Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Szücsné Posztovics Ilona

Tatabánya Önkormányzata - Polgármester , Összefogás Tatabánya Fejlődéséért

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Tatabánya sokszínűsége minden helyi számára ismert. Az ipar, az oktatás, a kultúra nem csupán egy-egy szakterületet jelentenek, hanem az itt élő, itt dolgozó emberek mindennapi munkájának eredményeként a működő város alapjaként is funkcionálnak. Természeti értékeink, a bennünket körülvevő épített környezetünk egyben az otthonunk is. Tatabánya a mi városunk, ahol megéljük hétköznapjainkat, ünnepeinket, itt fogadjuk a város vendégeit, köszöntjük azokat, akikre büszkék vagyunk. Meggyőződésem, hogy az elvégzett munka eredményessége nem függ a városvezető politikai hovatartozásától. Sokkal inkább múlik azokon, akik nap mint nap dolgoznak, tudásuk legjavát adva tesznek a fejlődésért – ahogyan azt teszem én magam is. Felsőgallán, bányász családban születtem. Tatabányán jártam iskolába, és itt kezdtem szakmai pályafutásomat is. Fontosnak tartom, hogy olyan helyen éljünk és dolgozzunk, ahol barátságos, tiszta környezet vesz körül minket, ahol a fiataloknak nem kell elhagyni a várost, hogy biztos jövőt építhessenek. Ahol a gyermekvállalás nem kötelezettség, hanem vágy lesz számukra. Ahol tisztelet övezi az időseket és a város minden segítséget megad ahhoz, hogy gondtalan „szépkoruk” legyen. Tatabánya független polgármestereként szívesen ajánlom a folyamatosan megújuló, naponta frissülő honlapunk híreit, művelődési házaink programjait, az önkormányzat és cégei munkatársainak szaktudását mindenki figyelmébe, aki szeretne családja, vállalkozása, tevékenysége számára otthont találni, Tatabányát megismerni. Hétről hétre egyre több tervről, eredményről, a városlakók és az itt működő vállalkozások, szervezetek igényeire szabott fejlesztésről, a kikapcsolódást biztosító rendezvényről, programról számolhatunk be. Éljük meg együtt Tatabánya hétköznapjait és ünnepeit!
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 28 hozzászólás
Találatok
27 db
1 db
1.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése - hálózat szolgáltatási hiba miatt az első 28 perc nem rögzült 2024.02.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

20. Döntés a Kodály téri Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatban

2.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.01.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

S1. Sürgősségi indítvány: Pilot program keretében élelmiszer- és biohulladék gyűjtési rendszer bevezetése Tatabányán

03. Döntés a hrsz.: 01000/16 ingatlanon a Magyar Telekom Nyrt. bázisállomásának építésérő

07. Döntés a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága P.B. 2/2024.(I.8.) sz. felfüggesztett döntéséről

12. Döntés a fogorvosi ügyeleti ellátás díjának módosításáról

3.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.11.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

03. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város 70 év feletti lakosságának támogatása

S2 Sürgősségi indítvány: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás elnökségének megválasztása

S3 Sürgősségi indítvány: Ivóvízkincsünk védelme, Tatai-medence ivóvízkészletének állapota és felhasználása

4.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.10.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

04. TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004 Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése II. projekttel kapcsolatos döntés

06. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

10. A T-Szol Zrt. és az Önkormányzat között létrejött távhőrendszer vagyonkezelésbe adásáról szóló megállapodás alapján történő vagyoni elszámolásról és kidolgozott szerződés bemutatásáról

5.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Z03. A Tulipános Ház műszaki ellenőrével szemben indítandó jogi eljárásról szóló 1008/2021. (IX.23.) határozat végrehajtásáról

03. A közterületek tisztán tartásáról szóló 30/2013. (X.02.) önkormányzati rendelet módosítása

6.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.08.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 22/2022. (X.25.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

7.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.06.22.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

02. T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. részére pótbefizetés elrendelése

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

23. Önálló képviselői indítvány: HÉSZ átsorolási kérelem Tatabánya 2686/2 hrsz ingatlan

S1 Sürgősségi indítvány: A 2119/202 hrsz. ingatlan ingyenes bérbeadása a Tatai-Medence OCR és Terepfutó Sportegyesület részére

S2 Sürgősségi indítvány: Csatlakozás az Országgyűlés 05/2023. (III.31) OGY határozatához

8.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

Ö1. Önálló képviselői indítvány: Beszámoló kérése a Tatabányai Erőmű Kft-től

9.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

07. A T-Szol Zrt. és az önkormányzat közötti vagyoni elszámolásokkal kapcsolatos döntések

póba

16. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városrendészeti Irodája szakmai tevékenységének áttekintése, feladatai végrehajtásának eredményessége, a lakossággal való kapcsolattartása, a közterületfelügyelet beszámolója tevékenységéről 2019-2022 évek vonatkozásában

27. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya, Újváros Sárberek 11620/22 és 1620/32 hrsz közösségi célú hasznosítása, Tatabánya város rendezési tervének módosítása a Vt-9-ből vegyes övezetből Z jelű zöldövezeti közparkká

10.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.02.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

06. A lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

24. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

11.
Tatabánya Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2023.02.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

12.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.01.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Támogatások rendszere

05. A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014.(XI.6.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

13.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.12.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

33. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

S1 Sürgősségi indítvány: Döntés a háziorvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról

18. Vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések

08. 2023. évre szóló költségvetési koncepció

17. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

36. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

14.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.11.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

03. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

15.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

01. Döntés az energiaárak növekedéséhez kapcsolódó önkormányzatot és intézményeit érintő költségnövekedések bemutatásáról és az intézkedésekről

13. Önálló képviselői indítvány: TOP Plusz projektek végrehajtásához kapcsolódó döntés

16.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.09.22.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

17. A Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos döntések

08. Beszámoló az Inter-Ambulance Zrt. 2021. július 1-től 2022. június 30-ig eltelt időszakban végzett tevékenységéről

12. Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadása

02. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

03. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

06. Mikolasek Zsófia beszámolója a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban az elmúlt öt évben végzett vezetői munkájáról

10. Támogatási javaslatok a tatabányai lakosok megemelkedett kiadásainak viseléséhez

11. Városmarketig koncepció

Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos képviselete külföldi eseményeken – Nagy Béla önkormányzati képviselő

17.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.08.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi esélyegyenlőségi programja a 2022-től 2027-ig terjedő időtartamra

07. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

18.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.05.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

S2 Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének és az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

09. T-Busz Kft. közszolgáltatásról szóló 2021. éves beszámolója, döntés a bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséről

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

19.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.04.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

16. Az Agora Nonprofit Kft. portfólió tisztításának lehetőségei

19. Döntés a Tatabányai Arany János Óvoda, a Tatabányai Benedek Elek Óvoda, a Tatabányai Gyermekkert Óvoda, a Tatabányai Kertvárosi Óvoda, a Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetőinek a vezetői ciklusukat összefoglaló beszámolóinak elfogadásáról

20.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.03.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

13. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

21.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.02.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

S02. Magyarné Kocsis Andrea Pénzügyi Bizottság elnöke és Pataki Zoltánné Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke által benyújtott: Tatabánya Megyei Jogú Város 909/2021. (VII.15.) Közgyűlési határozatának végrehajtása

22.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.12.16.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

S05. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

08. Ügyvezető, valamint Felügyelő Bizottsági tag választás a TSC Labdarúgó Kft.-ben

19. Kölyök Kft. és Pidex Kft. kérelme

22. Döntés a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2022. évi pénzügyi kompenzációs szerződéséről

23.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.11.18.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

04. Beszámoló a 2020. évi adóztatási tevékenységről

06. Taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal az NHSZ Biogáz Tatabánya Kft.-nél

ÖKI 02_Az Agora Nonprofit Kft. szervezet átalakítására vonatkozó javaslatok

ÖKI 01_Javaslat a T-Szol Zrt. szervezeti átalakítására

SI 02_A Tatabányai Samaritánus Alapítvány kérésének támogatása

24.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.10.21.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

02. Az egyes önkormányzati családtámogatásokról szóló 25/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

03. Döntések a Megyeháza tér alatti terem- és mélygarázzsal kapcsolatban, valamint térfigyelő kamerák telepítéséről

25.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.09.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

11. A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2021. évi pénzügyi kompenzációs szerződése és a közszolgáltatási szerződésének módosítása

26.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.08.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft-vel kapcsolatos döntések

8. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város háziorvosi körzeteiben történő személyi változásokról.

17. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

27.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.07.22.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Sürgősségi - Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 908/2021. (VII.15.) számú határozatának megerősítése, polgármesteri vétó miatt

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. Bizottsági tagok megválasztása

8. A Magyarországi Református Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Tatabányai Tagintézményének fenntartójával megkötött köznevelési szerződés megújítása

9. Döntés a 33. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról

10. Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadása

12. Multifunkciós csarnokkal kapcsolatos döntések meghozatala

28.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.22.
Hangfelvétel
187 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

05. Döntés a gyermekétkeztetési rezsiköltség meghatározásáról és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nevelési-oktatási intézmények és bölcsődék intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi zaj- rezgésvédelemről szóló 20/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

07. Döntés a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I.18.) Korm.rendelet hatályba lépése kapcsán

08. Döntés a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat gyermekétkeztetési térítési díjemelés kompenzálásával kapcsolatos kérelméről szóló 98/2023. (III.23.) határozat módosításáról

09. Státuszjelentés egyes nem hasznosított nagy értékű ingatlanok MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós rendszer felületén történő értékesítéséről

10. Az EUCF (European City Facility) – Városokkal a városokért – programra pályázat benyújtása, energetikai beruházási koncepció kidolgozása

12. Tatabánya, Tolnai u 7., hrsz.: 9837/1 ingatlanrész átsorolása

13. Döntés a Tatabánya Kertvárost és a Nyugati Ipari Parkot összekötő kerékpárút kapcsán a településrendezési eszközök módosításáról

14. Döntés a településrendezési eszköz Tatabánya 2705/8 hrsz-ú közút egy részének eladásával összefüggő módosításáról

16. Javaslat Sporttanács felállítására és a Földi Imre ösztöndíjak feltételeinek módosítására

16. Javaslat Sporttanács felállítására és a Földi Imre ösztöndíjak feltételeinek módosítására

15. Döntés Építési és Közlekedési Minisztérium által Alsógalla vasútállomásra terveztetett B+R és P+R létesítmények kezelésének vállalásáról

17. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere 2024. évi szabadságának ütemezése

18. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről

19. Palkovics Mária beszámolója a Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíj ideje alatt végzett szakmai munkáról

20. Döntés a Kodály téri Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatban

21. Döntés lakossági gombavizsgáló megbízásáról

22. Alapítványi támogatás

S1. S1 Sürgősségi indítvány - Tatabányai Sport Club fedett műfüves pálya kialakítására vonatkozó TAO pályázathoz kapcsolódó döntés

03. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

04. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

25. Közügyeket érintő képviselői felszólalások