Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármester 2010-2019

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Főpolgármesteri tevékenységének egyik jelmondata a város rendezettségének megteremtése volt, ennek jegyében kiemelt figyelmet fordítanak az aluljárók rendjére, biztonságára és tisztaságára: szankcionálhatják, ha valaki oda tartósan berendezkedik, azt életvitelszerűen használja. Módosították 2013. június 12-én az elavult fővárosi taxirendeletet, egységesítették a korábban visszaélésre alkalmat adó, különböző tarifákat, a taxik színét és műszaki követelményeit. A 2010-ben hivatalba lépett városvezetés megállította Budapest eladósodásának folyamatát, a kormány az önkormányzati adósságkonszolidáció jegyében átvállalta a főváros adósságállományát. Hosszas tárgyalási folyamat lezárásaként visszavásárolták a Fővárosi Vízművek kisebbségi részvénycsomagját, valamint megszüntették az 1997-ben kötött menedzsmentszerződést. Visszavették külföldi kézből az Európai Unió legnagyobb környezetvédelmi beruházásaként 2010-re elkészült Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését. Több évtizedes előkészítést követően 2014. március 28-án elkészült Budapest negyedik metróvonala, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István adott át a nagyközönségnek. Megkezdődött Budapest legfontosabb gyűrűirányú villamosvonalainak – az 1-esnek és a 3-asnak – a felújítása, valamint a budai fonódó villamoshálózat kiépítése.2013. július 20-tól a Fővárosi Önkormányzat közvetlen igazgatása alá került a Margit-sziget, ahol 2013. július 1-jén felavatták Európa egyik legnagyobb zenélő szökőkútját. A 2019. október 13-i önkormányzati választáson is indult a főpolgármesteri székért, de végül alul maradt az ellenzéki Karácsony Gergellyel szemben. A választás után az országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízott lett.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 34 hozzászólás
Találatok
33 db
1 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.06.23.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BTU Kft-nek a BTI Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztés nyilvános illemhely létesítésére az Erzsébet téren

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.05.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

39. Napirendi pont

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

61. Napirendi pont

39. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

22. Napirendi pont

57. Napirendi pont

57. Napirendi pont

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

28. Napirendi pont

31. Napirendi pont

33. Napirendi pont

35. Napirendi pont

38. Napirendi pont

40. Napirendi pont

47. Napirendi pont

48. Napirendi pont

50. Napirendi pont

58. Napirendi pont

60. Napirendi pont

77. Napirendi pont

87. Napirendi pont

90. Napirendi pont

102. Napirendi pont

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft ügyvezetőjének megbízására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

27/a. Napirendi pont: Javaslat a BVK HOLDING Zrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.12.11.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

46. Napirendi pont

61. Napirendi pont

64. Napirendi pont

70. Napirendi pont

93. Napirendi pont

1000. Napirendi pont

81. Napirendi pont

115. Napirendi pont

119. Napirendi pont

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

17.Javaslat a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

22.Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt engedélyokiratának jóváhagyására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

35.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

47.Javaslat a FŐTÁV-val kötött együttműködési megállapodás megszüntetésére. Előterjesztő: dr. György István

52.Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. félévi alakulásáról. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

61.Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti kölcsönszerződés módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BKK Zrt. likviditási tartalékként szolgáló folyószámlahitel felvételének engedélyezésére

Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítására

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest III. kerület volt Óbudai Gázgyár és környéke (Budapest-Esztergom vasútvonal - Duna folyam - gróf Esterházy János rakpart - Jégtörő utca - Gázgyár utca által határolt terület) KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények részére komplex energetikai szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Ferencvárosi Torna Club, mint kiemelt budapesti sportegyesület támogatására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek helyzetének egységes rendezésére. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XI. kerület Budaörsi út - Alsóhatár utca - Felső Örsöd utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális ágazatba tartozó Budapest Film Zrt. 2013. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: Csomós Miklós

11.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója elnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítására.

Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémium elszámolására és kifizetésére.

Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” c. projekt megvalósítása keretében a 125938 hrsz.-ú közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás jóváhagyására.

Javaslat a Kolibri Színház Nonprofit Kft. költségvetési rendeletben jóváhagyott felújításának megvalósításához szükséges engedélyokirat és megállapodás megkötésére.

Budapesti közösségi közlekedési eszközök és köztéri reklámfelületek hasznosítása.

Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2012. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. évi költségvetésére, valamint a 2012. évi menedzsment költségek felhasználásáról készült beszámoló elfogadása. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciójának elfogadására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

13.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.04.09.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás rögzített hatósági áráról szóló … /2013. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

42. Napirendi pont

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződésének megszüntetésére és a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós(délutáni 4-es napirendi pont)Javaslat a FÁNK vidámparki terület projekt előkészítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv engedélyokirat elfogadására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, Csomós Miklós

Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztők: Ughy Attila, Németh Szilárd, Németh Zoltán

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az önkormányzat adósságállomány egy részének állam általi átvállalásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjogának az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével történő rendezésére. Előterjesztő: Csomós Miklós

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Gyűlöletbeszédről állásfoglalás megfogalmazása

Javaslat a BKK Zrt. feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 4. sz. módosítására, a díjszabási melléklet pontosítása

Duna-parti kikötők közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítására

Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepció Helyzetelemzésének elfogadására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a József Attila Színház között megkötött működési célú támogatási kölcsön nyújtása témában kötött megállapodás módosítására

Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére

Javaslat intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítására (Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág B. u.)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Európai Uniós Fővárosok Uniója (UCUE) szervezetből való kilépésre.

Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.

Javaslat a BKV Előre SC támogatására.

Javaslat a BSE helyzetének rendezésére.

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) számú önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XI. kerület, Egyetemi negyed FSZT jelű területére vonatkozóan a Tüskecsarnok beruházáshoz szükséges KVSZ módosításához.

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.09.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat KMB irodák létesítésére a „Fűtött utca” program keretében a Bp. IX. ker. Aszódi u. 18. és IV. ker. Váci út 102. sz. alatti ingatlanokon létrehozott hajléktalanszállókban. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi és belföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre. Előterjesztő: Csomós Miklós

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyes városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995 (X. 20.) Főv. Kgy.rendelet módosítására. Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Németh Szilárd, NémethZoltán, Pokorni Zoltán

Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futósportesemények szabályozásáról tárgyú rendelet megalkotására és a 763/2004 (IV. 29.) Főv. Kgy.határozattal elfogadott Fővárosi Önkormányzat köz

Javaslat megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattól a Magyar Állam tulajdonába kerültegészségügyi intézmények átadás-átvételére vonatkozóan. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

1000. Napirendi pont

Javaslat a WHO "Globális Korbarát Városok Hálózatának kiépítése" címmel Dublinban tartottnemzetközi konferencia alapdokumentumának jóváhagyására, és ahhoz való csatlakozásra.Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a főváros közterületein elhelyezkedő "Magyar Vörös Hadsereg Harcosa" nevűképzőművészeti alkotás áthelyezésére. Előterjesztő: Czeglédi János

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat hitelfelvételére, illetve a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti ésMűködési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy rendelet módosítására. Előterjesztő:Tarlós István

Javaslat a közbeszerzési monitoring koncepció elfogadására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2012. évi munkatervére. Előterjesztő: Tarlós István

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Tarlós István

Döntési javaslat a Tamariska-domb védettségével kapcsolatos eljárás lezárására. Előterjesztő:Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat a Főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításához kapcsolódóan aközlekedésszervező kijelölésére vonatkozó rendelet megalkotására. Előterjesztő: dr. György István

Az Energy Cities tagság megszüntetése.Előterjesztő: dr. György István

"Javaslat a budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi ésHegyalja úton" című, KMOP- 2.3.1/B-08-2009-0009 azonosító számú projekt támogatásiszerződésétől történő elállásra. Előterjesz

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okirata módosításának elfogadása.

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest I. kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) és Kerület Szabályozási Terv tervezetének kieme

javaslat a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás által biztosított vissza nrem térítendő egyszeri támogatással kapcsolatos döntésre.

Javaslat a Sylvester János Protestáns Gimnázium fenntartóváltásához történő hozzájárulásra.

Javaslat a kulturális és szakmai nonprofit kft.k ügyvezetőinek külföldi kikerüléseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Javaslat a budapesti közlekedési intézmény zendszer átalakításának folytatására a tömegközlekedés vonatkozásában, és a vonatkozó jogszabályi háttér megváltoztatásából fakadó döntésekre.

25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi pályázata - döntés a benyújtottpályázatok támogatásáról. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektekkelkapcsolatos módosításokra. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Az egészségügyi intézmények állami tulajdonba adásához kapcsolódó egyes kérdések. Előterjesztő:dr. Szentes Tamás

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház -Rendelőintézet 2010. évi prevenciós programjának elszámolásáról. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv.Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos történő gazdálkodáskoncepciója 2011-2014. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmaibeszámolóival kapcsolatos döntésre. Előterjesztő: Csomós Miklós

67. Napirendi pont

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.10.21.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

hozzájárulás mentőállomás létesítéshez a Bp. XV., Õrjárat u. 1-5. sz. alatti ingatlanon.

Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. és Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. 2011. évi üzletitervére.

Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2011. éviátdolgozott üzleti tervének elfogadására.

Javaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvénymódosításáról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására.

Javaslat a fővárosi autizmussal élő személyek ellátására vonatkozó koncepció elfogadására.

Javaslat drog rehabilitációs tevékenységet folytató társadalmi szervezetek támogatási rendszerénekfelülvizsgálatára.

Kezdeményezés a Bp. XXI., Tamariska-domb helyi jelentőségű védett természeti területvédettségének feloldására.

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

29. Napirendi pont

32. Napirendi pont

34. Napirendi pont

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

41. A IX. kerületi Önkormányzattal a IX., Bakáts tér 10. szám alatti ingatlanra kötött csereszerződés.

57. Római parti árvízvédelmi mű II. ütem építése. Nyomvonal kijelölés.

58. Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása és az észak-déli budai villamoskapcsolat kapcsán szükséges döntésekre.

64. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai KMOP-4.3.1./b-11 pályázat benyújtásának jóváhagyására, pályázat benyújtásához kapcsolódó önrész biztosítására.

66. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. üzletrészével kapcsolatos döntésekre.

84. Önkormányzati biztos kijelölése a Központi Stomatológiai Intézethez.

93. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. adósságállományának kezelése érdekében szükséges intézkedésekre.

96. Megállapodás elfogadása az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok átadásáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

97. Javaslat az utcabútor szerződések teljesülésének ellenőrzésére.

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.06.22.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

A Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi működési feltételeinek biztosítása.

A Központi Stomatológiai Intézet likviditási helyzetének rendezése és önkormányzati biztos kirendelése.

A Budapesti Operettszínház és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. közfeladatainak átadása a Magyar Állam részére.

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tőkeemelése és az alapító okirat kapcsolódó módosítása.

Budapest Új Városfejlesztési Koncepció: célokat és feladatokat meghatározó munkamódszer jóváhagyása.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2010. évi beszámolója.

Javaslat az önálló Szent Margit Kórház visszaállítására.

Javaslat Rendészeti Egyeztető Fórum létrehozására.

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budai Fonódó villamoshálózat projekt megvalósításához szükséges döntésekre.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézettel 2010. május 27-én kötött támogatási szerződésmódosítása

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális és turisztikai,valamint az oktatási ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2010. évi beszámolójával,közhasznúsági jelentésével, valamint a 2011

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága összetételének módosítására

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

33. Napirendi pont

39. Napirendi pont

61. Napirendi pont

65. Napirendi pont

75. Napirendi pont

34.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.06.20.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

-----1000 Napirendi pont  -----

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet

Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos háromoldalú támogatási