsolatos módosítás

26.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

3.Előterjesztés a Magyar Díszkertészetek Szakmaközi Szervezetével kötendő együttműködési megállapodásról

5.Előterjesztés a közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról

27.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülésE 2021.09.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés Budapest, XV. kerület Eötvös u. 45-47. szám ala

2.Eloterjesztés Budapest, XV. kerület Nyírpalota út 14. II. eme˜

3.Eloterjesztés a Pesti és Lendvai Látszerész Bt-vel történo ho˜

4.Eloterjesztés ?Takarítási szolgáltatás ellátása? tárgyú közbe˜

28.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.09.09.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés parkolási kötelezettség közterületen történő biztosításáról szóló 25/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról „R”

2.Előterjesztés a Fő út – Széchenyi tér – Bácska utca – Deák utca által határolt telektömbre vonatkozó Budapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) módosításának elfogadásáról

3.Előterjesztés helyi közművelődési feladatok ellátásának átszervezéséről

8.Előterjesztés a Polgármester 1610/2021. (III.25.) számú Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozatának módosításáról

9.Előterjesztés az M3 metró meghosszabbításával érintett egyes területekre vonatkozó Budapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) módosításának véleményezési eljárásában beérkezett partneri véleményekről

10.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Bezsilla Nándor 36. szám I. emeleti helyiség ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

11.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterület elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi döntésről

12.Előterjesztés új önkormányzati honlap – https://www.bpxv.hu/ – kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalásról

29.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.06.24.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pes

2.Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosí

4.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata Kéˆ

6.Előterjesztés a Csokonai Kulturális Központ működésével kapcsˆ

8.Előterjesztés a Fő út – Széchenyi tér – Bácska utca – Deák ut

11.Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ közétkeztetés

12.Előterjesztés Budapest Főváros Kormányhivatala részére ingye

13.Előterjesztés a Budapest XV. Bocskai utca 22. és Közvágóhíd

14.Előterjesztés a Budapest XV. Öregfalusi utca 18. és Szerencsˆ

30.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.11.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szó

2.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 20x

9Előterjesztés a Belügyminisztérium által a települési önkormány

31.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.10.06.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes

2 Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és m

5Előterjesztés a Hartyán köz 3. szám alatti ingatlanban 125,38 m

77.Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház 11. számú épületének

8. 8.Előterjesztés 2021. és 2022. évet érintő előzetes köteleze

32.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.09.08.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (Xl., 0.)önkormányzati rendelet módosításáról

4.Előterjesztés a Palota Liget telepítési tanulmánytervéről.

5.Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról

33.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2020.08.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés XV. kerületi helyi önkormányzati képviselők meg

4.Előterjesztés a Szilas-patak menti főgyűjtőcsatorna építése s

5.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntése8

6.Előterjesztés a Deák utca 2. szám alatt építendő társasházban

34.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.06.30.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosí

2.Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

4.Előterjesztés a Stratégiai Belső Ellenőrzési Terv 2020-2023. ¤

5.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Ké

10.Előterjesztés a parkőrszolgálat fejlesztéséről elfogadott 2

12.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Õrjárat u. 1-5. szám ala

13.Előterjesztés az „Egészséges Budapest Program” keretében meg

14.Előterjesztés a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos, 2

16.Előterjesztés az önkormányzatokat érintő elvonásokkal kapcso

35.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2020.03.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

36.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.03.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Építési Szabályza

3.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

5.Előterjesztés az „Egészséges Budapest Program” keretében beny

37.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzol

2.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes

4.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pest

5.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló PALOTA-15 Non

38.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.04.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

4.Előterjesztés az Állami Számvevőszék által 19220. sorszámon m

5.Előterjesztés a VEKOP városrehabilitációs projekttel kapcsola

6.Előterjesztés a Kikötő Ifjúsági Sziget (Nemzedékek Parkja I.

7.Előterjesztés a Rákosmenti Mezei Õrszolgálat 2019. évi szakma

8.Előterjesztés a parkőrszolgálat 2019. évi működésének tapaszt

39.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.12.17.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pesޓ21. Napirendi pont

4.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi építészeti-műszޓ21. Napirendi pont

5.Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervéޓ21. Napirendi pont

7.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásokról. Napirendi pont

15.Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota „Környezetvéޓ21. Napirendi pont

16.Előterjesztés a Településfejlesztési Koncepció és az Integráޓ21. Napirendi pont

17.Előterjesztés a Mogyoród útján elhelyezkedő egyes önkormányzޓ21. Napirendi pont

40.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.11.21.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, PesÈUÎ21. Napirendi pont

4.Előterjesztés 2020 évet érintő előzetes kötelezettségvállalásÈUÎ21. Napirendi pont

5.Előterjesztés átláthatósági megbízottal történő megbízási szeÈUÎ21. Napirendi pont

7.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulaÈUÎ21. Napirendi pont

8.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tárÈUÎ21. Napirendi pont

10.Előterjesztés Budapest XV. kerület Kerületi Építési SzabályzÈUÎ21. Napirendi pont

15.Előterjesztés a „Szabad Önkormányzatokért!” nyilatkozatról. Napirendi pont

41.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.11.06.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Képviselő-testület állandó bizottságainak tagœÑž20. Napirendi pont

42.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.10.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

43.
Budapest XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.09.10.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak folyósításának felfüggesztéséről. Napirendi pont

Előterjesztés a Kossuth utcai háziorvosi rendelővel kapcsolatos fejlesztési javaslatokról. Napirendi pont

Előterjesztés a 2019., 2020. és 2021. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásokról. Napirendi pont

Előterjesztés a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Kísért a múlt, avagy miért nem tud rendesen megemlékezni a XV. kerület mostanság a kommunizmus áldozatairól?). Napirendi pont

Előterjesztés a Kerület-és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Hol a megígért rend és tisztaság a kerületben?)

Előterjesztés a Kerület-és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Miről és mennyiért tájékoztatja a XV. kerületieket a helyi "Kominform"?)

Előterjesztés a 345/2019.(VI.25.) ök. számú határozat határidejének módosításáról (Mennyi szociális segítségnyújtás jönne ki a közpénzből finanszírozott képviselő-testület nevében kiküldött polgármesteri propagandából és az új dizájnból?) Napirendi pont

Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési , Ifjúsági és Sport Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Mennyibe kerülnek az újpalotai napok?")

Előterjesztés a gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzéséről. Napirendi pont

44.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.06.25.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei működésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2.Előterjesztés a Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megépítéséhez szükséges döntésekről

2.Előterjesztés a Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megépítéséhez szükséges döntésekről

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzata módosításáról

4.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

6.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervéről

7.Előterjesztés a REAC Sport Kft. részéről a Budai II. László Stadion építési engedélyezési tervének elkészítésére vonatkozó felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról

10.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) módosítás véleményezési eljárásra való kiküldéséről

11.Előterjesztés a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Környezet- és Értékvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Tóth Veronika „Mi lett a társasházkezeléssel?”)

13 Előterjesztés interpellációt vizsgáló bizottság kijelölésével kapcsolatban

45.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.05.14.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

3.Előterjesztés a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi szakmai tevékenységéről

4.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

6.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzata módosításáról

7.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, illetve üzleti tervük időarányos teljesítéséről történő adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeik teljesítési követelményeinek elfogadásáról

8.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

14.Előterjesztés Budapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) eljárásába bejelentkezett partneri vélemények figyelembevételéről

16.Előterjesztés a 6/2019.(I.29.) ök. számú határozat határidejének módosításáról („Mi lett a társasházkezeléssel?” című interpellációs bizottsági jelentés)

46.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.05.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése

47.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése

48.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.09.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak folyósításának felfüggesztéséről

49.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.02.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

50.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

51.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.02.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2. Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

3. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

8. Előterjesztés a VEKOP Városrehabilitációs projekt Támogatási Szerződésének módosításáról

11. Előterjesztés a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Úttalan utakon, avagy mikor kezdődik el az Erdőkerülő és a Zsókavár utca felújítása?)

52.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.01.29.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés szénmonoxid érzékelő rendszer beszerzésének támogatásáról - a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban

Előterjesztés a Szántóföld utcai új tornacsarnok megvalósításához szükséges döntésekről

Előterjesztés a Deák utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztés a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

Előterjesztés a PTB Bizottság az Észak-Pesti szennyvíz főgyűjtő csatorna Budapest XV. kerületi szakaszaként tervezett Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő –csatornával kapcsolatos határozatainak végrehajtásával kapcsolatban

53.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.12.11.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a volt Növényolajgyár területét illetően

Előterjesztés a Nyugdíjasházban levő lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2019. évi gazdálkodását érintő képviselő-testületi döntésekről

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről

Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által kötendő egyes bérleti szerződések jóváhagyásáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervéről

Előterjesztés a parkőrszolgálat értékeléséről.

Előterjesztés a TÉR_KÖZ fővárosi városrehabilitációs keret felhasználásával kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztés a VEKOP Városrehabilitációs támogatás felhasználásáról

Előterjesztés a rákospalotai országzászló újbóli felállításáról

Előterjesztés a vállalkozói koordináció megszervezése és lebonyolítása tárgyában

54.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek vagyongazdálkodási kérdések rendezése érdekében szükséges módosításáról

Előterjesztés a ”Szolidaritás a dolgozókkal!” nyilatkozat elfogadásáról

Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2017. évi szakmai fejlesztési programjának végrehajtásáról és 2018-2022. évre tervezett szakmai programjáról

8.Előterjesztés az YBL Water Polo Club Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról, valamint új együttműködési megállapodás megkötéséről

11.Előterjesztés a Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület támogatásának visszavonásáról

12.Előterjesztés az Ö.T.H.É.T. Egyesületnek a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi rendezvénynaptárában elfogadott kiemelt kerületi rendezvényei támogatásának elszámolásáról

15.Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház 3. és 33. jelű épüleÈ­Î20. Napirendi pont

16.Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő építési terület őrzés-védelmének biztosításáról

55.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Közmeghallgatása 2018.11.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat Közmeghallgatása

56.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.06.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés anyakönyvvezetői közreműködést igénylő eseményekkel kapcsolatos rendeletek megalkotásáról

4.Előterjesztés a központi beszerző szervvel kapcsolatos 667/2017. (XI. 7.) ök. számú határozat módosításáról

5.Előterjesztés a Csokonai Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

8 .Előterjesztés egyes előzetes kötelezettségvállalásokról, valamint a hajléktalan ellátásban bekövetkező változásokhoz kapcsolódó központi támogatáshoz szükséges pályázat benyújtásáról

57.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.10.09.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és a 1158 Budapest, Pestújhelyi út 68. (hrsz.:83579) szám alatti Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda helyiségeinek más funkcióval történő ellátásáról

Előterjesztés az Önkormányzati Beruházásokat Vizsgáló Bizottság megállapításairól

Előterjesztés a „Kikötő Ifjúsági Sziget” fejlesztéséről

58.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.09.11. napjáról áthelyezett ülése 2018.10.09.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Kórház és Menzaétkeztetési Kft.-vel és a Pannon Menza Kft.-vel a Budapest XV. kerületi közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés, és a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a Szántóföld utcai új tornacsarnok megépítéséről.

Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház 3. és 33. jelű épületeiben piaci hasznosítású lakások kialakításáról

59.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.06.12.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának az M0 menti ingatlanok megközelítése érdekében történő módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervéről

Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztés a Budapest XV. kerületben létesítendő Uszoda megvalósításához kapcsolódó döntésekről

Előterjesztés a Városüzemeltetési, Intézményműködési, ...

12 Előterjesztés a Román István emlékkő elhelyezéséről.

60.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Előterjesztés az új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) véleményezési szakaszának ismertetéséről

61.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.08.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról „R

Előterjesztés a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet módosításáról „R

Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet módosításáról és a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota „Környezetvédelmi Közalapítvány beszámolóinak elfogadásáról „R

Előterjesztés a Palota 15 Kft. ügyvezető igazgató megválasztásáról

6 Előterjesztés „Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. című Állami Számvevőszék jelentésről

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztés a VEKOP város-rehabilitációs támogatás felhasználásáról

Előterjesztés a Budapest XV. kerület Õrjárat utca 1-5. szám alatt tervezett Sport- és tanuszoda villamos közmű ellátásának biztosításával és önkormányzati jogtár működtetésével kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásokról

Előterjesztés az Önkormányzat és a Meixner Alapítvány közötti együttműködési megállapodásról

Előterjesztés a Plukkido IDEKI játszótéri program tárgyában háromoldalú megállapodás megkötéséről

Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium udvarán épülő strandröplabda pályáról

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

62.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.04.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi és gyermekorvosi rendelő kivitelezéséről

2.Előterjesztés bevándorlók XV. kerületbe való betelepítésének elutasításáról

63.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.03.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi és gyermekorvosi rendelő kivitelezéséről

11.Előterjesztés a Budapest XV. kerületben létesítendő elektromos töltőállomásokról

12.Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 város-rehabilitációs pályázat együttműködési megállapodás módosításáról

13.Előterjesztés a 61/2018. (II. 5.) ök. számú határozat határidejének módosításáról

14.Előterjesztés a parkok őrzéséről szóló szándéknyilatkozat elfogadásáról

64.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.02.27.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, , Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet VI. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek az elfogadásáról

Előterjesztés a Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás szövegének módosításáról

Előterjesztés az „Erasmus+” program 2. pályázati kategóriájában Alsómocsolád Község Önkormányzata partnereként való részvételről

Előterjesztés az Eötvös utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek hasznosításáról

Előterjesztés (Civil)Tanácsadó Kollégium tagjainak megválasztásáról

Előterjesztés a Zsókavár és Erdőkerülő utca felújításának kezdeményezésére

65.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.02.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) véleményezési eljárásra való kiküldéséről és egyes településtervezési eszközökről

Előterjesztés Diagnosztikai Központ létesítéséről és azzal összefüggésben többletkapacitás befogadásának kezdeményezéséről

66.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.02.05.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés felügyelő bizottsági tag megválasztásáról.

Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház 3. és 33. jelű épületeinek hasznosításáról

Előterjesztés a Liva-malom ingatlannal kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztés új tornacsarnok létesítéséről a Szántóföld utcai sporttelepen

Előterjesztés interpellációt vizsgáló bizottság jelentéséről (A polgármester a kerület vagy a családja szolgálatában áll, avagy miért kap a polgármester fia önkormányzati közpénzből egy újpalotai panellakásnak az árát?)

67.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.12.19.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi gazdálkodását érintő képviselő-testületi döntésekről

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, központi beszerző szervezet kijelölésével kapcsolatos szervezeti átalakításokról és jogszabály módosításokról

Előterjesztés a Budapest XV. kerületben létesítendő Uszoda megvalósításához kapcsolódó döntésekről

Előterjesztés a 1158 Budapest, Õrjárat utca 1-5. szám alatti, 82285/0/A helyrajzi számú mentőállomás ingyenes tulajdonba adásához szükséges nyilatkozat kiadásáról

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztés Budapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) eljárásába bejelentkezett partnerek kéréseinek figyelembevétele és a településrendezési szempontból együtt tervezendő területekre vonatkozó korábbi döntés visszavonása

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény által a Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2017-18. elnevezésű pályázaton elnyert támogatásról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervéről

Előterjesztés új tornacsarnok megépítésének lehetőségéről

Előterjesztés a 2018. és 2019. és 2020. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásokról

Előterjesztés a közterületi környezetterheléssel (KTKT) kapcsolatos intézkedési javaslatok elfogadásáról

68.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.11.28.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

Előterjesztés az Egészséges Budapestért című pályázaton való részvételről

Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása érdekében nyújtott egyedi költségvetési támogatás felhasználásáról (Ikt.sz. 2/47-274/2017. sz. anyag)

Előterjesztés „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló megállapodás módosításáról

Előterjesztés gazdasági társaság vezérigazgatói megbízás visszavonásáról

Előterjesztés Hubay Jenő tér 8. szám alatti ingatlan hasznosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről(Ikt.sz. 2/47-278/2017. sz. anyag)

Előterjesztés interpellációt vizsgáló bizottság jelentéséről (Úszhatunk még a saját uszodánkban, vagy más kerület szekerét toljuk?)

