Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Tóth József

Taksony Önkormányzata - Képviselő , Független

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

+36-30/470-7682

Felszólalások

Összesen 118 hozzászólás
Találatok
0 db
118 db
1.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.07.09.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

01. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) rendeletének 1. számú módosításáról

02. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ által alkalmazott étkezési szolgáltatások ármegállapítására, valamint a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló 5/2018. (III.29.) rendelet felülvizsgálatára

05. Előterjesztés a Taksony, Fő út 29. szám alatti, volt vendéglátóipari egység tetőhéjazatának cseréjére

06. Előterjesztés a Fő út 89. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vendéglátóegység részének bontására

10. Előterjesztés Taksony, Sólyom utca déli részének belterületbe vonására

2.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.05.28.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

03. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárásáról, környezeti értékelésről, Taksony helyi építési szabályzatának egy részterületet érintő módosítása tárgyában

06. Előterjesztés a Fő út 36/a. szám alatti orvosi rendelő bérleti szerződésének meghosszabbítására

08. Előterjesztés sebességkorlátozás bevezetésére a Wesselényi utcát érintően

10. Előterjesztés a 1134/2/A/3 helyrajziszámú, Szent Anna tér 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására

11. Előterjesztés „Háziorvosi rendelők bővítése Taksony településen” című projekt keretében berendezési tárgyak, orvosi felszerelések beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

12. Egyebek

3.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának»

(3) 02_Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2023. évi tevékenységéről szóló»

(4) 03_Előterjesztés a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló»

(5) 04_Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Fő út 83. szám alatti ingatlanba történő»

(10) 09_Előterjesztés önkormányzati ingatlanok ingyenes használatba adására

(11) 10_Egyebek

4.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
Hangfelvétel

(3) 02_Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2023. évi tevékenységéről

(5) 04_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének»

(6) 05_Előterjesztés a a civil szervezetek támogatási kérelmeiről

(7) 06_Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ által alkalmazott étkezési szolgáltatások»

(8) 07_Előterjesztés a Sziget nyaraló utcai útalapépítésre irányuló kezdeményezés elbírálására

(10) 09_Előterjesztés ingatlanok haszonbérbe_bérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

5.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

(4) 03_2024. évi beruházások, felújítások áttekintése

(5) 04_Előterjesztés hatályban lévő szerződések áttekintésére

(7) 06_Előterjesztés a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése kapcsán 042_43, 080_3, 3733_2, 3736,»

(8) 07_Előterjesztés Buday Balázs Péter kártérítési igényének elbírálására

(10) 09_Előterjesztés Lipódiné Kaltenecker Mária telekalakítási, ingatlanfelajánlási kérelmére

6.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.01.15.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés Taksony Nagyközség településrendezési eszközei módosításának jóváhagyására

7.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.12.12.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés a „Művelődési Ház bővítése Taksony településen” tárgyú közbeszerzési eljárás»

8.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbításának»

(3) 02_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1_2023. (III.»

(11) 10_Előterjesztés a 2024. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására

(12) 11_Előterjesztés a Taksony 013_3 hrsz-ú ingatlan haszonbérletével kapcsolatos előhaszonbérleti jog»

9.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

(3) 02_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1_2023. (III.»

(4) 03_Előterjesztés a 2024-2038 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő»

(5) 04_Előterjesztés Taksony Nagyközség településrendezési eszközeinek eseti módosítására, eljárás»

(8) 07_Előterjesztés Gyarmati Attila ingatlanvásárlási_ingatlanfelajánlási kérelmére

(13) 12_Előterjesztés az Egészségmegőrző Prevenciós Programról

10.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

(1) 00_Meghívó

(7) 06__Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és»

(9) 08_Előterjesztés a temető körbekerítésére

(10) 09_Előterjesztés tanuszoda létesítére irányuló kezdeményezés megvitatására

(11) 10_Előterjesztés Kuglerné Ruff Éva kérelmére a Taksony Fő út 2_B., 10., 18., 34., 48., 58., 86.,»

11.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.09.19.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése

12.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.07.25.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 1. számú»

(4) 03_Előterjesztés a Taksony, I. számú vegyes fogászati körzet működtetésére

(8) 07_Előterjesztés a „Belterületi gyűjtőutak fejlesztése Taksony településen” tárgyú beruházás»

(9) 08_Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz víztoronyra szerelendő távközlési eszköz elhelyezése»

13.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Tájékoztatás a „Magyarországi nemzetiségek 2023. évi gasztrobemutatója Taksonyban” című»

(4) 03_Előterjesztés a „Tóparti lakópark útalap építési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési»

14.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.30.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés Szigetszentmiklós Város Önkormányzat tulajdonában álló Taksony 051/2 hrsz-ú ingatlanon építési és telekalakítási tilalom törlése ügyében

9. Előterjesztés Tóparti lakópark utcáiban útalapépítésre irányuló kezdeményezés elbírálására

18. Előterjesztés Taksony, Fő út 340/2 hrsz. alatti meglévő irodaház rendeltetésváltásával kapcsolatosan

20. Előterjesztés a Szőlőhegy utcában a Kraugert mentén történő útlejegyzéssel kapcsolatban

15.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi tevékenységének beszámolójáról

4. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

15. Előterjesztés fásítási programban való részvételre

16. Csapadékvíz-elvezetési problémák kezelése

17. Egyebek

16.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Beszámoló a DTkH Kft. 2022. évi hulladékszállítási tevékenységéről

3. Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2022. évi tevékenységéről

4. Előterjesztés a civil szervezetek támogatási kérelmeiről

6. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására

21. Egyebek

17.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés Taksony Építési Szabályzatának módosítására

5. Előterjesztés a tanösvény javasolt karbantartási, felújítási munkálatai ügyében

6. 2023. évi felújítások, beruházások áttekintése

8. Előterjesztés a Globomax Zrt. „MikroVoks Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és Konferencia Rendszer” felújítására irányuló ajánlatának elfogadására

14. Egyebek

18.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.12.13.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának (2021-2026.) elfogadására

19.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.10.25.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadására

4. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 12/2021. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

8. Előterjesztés a telepu¨lés közvilágítási hálózatának helyenkénti bővítésére

9. Előterjesztés a Tóparti lakópark utcáinak stabilizálására

20.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.27.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

0. Meghívó

1. Előterjesztés a 2023-2037 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének és a 2022-2036 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosításának jóváhagyására

8. Előterjesztés Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán 076/18 hrsz –ú önkormányzati ingatlanrész térítésmentes átadásával kapcsolatosan

11. Előterjesztés Tóth József képviselő településrendezési eszközök felülvizsgálata során tett észrevételeinek, módosító javaslatainak elbírálására

21.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.07.07.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 1. számú módosítására

2. Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának végső szakmai véleményezésével kapcsolatban

3. Előterjesztés az Alfmax Trade Kft. által a 157/2022. (VI. 27.), a 158/2022. (VI.27.), valamint a 159/2022. (VI.27.) számú PTKB határozatok ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására

22.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.31.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

9. Előterjesztés a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés kapcsán önkormányzati ingatlanok térítésmentes átadásával kapcsolatosan

16. Előterjesztés az egészségügyi szűrések megszervezésére irányuló lehetőségek vizsgálatáról

18. Előterjesztés „homokgrund” kialakítására

23.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.26.
Hangfelvétel
31 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységének beszámolójáról

2. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységének beszámolójáról

3. Előterjesztés Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának ügyében az országos és az állami főépítész végső szakmai véleményezésével kapcsolatban

4. Előterjesztés „Taksony a virágos otthon” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

5. Előterjesztés a a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

8. Előterjesztés a temető körbekerítésére

9. Előterjesztés a taksonyi mozi/filmklub működtetésére irányuló lehetőségek vizsgálatáról

10. Előterjesztés forgalomtechnikai problémák vizsgálatára

24.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.31.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

11. Előterjesztés Taksony I. számú háziorvosi rendelő helyének meghatározására

12. Előterjesztés Belterületi utak fejlesztése tárgyú, TOP Plusz-1.2.3-21 számú pályázati felhíváson való indulásra

14. Előterjesztés Taksony közvilágítási hálózata LED technológiás korszerűsítésének tervezésére

15. Előterjesztés a közteru¨letek virágosítására, virágos telepu¨lés kialakítására

25.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.17.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának végső szakmai véleményezésével kapcsolatban

26.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.12.14.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendeletének 3. számú módosítására

3. Előterjesztés a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól

6. Előterjesztés az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás részére fizetendő rendkívüli működési hozzájárulás jóváhagyására

10. Előterjesztés a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratának, valamint Társulási megállapodása módosításának elfogadására

27.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.30.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbításának elfogadására

3. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és újraalkotására

4. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési koncepció elfogadására

7. Előterjesztés a Pm_Bolcsodefejlesztes_2018/22 azonosító számú támogatási szerződéstől való elállásra és a Bölcsődei nevelés fejlesztése tárgyú RRF-1.1.2-2021 kódszámú pályázati felhíváson való indulásra

8. Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására

10. Előterjesztés az Fő út 38. szám alatti orvosi rendelő bérleti szerződésének meghosszabbítására

11. Előterjesztés az Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti szerződésének meghosszabbítására

14. Előterjesztés a 2022.évi szúnyoggyérítési faladatok ellátására

28.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.09.28.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1.napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

4.napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszköz felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárásával és végső szakmai véleményezésre bocsátásával kapcsolatban

8.napirend: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál történő státuszbővítésre

15.napirend: Egyebek

29.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.08.31.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

5.napirend: Előterjesztés az iskolaorvosi feladatok ellátásáról

30.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.07.14.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Tájékoztató a TaksonyFest koncertsorozat megrendezéséről

5.napirend: Előterjesztés a SORIDENT Bt-vel fogorvosi és iskolafogorvosi ellátásra kötött szerződés módosításáról

31.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

5.napirend: Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről

7.napirend: Előterjesztés a civil szervezetek 2020. évi támogatási kérelméről

32.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

7.napirend: Előterjesztés a 2020-as jubileumi év előkészítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyására

10.napirend: Előterjesztés a 80 év felettiek karácsonyi támogatásáról

33.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületi ülés 2019.09.24.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

4.napirend: Tájékoztató a Taksony Sportegyesületet érintő változásokkal kapcsolatban

7.napirend: Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ konyhai dolgozóinak béremelésére

10.napirend: Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybevételére

15.napirend: Egyebek

34.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.08.27.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

6.napirend: Előterjesztés a volt kosárfonó területének rendezésére

7.napirend: Előterjesztés kártalanításról történő lemondást rögzítő megállapodás jóváhagyására

8.napirend: Előterjesztés Wágnerné Fekete Szilvia támogatási kérelmére

35.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.07.24.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés termőföldek/ingatlanok haszonbérleti/bérleti pályázatának eredményhirdetésére

36.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.06.25.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

7.napirend: Előterjesztés ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

8.napirend: Előterjesztés a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról

37.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirend elfogadása

Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.1.) rendelet módosítására

Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztés a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére

Egyebek

38.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.03.26.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

7.napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

13.napirend: Egyebek

39.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.02.26.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Beszámoló a DTkH Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről

5.napirend: Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására

8.napirend: Tájékoztató képviselő-testület által 2018. évben megállapított támogatások elszámolásáról

9.napirend: Előterjesztés a 2019. évi támogatási kérelmekről

10.napirend: Előterjesztés Dovgomelja Miroszlav támogatási kérelmének elbírálásáról

15.napirend: Tájékoztatás a Kraugert belterületbe csatolásának folyamatáról

17.napirend: Egyebek

40.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.01.29.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

8.napirend: Iparvágány kialakításának lehetősége, Máv területen történő rakodási problémák kezelése

4.napirend: 2019. évi felújítások, beruházások számbavétele, prioritási sorrend felállítása

5.napirend: Szilárd burkolattal nem rendelkező utak számbavétele, burkolatépítés, stabilizálás lehetőségeinek vizsgálata

6.napirend: Előterjesztés a Széchenyi István utca fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

7.napirend: Előterjesztés a Fő út 0,4 kV-os földkábel-hálózatának és közvilágítás létesítése terveinek elkészítésére

12.napirend: Az Önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintése

15.napirend: Előterjesztés a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokról

41.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.27.
Hangfelvétel
33 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

4.napirend: Előterjesztés a Taksonyi Református Missziói Egyházközség támogatási kérelmére

5.napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településszerkezeti Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek Előzetes tájékoztatási anyag című dokumentum elfogadására

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

8.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről

9.napirend: Előterjesztés Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

10.napirend: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elfogadására

11.napirend: Előterjesztés a KEHOP-5.2.9.-16-2016-00071 számú Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületeincímű projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárásról

12.napirend: Előterjesztés termőföldek haszonbérletére irányuló pályázatok elbírálásáról

13.napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

14.napirend: Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

16.napirend: Előterjesztés a Málenkij robot - fiatal kutatók kutatási eredményei címmel megrendezendő nemzetközi konferencián való részvételről

17.napirend: Tájékoztató a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

19.napirend: Egyebek

42.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.10.30.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

4.napirend: Előterjesztés a 2019-2033 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

5.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések újratárgyalására

6.napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

8.napirend: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adására

11.napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékeléséről

12.napirend: Előterjesztés bizottság megalakulásáról a beérkezett logó pályázatok elbírálására

13.napirend: Egyebek

43.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.10.01.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Pest megyei kerékpárutak létesítése, felújítása és korszerűsítése című pályázati felhíváson való indulásra

44.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.09.25.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására

6.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

7.napirend: Előterjesztés az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésére

8.napirend: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Fő út 54. szám alatti épület részleges bontásával kapcsolatosan

11.napirend: Előterjesztés a Forrás sétány – Keszeg utcát összekötő 5433 hrsz-ú köz lezárásával kapcsolatosan

14.napirend: Egyebek

45.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.09.06.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázati felhíváson való indulásra

46.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselõ-testületi ülése 2018.07.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

47.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.06.19.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirend elfogadása

Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések elfogadására

Előterjesztés a Taksonyi Polgárőr Egyesület kérelmére

Előterjesztés a Vezetői Infokommunikációs Rendszer megnevezésű programhoz történő csatlakozásra

48.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.29.
Hangfelvétel
26 felszólalás db
Hangfelvétel

14.napirend: Előterjesztés Ofra Inez Taksony, Hattyú u. 3/B szám alatti lakos kérelme ügyében

3.napirend: Beszámoló a rendőrség 2017. évi tevékenységéről

4.napirend: Beszámoló a háziorvosok és fogorvosok 2017. évi tevékenységéről

5.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) rendeletének 4. számú módosítására

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

8.napirend: Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Np. Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására

10.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések elfogadására

11.napirend: Előterjesztés Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

49.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.04.24.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

5.napirend: Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2017. évi munkájáról

6.napirend: Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton való indulásról és az önerőről

7.napirend: Előterjesztés Arany János utca aszfaltburkolat felújítása tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására

8.napirend: Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

9.napirend: Egyebek

50.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.03.27.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési Terv módosítására irányuló kérelmével kapcsolatban

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Településképi Rendeletének megalkotására

9.napirend: Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára

13.napirend: Tájékoztatás építési törmelék legális elhelyezésének lehetőségeiről

14.napirend: Tájékoztató a 2018. évi rendezvények költségeiről

51.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.02.27.
Hangfelvétel
33 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről

5.napirend: Előterjesztés Vertikál Nonprofit Zrt. valamint Duna -Tisza közi Nonprofit Kft. 2017.évi tevékénységéről

6.napirend: Tájékoztató önkormányzati épületek fejlesztésének prioritáis sorrendjéről

8.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására

10.napirend: Előterjesztés Általános Iskola B épületének tetőszerkezet- javítási munkálataira

11.napirend: Előterjesztés a 2018. évi támogatási kérelmekről

18.napirend: Egyebek

52.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.01.30.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

4.napirend: Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására

5.napirend: Előterjesztés közterület-felügyelői állás létesítéséről

6.napirend: Temetővel kapcsolatos önkormányzati feladatok, beruházások

7.napirend: Előterjesztés új gyalogátkelőhelyek létesítésére

9.napirend: Egyebek

53.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.12.13.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés óvodavezetői pályázat véleményezésére

5.napirend: Előterjesztés az NNÖT-vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről

7.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Településképi Rendelet véleményezési dokumentációjával kapcsolatban

54.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.11.28.
Hangfelvétel
30 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására

4.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

5.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) rendeletének módosítására

13.napirend: Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási ajánlatára

7.napirend: Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet elfogadására

9.napirend: Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadására

10.napirend: Előterjesztés a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése pályázat konzorciumi megállapodásának megkötésére

11.napirend: Előterjesztés a Fő út 52. szám alatti ingatlan bontásáról

12.napirend: Előterjesztés vállalkozó kiválasztására a közvilágítási lámpatestek karbantartására 2018. évre

14.napirend: Előterjesztés az NCT kérelmére az üzem körüli Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréjének ügyében

17.napirend: Előterjesztés a 2018. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

19.napirend: Beszámoló a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

20.napirend: Egyebek

55.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.10.31.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Tájékoztató a két ülés közt történtekről és folyamatban lévő projektekről

4.napirend: Előterjesztés a 2018-2032 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

6.napirend: Előterjesztés a Tájház működtetésére irányuló intézmény létrehozására

8.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

9.napirend: Előterjesztés a településközpont karácsonyi díszkivilágításáról

10.napirend: Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

14.napirend: Egyebek

56.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.10.24.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés az Általános Iskola területén található multifunkciós sportpálya bontására

57.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.09.27.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

4.napirend: Előterjesztés „Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra

9.napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településképi Rendeletével kapcsolatban

10.napirend: Előterjesztés a Baross téri régi óvoda épületének helyreállítására

12.napirend: Előterjesztés a szennyvízelvezető rendszer tehermentesítésére irányuló beruházás finanszírozására

13.napirend: Előterjesztés alkoholszonda beszerzésére

14.napirend: Előterjesztés a Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetésére

17.napirend: Előterjesztés Kovács László kérelmére Taksony Szőlőhegy utca 3934 és 3935 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása ügyében

18.napirend: Egyebek

58.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.09.14.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című pályázati kiírásról

4.napirend: Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló végleges Társulási Megállapodás elfogadására

59.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.07.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására

60.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.07.05.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Wiedner és Fia Bt. feladatellátási szerződésének módosítása ügyében

9.napirend: Előterjesztés Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozására

61.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.05.30.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

7.napirend: Napirend elfogadása

9.napirend: Beszámoló a rendőrség 2016. évi tevékenységéről

10.napirend: Tájékoztató a szennyvízhálózat működését érintő problémákról és tervezett intézkedésekről

11.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Óvoda működtetésével kapcsolatos támogatásra

14.napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

15.napirend: Előterjesztés Rukkel János kérelmére, az Önkormányzat tulajdonában álló Taksony 065/7 hrsz-ú út elnevezése ügyében

