Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Török István

Taksony Önkormányzata - Taksony Vezér Általános Iskola 2002-2010

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 15 hozzászólás
Találatok
0 db
15 db
1.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2023.09.21.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

(7) 06_Előterjesztés az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására

2.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2023.05.31.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

(3) 02_Előterjesztés Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotására

(5) 04_Előterjesztés az óvoda 2023-2028. évi továbbképzési programjának és 2023_2024 évi beiskolázási tervének jóváhagyására

(6) 05_Előterjesztés az iskola 2023_2024 évi beiskolázási tervének jóváhagyására

(7) 06_Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről, rendezvényekről

3.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2022.02.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintése

4. Tájékoztató a tornacsarnok építésének jelenlegi helyzetéről

4.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2020.10.28.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

5.napirend: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat (Taksony) fenntartásában működő Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola és Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda (2018-2019) gazdálkodásának átvilágításról készült könyvvizsgálói jelentésről

6.napirend: Előterjesztés az iskola 2020/2021. évre szóló munkatervéről

7.napirend: Előterjesztés az óvoda 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervéről

5.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2020.09.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

6.napirend: Beszámoló az óvoda 2019/2020 évi nevelési évéről

7.napirend: Előterjesztés az óvodai csoportlétszám emeléséről

8.napirend: Előterjesztés a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020/2021. évi tantárgyfelosztásáról

9.napirend: Beszámoló az iskola 2019/2020.évi oktatási-nevelési évéről

10.napirend: Egyebek

6.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület rendkívüli ülése 2020.07.16.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

4.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott intézményekben történő étkeztetés biztosításáról

7.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületi ülése 2020.03.31.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

5.napirend: Előterjesztés az intézmények beiskolázási tervének elfogadására

6.napirend: Tájékoztató az óvodai és iskolai beiratkozásokról

7.napirend: Egyebek

8.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületi ülése 2020.02.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Tájékoztató sportlétesítmény építési beruházásról

5.napirend: Előterjesztés a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2019/2020 évi tantárgyfelosztás módosításáról

9.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület rendkívüli ülése 2012.01.17.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

ELÕTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA VEZETÕI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA

FELADAT ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA

ELÕTERJESZTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA

10.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.11.15.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

7. Előterjesztés a szennyvízhálózat 2012. évi felújítási tervéről.

8. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezetének térítésmentes teremhasználatára.

9. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 18/2010. (XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

11. Előterjesztés rövid lejáratú hitel prolongálásához.

11.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.10.25.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Előterjesztés Taksony nagyközség Önkormányzatának 202-2013. évi költségvetési gazdálkodását meghatározó reorganizációs tervének elfogadására

9. Előterjesztés a Díszpolgári Cím, a Taksonyért Emlékérem, valamint az Életműdíj adományozására

12.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.10.06.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2. NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

4. ELÕTERJESZTÉS A WEISZHAUPT LÁSZLÓVAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA ÉS A KORÁBBAN MEGKÖTÖTT BÉRLETI SZERZÕDÉS AZONNALI KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNÕ MEGSZÜNTETÉSÉRE

5. ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÁLLÁSPONT KIALAKÍTÁSÁRA

13.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011.09.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban

Beszámoló az önkormányzat fenntartásában működő oktatási (iskola, óvoda) 2011/2012-es tanévkezdéséről

Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - többször módosított - Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.27.) önkormányzati rendelete módosítására

18. Napirendi pont

14.
Taksony Község Önkormányzata Képviselo-testületének rendkívüli ülése 2011.08.02.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Előterjesztés a Weiszhaupt Lászlóval kötött közterületfoglalási megállapodás közösmegegyezéssel történő megszüntetésére

Előterjesztés "Szilárd hulladék összegyűjtése és ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása” tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztés létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás igénylésére

15.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.05.31.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

ELÕTERJESZTÉS A 2011/2012-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSÕ OSZTÁLYOK ÉS ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMÁRÓL

ELÕTERJESZTÉS AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERÉKPÁRÚT KÖZVILÁGÍTÁSI MUNKÁINAK KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

ELÕTERJESZTÉS AZ MM TÁNCCSOPORT TEREMBÉRLETI DÍJ KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ KÉRELMÉRÕL

TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSI KÉRELME HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK KIRÁNDULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA