Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Török Sándor

Százhalombatta Önkormányzata - Alpolgármester , ÉSZKE

Korábbi tisztségek
Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság
2014 - 2019
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság
2014 - 2019
Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Bejelentkezni az alábbi telefonszámokon lehetséges: Telefonszám: +36 30/676-0919 +36 23/542-104 (munkaidőben, 7.30-16.00 óráig)

Felszólalások

Összesen 52 hozzászólás
Találatok
52 db
0 db
1.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló 2023. évi átfogó értékelése megtárgyalására

4. Javaslat a 2024/2025-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

10. Javaslat a Posta köz 4. (volt Százszorszép Óvoda) ingatlan idősek gondozóházává történő kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára

2.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.03.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21. Napirendi pont

3.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

Napirendi előtt

7. Napirendi pont

4.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

25. Napirendi pont

5.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezésével kapcsolatos elvi döntés (szándéknyilatkozat) meghozatalára

9. Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

6.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.08.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a városi víziközmű vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

7.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

8.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2019.12.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

13. Napirendi pont

9.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselo-testület rendkívüli ülése 2019.11.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10.
Százhalombatta Önkormányzata Rendkívüli testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont

13. Napirendi pont

11.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.17.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat az egészségügyi szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

Tájékoztató Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

12.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.08.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló Százhalombatta Város közbiztonságának helyzetéről és javaslat további feladatok meghatározására

Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotására

Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézmények keretében történő, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

Javaslat a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

13.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.03.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Egészségügy

Tájékoztató a Környezetvédelmi Tanácsnok eddigi munkájáról

14.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.14.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat az egészségügyi szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Dunafüredi úti garázssor közvilágításának biztosítására, valamint a közlekedés biztonság érdekében a növényzet beláthatósági szempontok szerinti felülvizsgálatára

Javaslat a Nemzeti Sportpark Program pályázat keretében elnyert sportpark létesítésére

Javaslat a Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan az ELMÛ tulajdonú 0,4 kV-os elektromos hálózat átépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadása ügyében

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

15.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.06.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Barátság Kulturális Központ tagintézményeinek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

16.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.06.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat bérlakás építési koncepció kidolgozására

17.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.03.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Tájékoztató a Korshak Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Javaslat a Sporthalom Kft. 2018. II. negyedéves beszámolójának elfogadására a kisvállalati adóra történő áttérés miatt, valamint tájékoztató a Sporthalom Kft. I. félévi gazdálkodásáról

Javaslat a Sporthalom Kft. feladatellátásához szükséges vagyonelemek biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

18.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására/peres anyagok

19.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról

Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló 2017. évi átfogó értékelése megtárgyalására

Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint az óvodai csoportokba felvehető gyermekek létszámának meghatározására

Javaslat az egészségügyi szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

20.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló Százhalombatta Város közbiztonságának helyzetéről, és javaslat további feladatok meghatározására

Tájékoztató a P. Dussmann Kft-vel kötött, az önkormányzati tulajdonú konyhák üzemeltetésére és az étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés teljesítéséről, valamint javaslat a 2018 évben esedékes közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézmények keretében történő, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

21.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

7./ Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Dr. Kárász Erzsébet saját halottá nyilvánítása

22.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

12. Napirendi pont

23.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2017.10.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ Javaslat a százhalombattai általános iskolák felvételi körzetének megállapításához önkormányzati vélemény kialakítására

4./ Javaslat a Települési Arculati Kézikönyv államigazgatási véleményezési eljárásának megindítására

6./ Javaslat az Ifjúságpolitikai támogatási keret pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálására

9./ Javaslat defibrillátor beszerzésére

24.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2017.09.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

9. Napirendi pont

19. Napirendi pont

26. Napirendi pont

25.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.06.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2Javaslat az egészségügyi alap, illetve szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

8Javaslat a SZÁKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására és a szükséges döntések meghozatalára

26.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselõ-testületi ülése 2017.05.04.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat állami fenntartású köznevelési intézmény (iskola) vezetői megbízásával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása

Javaslat a Százhalombattai Pitypangos Óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Ifjúságpolitikai kerettel kapcsolatos döntés meghozatalára

27.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8. Javaslat a SZÁKOM Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodási tervének meghatározására

13. Javaslat az Esélyegyenlőségi Támogatási Keret pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálására

14. Javaslat ifjúságpolitikai támogatási keret létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

28.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.02.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a Dunamenti Erőmű Zrt-vel megkötendő településrendezési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

12. Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

29.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.12.07.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

30.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.11.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Javaslat városi alközpontok kialakítására

31.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.09.20.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Javaslat a Városi Családsegítő és Gondozási Központ magasabb vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására

15. Tájékozató a SZÁKOM Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodásáról

16. Javaslat a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására

32.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.06.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Napirendi pont

11. Napirendi pont

33.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

14. Napirendi pont

34.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

35.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.03.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

24. Napirendi pont

27. Napirendi pont

36.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.02.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

37.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2015.12.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

9. Napirendi pont

38.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.11.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

20. Napirendi pont

30. Napirendi pont

36. Napirendi pont

39.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.11.04.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

40.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9. Napirendi pont

41.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

13. Napirendi pont

42.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.04.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

43.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.03.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

44.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.02.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

10-023 telep tám. Napirendi pont

10-014 közbizt konc.. Napirendi pont

10-013 sport konc. Napirendi pont

10-005 Költségvetés 2015.. Napirendi pont

45.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.09.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

15. Napirendi pont

46.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.06.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

25. Napirendi pont

47.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.04.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

11. Napirendi pont

16. Napirendi pont

48.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2014.02.13.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a közalkalmazotti bérfejlesztés biztosítására

Javaslat Százhalombatta város Bajnok utca - Triatlon köz - Aréna utca útépítése és felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítésére

Javaslat környezetvédelmi beruházás, valamint munkahelymegtartás céljára irányuló támogatások nyújtására

20. Napirendi pont

49.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.12.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat bérleti szerződés megkötésére a SZE-BA Kft-vel

50.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a 300/2013. (X. 31.) önkormányzati határozat alapján sportfejlesztésekkel kapcsolatos további döntések meghozatalára

8. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

51.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.10.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat önkormányzati delegálásra a százhalombattai iskolák intézményi tanácsaiba

Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a SZÁKOM Kft. 2013. évi üzleti tervének felülvizsgálatára

52.
Százhalombatta Önkiormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Hajós utcai 1400-as express vezetéken a dunai árvíz okozta károk helyreállítására

Javaslat a 214/2013. (VI. 27.) Önkormányzati határozat végrehajtására (területvásárlási stratégiai terv)