16.napirend: Egyebek

62.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.04.25.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Beszámoló a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről

4.napirend: Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2016. évi tevékenységéről

5.napirend: Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepciójának elfogadására

7.napirend: Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről

12.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület- és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

14.napirend: Egyebek

63.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendes, nyílt Képviselő-testületi ülése 2017.03.28.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Beszámoló a Sünivár Bölcsőde 2016. évi tevékenységéről

6.napirend: Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez történő csatlakozás

8.napirend: Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

11.napirend: Egyebek

64.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendes, nyílt Képviselő-testületi ülése 2017.02.28.
Hangfelvétel
39 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Tájékoztató Önkormányzati kezelésű utak állapotfelméréséről, felújítási, karbantartási munkák ütemezéséről

4.napirend: A Vertikál Zrt. beszámolója a 2016. évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás ellátásáról

5.napirend: Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről és a támogatások elszámolásáról

6.napirend: Előterjesztés a 2017. évi támogatási kérelmekről

7.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony támogatási kérelméről

8.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására

9.napirend: Előterjesztés a helyi adórendelet módosítására

11.napirend: „Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása” tárgyú szerződés módosítása

12.napirend: Előterjesztés a Taksonyi Hírharang szerkesztőbizottsági tagjainak megválasztására

13.napirend: Tájékoztató a 2016. évi civil szervezetek részére nyújtott támogatások elszámolásáról

14.napirend: Előterjesztés a Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének, valamint illetményének jóváhagyására

16.napirend: Egyebek

65.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendes, nyílt Képviselő-testületi ülése 2016.12.06.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

15.napirend: Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról

20.napirend: Előterjesztés a 2017. évi munkaterv elfogadására

22.napirend: Előterjesztés az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól

23.napirend: Előterjesztés a Kisduna TV műsorszolgáltatásának újraindítására

24.napirend: Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

25.napirend: Egyebek

66.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.11.08.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés közvilágítási hálózat bővítésére

5.napirend: Előterjesztés iskolaorvosi feladatok ellátására

10.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz a Taksony, Forrás sétány 43. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötése ügyében

16.napirend: Egyebek

67.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.10.28.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés naperőmű park tervezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására, nyertes ajánlattevő kiválasztására

68.
Taksony Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.09.27.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Napirend elfogadása

7. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) rendelet módosítására

8. A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programjának és fejlesztési tervének véleményezése

9. Előterjesztés a Fő út 38. szám alatti ingatlant érintő bérleti szerződés és megállapodás jóváhagyására

14. Előterjesztés a bölcsődevezetői pályázat ki írására

16. Előterjesztés Witzing Károlyné és Kaltenecker Mártonné zártkerti ingatlanokban lévő tulajdonrészeinek Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

17. Előterjesztés a Kraugert 4057 hrsz-ú és a 4229 hrsz-ú ingatlanokban lévő tulajdonrészek Önkormányzat részére történő ajándékozása/eladása

69.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.09.06.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Taksony, Szent Anna tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületegyüttes tetőszigetelésének finanszírozására

70.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselõ-testületi ülése 2016.08.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés Dr. Bíró Eszter háziorvos rendelési idejének változására

3.napirend: Előterjesztés Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása” megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárására, nyertes ajánlattevő kiválasztására

6.napirend: Előterjesztés tulajdonosi- és közútkezelői hozzájáruláshoz a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. kérésére 2 db monitoring kút létesítésével kapcsolatosan

71.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.07.21.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

72.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2016.07.05.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

7.napirend: Előterjesztés Oberfrank Károly János kérelmére a 4057 és 4229 hrsz-ú ingatlanokban lévő tulajdonrészeinek Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

8.napirend: Előterjesztés Zrínyi Miklós utcai lakóközösség forgalomlassító telepítésére irányuló kérelmére