69.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.11.07.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budai II. László Stadion rekonstrukciójáról.

Előterjesztés az Önkormányzat gazdasági társaságai felügyelő bizottsági elnökeinek a tevékenységükkel kapcsolatos beszámolójáról

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, központi beszerző szervezet kijelöléséről és az ehhez szükséges szervezeti átalakításról

Előterjesztés a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről

Előterjesztés a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről

Előterjesztés BKK Futár távirányító beszerzésére.

Előterjesztés az Önkormányzat állatvédelmi feladatellátásáról, valamint a Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú játszóterek állapotáról, a szükséges intézkedésekről és az akadálymentes játszótér programról

Előterjesztés a kerületi nyilvános illemhely programról.

Előterjesztés a Vasgolyó utcai sporttelep felújításáról.

Előterjesztés Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget további fejlesztéséről

Előterjesztés a kerületi 2018-as útfelújításokról

70.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.10.03.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés alpolgármesterek megválasztásáról.

71.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.09.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

6. Előterjesztés a Mélyfúró utca közterületből 50 m2 tulajdonrész bérbeadásáról

9. Előterjesztés a családot alapítani vágyó fiatal párok részére kiírandó lakáspályázat feltételrendszerének kereteiről

10. Előterjesztés a Szentmihályi úti szánkózó domb megközelítése érdekében zebra építéséről

11. Előterjesztés Vizsgáló Bizottság létrehozásáról

12. Előterjesztés a Liva-malommal, vagyis a LÁP-ok Házával, a leendő Rákospalotai Múzeummal kapcsolatban

72.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.09.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

73.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése IV. 2017.09.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat által megkötött szerződés felmondásának felülvizsgálatáról

74.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése III. 2017.09.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a RUP 15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely VárosfÄ Î11. Napirendi pont

75.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése II. 2017.09.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó döntésekről (közalkalmazotti bérkiegészítés, Kinizsi TTK, ÉPK 13.)

2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központja feladatellátásával kapcsolatban

76.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése I. 2017.09.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet, a külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartásról szóló 12/2001. (IV. 28) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

77.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendes és rendkívüli ülései 2017.09.05.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény főigazgatói pályázatának elbírálásáról

6. Előterjesztés a szobor pályázatok kiírásáról.

9. Előterjesztés Istvántelek és Rákospalota-Újpest vasútállomásoknál található MÁV ingatlanok rendezéséről

10. Előterjesztés Rákospalota Városközpont fejlesztése - Rákospalotai Múzeum - és Rendezvényközpont építészeti tervpályázat lebonyolításáról

12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról az ÉPK 6. 7. épület tervezéséhez

13 Előterjesztés az Újpalotai Közösségi Ház megvalósításához szükséges intézkedésekről

14. Előterjesztés az újpalotai játszóterek állapotával kapcsolatban

15 Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház területén történő lakhatás célját szolgáló ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban

16 Előterjesztés az Önkormányzat által megkötött szerződések felmondásáról

78.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.07.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes¬—Ÿ19. Napirendi pont

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes¬—Ÿ15. Napirendi pont

79.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.06.14.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

22. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok belső ellenőrzésének eljárásrendjéről

23. Előterjesztés a VEKOP-5.3.1-15 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú európai uniós pályázat XV. kerületet érintő módosításáról

24. Előterjesztés az Újpalotai Vásárcsarnok környékének helyzetéről

25. Előterjesztés a kerületi ivókutak nyári üzemeltetéséről

26. Előterjesztés a Városüzemeltetési, lntézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról

27. Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról

28. Előterjesztés „Állítsuk meg Brüsszelt!”

29. Előterjesztés tárgyalások kezdeményezésére a Kőrakás park 1-8. szám alatti épület tulajdonjogának és működtetésének megszerzésére a funkció megtartása mellett

30. Előterjesztés a XV. kerületben tevékenykedő pedagógusok részére adományozott hűségjutalom visszaállításáról

80.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.06.06.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

6. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervéről

9. Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó intézkedésekről

10. Előterjesztés Rákospalota Városközpont fejlesztése – Rákospalotai Múzeum és Rendezvényközpont építészeti tervpályázat lebonyolításáról

11. Előterjesztés a Liva-malom (Budapest XV. kerület hrsz.: 90989) átmeneti hasznosításáról

13. Előterjesztés a kerületi nyilvános illemhelyek programról.

19. Előterjesztés az YBL Water Polo Club 2016. évi TAO pályázathoz nyújtott felhalmozási támogatásának elszámolásáról és a 2017. évben benyújtott TAO pályázatához szükséges döntésről

20. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

21. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021. közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójának intézkedési tervéről

81.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2017.05.02.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Előterjesztés Budapest XV. kerület volt Növényolajgyár és környékére vonatkozó intézkedésekről

5. Előterjesztés a Budapest, XV. kerület, Drégelyvár utca – Molnár Viktor utca Városkapu környezetének átfogó rendezéséről

14. Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1157 Budapest, Zsókavár utca 28. szám alatt található telephelyén keletkezett tartozásról

15. Előterjesztés az Észak-pesti Kórház (1158 Bp., Őrjárat u. 1-5.) 10. számú épületének hasznosítása tárgyában a Bethesda Gyermekkórházzal kötött egyes szerződések módosításáról

82.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.02.28.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

5.Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletalkotásról, a Településképi arculati kézikönyv készítéséről és a településképi rendelet készítéséről

8.Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

9.Előterjesztés a Budai II. László Stadion lelátójának befedéséről

18.Előterjesztés intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati kiírásokról

19.Előterjesztés a Budapest, XV. kerület, Õrjárat u. 1-5. szám alatti ingatlan egyes épületeinek állami tulajdonba adásáról

83.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.12.13.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IVh˜ 20. Napirendi pont

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tuh˜ 21. Napirendi pont

6. Előterjesztés az óvodai intézményhálózat átalakításáról. Napirendi pont

7. Előterjesztés az Önkormányzat és a Klebelsberg Központ közötth˜ 20. Napirendi pont

9. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény (1152 Bp. Rákos út 77h˜ 19. Napirendi pont

11. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú vagyonelemekkel h˜ 20. Napirendi pont

11. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú vagyonelemekkel h˜ 19. Napirendi pont

84.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2016.11.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés a 2017. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásokról

5. Előterjesztés önkormányzati megállapodásokról.

85.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.11.08.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

3. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Drogellenes stratégiájáról és Cselekvési tervéről

4. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021. közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójáról

5. Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 pályázatok benyújtásáról, és a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról

7. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatói megbízásáról

11. Előterjesztés önkormányzati megállapodásokról

12. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatot 2017. január 1-től terhelő szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos döntésekről

86.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.10.04.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés az óvodai intézményhálózat átszervezéséről

4.Előterjesztés a (91158/214) hrsz.-ú, természetben a Budapest XV. kerület Erdőkerülő utca 47. szám előtt található, 2847 m2 nagyságú közterület-használatra vonatkozó kérelmekről

5.Előterjesztés a Hartyán köz 3. szám alatti ingatlanban 125m2 alapterületű ingatlanrész bérbeadásáról

8.Előterjesztés SKHU/1601 kódszámú pályázaton való részvételre és pályázati önerő biztosítására a Bernecebaráti Gyermektáborban megvalósuló öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése tárgyában

9.Előterjesztés Étlap egyeztető tanács létrehozásáról

87.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.09.06.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. módosításáról

2.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Késmárk utca északi oldalán fekvő gazdasági terület Kerületi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról

5.Előterjesztés Budapest XV. kerület Önkormányzata Lakáskoncepciójáról

5.Előterjesztés Budapest XV. kerület Önkormányzata Lakáskoncepciójáról

6.Előterjesztés a Liva malom (Budapest XV. kerület hrsz.: 90989) fejlesztési elképzeléseiről

9.Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosításáról

10.Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és intézményei villamos energia beszerzésének lebonyolítására irányuló megbízásról

14.Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásról

88.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2016.07.27.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tuÎ15. Napirendi pont

2. Előterjesztés Diagnosztikai Központ létesítéséről és azzal ösÎ15. Napirendi pont

3. Előterjesztés a Késmárk utca északi oldalán fekvő gazdasági tÎ15. Napirendi pont

4. Előterjesztés a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott települÎ15. Napirendi pont

5. Előterjesztés a KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergÎ15. Napirendi pont

6. Előterjesztés a 89203/1 hrsz.-ú, természetben a Budapest, VácÎ15. Napirendi pont

8. Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark ProgrÎ14. Napirendi pont

89.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.06.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 13/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Előterjesztés Budapest XV. kerület Újpalota-Parkváros telepítési tanulmánytervről

7.Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ és a Sziltop Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról

14.Előterjesztés a Micimackó Óvoda intézményvezetői megbízásáról

90.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.05.31.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági kezdeményezésű közműépítések önkormányzati támogatásáról szóló 9/1998. (IV.15.) ök. rendelete hatályon kívül helyezéséről

4.Előterjesztés OTTHON PALOTÁN Budapest, XV. kerület lakásépítési koncepciójáról

8.Előterjesztés Budapest XV. kerületben uszoda létesítésének szándékáról és a szükséges terveztetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről

10.Előterjesztés a képviselő-testületi előterjesztések papírmentességéről

12.Előterjesztés a 121/2016. (III.1.) ök. számú határozat végrehajtási határidejének módosításáról

14.Önálló képviselői előterjesztés

15.Előterjesztés Budapest XV. Kerület Deák utcai összevont orvosi rendelő megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

91.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.05.03.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Előterjesztés a lakások és nem lakás céljára szolgáló szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

6.Előterjesztés a Száraznád Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola fenntartóváltásával kapcsolatban

8.Előterjesztés az Észak-pesti Kórház ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

10.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

18.Előterjesztés a Csokonai Kulturális és Sportközpont alapító okiratának módosításáról

20.Önálló képviselői előterjesztés.

92.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2016.04.05.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5 Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveinek az elfogadásáról

9 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

13 Előterjesztés a Grosics Alapítvány és az Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület 2016. évi működési támogatásáról

17 Előterjesztés a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázaton való részvételről

18 Előterjesztés a Bányászparkban létesítendő Palota Sport és rendezvényközpont terveztetéséről

19 Előterjesztés az újpalotai közösségi ház terveztetéséről.

22 Előterjesztés a Budai II. László Stadion felújításának elvi támogatásáról

93.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.03.01.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési-oktatási év előkészítéséről

6.Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokról

9.Előterjesztés a Szentmihályi úti szánkózó domb biztonságos megközelítése tárgyában készült előzetes költségbecslésről

94.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2016.02.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, PestúTèð20. Napirendi pont

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, PestúTèð21. Napirendi pont

95.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2016.02.02.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba txó20. Napirendi pont

3.Előterjesztés az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházxó20. Napirendi pont

4.Előterjesztés a kerület közigazgatási területén belül települxó20. Napirendi pont

6.Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéxó19. Napirendi pont

9.Előterjesztés az Otthon Palotán című XV. kerületi lakásépítxó20. Napirendi pont

96.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2015.12.17.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének IX. módosításáról

Előterjesztés bizottsági tag megválasztásáról

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény Bp. XV. ker. Kontyfa utcai telephelyén az Idősek Klubjában megvalósuló szolgáltatásfejlesztés, valamint a Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat által használt épületrész infrastrukturális fejlesztése

97.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.12.01.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúø*20. Napirendi pont

2. Előterjesztés az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizø*21. Napirendi pont

7 Előterjesztés Budapest Főváros Önkormányzata által tervezett „ø*21. Napirendi pont

10 Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szociális Szolgø*20. Napirendi pont

12 Előterjesztés a Közbiztonsági Koncepcióban meghatározott célkø*21. Napirendi pont

13 Előterjesztés a Magyar Államkincstárral az ASP.ADÓ rendszer bø*21. Napirendi pont

Előterjesztés a 2016. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásø*21. Napirendi pont

Előterjesztés a Bp. XV. ker. Népfelkelő u. 96. szám alatti önkorø*21. Napirendi pont

Előterjesztés a Szentmihályi úti szánkózódomb biztonságos megközø*21. Napirendi pont

98.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.11.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rÌ]920. Napirendi pont

3.Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól ésÌ]920. Napirendi pont

99.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.11.03.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2 Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújè˜,19. Napirendi pont

3 Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat általè˜,19. Napirendi pont

4 Előterjesztés a kerületi értékvédelmi rendelet felülvizsgálatáè˜,19. Napirendi pont

10 Előterjesztés a Közterület-fenntartó Zrt. által meghirdetett è˜,19. Napirendi pont

11 Előterjesztés a közérdekű adatigénylés teljesítésének ingyeneè˜,19. Napirendi pont

12 Előterjesztés 2016. évet és az azt követő éveket érintő előzeè˜,19. Napirendi pont

100.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.10.06.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.Előterjesztés új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuh•©20. Napirendi pont

7.Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zárth•©20. Napirendi pont

9.Előterjesztés a 82285 helyrajzi számú ingatlan kezeléséről. Napirendi pont

10.Előterjesztés a Jogi és Ügyrendi Bizottság interpellációval h•©20. Napirendi pont

16.Előterjesztés a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Ih•©20. Napirendi pont

101.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.09.08.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének VII. módosításáról

Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházban levő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2013. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó közbiztonsági koncepciójának elfogadásáról

Előterjesztés a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a Spirál házzal kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozataláról

102.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.06.25.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének VI. módosításáról

Előterjesztés a Palota-15 Kft. 2015. évi üzleti tervének módosításáról

Előterjesztés Budapest, XV. ker. (90241/2) hrsz-ú földrészlet (a tervezett Sport- és Rendezvényközpont tervezett telke) művelési ágának és jellegének megváltoztatásáról

Előterjesztés Budapest Főváros Önkormányzata által tervezett „Újpalota – Astoria” felszíni kötöttpályás kapcsolat kiépítésével kapcsolatos álláspont kialakításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 163/2015. (III.26.) ök. számú határozatában foglaltak végrehajtásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervéről

Előterjesztés a Képviselő-testület 234/2015. (III.26.) ök. számú határozata végrehajtási határidejének módosításáról

103.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.05.28.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújo´19. Napirendi pont

2 Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajo´20. Napirendi pont

4 Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérbeadásának a felto´18. Napirendi pont

8 Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Liva malom területének fo´19. Napirendi pont

9 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntaro´20. Napirendi pont

10Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék XV/1-es Bölcsőde megneveo´20. Napirendi pont

104.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.04.30.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 2014. évi zárszámadás. Napirendi pont

2 2015. évi költségvetés III. számú módosítása. Napirendi pont

4 Költségvetési szervek átszervezése. Napirendi pont

7 TEK együttműködési megállapodás. Napirendi pont

9. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntaô…é17. Napirendi pont

9. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntaô…é19. Napirendi pont

10 sporthatározatokról. Napirendi pont

13 Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Telô…é20. Napirendi pont

14 Előterjesztés az 1/47-5/2015. iktatószámú interpellációt vizsô…é20. Napirendi pont

15 Előterjesztés a családot alapítani vágyó fiatal párok részéreô…é20. Napirendi pont

105.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2015.04.22.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3 2015. évi költségvetés II. módosítása. Napirendi pont

4 Előterjesztés a gazdasági területek fejlesztését elősegítő szaàè?19. Napirendi pont

5 Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2015àè?19. Napirendi pont

106.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.03.26.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 2015/2016 óvodai nevelési év előkészítése.

4. 2015. évi öltségvetés I. számú módosítása.

6. nr. 35/2013. (IX.30.) ökr. módosítása.

7. nr 39/2005. (XII.23.) ökr. módosítás.

8. nr. 49/2011. (XII.1.) ökr. hatályon kívül helyezése.

13. nr. Kert köz 2-4., Wesselényi 62. közvilágítás.

15. nr. Versenysport szervezetek támogatásának elszámolása.

19. nr BKIK együttműködési megállapodás.

20. nr. Civil rádióval kötendő megállapodás.

22. nr. Gyám utca – névváltoztatás.

26. nr. 2015-2020. közbiztonsági koncepció.

107.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének ülése 2015.02.26.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3 Közforgalmú gyógyszertár létesítése. Napirendi pont

4 gazdasági társaságok 2015. évi üzleti terve. Napirendi pont

8 Közművelődési támogatások elszámolása. Napirendi pont

10 224-es jelzésű BKK autóbusz járat. Napirendi pont

11 Zenepavilon. Napirendi pont

12 Polgármestert megillető szabadság. Napirendi pont

108.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2015.02.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2 Nr. 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása. Napirendi pont

109.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2015.01.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1költségvetési szervek átszervezése. Napirendi pont

110.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.01.29.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

2 települési támogatás R. Napirendi pont

4 külsős bizottsági tagok - renelet. Napirendi pont

5 liva malom. Napirendi pont

6 ÉSZAKPESTI KÓRHÁZ ingyenes tulajdonba adása. Napirendi pont

16 FÕ TÉR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ TERVEZTETÉSE. Napirendi pont

17 lakásügyi interpelláció - eseti bizottság. Napirendi pont

111.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.12.17.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-332/2014. sz. anyag)

28. Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, szociális alapon bérbe adható lakások pályázati kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-365/2014. sz. anyag)

41. Előterjesztés a XV. ker. Palotás tér 2. fszt. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jogról való lemondásáról (Ikt.sz. 1/54-379/2014. sz. anyag)

112.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.12.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése

113.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.12.05.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

114.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.11.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

115.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.11.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése

116.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.11.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

117.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének alakuló ülése 2014.10.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

118.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.09.17.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a XV. kerületi gyermekorvosi ügyelet megvalósításának módjáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízatásának a meghosszabbításáról és javadalmazásáról

Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója munkaviszonyának a meghosszabbításáról és pályázat kiírásáról

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont szakmai irányítása alatt álló ifjúsági táborok működtetéséről

119.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.07.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés REAC Sport Kft. működésének támogatásáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IV. módosításáról

120.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.06.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a gyermekek HPV elleni védőoltás költségének átvállalásáról szóló 31/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztés a kerületi és fővárosi közterület-felügyeleti feladatok összehangolt ellátásához szükséges módosított megállapodás-tervezetekről

Előterjesztés az Önkormányzat költségvetési szervei finanszírozási rendjének átalakításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére

Előterjesztés az Önkormányzat és az Ifjúsági és Sportközpont által megkötött sport tárgyú szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által, a 2014. évi lakossági komposztálási program támogatásra ingyenesen felajánlott komposztáló edények átvételéről

121.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.05.28.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Rákospalota Kerületközpont Kerületi Szabályzási Terv elfogadásáról

10. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosításáról

16. Előterjesztés az Újpalotai Közösségi Ház Tervpályázati kiírásáról

18. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi szociális alapon, felújítási kötelezettség vállalásának lehetőségével bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

19. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi, költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

20. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi, piaci alapon bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

24. Előterjesztés polgármesteri illetmény kifizetéséről

30. Előterjesztés a 2014. I. félévében költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról készült előterjesztéshez kapcsolódó határozatok módosításáról és visszavonásáról

122.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő XV. kerületi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a Fő úti Bölcsőde Magyar utcai szárny engedélyokiratának elfogadására, a felmerült többletmunkák és projektmenedzsmenti díj forrásának biztosítására

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. módosításáról

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatói (gazdasági vezetői) pályázatáról

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető alapbérének felülvizsgálatáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota- Pestújhely Városfejlesztési Kft. 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának a felülvizsgálatáról

123.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés és díszpolgári címek adományozása 2014.03.26.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-58/2014. sz. anyag)

2. Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-59/2014. sz. anyag)

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII.8.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-60/2014. sz. anyag)

6. Előterjesztés a PALOTA-15 Nonprofit Kft. alapító okiratában kizárólagos alapítói döntést igénylő kérdésről, és a kapcsolódó megkötendő szerződésről (Ikt.sz. 1/54-63/2014. sz. anyag)

7. A XV. kerület, Őrjárat utca 1-5. szám alatti ingatlan állami tulajdonban álló ½ tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

10. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány 2014. évi működési költségeinek fedezetére szolgáló összeg odaítéléséről (Ikt.sz. 1/54-79/2014. sz. anyag)

12. Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött támogatásokról (Ikt.sz. 1/54-68/2014. sz. anyag)

14. Előterjesztés engedélyokiratok jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-70/2014. sz. anyag)

16. Előterjesztés az Albert Camus szobor elhelyezésére (Ikt.sz. 1/54-72/2014. sz. anyag)

19. Előterjesztés az isaszegi „Honvéd-emlékmű” rekonstrukciójának támogatására (Ikt.sz. 1/54-82/2014. sz. anyag)

124.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2014.02.19.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

125.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

126.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a GMK használatában álló vagyon hasznosításáról

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA!” című pályázatról

Előterjesztés Dréher János a „Biciklista emlékműve” című köztéri alkotás elhelyezésére

127.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. számú módosításáról

4. Előterjesztés az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII.19.) ök. rendelet módosításáról

5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról

6. Előterjesztés az önkormányzati rendészeti szerv megteremtésének szakmai programjáról

12. Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

20. Előterjesztés az önkormányzat költségvetési szervei udvarainak, kert- és zöldfelületeinek karbantartási feladatairól

128.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség részére templomépítés céljára telek biztosításáról (Ikt.sz. 1/79-316/2013. sz. anyag)

3. Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

7.Előterjesztés a Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia templom telkének bővítéséről

8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni helyzetéről, valamint a 2013. évi üzleti terv 1-8., illetve 1-9. havi teljesítéséről

9. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi új, módosított beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz. 1/79-301/2013. sz. anyag)

10.Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

11. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének módosításáról és részére többletforrás biztosításáról

12. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosításáró

13. Előterjesztés a GMK és ISK közötti munkamegosztási megállapodásról

129.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

130.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2013.07.17.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról.

131.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.06.26.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

27. Napirendi pont

31. Napirendi pont

35. Napirendi pont

38. Napirendi pont

39. Napirendi pont

40. Napirendi pont

41. Napirendi pont

132.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

13. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

28. Napirendi pont

133.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.04.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros Kormányhivatalával kötött megállapodás kiegészítéséről

134.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

135.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.03.06.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-63/2013. sz. anyag)

136.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítására (Ikt.sz: 1/79-45/2013. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Sztárai Mihály tér fejlesztéséről (kt.sz: 1/79-57/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Zsókavár u. III. ütem akcióterületén és annak környezetében, pályázaton kívüli, ahhoz kapcsolt tervezett fejlesztések megvalósításhoz szükséges forrás biztosítására (Ikt.sz: 1/79-61/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-54/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra! „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2013-2017 közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójáról (Ikt.sz: 1/79-47/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ Alapító Okiratának módosításáról (Ikt.sz: 1/79-48/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés könyvvizsgálati tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új könyvvizsgáló megbízásáról (Ikt.sz: 1/79-49/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés: Csatlakozás a XXII. kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez – legyen kitűzve a „székely zászló” a Polgármesteri Hivatalra!

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2013. évi üzleti terveinek elfogadásáról (Ikt.sz: 1/79-58/2013. sz. anyag) (A mellékletek később kerülnek kiosztásra!) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

137.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.20.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 1/79-30/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 1/79-24/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 799/2012. (VIII.8.) ök. számú és 962/2012. (X.10) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 1/79-25/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal kibővült feladatkört ellátó Ügyfélszolgálatának létrehozásáról (Ikt.sz: 1/79-26/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-31/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évre tervezett kerületi kiadványokról (Ikt.sz: 1/79-27/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Első olvasat) (Ikt.sz: 1/79-34/2013. sz. anyag)

Előterjesztés az Önkormányzat adósságának állam által részben történő átvállalásához szükséges döntések meghozataláról (Ikt.sz: 1/79-28/2013. sz. anyag)

138.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.01.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjének kinevezéséről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásának folytatásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Fő út 33-35. szám alatti bölcsőde teljes körű felújításához szükséges forrás biztosítására. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok üzleti terveinek formai követelményeiről, valamit a társaságok vagyoni helyzetéről, ill. a féléves időarányos teljesítésre onatkozó beszámoltatásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerület területén lévő, állami tulajdonban álló ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati és az intézmények részére biztosított iskolatej szállítási szerződésekről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Együttműködési megállapodás módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

139.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.12.19.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 117-397/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.)ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-400/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-401/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1998. (I. 21.) sz. önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról (Ikt.sz: 117-404/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 1012 és 1014/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat végrehajtására, a Gazdasági Működtetési Központ gondnoki hálózata, diszpécserszolgálata, központi műszaki- és kertkarbantartó műhelye kialakítására és szervezeti struktúrájára (Ikt.sz: 117-409/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota Holding Zrt. 2012. évi gazdálkodásával összefüggő egyes kérdésekről (Ikt.sz: 117-406/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének XI. sz. módosításáról (Ikt.sz: 117-410/2012. sz. anyag)