Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Tóth Balázs

Budapest, X. kerületi Önkormányzata - Képviselő 2011 - 2020, LMP

Korábbi tisztségek
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2014 - 2019
Gazdasági Bizottság
-
Költségvetési Bizottság
-

Bemutatkozás

Elérhetőség: 06 30 961 2947

Felszólalások

Összesen 147 hozzászólás
Találatok
105 db
42 db
1.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.08.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3.A Felhő alapú telefonközpont-szolgáltatás, vezetékes telefon- és internetszolgáltatás beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

7.A Kőbánya Klímastratégiája jóváhagyása (355. számú előterjesztés)

2.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2020.02.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.02.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A "Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetése, valamint az azzal összefüggő egyes kérdések

A "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" tárgyú európai polgári kezdeményezés támogatása

4.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.01.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az elsőfokú építésügyi igazgatási feladatok Budapest Főváros Kormányhivataláhoztörténő átadása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különöseljárásrend szerint.

5.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2019.12.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételénekmódjáról és a térítési díjak mértékéről szóló Budapest Főváros X. kerület KőbányaiÖnkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX.1.) önkormányzati rendeletmódosítása

19. Napirendi pont

25. Napirendi pont

6.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.11.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

10. Az önkormányzat átláthatósága (. számú előterjesztés) — Az SZNISZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (483. számú előterjesztés)

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (480. számú előterjesztés)

21. Napirendi pont

7.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi alakuló ülése 2019.11.07.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

8.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.08.29.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

27. Napirendi pont

9.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

25. Napirendi pont

10.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.05.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az ?Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére? tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

A ?Köztemetés szolgáltatás megrendelése? tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

11.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.03.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

A Budapest X. kerület, Halom utca 33. szám alatti ingatlannak a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére történő ingyenes tulajdonba adása

A Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti ingatlan 781 m2-nyi telekrészének a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő ingyenes használatba adásáról szóló 291/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat módosítása

12.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása

3.A „Köztemetés szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési tervdokumentumok elfogadása

18.A munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás (105. számú előterjesztés)

13.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.01.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

5.A 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program

14.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2.Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

8.Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2018. évi alakulásáról (602. számú előterjesztés)

9.A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan követelések kivezetése (630. számú előterjesztés)

Dr. Pálfi Tamás közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme (619. számú előterjesztés)

15.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.11.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Budapest Főváros X. kerület, Tündérfürt utca, Eszterlánc utca, Ezüstfa utca,Tarkarét utca és Jászberényi út által határolt terület kerületi építésiszabályzatának elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződés

16.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.22.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

5.A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (586. számú előterjesztés)

7.A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel kötött megállapodás megszüntetése (568. számú előterjesztés)

12.Társasházak peres eljárással kapcsolatos költségeihez nyújtandó támogatás (583. számú előterjesztés)

23. A Budapest X. kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 hrsz.-hú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása (537. számú előterjesztés)

24. A Budapest X. kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 hrsz.-hú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása (537. számú előterjesztés)

28. Tájékoztató a Hős utca 15/A-B szám alatti társasházzal kapcsolatos intézkedésekről (581. számú előterjesztés)

17.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (526. számú előterjesztés) Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

A Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 22. szám alatti lakás megvásárlása (529. számú előterjesztés)

A MOMDELUXE Kft. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartása ügyében benyújtott fellebbezése (498. számú előterjesztés)

18.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

4. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályairányaira 2018. augusztus 16-i hatállyal bevezetett új műszeres szabvány indulási eljárással kapcsolatos kezdeményezés

8. Tájékoztató a 2018. évi kőbányai nyári táborokról

19.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.09.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.A Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződés

2.A Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

20.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.08.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (447. számú előterjesztés)

A Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (432. számú előterjesztés)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény módosításának kezdeményezése

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján történő

A Mák Dóri – Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány támogatása

A Budapest X. kerület, Szövőszék utca 12. földszint 3. szám alatt lévő lakás elidegenítése

21.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.06.21.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak létrehozásáról szóló 487/2014. (X. 30.) KÖKT határozat módosítása (371. számú előterjesztés)

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelőbizottsága elnökének kijelölése (364. számú előterjesztés)

A Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (373. számú előterjesztés)

A Kőbányai Csodafa Óvoda alapító okiratát módosító okirata és a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okirata módosítása (362. számú előterjesztés)

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről (357. számú előterjesztés)

22.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.24.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó képviselői kezdeményezés

A Bihari utca 8/ C alatti önkormányzati ingatlan lakói hajléktalanná válásának megelőzése

Energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadása

A Kőbányai Mocorgó Óvoda és a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda átszervezése

Együttműködési megállapodás megkötése a Segítő Angyalok VR Állatmentő Nonprofit Kft.-vel, valamint a Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Tervének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

A magántulajdonban lévő garázsfelépítmények területbérleti szerződéseinek felmondása

Jászberényi út 7-11. Dréher sörgyárak Zrt. épületegyüttesen belüli helyi védettségének megszüntetése iránti kezdeményezés

23.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.04.19.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (218. számú előterjesztés) ? PREZENTÁCIÓ

6.A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi működési jelentése

9.A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

10.A KOKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolója

19A Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2018. évi Intézkedési Terv

25A Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2018. évi Intézkedési Terv

24.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.04.10.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Köznevelési intézmények átszervezése

25.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.03.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

26.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.02.22.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (74. számú előterjesztés) Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

16. A 2018. évi országgyűlési képviselők általános választására szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

24. A Budapest X. kerület, Felsőrákosi rétek városrészen található ingatlanok pályázati úton történő hasznosítása

26. Közétkeztetési feladatok

27.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.01.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

10. Az Óhegy Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

11. A Bihari utca 8/C szám alatti lakóépület

28.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.11.23.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.A „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

13.A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatási kérelme

18.A Budapest X. kerület, Szállás utca 32-34. szám alatti társasház III. lépcsőházában lévő üres lakások pályázati úton történő értékesítése

29.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

21. Rátkai László közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (476. számú előterjesztés)

30.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.08.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti tornatermének, Újhegyi uszodájának és a Kőrösi Nonprofit Kft. tanuszodájának a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adása

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

31.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.06.22.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2. A „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

10. A közétkeztetési feladatok ellátása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével tárgyú vállalkozási szerződés módosítása

21. A Budapest X. kerület, Téglavető utca 36. szám alatt lévő ingatlan elidegenítése

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások pályázati úron történő elidegenítése

25. Az Újhegyi-tó haszonbérleti megállapodásának módosítása

26. A Budapest X. kerület, Kozma utca 42518/41 hrsz.-ú ingatlan 8626/98474 tulajdoni hányadának elidegenítése

32.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, valamint az Egyesület támogatása (310. számú előterjesztés)

22. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtása (282. számú előterjesztés)

27. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatok (320. számú előterjesztés)

29. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlan bérbeadása (. számú előterjesztés)

33.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.04.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Kapitánysága 2016. évi tevékenységéről

31. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatása

34.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.03.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

14. Napirendi pont

28. Napirendi pont

35.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. A „Felnőtt háziorvosi ügyelet tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6. A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

11. Az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működésbe adásáról szóló megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosítása

36.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.01.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. A Kőbányai Református Egyházközség támogatása

12. A Polgármesteri Hivatal tetőterében hőszivattyús rendszerek kialakítása

37.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.11.17.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

13. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása

38.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.09.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

9. A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász utcai tornatermének azÚjhegyi uszoda és Kőrösi Nonprofit Kft. tanuszodájának a KlebelsbergIntézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő térítésmentes használatbaadása (. számú előterjesztés) - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különöseljárásrend szerint.

20. Fekete István Általános Iskola tornatermének KSC részére történő térítésmentes használatba adása

39.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.08.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. A VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten című pályázaton történő részvétel (423. számú előterjesztés)

7. A Kőbányai Önkormányzat, valamint a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az ingóvagyon értékesítésére vonatkozó egységes szabályozás megalkotása (426. számú előterjesztés)

40.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.08.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvétel (384. számú előterjesztés)

41.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.07.06.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. A „Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

2. A Mázsa téri ingatlanok megvásárlása

3. A Budapest X. kerület, Kápolna utca 2. szám alatti társasházban lévő 41464/8 hrsz.-ú ingatlanon a nem önkormányzati albetétek megvásárlása

42.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.06.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. A nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (342. számú előterjesztés)

9. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 37/2016. (II. 18.) KÖKT határozat módosítása (341. számú előterjesztés)

13. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása (343. számú előterjesztés)

15. Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatása (337. Számú előterjesztés)

43.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

11. Napirendi pont

44.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.04.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

20. Napirendi pont

45.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.03.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

14. Napirendi pont

18. Napirendi pont

46.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.02.18.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

47.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2016.01.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

12. Napirendi pont

48.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.12.17.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

26. Napirendi pont

34. Napirendi pont

37. Napirendi pont

49.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.11.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

7. Napirendi pont

13. Napirendi pont

23. Napirendi pont

29. Napirendi pont

50.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.10.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

51.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

17. Napirendi pont

24. Napirendi pont

52.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.08.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

19. Napirendi pont

53.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.06.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

7. Napirendi pont

14. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

27. Napirendi pont

29. Napirendi pont

54.
Budapest X. kerület önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2015.06.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

55.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

56.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.05.21.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

13. Napirendi pont

17. Napirendi pont

24. Napirendi pont

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

57.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.04.16.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló (214. számú előterjesztés)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett térfigyelő rendszer 2014. évi működésének értékeléséről szóló beszámoló (204. számú előterjesztés)

Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat módosítása (182. számú előterjesztés)

A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása című pályázaton történő részvétel (215. számú előterjesztés)

A Budapest X. kerület, Bodza utca 34. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség Óhegy Polgárőr Egyesület részére történő használatba adása (222. számú

A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 32. számú nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása (220. számú előterjesztés)

58.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.03.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

29. Napirendi pont

59.
Budapest X. kerület önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2015.03.02.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

24. Napirendi pont

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

60.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.02.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

61.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.01.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

62.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.12.18.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

13. Napirendi pont

18. Napirendi pont

27. Napirendi pont

28. Napirendi pont

63.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.11.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

12. Napirendi pont

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

64.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.11.20.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

12. Napirendi pont

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

65.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.09.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

25. Napirendi pont

66.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.08.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

10. Napirendi pont

15. Napirendi pont

67.
Budapest X. kerület önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2014.08.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

68.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.06.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

19. Napirendi pont

33. Napirendi pont

69.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.05.22.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2013. évi tevékenységéről

Az egységes kerületi szimbólum és arculat kialakítása

A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §(2) bekezdés c) pontja alapján

70.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.04.17.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

8. Napirendi pont

31. Napirendi pont

32. Napirendi pont

71.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.03.20.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

15. Napirendi pont

72.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2014.02.20.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

73.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.12.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Kőbányai Önkormányzat Bárka Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével és üzemeltetésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

74.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.11.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére helyiségek ingyenes használatba adása (701. számú előterjesztés)

Az iskolai ingatlanok kihasználtságáról szóló tájékoztató (682. számú előterjesztés)

Az óvodai, iskolai játszótéri eszközök állapotáról szóló tájékoztató (679. számú előterjesztés)

75.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.10.17.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

17. Napirendi pont

76.
Budapest X. kerület önkormányzat rendkívüli testületi ülése 2013.10.01.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatról

77.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.09.19.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

A White Sharks Hockey Club szakmai tevékenységéről szóló tájékoztató és az Ihász utcai Sportközpont területén lévő jégpálya üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítása

Az iskolai intézményi tanácsokba delegált önkormányzati képviselők

Két darab Imagination Playground „Classic set in a box” típusú játszóeszköz beszerzése

26. Napirendi pont

A Térfigyelő Központ 2013. év első félévének működéséről szóló beszámoló

78.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.08.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

„Vállalkozói szerződés közétkeztetési feladatok ellátására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredménye

79.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.06.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

9. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

80.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.05.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

26. Napirendi pont

81.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.04.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

40. Napirendi pont

54. Napirendi pont

82.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.03.21.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

15. Napirendi pont

21. Napirendi pont

37. Napirendi pont

83.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.02.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

84.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.02.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

85.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2013.01.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

12. Napirendi pont

86.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2012.12.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A térfigyelő-rendszer 2013. január, február és március havi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatások megállapadásai (Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján) (898. számú előterjesztés)

17. Napirendi pont

22. Napirendi pont

87.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.10.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

kötelezettséget jelentő szerződések

88.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.09.20.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója (649. számú előterjesztés)

6. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságának tájékoztatója a térfigyelő-rendszer 2012. II-III. negyedévi működési tapasztalatairól (660. számú előterjesztés)

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az önkormányzati fenntartású iskolák működtetéséről szóló szándéknyilatkozata (655. számú előterjesztés)

89.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.08.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

90.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.07.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

91.
Elsőkézbõl Nyilvános Polgármesteri fogadóóra 2012.06.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Elsőkézből Nyilvános Polgármesteri fogadóóra

92.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.06.21.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

29. Napirendi pont

35. Napirendi pont

45. Napirendi pont

93.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.05.17.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

16. Napirendi pont

43. Napirendi pont

94.
"Elsőkézből" Polgármesteri fogadó óra 2012.04.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

95.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.03.22.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

13. Napirendi pont

31. Napirendi pont

96.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.02.23.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

10. Napirendi pont

18. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

97.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.01.19.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

12. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

98.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.12.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8. Napirendi pont

18. Napirendi pont

23. Napirendi pont

35. Napirendi pont

99.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.11.17.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

16. Napirendi pont

19. Napirendi pont

100.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.10.20.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

9. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

21. Napirendi pont

28. Napirendi pont

101.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.09.22.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

15. Napirendi pont

18. Napirendi pont

20. Napirendi pont

24. Napirendi pont

26. Napirendi pont

28. Napirendi pont

32. Napirendi pont

33. Napirendi pont

102.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.08.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

23. Napirendi pont

39. Napirendi pont

103.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.07.07.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

104.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.06.16.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

14. Napirendi pont

25. Napirendi pont

36. Napirendi pont

37. Napirendi pont

42. Napirendi pont

45. Napirendi pont

49. Napirendi pont

54. Napirendi pont

105.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.05.19.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

18. Napirendi pont

26. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

43. Napirendi pont

106.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2020.02.28.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
107.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.02.20.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
108.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2019.12.19.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

38 Harmat pótfelv

109.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.08.29.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
110.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

111.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.05.16.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

A „Köztemetés szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

112.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.03.21.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

A közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

A Budapest X. kerület, Halom utca 33. szám alatti ingatlannak a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére történő ingyenes tulajdonba adása

A Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti ingatlan 781 m2-nyi telekrészének a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő ingyenes használatba adásáról szóló 291/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat módosítása

113.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása

A Köztemetés szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési tervdokumentumok elfogadása

A munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás (105. számú előterjesztés)

114.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.01.17.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

5.A 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program

115.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

8.Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2018. évi alakulásáról (602. számú előterjesztés)

9.A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan követelések kivezetése (630. számú előterjesztés)

Dr. Pálfi Tamás közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme (619. számú előterjesztés)

116.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.11.28.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

A Budapest Főváros X. kerület, Tündérfürt utca, Eszterlánc utca, Ezüstfa utca, Tarkarét utca és Jászberényi út által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződés

117.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.22.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

5.A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (586. számú előterjesztés)

7.A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel kötött megállapodás megszüntetése (568. számú előterjesztés)

12.Társasházak peres eljárással kapcsolatos költségeihez nyújtandó támogatás (583. számú előterjesztés)

118.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (526. számú előterjesztés) Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

A Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 22. szám alatti lakás megvásárlása (529. számú előterjesztés)

Kőbányai Diákok Sportegyesület sportcsarnokának felújítása

119.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése (488. számú előterjesztés)

4. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályairányaira 2018. augusztus 16-i hatállyal bevezetett új műszeres szabvány indulási eljárással kapcsolatos kezdeményezés (472. számú előterjesztés)

8. Tájékoztató a 2018. évi kőbányai nyári táborokról (457. számú előterjesztés)

120.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.08.30.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (447. számú előterjesztés)

A Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (432. számú előterjesztés)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény módosításának kezdeményezése

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján történő

A Mák Dóri ? Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány támogatása

A Budapest X. kerület, Szövőszék utca 12. földszint 3. szám alatt lévő lakás elidegenítése

121.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.06.21.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak létrehozásáról szóló 487/2014. (X. 30.) KÖKT határozat módosítása (371. számú előterjesztés)

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelőbizottsága elnökének kijelölése (364. számú előterjesztés)

A Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (373. számú előterjesztés)

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 2017. évi támogatásának elszámolása, valamint további támogatási kérelme (351. számú előterjesztés)

Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról (355. számú előterjesztés)

122.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.24.
Hangfelvétel
34 felszólalás db
Hangfelvétel

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó képviselői kezdeményezés

A Bihari utca 8/ C alatti önkormányzati ingatlan lakói hajléktalanná válásának megelőzése

Energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadása

A Kőbányai Mocorgó Óvoda és a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda átszervezése

Együttműködési megállapodás megkötése a Segítő Angyalok VR Állatmentő Nonprofit Kft.-vel, valamint a Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Tervének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

A magántulajdonban lévő garázsfelépítmények területbérleti szerződéseinek felmondása

Jászberényi út 7-11. Dréher sörgyárak Zrt. épületegyüttesen belüli helyi védettségének megszüntetése iránti kezdeményezés

123.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.04.19.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (218. számú előterjesztés) – PREZENTÁCIÓ

6.A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi működési jelentése

9.A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

10.A KÕKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolója

19A Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2018. évi Intézkedési Terv

25 A Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2018. évi Intézkedési Terv

124.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.04.10.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
125.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.01.25.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

3.A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

10.Az Óhegy Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

11.A Bihari utca 8/C szám alatti lakóépület

126.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.11.23.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1. A „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

13. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatási kérelme

18. A Budapest X. kerület, Szállás utca 32-34. szám alatti társasház III. lépcsőházában lévő üres lakások pályázati úton történő értékesítése

127.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.10.19.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

21. Rátkai László közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (476. számú előterjesztés)

128.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.08.24.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

2. A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti tornatermének, Újhegyi uszodájának és a Kőrösi Nonprofit Kft. tanuszodájának a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adása

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

129.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.06.22.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

2.A „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

5.A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

10.A közétkeztetési feladatok ellátása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével tárgyú vállalkozási szerződés módosítása

21.A Budapest X. kerület, Téglavető utca 36. szám alatt lévő ingatlan

22.A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások pályázati úron történő elidegenítése

25. Az Újhegyi-tó haszonbérleti megállapodásának módosítása

26. A Budapest X. kerület, Kozma utca 42518/41 hrsz.-ú ingatlan 8626/98474 tulajdoni hányadának elidegenítése

130.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

16. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, valamint az Egyesület támogatása (310. számú előterjesztés)

22. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtása (282. számú előterjesztés)

27. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatok (320. számú előterjesztés)

29. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlan bérbeadása (. számú előterjesztés)

131.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.04.27.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Kapitánysága 2016. évi tevékenységéről

31. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatása

132.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1. A „Felnőtt háziorvosi ügyelet tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6. A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

11. Az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működésbe adásáról szóló megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosítása

133.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.01.19.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3. A Kőbányai Református Egyházközség támogatása

12. A Polgármesteri Hivatal tetőterében hőszivattyús rendszerek kialakítása

134.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.12.15.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működésbe adása

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve

135.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.11.17.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása

136.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4. A TÉR—KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata

137.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.08.25.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

6. A VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten című pályázaton történő részvétel (423. számú előterjesztés)

7. A Kőbányai Önkormányzat, valamint a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az ingóvagyon értékesítésére vonatkozó egységes szabályozás megalkotása (426. számú előterjesztés)

138.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.07.06.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. A „Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

2. A Mázsa téri ingatlanok megvásárlása

3. A Budapest X. kerület, Kápolna utca 2. szám alatti társasházban lévő 41464/8 hrsz.-ú ingatlanon a nem önkormányzati albetétek megvásárlása

139.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.06.23.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

140.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
141.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.04.21.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
142.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.03.24.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel
143.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.02.18.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
144.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2016.01.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
145.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.12.17.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
146.
Budapest X. kerület önkormányzat képviselő-testületi ülése 2015.11.19.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
147.
Budapest X. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.11.15.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

2013. évi folyószámlahitel felvétele

8. Napirendi pont

Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek2013. évre vonatkozó bérleti díjának megállapítása

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények államifenntartásba vétele