Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Tildy Balázs

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Képviselő 2014-2019, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2014 - 2019
Köznevelési, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2014 - 2019
Tulajdonosi és közbeszerzési bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 59 hozzászólás
Találatok
33 db
26 db
1.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A 62. számú felnőtt háziorvosi körzet Zuglói Egészségügyi Szolgálat által történő működtetése

2.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

3.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16. Napirendi pont

4.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Parkoló automaták beszerzése

5.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal haszonkölcsön szerződés megkötése, közszolgáltatási szerződés módosítása (rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról)

Önerő megadása a Szent István Gimnázium látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

6.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásban eseti bizottság létrehozása

Együttműködési megállapodás megkötése a Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény alapítása és ennek helyt adó állandó Kiállítási hely létrehozása

Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Cserepes Nonprofit Kft.-vel

Kiléptető lakás biztosítása az S.O.S. Krízis Alapítvány részére a családok átmeneti otthona feladatellátás érdekében

Beszámoló a 2018. évi lakáshasznosítási tervben meghatározott célok teljesüléséről

7.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.24.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Döntés Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által 2019. évben megvalósítandó emléktáblákról

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Szándéknyilatkozat az Erzsébet királyné útja 80. sz. alatti ingatlan tartós használatba adására a Görög Katolikus Egyház részére

A Francia úton kialakult illegális szemétlerakás megszüntetése érdekében tett intézkedés

A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

A rászoruló zuglói polgárok étkeztetésének javítása

8.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

21./ Személyi kérdések

29./ Budapest Főváros Önkormányzata és Zugló Önkormányzata közötti ingatlancseréről

35./ A Zuglói Roma Nemzetségi Önkormányzat részére a működésükhöz szükséges helyiség biztosítása

37./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 43/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása

40./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata területén a díjfizetéshez kötött várakozási övezet kibővítése

47./ 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

9.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.11.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

5. Parkoló automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a parkoló automaták műszaki jellegű üzemeltetése Budapest, XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén

9. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

10. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás a Zuglói Egészségügyi Szolgálat szakrendelései keretében belgyógyászati, kardiológiai tevékenység ellátására

10.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.11.08.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Zuglói Játékszín Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátásával kapcsolatos megbízás

Jelentés a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. gazdasági helyzetéről, különös tekintettel az OTP részvények eladásából befolyt pénzeszköz meglétére

Kerületi Építési Szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia centrumának 2019. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása

12.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 109/B. (31485/59 hrsz.))

Együttműködési Megállapodás megkötése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XIV., Szőnyi út 2. szám alatti ingatlan fejlesztéséhez

13.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (V.19.) helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Támogatás nyújtása és Támogatási Szerződés megkötése az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal

14.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Üzemeltetési szerződés megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesülettel

Baptista Integrációs Központtal haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás megkötése

Az Utcáról Lakásba! Egyesülettel történő Együttműködési Megállapodás megkötése

15.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

"Kazánok cseréje 4 intézményben a járulékos munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban 2017.

Baptista Integrációs Központtal haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás megkötése

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kezelésében lévő, állami tulajdonú, Zugló közigazgatási területén lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele érdekében történő intézkedés

A Pillangó park felújításának újratervezése a lakossági véleményeknek megfelelően

16.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek jóváhagyása

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Emlékmű állítása

17.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Pillangó park közpark felújításatárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, ?Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó? című projekt esetében

Helyi Értékvédelmi Támogatás - 2017. és Helyi Értékvédelmi Támogatás - Önrész-támogatás - 2017. (döntés a beérkezett pályázatokról

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség felújítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2017. évi IV. negyedév) hozott döntéseiről, intézkedéseiről

Térfigyelő kamerarendszer telepítése, és az ehhez szükséges forrás biztosítása

18.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.23.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (V1.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

8. „TÉR KÖZ 2016 - A Mogyoródi úti közösségi sportpálya funkcióbővítő kiegészítő fejlesztése " című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntések

12./ Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal

18./ A közbiztonsági helyzet javításában tett további intézkedés a Várna utcában és a környéken élők érdekében

23. Sport Kft. kölcsönszerződés

19.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

4. Köztéri szobrok elhelyezése Zuglóban

16. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Rózsavölgyi tér 13. (Hrsz: 31269/19))

17. ÁSZ jelentés alapján kialakított döntés

20.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

10. Napirendi pont

15. Napirendi pont

21.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

26. Közvilágítási vagyonelemek átadása a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. részére

30. Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről

31. Javaslat a Habitat for Humanity International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft-vel és a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal történő 3 oldalú együttműködési megállapodás megkötésére

34. Zuglói Szociális Szolgáltató Központnál jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges készülékek számának bővítése

54. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

22.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2017.04.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. „A MUNDO-project megvalósításával kapcsolatban közérdekű fejlesztési és együttműködési megállapodás megkötése" című előterjesztés ismételt megtárgyalása a tárgyában hozott 124/2017. (III. 30.) Öh számú döntés vétója okán

23.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

17. Napirendi pont

21. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.03.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. A Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén tárgyú, a Kbt. Második rész 81.§ (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás lezárása

25.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Intézkedés a Képviselő-testület tekintélyének megőrzése érdekében

2. „Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása"

3. Közutas közbeszerzés

10. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának és a helyi közutak kezelésének rendjéről szóló 48/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

14. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium energetikai fejlesztésének megvalósításához

15. A Budapest XIV. kerület, Gizella út 24-26. sz. alatti (32559 hrsz.-ú) ingatlanra tervezett beruházás kapcsán készített telepítés! tanulmányterv

17. A Zuglói Médiaszolgáltató Kft. „v.a." végelszámolásával összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatal

26.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.01.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 25/2016. (V. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

6. Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása

17. Támogatás nyújtása a Zuglóiak Egymásért Alapítvány részére

22. A kerület egészségügyi intézményeiben működő Zuglói Képújság üzemeltetése és tartalomszolgáltatása

27.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

28.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.12.08.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. Budapest Főváros XIV. kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírása és közzététele

29.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

30.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a Hermina út és Thököly út sarkán lévő zöldséges pavilon áthelyezésére, megszüntetésére

9. Beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott 2016. évi II. negyedéves feladatokról

24. Megállapodás a Budapest, XIV. kerület, Angol utca 53. szám alatti Társasházzal a Társasház által felvett hiteleknek az - önkormányzat tulajdoni hányadára eső rész előtörlesztése ügyében

28. Martinuzzi-kertben játszótér kialakítására vonatkozó döntések meghozatala

33. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány helyzetéről, a lakásgazdálkodásról Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány, lakásgazdálkodás fejlesztésének feladatai

31.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.07.04.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat jégpálya támogatására a 2016. évre

18. Javaslat a Liget Budapest projekttel összefüggő tiltakozások elleni brutális fellépés elítélésére

32.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.21.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírására és közzétételére

Javaslat a kerületi tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2009. (V.8.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Budapest XIV. kerület, (31269/198) hrsz.-ú, Z-KP/1 övezeti besorolású közterületen új, „Rákospatak Közösségi Kert” kialakítására

Javaslat a Budapest XIV. kerület Ilosvai Selymes tér 21. szám alatti „Tücsöktanya Óvoda” tető felújításának elvégzésére

Javaslat Budapest, XIV. kerület Zugló közigazgatási területén a meglévő hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Állásfoglalás a nemzetközi kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban, a zuglóiak védelmében

165/2016 (III.24.) számú határozat visszavonása

33.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.05.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Száz százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához történő csatlakozásról

34.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

2 Javaslat a Zuglói Zrt. ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás lezárására

3 A „Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

4 A „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása" tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

35.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a Hermina út és Thököly út sarkán lévő zöldséges pavilon áthelyezésére, megszüntetésére

9. Beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott 2016. évi II. negyedéves feladatokról

24. Megállapodás a Budapest, XIV. kerület, Angol utca 53. szám alatti Társasházzal a Társasház által felvett hiteleknek az - önkormányzat tulajdoni hányadára eső rész előtörlesztése ügyében

28. Martinuzzi-kertben játszótér kialakítására vonatkozó döntések meghozatala

33. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány helyzetéről, a lakásgazdálkodásról Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány, lakásgazdálkodás fejlesztésének feladatai

36.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.24.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

8. Javaslat Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet módosítására

11./Javaslat közbeszerzési szakértői és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói pályázat kiírására

12. Javaslat a gazdasági társaságokkal megkötött támogatási szerződések meghosszabbítására és közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatára

13. Javaslat a Budapest XIV. kerület, Lengyel utca 30. szám (40031/12/A/43 hrsz) alatti 63 m2 alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására

14. Javaslat a „Rákosfalva park 1-3. parkrekonstrukció megvalósítása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

15. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Zeg-Zug Waldorf Egyesület között együttműködési megállapodás, továbbá az Önkormányzat és a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésére

16. Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia Centrumának működéséhez szükséges feltételek megteremtésére

17. Javaslat az ÉTELT AZ ÉLETÉRT Közhasznú Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésére és az együttműködési megállapodás szerinti feladatai ellátásához szükséges helyiség biztosítására

26. Javaslat a Centrum TISZK jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntésre

28. Javaslat a hírközlési eszközök létesítése miatti kártalanítás összegének megállapítására

30. Javaslat a Zuglói Roma Önkormányzattal kötendő támogatási szerződés módosítására, a Nemzetközi Roma Nap támogatására

37.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.03.02.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapet Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

38.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

3./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások víz- és csatorna-használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6./ Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V 2.) rendelet módosítására

7./ Javaslat a Zugló név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 2/2011. (1.27.) önkormányzati rendelet módosítására

12./ Javaslat a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírására és közzétételére

19./ Javaslat az ÉTELT AZ ÉLETÉRT Közhasznú Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésére és az együttműködési megállapodás szerinti feladatai ellátásához szükséges helyiség biztosítására

29./ Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott 2015. évi feladatokról

30./ Jelentés a Képviselő-testület részére a (2015. augusztus 16. és a 2016. január 15-e között) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

31./ Politikai nyilatkozattétel a kötelező beléptetési kvóta, és a visszatoloncolás ellen

33./ Javaslat a Thököly út 80. sz. (Stefánia u. 93.) alatti ház falán elhelyezett Boros-Fischer emléktábla cseréjére

39.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

40.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.01.21.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

13. Javaslat Ifjúságpolitikai Koncepció, és az abból adódó cselekvési program elfogadására

14. Javaslat a köznevelési intézmények magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázatok kiírására és közzétételére

18. Javaslat a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár elfogadására

38. Javaslat utcai szociális munka ellátására irányuló támogatási szerződés megkötésére

39. „Budapest XIV kerület, Dózsa György út Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út — Vezér utca — Ond vezér úja — Örs vezér tere — Bánki Donát utca — Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkolójegy-kiadó automata beszerzése, szállítása, üzembe helyezése és üzemeltetése" tárgyú, a Kbt. Második rész, XII fejezet, 85. § (2) bek.szerinti, hirdetménnyel induló 2 szakaszban lefolytatandó gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

40. Nyilatkozattétel a kötelező betelepítési kvóta ellen

41.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.12.17.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
42.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkÍvüli Képviselő-testületi ülése 2015.12.01.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az építményadó rendelet módosítására

2. Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V. 2.) rendelet módosítására

43.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő — testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2312011. (V.2) önkormányzatának rendeletének módosítására

13. Javaslat vagyonkezelői jog alapításról és a nem lakás célú helyiségek bérbeadásának szabályozási elveiről

17. Javaslat a Nemzetiségek Házának áthelyezésére

19. Javaslat az egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról szóló 17812015. (IV.23.) határozat módosítására

20. Javaslat a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendeletének felülvizsgálata alapján szükséges rendeletmódosítás koncepciójának előterjesztésére meghatározott határidő meghosszabbítására

44.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

45.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.02.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

14. Tájékoztató a Zuglói Médiaszolgáltató Kft. 2014. évi Éves beszámolójáról

32. Javaslat a Civilek utcája rendezvény, valamint a Civil Füzet kiadvány támogatására

46.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

9. Javaslat a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

21. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XIV kerület, Pétervárad utca 11-17. szám alatti Okmányiroda területén, a Magyar Államkincstár számára létesítendő 2 db munkaállomással kapcsolatban

25. Tájékoztatás az EMMI által meghirdetett Kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt pályázaton történt indulásról („B" kategória) és javaslat a támogatás elnyerése esetén az önrész biztosításáról

39. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata honlapja állandó tartalmának kétnyelvűvé tételére

47.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vel támogatási szerződés megkötésére

9. Javaslat a Képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

48.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

7. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága Elnökének megválasztására, valamint a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyására

49.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.02.26.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 23/2011. (V2) önkormányzati rendeletének módosítására

18. Javaslat a Zuglói Sasok Sportegyesület támogatási szerződésének módosítására

19. Javaslat a Zuglói Egyesített Bölcsődék csoportjaiba a nem zuglói lakcímmel rendelkező gyermekek felvételével kapcsolatos döntés meghozatalára

21. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén székhellyel rendelkező iskolák intézményi tanácsába delegált önkormányzati tagok megbízatásának visszavonására, valamint új tagok delegálására

22. Javaslat a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakítására és tagságára

50.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés I. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Javaslat a betöltetlen 30. számú felnőtt háziorvosi praxis ellátása érdekében pályázat kiírására

21. Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére szénmonoxid érzékelő berendezések beszerzésére

51.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2014.12.17.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

5. Javaslat a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

52.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.12.04.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

53.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.05.23.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

54.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.11.29.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

22./Javaslat a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

45./Javaslat Budapest XIV. kerület, Mexikói úti BKV MILLFAV végállomásnál lévő pavilonsor fennmaradásának és használati szerződés meghosszabbításának véleményezésére

55.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.10.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

24./Javaslat uszoda szolgáltatás ellenértékének beszámítására a BVSC-Zuglónak Zugló Önkormányzatával szemben fennálló tartozásába

35./Javaslat állásfoglalás adására a Bp. XIV. Erzsébet királyné útja 104. szám alatti ingatlanban található lakások értékesítése kapcsán

56.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.06.21.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

22./Javaslat a 2012/2013. tanév önkormányzati tankönyvtámogatás összegének megállapítására

24./A Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. május 31-én elfogadott 2011. évi Éves beszámolója alapján javaslat a Zuglói Zrt. 2011. évi eredményének eredménytartalék javára történő elszámolására

57.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.05.31.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3./A Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 2011. évi éves beszámolója

58.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.05.17.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1./ Tájékoztató a Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata (ZKVSZ) és Zugló Kerületi Szabályozási Terve (ZKSZT) módosításáról

59.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.03.29.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

20./Javaslat a Trianoni Emlékmű megvalósítására kiírt pályázatra beérkezett pályaművek elbírálására