9.napirend: Előterjesztés a Budapest Erdőgazdaság Zrt. fakitermelés engedélyezése iránti kérelmére

10.napirend: Előterjesztés a LakiNet Kft optikai hálózat kiépítése ügyében

13.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Taksony Széchenyi István utca 1. szám alatti ingatlant kiszolgáló parkolók építési engedélyezési eljárásához

73.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.28.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Vertikál Konzorciummal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

4.napirend: Előterjesztés naperőmű-park építési beruházásra, előzetes szándéknyilatkozat megtételére

74.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.24.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

7.napirend: Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására megnevezésű pályázaton való indulásra

10.napirend: Előterjeszt a Dózsa György utca 40. szám alatti lakóépület gépkocsi behajtója ügyében

11.napirend: Tájékoztató a temető előtti zártkertek (kiskáposztás) rendezésének aktuális állásáról

75.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.04.26.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

8.napirend: Előterjesztés Taksony SE támogatási kérelmére

15.napirend: Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok elltására

76.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.04.12.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Előterjesztés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2016. évi állami támogatására vonatkozó pályázat benyújtására

3.napirend: Előterjesztés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2016. évi állami támogatására vonatkozó pályázat benyújtására

4.napirend: Előterjesztés közbeszerzési szakértő kiválasztására

77.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
78.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.02.23.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
79.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.12.15.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
80.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülése 2015.09.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
81.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2015.06.23.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
82.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.05.26.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
83.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.04.21.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
84.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.03.31.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
85.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.02.24.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
86.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2014.12.16.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
87.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.11.25.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
88.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.09.30.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
89.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.07.30.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
90.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.06.24.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
91.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.05.22.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
92.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.04.29.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
93.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.11.26.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
94.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.09.24.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirend elfogadása

Előterjesztés a DTV Zrt.-vel megkötött egyezségi megállapodás jóváhagyás

Előterjesztés a Szennyvíztisztító telep III. sz. tározótavának iszapeltávolítására

Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztés a közbeszerzési szabályzat elfogadására

Előterjesztés hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás alapítására

Előterjesztés a házasságkötéssel kapcsolatos 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Emléktábla elhelyezése köztiszteletben álló személyek emlékére

Előterjesztés Gremen Petra támogatási kérelmének elbírálására

Egyebek Napirendi pont

95.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.06.25.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
96.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.05.29.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
97.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.04.30.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
98.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.03.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
99.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.02.26.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
100.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2012.12.17.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
101.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2012.12.04.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
102.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.10.30.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 23.) rendeletének 3. számú módosításáról

Előterjesztés az óvodavezetői felhívásra beérkezett pályázatról

Előterjesztés a DTV Zrt. által benyújtott 2013. évi Szennyvíz és Ivóvíz Üzletág felújítási, beszerzési terv elfogadására

103.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2012.10.11.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a DTV Zrt-vel kötendő megállapdásra.

Előterjesztés az l. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatban

Előterjesztés az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló pályázat benyújtásáról

104.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2012.09.25.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
105.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2012.09.03.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a KEOP 1.30/09-11-2011-9 azonosítószámú Taksony települési vízminőségjavító program projekt megvalósítására építési kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezárására

Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2010 évi önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszűntetésére vonatkozó megállapodás elfogadására

106.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.07.04.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
107.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.06.26.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

ELŐTERJESZTÉS A TAKSONY 208 HRSZ.-Ú INGATLAN 30/100 TULAJDONI HÁNYADÁRA VONATKOZÓ ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS TÁMOP-2.4.5-12/8 PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL

ELŐTERJESZTÉS A 065/7 HRSZ.-Ú ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÚT INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI RENDEZÉSÉRE

108.
Taksony Nagyközség Önkormányzata, Közmeghallgatás 2012.06.26.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Taksony Nagyközség Önkormányzata, Közmeghallgatás

109.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.06.12.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
110.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.05.30.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

4.   BESZÁMOLÓ A TEMETŐFENNTARTÁSRÓL

6.   ELŐTERJESZTÉS A TAKSONY, FŐ ÚT 83. SZÁM ALATTI BÖLCSŐDE ÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓINAK CSERÉJÉVEL KAPCSOLATOSAN

9. ELŐTERJESZTÉS 2335 TAKSONY, SZENT ANNA TÉR 1. SZÁM ALATTI KÖZPARK BÉRBEADÁSÁRA BÚCSÚ RENDEZVÉNYRE

10. ELŐTERJESZTÉS TAKSONY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

11. ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA A SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNYRE FIGYELEMMEL

16.        ELŐTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA VEZETŐI ÁLLÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRA

17. ELŐTERJESZTÉS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2012/2013. TANÉV KEZDÉSÉRŐL ÉS A BEIRATKOZÁSRÓL

18. ELŐTERJESZTÉS A FŐ TÉR 10. SZÁM ALATTI INGATLAN BEJÁRÓJÁNAK ÜGYÉBEN KÉSZÜLT MEGÁLLAPODÁS TERVEZETRŐL

111.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.04.24.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

2.   NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

6.   ELŐTERJESZTÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN

8.   BESZÁMOLÓ A RENDŐRSÉG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE

12.        ELŐTERJESZTÉS A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

16.        ELŐTERJESZTÉS HUJ MIHÁLY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉRE

17.        ELŐTERJESZTÉS AZ 51-ES INGATLANFEJLESZTŐ KFT. ÜZLETRÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

19.        ELŐTERJESZTÉS A TAKSONY SE KLUBHÁZ ÉS ÖLTÖZŐÉPÜLET KÖZTERÜLETI PARKOLÓK BIZTOSÍTÁSA ÜGYÉBEN

20. EGYEBEK

112.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.03.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálására

113.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.03.20.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

ELÕTERJESZTÉS A VÍZIKÖZMÛ SZOLGÁLTATÁS ÁTSZERVEZÉSÉRE

114.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület rendkívüli ülése 2012.01.17.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

FELADAT ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA

ELÕTERJESZTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA

115.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.11.15.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

7. Előterjesztés a szennyvízhálózat 2012. évi felújítási tervéről.

3. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításáról.

6. Előterjesztés a Taksony, Fő út 56. szám alatti ingatlanon található felépítmény elbontására.

9. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 18/2010. (XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

116.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.10.06.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

2. NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

4. ELÕTERJESZTÉS A WEISZHAUPT LÁSZLÓVAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA ÉS A KORÁBBAN MEGKÖTÖTT BÉRLETI SZERZÕDÉS AZONNALI KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNÕ MEGSZÜNTETÉSÉRE

5. ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÁLLÁSPONT KIALAKÍTÁSÁRA

117.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011.09.27.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban

Tájékoztató az önkormányzati projektek aktuális helyzetéről

Előterjesztés a Taksony, Fő út 83. szám alatti épület (bölcsőde) bérleti szerződésének jóváhagyására

Előterjesztés a Taksony Önkormányzati Bölcsőde fenntartóváltásáról

Előterjesztés a konyha üzemeltetésének felülvizsgálatáról, illetve a konyha üzemeltetési tervének elfogadásáról

Előterjesztés a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 25/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

18. Napirendi pont

118.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.05.31.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

ELÕTERJESZTÉS A SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

ELÕTERJESZTÉS A 2011/2012-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSÕ OSZTÁLYOK ÉS ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERÉKPÁRÚT KÖZVILÁGÍTÁSI MUNKÁINAK KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

ELÕTERJESZTÉS GRIMM GÁBOR INGATLANVÁSÁRLÁSI KÉRELME A KRAUGERT 4016 HRSZ.-Ú INGATLANRA VONATKOZÓAN

TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSI KÉRELME HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK KIRÁNDULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA