Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Takács Gábor

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Képviselő 2010-2014, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 9 hozzászólás
Találatok
8 db
1 db
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.09.18.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

2.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.12.11.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedéves korrekció)

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2013.(X.28.) önkormányzati rendelet módosítására és a Borsodi Kéményseprő Kft. módosított üzleti tervének elfogadására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 62/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosítására

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítására Javaslat közterületek elnevezésére Javaslat közterület elnevezésére

Javaslat a Miskolci Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által felvenni kívánt hitel fedezeteként jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges jóváhagyás megadásáról szóló III-52/4397/2013. sz. határozat módosítására

Javaslat a 2014. évi ellenőrzési terv megállapítására

3.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.11.21.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

Javaslat az Északmagyarországi Operatív Program Önkormányzati informatikai fejlesztések c. konstrukció ÉMOP 4.3.2-13 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

4.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.10.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

5.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.09.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására. Tájékoztató az Önkormányzat adósságállományának állam által történő részbeni átvállalásáról.

Javaslat a Norvég alap pályázati forrásokban a fenntartható helyi gazdaságfejlesztési tevékenység erősítése Miskolcon.

6.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.05.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvánnyal bérleti szerződés, Javaslat a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal kedvezményes bérleti szerződés megkötésére megkötésére, Javaslat a Laurus Szociális és Kulturális Egyesülettel bérleti és ellátási szerződés megkötésére

Javaslat a Miskolcért, Belvárosért Közalapítvány megszüntetéséhez való hozzájárulás megadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról

7.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.04.18.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Avasi Gimnáziummal kötött Közművelődési Megállapodás megszüntetésére, valamint az Önkormányzat és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosítására

Javaslat a Miskolc, Kis-Avas II. sor útleszakadás, a Kis-Avas I. sor támfal leszakadás és a Bábonyibérc - Újtelep sor 21. sz. mögötti partfal leszakadás helyreállítására vonatkozó vis major pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására, valamint a benyújtott pályázatok jóváhagyására

Javaslat az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2012. év II. félév) szóló beszámoló elfogadására

Beszámoló a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

Javaslat a lakosság közüzemi költségeinek mérséklésére irányuló kormányzati intézkedések támogatására

Javaslat Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Pályaépítési Program IV. ütem pályázatának benyújtására és önrész biztosítására

8.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.03.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

9.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.02.13.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel