Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Tarjáni István

Biatorbágy Önkormányzata - Polgármester

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

2010 októberében, az önkormányzati választásokon kaptam felhatalmazást arra, hogy polgármesterként irányítsam a várost. Születésemtől Biatorbágyon élek. A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán diplomáztam 1983-ban és azóta – a személyi számítógépek hőskorától – informatikával foglalkozom. 1991-ben saját vállalkozást indítottam, amely 1996-tól itt helyben működik, így korábbi munkámon keresztül is napi kapcsolatban álltam a biatorbágyiakkal. A 2003-as időközi választáson indultam először képviselőnek, ennek eredményeképpen kerültem akkor a Településfejlesztési bizottságba külsős tagként. 2006-ban a Fidesz jelöltjeként választottak képviselővé, így lettem a Pénzügyi és a Népjóléti bizottság tagja, utóbbinak 2009 végétől elnöke. Polgármesterként arra vállalkoztam, hogy az embereket szolgálom. A 2010-re végsőkig eladósodott és kifosztott országnak, régiós, települési és állampolgári szinten is talpra kell állnia. A gazdasági világválságban összedőlt hitelkártyavárak rámutattak, hogy bizony szemléleti változásra van szükség. Az emberség, a család, a közösség, a haza, a nemzet, a megbízhatóság, a szavahihetőség és az értékteremtés sokaknak jóval fontosabb, mint a pénz, a bankszámla vagy az önző érvényesülés. Azt ígértem új korszak kezdődik az önkormányzásban, a hivatalban, a döntéshozatalban és a lakossági kapcsolattartásban. A város első embereként legfontosabb célom a közélet tisztaságának megőrzése, amelynek alapfeltétele a nyilvánosság kiterjesztése. Ezúton is kérek mindenkit, hogy véleményével, javaslatával, ötleteivel, munkájával, felajánlásaival támogassa a várost, hogy Biatorbágy közös ügyünk, közös felelősségünk és közös örömeink forrása lehessen.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 139 hozzászólás
Találatok
139 db
0 db
1.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület munkaterven kívüli ülése 2024.04.04.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt 2024. évi köznevelési pályázat elbírálásáról

2. A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi támogatásáról

2.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

24. Trafiboxok telepítési helyszíneiről

3.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület munkaterven kívüli ülése 2024.03.11.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3. „Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

6.Műszaki ellenőrzés beszerzésésről

4.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
53 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

11. Napirendi pont

21. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

28. Napirendi pont

29. Napirendi pont

31. Napirendi pont

5.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.01.25.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

28. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

6.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Új óvoda, bölcsőde, főzőkonyha műszaki ellenőrzés közbeszerzési eljárás megindításáról

A Viabusz szolgáltatás díjmentessé tételéről

7.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.30.
Videófelvétel
48 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Juhász Ferenc Művelődéisi Központ lekötési igényéről

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2024. évi munkatervéről

Az ifjúság 2023. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról II. forduló

TOP-3.1.3- Helyi humán fejlesztések pályázatról

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

Dr. Koncz Erika foglalkozás-egészségügyi szakorvos kérelméről, helyiségbérleti szerződés megkötéséről

Az új biatorbágyi közoktatási intézmények iskola-egészségügyi ellátásáról

Biatorbágyi játszóterek felújításáról

Értékmentő kiadvány kiadásáról

Költségvetést érintő kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

8.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.22.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Páty és Biatorbágy között tervezett kerékpárút c. nyomvonalával és területével kapcsolatos telepítési tanulmánytervről

Az Élmény- és Szabadidősport Program 2024 pályázatról

Tájékoztatás a Szily kastély melletti tornateremről

10.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi rendezvénytervéről

Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről

CTP Management Kft. TRSZ módosítási javaslatáról

Nyugati III. lakóterület úthálózat és közvilágítási hálózat átadásával kapcsolatos megkeresésről

A város adventi koszorújáról

Vasúti pályafelújítás alatti buszos különjáratokról

A BMX freestyle pálya zajcsillapításáról és zajszint méréséről

Tájékoztatások, javaslatok

11.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.08.24.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A 3. számú felnőtt háziorvosi praxis elidegenítéséről

Viabusz Nimród utcai megállóhelyéről

A „Forrás-völgy zöld infrastruktúra és kapcsolódó fejlesztések” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges becsült érték és fedezet biztosításáról

12.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.07.11.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

„Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” tárgyban aláírt közbeszerzési szerződés módosításáról

Dr. Stierbach Imre feladat - ellátási szerződésének megszűnéséről

13.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
45 felszólalás db
Videófelvétel

A Szarvasugrás – Forrás utca Viabusz betétjárat indításához szükséges infrastrukturális beruházásokról + Viabusz 2023. szeptembertől érvényes menetrendjéről

Esély Szociális Társulás pénzügyi beszámolójáról

A védőnői feladatok átadásának kérdéseiről

Éves karbantartási munkákról

Térfigyelő kamerák telepítéséről

A 2023. évi gyalogátkelőhely fejlesztésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi útépítési és járda-felújítási programjáról

Nyakaskő Értékmentő Alapítvány kőpadok telepítésére és a Keserű-kút restaurálására irányuló kérelméről

A „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00028 Élhető települések” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

A Biatorbágy 022/1 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról

Hild-pince megvásárlásáról

Nagydobrony testvérváros kérelméről

Biatorbágy 9285/1 hrsz.-u ingatlan művelési ág változtatásáról

Tájékoztatások, javaslatok

14.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.08.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

„Biatorbágy, Kálvin tér átépítése - HNT” tárgyban aláírt szerződés módosításáról

Összefogás Építési Alap 2023. évi külterületi (zártkerti) pályázatainak megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz való csatlakozásról

15.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.01.
Videófelvétel
49 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

BMX freestyle pálya használati rendjéről, valamint a zajcsökkentési lehetőségekről

Az ifjúság 2023. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról I. forduló

Belső ellenőrzési terv 2022. évi végrehajtásáról

Közösségi forgalommérő pont kialakításának feltételeiről

Az Etyek-Sóskút körforgalom tervezéséről

A Biatorbágy 9201, a 9202, a 0307/12, a 0313/4a és a 0313/4b hrsz.-ú területekre helyi természetvédelmi terület kiterjesztéséről

Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Kft. 2023. évi módosított üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

16.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának 2022. évi helyzetéről

A Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, és a 152/2016. (VI.30.) határozattal megállapított Településszerkezeti Terv módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V. 8.) számú rendelet módosításáról

Dr. Nemes Nagy Györgyi és Dr. Koncz Erika által ellátott háziorvosi körzetek ellátásának kérdéseiről

A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeiről

A Biatorbágy, 9571/1 és 9571/2 hrsz.-ú ingatlanok elnevezéséről és a 271/2020. (XI. 24.) Polgármesteri határozat módosításáról

A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal hőszivattyús fűtési rendszer primerköri csővezeték kialakítás és hőszivattyú tetőre helyezéséről

Vizes élőhellyel kapcsolatban

Tájékoztatások, javaslatok

17.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
96 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervéről

A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Dr. Nemes Nagy Györgyi és Dr. Száray Eszter helyettesítésének kérdéséről

Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet „CTP barackos terület” módosítási eljárásában szükséges Képviselő-testületi döntésekről

A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V. 8.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról

Biatorbágy - Szőlőhegyek területére változtatási tilalom elrendeléséről

Biatorbágy BU-BA (alternatív nyomvonal) településrendezési eszközök módosítási eljárásában szükséges Képviselő-testületi döntésekről

Ivóvíz kapacitás biztosításáról

A 2023. évi Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról

A Biatorbágy, 2689 és 2691 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról

A városi piac üzemeltetése iránti kérelemről

Járóbeteg szakellátásról

A kerti hulladék nyílt téri égetéséről rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tájékoztatások, javaslatok

18.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolóiról és a 2023. évi üzleti terveiknek jóváhagyásáról

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolóiról és a 2023. évi üzleti terveiknek jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi kommunikációs tervéről

A fenntartói pótlékról szóló 5/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Értéktár Bizottság 2023. évi munkatervéről és költségvetéséről

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzésről (2023. október 1.-2024. október 1. időszak között)

A csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzésről (2024.01.01-2024.12.31 időszak között)

A Biatorbágy, Forrás utcai sportpályán létesítendő öltöző épület pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

19.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a CCE Ipari Park Kft részéről benyújtott, a Biatorbágy belterület 7748/6. hrsz területet érintő telepítési tanulmánytervről

Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2023. évi támogatásáról

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. sz. rendelet módosításáról

20.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Városi Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó többletfinanszírozásról

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi rendezvénytervéről és a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ előzetes lekötési igényéről

Az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval kapcsolatos ismeretbővítésről

Viadukt Sport Nonprofit Kft. kérelméről

Önkormányzati rendészet megalakításával kapcsolatos feladatokról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről

Tájékoztatások, javaslatok

21.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Biatorbágy Budapest-Balaton kerékpárút új nyomvonalával kapcsolatos területet érintő telepítési tanulmánytervről

Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program költségvetési keretének felhasználásáról

Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról

Önkormányzati rendészet megalakításáról

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. Sz. rendelet módosításáról

Biatorbágy Város Idősügyi Koncepciójának megalkotásáról

Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2023-2037 időszakra vonatkozóan

Ívóvíz kapacitás biztosításáról

Jégpálya létesítéséről

A Sándor-Metternich Kastály udvarán lévő konténer termekről

Tájékoztatások, javaslatok

22.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
56 felszólalás db
Videófelvétel

Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018 (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről

Főépítészi megbízási szerződés módosításáról

A Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a Memória Café 2021. évi működéséről, a támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi támogatásról

Tájékoztató a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde informatikai fejlesztéséről

A közútkezelői hatáskörök átruházásáról és ezzel összefüggésben Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Táncsics utca forgalmi rendjéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hétvégi különjárati szolgálatatás utasszámairól

Biatorbágy 02/14 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról

A 2022. évi gyalogátkelőhely tervezésekről

A Budapest-Balaton kerékpárút Szarvasugrás szakaszának forgalmi rendjéről

A Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének felújításáról

Tájékoztatások, javaslatok

23.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.01.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

CTPManagement Hungary Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről

A Biatorbágy, Huber utca - a 9251 hrsz-ú telek nyugati határa és északi határa - a Hosszúréti-patak telke - a Tormásrét utca által körbezárt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Mozgássérült játszóeszközök elhelyezéséről és a Pecatavi Közösségi Tér fejlesztéséről

A Sándor-Metternich kastély konténereinek kérdéseiről

Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról

Kerékpártárolók és kerékpáros szervizállomások telepítéséről

24.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.07.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztatások

25.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Budapest-Balaton-kerékpárút Biatorbágyot érintő szakaszáról

Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról

Közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására

A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04. 10.) Ör. sz rendelet módosításáról

Csokonai utca és Varga Rektor utca felújítás koncepció tervéről

A játszóterek fejlesztéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről

Biatorbágy Város Idősügyi Koncepciójának megalkotásáról (első olvasat)

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének kiegészítéséről

Tájékoztatások, javaslatok

26.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.15.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Homm Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2. számú módosításáról

Biatorbágy 015/18-24, 020/1, 017/8-9, 016/2 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Tájékoztatások, javaslatok

27.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ifjúsági pályázatok elbírálásáról I. forduló

SM kastály további használati, hasznosítási jogainak kérdéséről

Beszámoló a közterület-felügyelet 2021. évi működéséről

Játszóterekről, Géza fejedelem utcai játszótér fejlesztéséről, bővítéséről

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Költségvetést érintő kérdések módosításáról

Az Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról

Tájékoztatások, javaslatok

28.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi útés járda felújítási programjáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (tanácsnokok feladata, beszámolási kötelezettségük, stb.)

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi intézményi karbantartási programjáról

A 2022. évre tervezett gyalogátkelőhely fejlesztésekről

A BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület és a Biatorbágyi Diákokért Nebulo Alapítvány támogatásáról

Etyek megközelíthetőségét biztosító új elkerülő út nyomvonaláról

Tájékoztatások, javaslatok

29.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.03.31.
Videófelvétel
64 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2021. évi pályázati támogatásának elszámolásáról

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Az állatvédelmi referens megbízási szerződésének meghosszabbításáról

A Viadukt Nonprofit Sport Kft. 2021. évi szakmai beszámolójáról

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai beszámolójáról

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai beszámolójáról

A Budapest–Balaton-kerékpárút ideiglenes belterületi nyomvonalának módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi kommunikációs tervéről

A Belterületi utak fejlesztése c. pályázattal kapcsolatos 354/2021 (XII. 16) sz. határozat módosításáról

A 40/2022. (I.27.) számú képviselő- testületi határozat módosításáról

A Szabadság úton tervezett további parkolókról és csomópontok rendezéséről

A Forrás Sportközpont területén ideiglenes öltözőépület kialakításáról

Önkormányzati babamama csomag biztosítása újszülöttek számára

A helyi népszavazás elrendeléséről

Forgalomtechnikai kérdésekről (zónásítás, forgalomcsillapítás stb.) szóló 309/2021.(XI.25.) sz. határozatának módosításáról - A József Attila utca forgalmi rendjéről

A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeihez szükséges fedezet biztosításáról

30.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.03.07.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Városközpont fejlesztésének tervezéséről

Az orosz-ukrán háború következtében a Nagydobronyi kistérségben fellépő humanitárius feladatok támogatásáról

31.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

18. Napirendi pont

29. Napirendi pont

32. Napirendi pont

35. Napirendi pont

32.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójáról

A Bio Gastro Kft-vel kötött szerződés módosításáról

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde számítástechnikai felméréséről

Jégpálya működtetéséről szóló szerződés hosszabbításáról

Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi munkájáról

Nyakaskő Ifjúsági Egyesület kérelméről

Hétvégi különjárati szolgáltatás utasszámairól

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 334/2021.(XI. 25.) határozatának módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 335/2021.(XI. 25.) határozatának módosításáról

A Kolozsvári utcai sportpálya kapcsán létrejött egyezség felülvizsgálatáról

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat támogatásáról

Egyes költségvetési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium tanulói számára biztosított hozzájárulásáról

Vasútállomásnál P+R és B+R parkolók BFK általi fejlesztéséről

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2022. évi támogatásáról

33.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pályázat benyújtásáról az Országos Bringapark Program 2022. keretében

Az ifjúsági pályázatok elbírálásáról

Biatorbágy szeme óriáskerék - a Premier Outlet felajánlásáról

Forrás projekt- tanulmánytervek elfogadásáról

Az Európai Unió 2021-2027 programozási időszak forrásaiból megjelent pályázatokról: (alcím: RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése; TOP Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése; TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; TOP Plusz -1.2.1-21 Élhető települések; TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése; TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése)

A Budapest–Balaton-kerékpárút ideiglenes belterületi nyomvonalának kijelöléséről

A Nagy utca 33. számú ingatlan funkciójára vonatkozó döntéselőkészítő koncepcióról

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 2022. évi kiemelt rendezvényeinek előzetes lekötési igényéről

A Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóautójának ideiglenes elhelyezéséről

34.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (ITS) aktualizáló módosításáról

Az Orsósmagnó múzeum kérelméről

Forgalomtechnikai kérdésekről (zónásítás, forgalomcsillapítás stb.)

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi rendezvénytervéről

A Budakörnyéki kerékpár-turisztikai hálózat részeként Páty-Biatorbágy között tervezendő kerékpáros kapcsolatról

A Callmeyer Ferenc emléktábla készítéséről

A Biatorbágy, 452/4 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről

35.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város településképi védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2022-2036 időszakra vonatkozóan

A szőlő és bor Biatorbágyon című kiadvány támogatásáról

A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos Haszonkölcsön szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

Az értékvédelmi pályázat elbírálásáról

A Viabusz Kolozsvári utcai nyomvonaláról

Viabusz menetrendjének módosításáról

Bölcsődei nevelés fejlesztése című ( RRF-1.1.2-2021 azonosító számú) pályázaton való részvételről - Forrás utcai bölcsőde

Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program pályázatáról

Tájékoztató a Forrás-projekt elemeinek Madár-forrás környékére gyakorolt hatásáról, és a tanulmánytervek bemutatásáról

Dr. Szentkereszty Leonóra 2. számú fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgáltató feladat-ellátási szerződése módosításáról

Tájékoztatások, javaslatok

36.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
49 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló a 2021-2022-es nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól

Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretének felhasználásáról és az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület kérelméről

A mezei őrszolgálat létesítéséről

Benedek Elek Óvoda státuszbővítés iránti kérelméről

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról

Jégpálya létesítéséről a Fő téren

Forrás projekt - tanulmánytervek bemutatásáról

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, a NIF Zrt. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2021. évi munkatervének módosításáról

Új gyalogátkelő helyek létesítéséről

Az M1 autópálya bővítésével kapcsolatos ingatlanok rendezéséről

2021. évi út és járda építésekről

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő kérdésekről

A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” szóló 5/2007. (05. 03.) önkormányzati rendelet, valamint a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest-Balaton kerékpárút átkelési szakaszának ideiglenes nyomvonaláról

Tájékoztatások, javaslatok

37.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.06.24.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy helyi építési szabályzatának módosításáról

Javaslat Biatorbágy Szőlőhegyek (volt zártkerti) területére a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítását megalapozó fejlesztési tanulmány elkészítésére

A polgármester 2021. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

Biatorbágy Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A tanyagondnoki szolgálat bevezetéséről

Biatorbágy közigazgatási területén lévő körforgalmú csomópontok zöldszigetében lévő városépítészeti jelek kialakításáról

A 2021. évi Szeptembeer és pót Városünnep előkészítéséről, program- és költségtervéről

A Viabusz ellenirányú és zártkerti útvonalak tervezett beindításáról

Az Innovatív Technikum telkének állami tulajdonba adásáról

38.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.10.29.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Az új óvoda területén létesítendő sportpályáról

Benedek Elek Óvoda 2020/2021-es nevelési évének munkatervéről

Tájékoztató a városi konzultációról

Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2021-2035 időszakra vonatkozóan

Biatorbágy 071/7 és 7721/7 hrsz.-ú ingatlanok (Hosszúréti patak) tulajdon átruházása

Tehetségbarát Önkormányzati Díjjal elnyert támogatás felhasználásáról

Jégpálya létesítéséről

Az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázatról

Az Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tájékoztatások, javaslatok

39.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.10.01.
Videófelvétel
40 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2021. évi csatlakozásról

Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásról

A 2020. évi városi Egészségnap kérdéseiről

Az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat kiírásáról

Tájékoztató a Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról

Tájékoztató Biatorbágy Város 2020. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról

Nagy utca 33. szám alatti ingatlan leendő funkcióinak meghatározásáról

Települési szennyvízkezelési programról

Beszámoló Biatorbágy komposztál 2020. évi programról

A Tudáspark területére tervezett szakgimnázium tárgyában kötendő együttműködési megállapodásról

Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól

A Biatorbágy 8743/14 és 8743/15 hrsz.-ú ingatlanok egyesítéséről

Biatorbágy, 3450/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

Tájékoztatások

40.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.08.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A biatorbágyi közoktatási, közművelődési intézményekben, könyvtárban dolgozók COVID szűrése költségének önkormányzat általi átvállalásáról

A hétvégi különjárati személyszállítással kapcsolatos kérdésekről

41.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.07.13.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Az Értéktár Bizottság 2020. év munkatervéről és költségvetéséről

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő vagyonrendezésről, és az együttműködési megállapodás módosításáról

Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi útfelújítási programjáról

Biatorbágy, Nagy utca 33. szám alatti ingatlan helyzetéről

Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról – a Gólyafészek Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásbővítéséről

Az Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról

42.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.07.02.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Az Aldi Telepítési tanulmánytervéről

A szociális intézmények önköltség számítási szabályainak felülvizsgálatáról

Egyedi támogatási kérelmekről

Összefoglaló jelentés a 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

Tájékoztató a Városgondnokság 2019. évi munkájáról

Az ifjúsági támogatás pályázati kiírásáról

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat benyújtásáról

Az Országos Bringapark pályázatról

A Biatorbágy, 02/24 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

43.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
77 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről: vázlatterv benyújtásáról

Hatályos településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetési lezárása

SM kastély udvarán megvalósuló B típusú tornateremről

Változtatási tilalom elrendelése a Schulteisz-kanyar területére

A LIMITLESS PARK telepítési tanulmánytervéről

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi nyári karbantartási programjáról

Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelméről

Lelkes Márk felajánlásáról

A kitüntetések, cím adományozásáról és adományozásának rendjéről szóló, Biatorbágy Nagyközség képviselő-testülete 3/2001.(04.10.) Ör.sz. rendeletének módosításáról

Beszámoló az egészségügyi koordinátor 2019. évi munkájáról

Biatorbágyon működő civil szervezetek 2019. évi támogatási pályázatainak elszámolásáról

A Biatorbágy, 9554/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és az önkormányzati képviselők költségtérítéséről szóló 28/2014 (XI.28) önkormányzati rendelettel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

44.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.01.30.
Videófelvétel
42 felszólalás db
Videófelvétel

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervéről

Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2020. évi munkatervéről

Önkormányzatok ellenőrzése - Integritás - és belső kontrollrendszer című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

A Benedek Elek Óvoda és a Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről

A 2020. évi lisztérzékenység szűréséről

Beszámoló a „Biatorbágy komposztál 2019” című programról

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírandó pályázatról

A Bethlen Gábor Alap által, a testvér-települési programok és együttműködések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

A 2020. évi köznevelési pályázat kiírásáról

Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésének koncepciójáról

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola fejlesztéséről

Tájékoztatás a Viabusz szolgáltatással kapcsolatban

A hétvégi különjárati szolgáltatással kapcsolatos kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

45.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.12.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekkel kapcsolatos – Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú felújítása és csapadékvíz-elvezetése – közbeszerzés kiírásáról

A tűzcsapok kialakításáról

A Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosításáról

46.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
64 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről

Változtatási tilalom Biatorbágy, Rákóczi utca melletti, különleges rekreációs területre vonatkozóan

A „Carhivum” Telepítési Tanulmánytervéről

Antenna Hungária Településrendezési szerződéséről

A Főépítészi megbízási szerződés módosításáról

A járóbeteg - szakellátás igénybevételéről szóló 2020 évre vonatkozó Együttműködési Megállapodásokról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi munkatervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi rendezvénytervéről

A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

Bölcsődefejlesztés pályázattal kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról

Iharosi tábor üzleti- és üzemeltetési tervéről

Fonyódligeti üdülő üzleti- és üzemeltetési tervéről

A Biatorbágy 3871/13 és 3871/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

A hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről

Juhász Ferenc Művelődési Központ 2020. évi kiemelt rendezvényein a fellépői költségek biztosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

A magánszemélyek, nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete bizottságainak megválasztásával kapcsolatos nyilatkozat elfogadásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról

Tájékoztatások, javaslatok

47.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
51 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, az Antenna Hungária Zrt. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről

Bizottságok beszámolója a 2019. évről

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő Együttműködési Megállapodásról

A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról

A Gördülő Fejlesztési Tervről az ivóvíz és csatornahálózat vonatkozásában

Tájékoztatások, javaslatok

48.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.08.27.
Videófelvétel
46 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről

Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetéséhez szükséges átmeneti finanszírozási kérelméről

49.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.07.17.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről

A Sándor Metternich kastély udvarában új sportpályák építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testület 122/2019.(V.30.) határozata módosításáról

„Az Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztika helyéül szolgáló helyiség építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról

A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

50.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Videófelvétel
73 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott államigazgatási véleményezés lezárásáról

Igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról szóló pályázatról

A helyi építészeti-műszaki tervtanács díjazási és elszámolási feltételrendszeréről, költségvetésben történő szerepeltetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről

Beszámoló a Biatorbágyi Értéktár Bizottság első félévi munkájáról

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról

Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázatról

A Biatorbágy 092/1 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásáról

A Biatorbágy 3639/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

A Biatorbágy 6300 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről

A Biatorbágy, Szent László u. 8. szám alatti ingatlan átalakítása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére – koncepció terv elfogadásáról, engedélyes és kiviteli tervek megrendeléséről

A Biatorbágy, Szily Kastély hátsó udvarának műfüves borításáról

Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról az „Egyéb, nem iskolai végzettségek támogatása” című pályázattal összefüggésben

Új közművelődési rendelet megalkotásáról

Tájékoztatások, javaslatok

51.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
75 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására készült, M1 autópálya fejlesztését célzó telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről

A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításáról, a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról

Beszámoló a Memória Cafe 2018 évi működéséről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról és a 2019 évi terveiről

Oktatásszervezési kérdésekről:

Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról

Nemzeti Ovi-Sport pályázatról

SM kastély új sportpályák megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírásáról

Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről, és az ezzel összefüggő Biatorbágy, Nagy utca 29. számú ingatlan lebontásáról – közbeszerzési eljárás kiírásáról

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázat lakossági szavazásáról

2019. évi új utak építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról

Patak utcai ingatlanok rendezéséről

Környezetvédelmi alap felhasználásáról

Biatorbágy 090/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról

Tájékoztatások, javaslatok

52.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.02.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Játszótér építéséről a Biatorbágy 9005/2 hrsz-ú ingatlanon

53.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
66 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról

A Gólyafészek Bölcsőde és Biatorbágy Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi önköltségszámításáról

A Szentháromság téri iskola hátsó udvarának rendezéséről

NKA örökségvédelmi pályázatáról: „Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának, felújításának támogatásáról a Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása 2019.”

A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról – tartaléklistára kerülésről szóló döntésről

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatról

Biatorbágy, 6610 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

A Nagy utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlannal összefüggő kérdésekről

Játszótér építéséről a Biatorbágy 9005/2 hrsz-ú ingatlanon

Biatorbágy 2802 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről

A „Szép Porta Biatorbágyért” díj véleményező bizottságába történő delegálásról

Tájékoztatások, javaslatok

54.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.29.
Videófelvétel
52 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A közterület felügyelet működéséről

A Biatorbágy 7724/62 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelméről

Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft.-vel kötendő településrendezési szerződésről

A DIGI távközlési és szolgáltató kft. kérelméről

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évre szóló ellátási szerződéséről

Biatorbágy város új Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervéről

Köznevelési koncepcióról

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásának és működtetésének átvételével összefüggő véleményezésről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi rendezvénytervéről

Benedek Elek Óvoda köznevelési pályázaton megmaradt összegének felhasználásáról

Biatorbágyi játszóterek közvilágításának fejlesztéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

55.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2018.10.25.
Videófelvétel
84 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy közösségi közlekedésének felülvizsgálatáról – vizsgálati dokumentáció elfogadásáról

Településképi rendelet elfogadásáról

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséről

Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról III. forduló

Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hatósági ellenőrzésével kapcsolatos intézkedésekről

A 4/2000.(05.01.) közművelődési rendelet felülvizsgálatáról, és új kulturális koncepció megalkotásáról

A Benedek Elek Óvoda 2018/2019-es nevelési évének munkatervéről

Óvodai álláshelyek betöltéséről

Közétkeztetéssel kapcsolatos technikai kérdésekről

A Katalin hegy 3149 hrsz-ú út elnevezéséről

Budaörs város járási székhely kialakítási kérelemről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

56.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.09.27.
Videófelvétel
100 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos rendelkezések módosításáról

Kolozsvári utcai sportpálya használati rendjének módosításáról

Torbágyi temető ravatalozójának rehabilitációjáról

HÉSZ felülvizsgálatának eljárási rendjéről

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság I. féléves beszámolójáról

A német nyelvű helységnévtáblák kihelyezéséről

Buszvárakozó helyek kialakításáról

A kátyúzási keret felhasználásáról

Völgyhíd TV stúdió elhelyezési kérelméről

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjáról az iharosi sportpályára – kapcsolódó úttámfal és közműépítési feladatokról

A 2019-2033-as időszakra vonatkozó Víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról

Biatorbágy Szabadidős - Egészség Sportpark megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodásról

Önkormányzati rendeletek módosításáról

A Lelkes művészcsalád kiállításának támogatási kérelméről

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról

57.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.28.
Videófelvétel
38 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről II. – a vázlatterv elfogadásáról

A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelméről

A Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról

Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – a befogadott többletkapacitások alapján Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2018/2019 évi együttműködési megállapodásról

Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt pályázaton való részvételről

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjáról az iharosi sportpályára

Tájékoztató a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások téli rezsicsökkentéséről

58.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.07.19.
Videófelvétel
75 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Dabat Izabella kérelméről

Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervről

Sportpark és futópálya megvalósításáról

„Kölcsey utcai útépítés” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

Tájékoztató a Sándor-Metternich kastély iskolaudvarának felújításáról

Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Pusztazámor községgel kötendő együttműködési megállapodásról

A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára – tervek elkészültéről

A Pátria pincével kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy, 4583 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról

59.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Videófelvétel
70 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról – a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás módosításáról

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos feladatokról

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Oktatásszervezési kérdésekről:

Biatorbágy 4583 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról

Az Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról

Városi Jégcsarnok építéséről IV. – a kiviteli tervekkel összefüggő kérdésekről

Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II.23.) költségvetési rendeletének módosításáról

Tájékoztatások, javaslatok

60.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.13.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

CTPark Alpha Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről

A Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról – a Fővárosi Vízművek Zrt-vel 2017. július 3-án kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás módosításáról

61.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.03.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról

A Nemzeti Sportközpontokkal együttműködési megállapodás a Biatorbágyon létesítendő új általános iskola építéséről

62.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról

Beszámoló a Városgondnokság munkájáról

A Gólyafészek Bölcsőde 2018. évi önköltség számítási szabályzatának elfogadásáról

„Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról

A Nemzeti Sportközpontokkal előzetes együttműködési megállapodás a Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítéséről

A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy, 2756 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

Tájékoztatások

63.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (Pályázati kiírás kódja: PM_ONKORMUT_2018)” című pályázatról

64.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Kolozsvári utcai sporttelep használati rendjének felülvizsgálatáról

A Településképi rendeletről, valamint a reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletről

A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolójáról

Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gépjárműbeszerzésének átcsoportosításáról

A Határtalanul Kárpátaljai Szolidaritási Program pályázatról

Ifjúsági koncepció 2 éves cselekvési tervéről

A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2017. évi támogatási pályázatainak lszámolásáról, valamint a 2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról:

Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, járdák, parkolók, csomópontok 2018. évi felújítási és építési keretösszegének felhasználásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi kommunikációs tervéről

Az Összefogás Építési Alappal kapcsolatos önkormányzati szervezeti és működési szabályzat módosításáról

A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról

Biatorbágyi Városfejlesztési Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről

65.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.22.
Videófelvétel
60 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről

A járóbeteg-szakellátás működtetésével összefüggő kérdésekről - működési engedélyek módosításáról

Óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontjainak meghatározásáról

Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elszámolásáról

A természeti környezet (külterületek) felzárkóztatásáról - ÉrtékTérkép Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmányrólól

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról

„Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről

Biatorbágy, Ürgehegy 5090 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondásról