Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Tóth Kálmán

Dunaújváros - Képviselő , Rajta Újváros! Egyesület

Korábbi tisztségek
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság;
2019 -
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

06/20 227 9145

Felszólalások

Összesen 52 hozzászólás
Találatok
52 db
0 db
1.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.05.16.
Videófelvétel
37 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

06 Javaslat költségvetési előirányzatok átcsoportosításra

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 102/2024. (III.21.) határozata módosítására

08 Javaslat a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyására

09 Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2024/2025-ös nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározására, átszervezésére

10 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására

11 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására

12 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

13 Javaslat az 5. számú gyermek háziorvosi körzetet ellátó „REND-ELEK” Egészségügyi Szolgáltató Kft. üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra

14 Javaslat az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. „f.a.”-tól a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány alapító jogainak és kötelezettségeinek átvételére

15 Javaslat a Pentele XXI. Oktatásért Művészetért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

16 Javaslat a Resti Bisztró Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

17 Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség részére

18 Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú helyiség ingyenes használatba adására a Violin Nonprofit Kft. részére

19 Javaslat a 730/2/A/23 hrsz.-ú és a 730/2/A/25 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatának biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

20 Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő támogatási szerződés aláírására

21 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 143/2024. (III.21.) határozatának módosítására

22 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi beszámolójának és 2024. évi üzleti tervének elfogadására, igazgatósága kinevezésére, könyvvizsgálója és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

23 Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolójának elfogadására, valamint felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója és ügyvezetője megválasztására

24 Javaslat a DV N Zrt. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének megválasztására

25 Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, a gazdasági társaság törzstőkéjének leszállítására és a könyvvizsgáló személyének megválasztására

26 Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadására, vezető tisztségviselő, könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

27 Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolójának elfogadására, az ügyvezető igazgató felmentvénye tárgyalására, valamint Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója és ügyvezetője megválasztására

28 Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2023. évi éves beszámolójának megismerésére, valamint a felügyelőbizottsági tagok, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló személyére történő javaslattételre

29 Javaslat Szabó Zsolt önkormányzati képviselő képviselői indítványa megtárgyalására

30 Javaslat a Batsányi János utcában új gyalogos-átkelőhely tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

31 Javaslat az Erkel kert 5-9. előtt új parkolóhelyek tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

32 Javaslat a III. számú víztelenítő csápos kút részleges felújítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítására

33 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

34 Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására

35 Javaslat a gazdasági szereplők kiválasztására a Batsányi János utca – Martinovics Ignác utca – Római körút kereszteződésében körforgalmú csomópont tervezése kapcsán

2.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2024.05.09.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási Közszolgáltatási szerződés módosítására, menetrendmódosítás jóváhagyására

02 Javaslat Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosítására

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak módosítására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 94/2012. (III.08.) határozatának módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2024. (I.25.) határozata hatályon kívül helyezésére

06 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/02/661-1/2024. Iktatószámú javaslatáról

3.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.04.18.
Videófelvétel
37 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat az Északi lakóterület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, valamint a Szabadstrand vízminőségének javítása tárgyában létrejött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosítására

04 Javaslat költségvetési forrás átcsoportosítására, a Temető u. végén buszváró felépítmény telepítésére

05 Javaslat Dunaújváros közterületein cserjék ültetési munkáira

06 Javaslat Vállalkozási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a Dunaújváros közterületein fagallyazási munkáinak elvégzésre

07 Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel Dunaújváros területére eszközbeszerzési és kivitelezési feladatokra

08 Javaslat költségvetési forrás átcsoportosítására fitnesz eszközök, köztéri berendezések, játszóeszközök beszerzésére és telepítésére, valamint a Csillagvirág Tagóvoda kerítés és téglafal felújítására

09 Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozó munkáira

10 Javaslat a Dózsa György Általános Iskola konyha felújítására vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére

11 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3 db elektromos gépjármű töltő üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére

12 Javaslat a Mondbach kúria, Malom épülete mögötti tereprendezési, járdaépítési és beton támfal bontási munkáira

13 Javaslat pályázat kiírására a Mondbach kúriában található vendéglátó egység üzemeltetésére

14 Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási díjának módosítására – vagyonbiztosítás kiterjesztése Mondbach kúriára

15 Javaslat a Volánbusz Zrt. 2023. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadására

16 Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlanon található Tornacsarnok üzemeltetési szerződésének meghosszabbítására

17 Javaslat a „Virágos Magyarország 2024.” című pályázaton történő indulásra

18 Javaslat a LEAF Kutyás Kutató-mentő Sportegyesülettel kötött megállapodás módosítására

19 Javaslat a Duna Dog Center Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

20 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány közbiztonsági rendezvénysorozatának támogatására

21 Javaslat az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosítására

22 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosításáról szóló 103/2024. (III.21.) határozata módosítására

23 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

24 Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

25 Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

26 Javaslat a Baptista Szeretet Tevékeny Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

27 Javaslat a Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

28 Javaslat Dunaújváros 776/1 és 1494 hrsz.-ú ingatlanjai, továbbá az Lke-2 építési övezet helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos főépítészi feljegyzés elfogadására

29 Javaslat a 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

30 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

31 Javaslat a „Villamos energia beszerzés 2025.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

32 Javaslat „MUNIPOLIS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER SZOLGÁLTATÁS” megrendelése tárgyában határozat és megállapodás módosítására

33 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak módosítására

34 Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolójának és 2024. évi üzleti tervének elfogadására

35 Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2024. évi üzleti tervének elfogadására, valamint vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására

36 Javaslat a Makay Ügyvédi Iroda által benyújtott ügyvédi elszámolás elfogadására és forrás biztosítására

37 Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére – Tao önrész biztosítása (be/SFP-11272/2023/MKSZ)

4.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.03.21.
Videófelvétel
51 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 43/2023. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosítására

04 Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott ellátások szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjának megállapítására, az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet módosítására

05 Javaslat a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére 2023. évben nyújtott adomány elszámolására

06 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosítására

07 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosítására

08 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési előirányzatának módosítására

09 Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának módosítására

10 Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában konduktor álláshely engedélyezésére

11 Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány támogatására

12 Javaslat együttműködési és támogatási megállapodás megkötésére a Modern Művészetért Közalapítvánnyal

13 Javaslat új köztéri szobor elhelyezésére

14 Javaslat a Hungast Mecsek Kft.-vel a közétkeztetési, a gyermekétkeztetési, intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátása során adatkezelői, adatfeldolgozói feladatok ellátására irányuló megállapodás jóváhagyására

15 Javaslat a 29. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó ÁFIUM-KB Egészségmegőrző és Betegellátó Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

16 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról szóló 477/2023. (IX.21.) határozata módosítására

17 Javaslat új közterületi berendezések beszerzésére pénzügyi forrás biztosítására

18 Javaslat a dunaújvárosi ingatlan-nyilvántartásban 3647 hrsz. alatt felvett önkormányzati tulajdonú ingatlanon elhelyezett illegális hulladékok kármentesítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

19 Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 2024. április 01. és 2024. december 31. közötti időszakra

20 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2024. április-december hónap - megkötésére

21 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 2024. április-december hónapokra vonatkozóan

22 Javaslat a Kemping területén található különálló vizesblokk épületek felújítására

23 Javaslat az Aranyalma Tagóvoda nyílászáró csere munkáira

24 Javaslat a Mondbach kúria rekonstrukciójához kapcsolódó, a pályázattal nem érintett környezet rendbetételére

25 Javaslat a III. számú víztelenítő csápos kút részleges felújítására

26 Javaslat Dunaújváros közterületein fák, cserjék ültetési, valamint metszési munkáira

27 Javaslat DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepén polcrendszer és ürüléktároló kialakítására

28 Javaslat Dunaújváros területén zúzottkő burkolatú sétányok felújítására, kijárt zöldterületek zúzottkő burkolatának felújítására és kialakítására, betonlapos járda felújítására, forgalomkorlátozó oszlopok lehelyezésére

29 Javaslat költségvetési forrás átcsoportosítására, a Weiner T. krt. nagy parkolóban kijárt zöldterületen zúzottkő burkolat terítésére

30 Javaslat Dunaújváros, Városháza tér információs célú utcabútor villamos energia ellátására vonatkozó szerződés megkötésére

31 Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolója elfogadására

32 Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére

33 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására – Dunaújvárosi Kézilabda csarnok felújítása az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan (Dunaújvárosi Sportcsarnok) igénybevételével, DKKA Nonprofit Kft.

34 Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – Műfüves kispálya építés, az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 490/2 hrsz.-ú ingatlan (DSZC Lórántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium) egy részének igénybevételével

35 Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – talaj felújítás az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan (Dunaújvárosi Sportcsarnok, kis- és nagyterem), valamint a dunaújvárosi 42/24 hrsz.-ú ingatlan (Dózsa György Általános Iskola)

36 Javaslat a 2024. évi párizsi Olimpiára részvételi jogot szerzett sportolók támogatására

37 Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlanon végzett beruházás jóváhagyására

38 Javaslat a „Madárbarát Település Mintaprojekt” című pályázaton történő indulásra

39 Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért” 2024. évi lakossági virágosítási verseny megrendezésére

40 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési terve elfogadására

41 Javaslat a „Villamos energia beszerzés 2025.” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

42 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dunaújváros, Római krt. 38/B. szám alatti ingatlanban a Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda részére telephely létesítéséhez való hozzájárulásra

43 Javaslat a Polgármesteri Hivatal épületében levő, 901. és 902. számú irodák ingyenes használatának biztosítására a Fejér Vármegyei Kézilabda Szövetség részére

44 Javaslat a 8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

45 Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatainak véleményezésére

46 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás és viteldíjai módosítása jóváhagyására

47 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése szándéknyilatkozata elfogadására

48 Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot II.”! pályázaton való indulásra

5.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.02.15.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

30 Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a Hankook Tire Magyarország Kft. munkásszállójának építési előírásaival kapcsolatban

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámok elfogadására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2024. évre vonatkozó illetményalapja megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására

08 Javaslat az URBACT Innováció Transzfer Hálózatok pályázat benyújtására

09 Javaslat a Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2023. évi pénzügyi elszámolásának elfogadására

10 Javaslat a Dunaújváros, Mátyás király út 5-7. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítására térkő burkolattal

11 Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 153/2023. (III.16.) és 158/2023. (IV.13.) határozata alapján

12 Javaslat a Dunaújvárosi Köztemető XXX. és XIII. percellájában 3 db urnafal kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

13 Javaslat a Kalandparkra és a Radari Sporttelepre vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítására

14 Javaslat a dunaújvárosi 1542 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 153 m2 nagyságú területrésze elidegenítésére

15 Javaslat „MUNIPOLIS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER SZOLGÁLTATÁS”, egyedi profil tervezése önkormányzati megrendelésére és a kapcsolódó megállapodások, adatvédelmi tájékoztatók elfogadására

16 Javaslat a TBG Production Kft.-vel kötendő együttműködési szerződés jóváhagyására

17 Javaslat a kulturális intézmények 2023. évi beszámolójának és 2024. évi munkatervének elfogadására

18 Javaslat a közművelődési intézmények 2023. évi beszámolójának elfogadására

19 Javaslat a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

20 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jövő Társadalom Alapítvány közötti együttműködéssel kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakítására

21 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés 1. sz. módosítására

22 Javaslat a Fejér Vármegyei Kormányhivatallal kötendő hatósági szerződés jóváhagyására

23 Javaslat az 1. számú gyermek háziorvosi körzetet ellátó CSIKI-AMBRUS Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

24 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére 2024-es évben

25 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2024. évi szabadságának ütemezésére

26 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2024. évi cafetériajuttatási keretének elfogadására

27 Javaslat együttműködési és támogatási megállapodás megkötésére a közfoglalkoztatást végző munkáltatókkal

28 Javaslat az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnökének tájékoztatójának elfogadására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

29 Javaslat a Dunaújváros, Dózsa Gy. út 37. mögötti közterületen parkolóhelyek kialakítására

31 Javaslat vezető tisztségviselők, munkavállaló megválasztására, valamint javadalmazásuk módosítására

6.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.01.25.
Videófelvétel
40 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2024. évre vonatkozó illetményalapja megállapításáról szóló rendelet elfogadására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DMJV Nemzetiségi Önkormányzatai között együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

06 Javaslat pályázat beadására az Interreg Duna Régió Program 2021-2027 2. pályázati felhívására

07 Javaslat az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat keretében az elkészült Beruházási koncepció elfogadására

08 Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközei módosításának elindítására a Kistemető út – Magyar út – Aranyvölgyi út által határolt területen

09 Javaslat a 053 helyrajzi számú közterület Sándorháza utca-ként történő elnevezésére

10 Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés 10. számú módosítására az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában

11 Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira

12 Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáira

13 Javaslat a Városháza Kávézó üzemeltetésére kiírt pályázat értékelésére

14 Javaslat a 774/3. helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 3. „felülvizsgálat alatt” található – 827 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan pályázatára érkezett ajánlatok értékelésére

15 Javaslat a 2400 Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan társasházzá alakítására

16 Javaslat az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatás kiegészítésére, a helyközi járatok integrálására hivatott megállapodás jóváhagyására

17 Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. folyószámla-hitelkeretéhez (80.000.000,- Ft) garanciavállalás megadására

18 Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt, „Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához” (IX. ütem) dokumentum megismerésére és a pályázat benyújtásának jóváhagyására – Dunaújváros Kézilabda csarnok felújítása az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan (Dunaújvárosi Sportcsarnok) igénybevételével

19 Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetséggel megkötött megállapodás módosítására a Dunaújvárosi Sportcsarnok felújításával kapcsolatosan

20 Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási díjának módosítására

21 Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására

22 Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezetével bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A szám alatti Széchenyi Kollégium vonatkozásában

23 Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos jogviták egyezség útján történő rendezésére kötött megbízási szerződés módosítására

24 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítására

25 Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Táborosi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

26 Javaslat a dunaújvárosi Petőfi S. u. 1. szám alatti orvosi rendelőben működő 7. számú fogászati körzetet ellátó fogorvos részére a rezsi kiadásokhoz történő hozzájárulásra

27 Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2024. évi szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására

28 Javaslat a „Dunaújváros közterületein rágcsáló, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

29 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

30 Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

31 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekre vonatkozó cafeteria szabályzat elfogadására

32 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2023. évi igénybe nem vett szabadságáról való rendelkezésre

33 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi munkájáról beszámoló elfogadására

34 Javaslat a dunaújvárosi Temető hűtőkamra komplett hűtésének cseréjére

35 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képező tehergépkocsik tulajdonba adására a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet részére

36 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Vármegyei Kormányhivatal keresetlevelével kapcsolatosan

7.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.12.14.
Videófelvétel
45 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és lakbérekről szóló …./….. (…...) önkormányzati rendelete megalkotására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól” szóló 11/2021. (IV.22.) önkormányzati rendelete módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

06 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

07 Javaslat Motyovszki Mátyás képviselő képviselői indítványának megtárgyalására

08 Javaslat a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás módosítására

09 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2024. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosítására

10 Javaslat az Intercisa Múzeumban új álláshely engedélyezésére

11 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros engedélyezett szakmai létszámának, valamint a Zengő-Bongó Bölcsőde működési engedélyének módosítására

12 Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására

13 Javaslat az Anyák a Hordozásért Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosítására

14 Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 7. számú módosítására

15 Javaslat Szabó Zsolt önkormányzati képviselő képviselői indítványa megtárgyalására

16 Javaslat a Kallós Dezső utcában meglévő 2 db forgalomcsillapító létesítmény (fekvő rendőr) cseréjének tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

17 Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 2024. évre

18 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2024. évre

19 Javaslat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel megkötött – Hulladékgazdálkodási Intézményi Résztevékenység körébe tartozó szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi – szerződés jóváhagyására

20 Javaslat a Dunaújvárosi Köztemetőben jelenleg lezárt VII-es parcella újbóli megnyitására

21 Javaslat közterületről elszállított gépjárművek értékbecslőjének kiválasztására

22 Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására

23 Javaslat Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására

24 Javaslat a Dunaújvárosi József Attila Könyvtár és a Dunaújvárosi Munkás Művelődési Központ energetikai fejlesztési munkái kivitelezése tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására

25 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2024. január-március hónap - megkötésére

26 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 2024. január-március hónapokra vonatkozóan

27 Javaslat a DVG Zrt. 2024. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

28 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz hitelszerződéshez garancia vállalására

29 Javaslat pályázat kiírására a Városháza B épületében található kávézó üzemeltetésére

30 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására és kiadására

31 Javaslat Dunaújváros 3679/15 hrsz.-ú út helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

32 Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a Hamburger Hungária Kft. hulladékának elhelyezésével kapcsolatban

33 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 545/2023. (X.19.) számú határozata módosítására

34 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

35 Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének kiválasztására

37 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/02/947-1/2023. iktatószámú törvényességi felhívásáról

38 Javaslat az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az Emergency Service Kft.-vel feladat-átadási szerződés megkötésére

39 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési előirányzatának módosítására

40 Javaslat a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére gumiabroncsok adományozására

41 Javaslat a „Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület” támogatására

42 Javaslat a „Bringatúra 2024” pályázaton való részvételről

43 Javaslat Vállalkozási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a partvédmű tereplépcsőinek karbantartási munkáinak elvégzésére

8.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.11.16.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

06 Javaslat a Dunaújváros településrendezési eszközei módosításának elindítására a város több területén

07 Javaslat a Modern Városok Program keretében „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

08 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” című projektben szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

09 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési feladatainak ellátása tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

10 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt közbeszerzési szerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára

11 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 3. sz. módosítására

12 Javaslat Dunaújváros területén közösségi találkozópont és közösségi internet kialakítása tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosítására

13 Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Dunaújváros, Kallós Dezső u. 2-8. számú társasház állapotrögzítése az ahhoz kapcsolódó szakvélemény elkészítése kapcsán

14 Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány költségvetési előirányzatának módosítására

15 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési előirányzatának módosítására

16 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2024. évi nyári nyitvatartási rendjének meghatározására

17 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2022/2023-as nevelési évről szóló beszámolójának elfogadására

18 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervének és házirendjének jóváhagyására

19 Javaslat a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosítására

20 Javaslat a Magyar Papírmúzeumért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

21 Javaslat a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a rezsi kiadásokhoz történő hozzájárulásra

22 Javaslat a 2024. évi párizsi Olimpiára részvételi jogot szerzett sportoló támogatására

23 Javaslat a 774/3. helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 3. „felülvizsgálat alatt” található – 827 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére

24 Javaslat a GMBS Kft. megbízására

25 Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére

26 Javaslat a „Villamos energia beszerzés 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

27 Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2024. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

28 Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattevők kiválasztására

29 Javaslat együttműködési és támogatási megállapodás megkötésére a közfoglalkoztatást végző munkáltatókkal

30 Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására

31 Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza költségvetési előirányzatának módosítására

32 Javaslat a Sold Out Produkciós Kft.-vel kötendő megállapodás jóváhagyására

33 Javaslat az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges forrás átcsoportosítására

9.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.11.09.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a 491/2023. (XI.2.) Korm. rendelet és az 1474/2023. (XI.2.) Korm. határozat miatt szükségessé vált intézkedések meghozatalára

02 Javaslat az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosítására

03 Javaslat a Golden Highway Kft.-vel kötendő megállapodás jóváhagyására

10.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.10.19.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) választott tagjai és póttagjai megválasztására

02 Javaslat a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésének támogatására kötendő megállapodás jóváhagyására

03 Javaslat a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) rendelete módosítására és a dunaújvárosi 3318 hrsz.-ú, Palánk utca 11. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítási eljárás és adásvételi szerződés véleményezésére

07 Javaslat az önkormányzati rendezvények bevételeinek költségvetésben való előirányzatosítására

08 Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány költségvetési előirányzatának módosítására

10 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

11 Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói megállapodás módosítására

12 Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának módosítására

13 Javaslat az Angels Női Jégkorong Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezési kérelmének elbírálására

14 Javaslat hozzájárulás megadására albérleti jogviszony létesítéséhez a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány kérelmére

15 Javaslat a 730/350. helyrajzi számon nyilvántartott, mintegy 3000 m2 nagyságú területrész használatának biztosítására a LEAF Kutyás Kutató-mentő Sportegyesület részére

16 Javaslat a dunaújvárosi 774/7 hrsz.-ú ingatlan 5638/7126 tulajdonrésze Dunanett Nonprofit Kft.-be történő apportálására

17 Javaslat a dunaújvárosi 141 hrsz.-ú, kivett filmszínház megnevezésű ingatlanon található mozi hasznosítására

18 Javaslat a Vantage Towers Zrt. ajánlatáról szóló döntés meghozatalára

19 Javaslat a Modern Városok Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

20 Javaslat Dunaújvárosi GESZ intézmény finanszírozási sorának módosítására

21 Javaslat Dunaújváros közterületein fák, cserjék ültetési munkáira

22 Javaslat költségvetési forrás átcsoportosítására, a Pentele Klubház részére tárgyi eszközök beszerzésére, valamint Pálhalma területén kihelyezésre kerülő 2 db üdvözlőtábla legyártására

23 Javaslat a Dunaújváros Térfelügyeleti Rendszer részleges felújítására vonatkozó szerződés megkötésére

24 Javaslat a Petőfi Sándor utcai orvosi rendelő előtető kialakítására és egyéb javítási munkákra

25 Javaslat a „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

26 Javaslat a „Villamos energia beszerzés 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

27 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

28 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

29 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő tagjának megválasztására

30 Javaslat Dunaújváros déli iparterületén található, Dunaújváros belterület 3647 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan IREDECO Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő értékesítésére

31 Javaslat „A játék összeköt” befogadó játszótér építési programban való részvételre

11.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
43 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10 Javaslat a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

04 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak módosítására

07 Javaslat az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosítására

08 Javaslat az Intercisa Múzeum vezetésére, vezető állású munkavállaló munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálására és a miniszteri vélemény megkérésére

09 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

11 Javaslat „Az emberek egészségéért” alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosítására

12 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásra

13 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat engedélyezett szakmai létszámának, valamint a Családok Átmeneti Otthona szakmai egysége működési engedélyének módosítására

14 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálattal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyására

15 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. tulajdonában levő, Dunaújváros belterületi 139/1/A/25 helyrajzi számú – természetben 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. szám alatt található – „kivett iroda” megnevezésű ingatlan értékesítése vonatkozásában

16 Javaslat a 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/B 4/1. szám alatt található lakás elidegenítésére kiírt pályázat értékelésére

17 Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével és a Miskolci Zsidó Hitközséggel megkötött bérleti szerződés felbontására, valamint bérleti szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezetével

18 Javaslat az URBACT IV – BiodiverCity projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

19 Javaslat a LIFE-2023-SAP-ENV pályázaton való indulással kapcsolatos döntések meghozatalára

20 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú „Aquantis Látogatóközpont kialakítása” szálloda projekt elszámolásához kapcsolódóan, ügyleti kamat megfizetésére

21 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” című projekt kivitelezés bonyolítási feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére szóló 110/2023. (III.16.) határozatának módosítására

22 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 2. sz. módosítására

23 Javaslat az MVP keretében megvalósuló „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

24 Javaslat a „Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban” című projektben a kivitelezési feladatok ellátásához kapcsolódó gazdasági szereplő kiválasztására

25 Javaslat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel megkötött – köztisztaságból származó települési hulladék átvételére vonatkozó – szerződés jóváhagyására

26 Javaslat Dunaújváros, Alkotás u. 1-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal I. ütem munkálatára

27 Javaslat a Petőfi Sándor utcai orvosi rendelő belső akadálymentesítésének kialakítására

28 Javaslat a „Vidámpark” területén felújítási és karbantartási munkák elvégzésére

29 Javaslat az Északi lakóterület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, valamint a Szabadstrand vízminőségének javítása tárgyában létrejött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására

30 Javaslat költségvetési forrás átcsoportosítására a Baracsi úti arborétumba történő játszóeszköz telepítésére

31 Javaslat zárt kutyafuttató kialakítására a Weiner Tibor krt. 490/1 hrsz. alatt található parkos területen

32 Javaslat DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepén 6 db új kutyakennel gyártására, telepítésére

33 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

34 Javaslat az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó villamosenergia tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásával kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére

35 Javaslat „Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat részére” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására

36 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában téli igazgatási szünet elrendelésére

37 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

38 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/02/868-2/2023. iktatószámú törvényességi felhívásáról

39 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KH Faktor Zrt. között faktor szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére

40 Javaslat felterjesztés Pénzügyminisztériumhoz történő megküldésére a szolidaritási hozzájárulás összegének mérséklése érdekében

12.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.08.22.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatárólszóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

02 Javaslat „Földgáz energia beszerzése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az INNOPARK Nonprofit Kft. részére 2023, 2024 energia évre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

03 Javaslat állami tulajdonrész igénybe vételéről és tulajdonosi hozzájárulás adásáról szóló megállapodás megkötésére a 184/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

04 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban”projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1.sz. módosítására

05 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 2.sz. módosítására

06 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” fel nem használt előleg visszafizetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára

07 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú „Aquantis Látogatóközpont kialakítása” szálloda projekt elszámolásához kapcsolódó döntések meghozatalára

08 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése”. projektben fel nem használt előleg visszafizetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára

09 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” projektben kivitelezési feladatok ellátására irányuló szerződés módosításáról szóló 350/2023. (VI.15.) határozatának módosítására

10 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 399/2023. (VII.13.) határozata módosítására - a Dunaújváros, Stadion beázás káresemény helyreállítása

11 Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási szerződése megújításával kapcsolatos Eseti Közbeszerzési Szabályzat módosítására

12 Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. és a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7/A hrsz.-ú ingatlan (dunaújvárosi jégcsarnok) igénybevételével

13 Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 341/2016. (V.19.) határozata alapján megkötött Megállapodás módosítására - DPASE

14 Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület székhelyhasználat engedélyezési kérelmének elbírálására

15 Javaslat költségvetési forrás átcsoportosítására a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium vízellátását biztosító belső csővezeték csőtörés miatt szükséges teljes csőszakaszának rekonstrukciós munkái elvégzésére

13.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.07.31.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat az Önkormányzat 2023-2024. gázévre vonatkozó földgáz energia tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásával kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére

02 Javaslat a „Földgáz energia beszerzése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az INNOPARK Nonprofit Kft. részére 2023, 2024 energia évre” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

03 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú „Aquantis Látogatóközpont kialakítása” szálloda projektben felmerült intézkedések meghozatalára és további források felhasználására

04 Javaslat nyilatkozat megadására a DKKA Nonprofit Kft. Dunaújvárosi Kézilabda csarnok felújításával kapcsolatosan 151/2023. (III.16.) határozat alapján)

05 Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási szerződése megújításával kapcsolatos szerződések jóváhagyására, eseti közbeszerzési szabályzat, valamint lebonyolítási ütemterv elfogadására

06 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 333/2023. (VI.15.) határozata hatályon kívül helyezésére

07 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény alapító okiratának módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 331/2023. (VI.15.) határozata hatályon kívül helyezésére

08 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 330/2023. (VI.15.) határozata hatályon kívül helyezésére

09 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 373/2023. (VI.29.) határozata hatályon kívül helyezésére

14.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.07.13.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodásról szóló 18/2016. (VI.17.) rendeletének hatályon kívül helyezésére

04 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

06 Javaslat a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére

07 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekttel kapcsolatos előirányzatok rendezésére

08 Javaslat a „Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban” projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

09 Javaslat Dunaújváros 2625/2, 2626/1 és 2627 hrsz.-ú ingatlanok helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

10 Javaslat a 0146/2, 0134/67 és 0144/1 helyrajzi számú közterületek Szávits út-ként történő elnevezésére

11 Javaslat költségvetési forrás átcsoportosítására a Bartók Kamaraszínházban elhelyezésre kerülő defibrillátor beszerzésére és a Pentele Klubház klímaberendezésének kiépítésére

12 Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira

13 Javaslat a Dunaújváros, Stadion beázás káresemény helyreállítás megrendelésére és kivitelezésére

14 Javaslat a dunaújvárosi 365/9 hrsz.-ú ingatlanon található mobilcsarnok és öltöző konténer DKKA Nonprofit Kft.-be történő apportálására

15 Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (DPASE) visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosítására

16 Javaslat a Dunaújváros, Béke krt. 3. szám előtti balesetkár helyreállítására

17 Javaslat a Polgármesteri Hivatalban található helyiségek vonatkozásában haszonkölcsön szerződések megkötésére

18 Javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 helyrajzi számon nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlan elidegenítésére

19 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda részére önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

20 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda és a Duna Dog Center Alapítvány közötti szakmai együttműködési megállapodás jóváhagyására

21 Javaslat az Intercisa Múzeum vezetésére, vezető állású munkavállaló munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírására

22 Javaslat a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány megszűnési oka tudomásulvételére

23 Javaslat a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályairól szóló, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal kötendő megállapodás jóváhagyására

24 Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó EX JUVANTIBUS Egészségügyi Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

25 Javaslat Mészáros László képviselő képviselői indítványának megtárgyalására

26 Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási szerződésére vonatkozó, közbeszerzési eljárás megindítására, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. közreműködésével

27 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítására

28 Javaslat a Nagy Dunaújvárosi Sportágválasztó c. rendezvény támogatására

29 Javaslat a Vidámpark területén a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos döntések meghozatalához

30 Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása tárgyában közszolgáltatási szerződés elfogadására

31 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.800.000 eFt keretösszegű beszállítói számlák faktorálására, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek elfogadására valamint a szerződés megkötésére

15.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.06.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

02 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Halásztelki Református Egyházközség, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között haszonkölcsön szerződés megkötésére

03 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 277/2023. (V.18.) és 329/2023. (VI.15.) határozatai hatályon kívül helyezésére

04 Javaslat a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályairól szóló, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal kötendő megállapodás véleményezésére

05 Javaslat a KH Bank Zrt.-vel megkötött fejlesztési hitelszerződés összegéből megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó egyes vállalkozási keretszerződések 1. számú módosítására

06 Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a partvédmű tereplépcsőinek karbantartási munkáinak elvégzésére

07 Javaslat a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 2. számú módosításáról

08 Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. által megkötendő hulladékgyűjtési-szállítási közfeladat ellátására irányuló, 2023. július 1-től szóló közreműködői szerződés véleményezésére

09 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekttel kapcsolatban in-house szerződés megkötésére

16.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.06.15.
Videófelvétel
50 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01 Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

05 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

07 Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

08 Javaslat az önkormányzati alapítású kulturális alapítványok és közalapítványok 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolók tudomásulvételére

09 Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok és közalapítványok 2022. évi beszámolóinak tudomásulvételére

10 Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

11 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi beszámolójának tudomásulvételére

12 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolására

13 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására

14 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására

15 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény Alapító Okiratának módosítására

16 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai alapító okiratának módosítására

17 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának módosítására

18 Javaslat a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására

19 Javaslat a védőnői ellátás átadás-átvételével összefüggő döntés meghozatalára

20 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 175/2023. (IV.20.) határozata hatályon kívül helyezésére, új döntés meghozatalára

21 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Halásztelki Református Egyházközség, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között haszonkölcsön szerződés megkötésére

22 Javaslat a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-vel megkötött szállítási szerződés módosításának utólagos jóváhagyására

23 Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel megkötött Együttműködési megállapodás módosítására, valamint a 2023. évi vagyonbérleti díj meghatározására

24 Javaslat a Juharos étterem villámvédelmi rendszere tervezésére és kivitelezésére

25 Javaslat az Innopark Nkft. elszámolása elfogadására

26 Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2022. évi ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására

27 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi ingatlankezelési terve elfogadásra

28 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás – 2023. április-december hónap - megkötésére

29 Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, forgalmi rend megváltoztatásának munkálataira

30 Javaslat új közterületi berendezések beszerzésére pénzügyi forrás biztosítására

31 Javaslat Gombos István önkormányzati képviselő képviselői indítványa megtárgyalására

32 Javaslat önkormányzati tulajdonú konyhák felújítási munkáira

33 Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2023. évi keretösszeg megállapítására

34 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” projektben kivitelezési feladatok ellátására irányuló szerződés módosítására

35 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” projektben eszközbeszerzési és beépítési feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére

36 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” című projekt kivitelezés bonyolítási feladatainak ellátása tárgyában szerződés módosítására

37 Javaslat a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Kádár-völgyi lépcsők elnevezésére

38 Javaslat a közvetlen Eu-s pályázatok kidolgozására, konzorciális pályázatokban való részvétellel kapcsolatos feladatellátású keretszerződéshez a nyertes ajánlattevő kiválasztására

39 Javaslat az URBACT IV – BiodiverCity projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezésére, a projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

40 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének biztosítására

41 Javaslat a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

42 Javaslat az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

43 Javaslat a Bóbita Tagóvoda tetőszigetelés felújítási munkáira

44 Javaslat a Kallós Dezső utca 10-28. számú lakóépületek állapotrögzítésére és az ahhoz kapcsolódó szakvélemény elkészítésére

45 Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megállapodás megkötésére

46 Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. által a Dunaújvárosi Kézilabda csarnok felújítására benyújtott pályázati dokumentációnak a Magyar Kézilabda Szövetség támogatási nyilatkozata alapján a támogatás igénybevételéhez szükséges szerződések megkötésére, és nyilatkozatok megtételére vonatkozó felhatalmazás megadására

17.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
51 felszólalás db
Videófelvétel

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a temetőkről és a temetkezés rendjéről” szóló 12/2023. (III.16.) önkormányzati rendelete módosítására

06 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

08 Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójának elfogadására

09 Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására, vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztására

10 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi beszámolójának és 2023. évi üzleti tervének, vezérigazgatója, igazgatóság elnöke és igazgatósága kinevezésére, könyvvizsgálója és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

11 Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójának és 2023. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok megválasztására

12 Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2022. évi éves beszámolójának megismerésére és a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottsági tagok személyeire történő javaslattételre

13 Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójának elfogadására, valamint a saját tőke – jegyzett tőke arányának helyreállítására

14 Javaslat a DV N Zrt. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, valamint a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagjainak és a könyvvizsgáló személyének megválasztására

15 Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, a gazdasági társaság törzstőkéjének leszállítására, valamint az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok személyének megválasztására

16 Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására, Alapító okirata kiegészítésére, tőkepótlása rendezésére, vezető tisztségviselő, valamint könyvvizsgáló megválasztására, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadására

17 Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2022. évi beszámolójának elfogadására és vezető tisztségviselő megválasztására

18 Javaslat vízszolgáltatásra és szennyvízszolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére a Mezőföld Regionális Víziközmű Kft.-vel

19 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Mezőföldvíz Kft.-ben fennálló társasági részesedése átruházására a Magyar Állam részére

20 Javaslat az önkormányzati tulajdonú Dunaújváros, belterület 774/7 hrsz. alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Névtelen út 774/7 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a létrejövő 774/7/A hrsz.-ú ingatlanra ingyenes földhasználati jog alapítására

21 Javaslat a DVG Zrt.-vel megkötött ingó adásvételi szerződés, valamint a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezettel megkötött térítésmentes átadás-átvételi megállapodás módosítására

22 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 133/2023. (III.16.) és 197/2023. (IV.20.) határozatai hatályon kívül helyezésére, valamint bérleti szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével és a Miskolci Zsidó Hitközséggel

23 Javaslat Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója munkaszerződésének 2. számú módosítására

24 Javaslat a dunaújvárosi görögkatolikus templomudvar helyreállítási munkáihoz nyújtandó támogatásra

25 Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2023/2024-es nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározására, átszervezésre

26 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására

27 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására

28 Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására Dr. Szulik Éva egyéni vállalkozóval kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

29 Javaslat a 12. és 17. számú fogászati alapellátási körzetekbe fogászati eszközök beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztására

30 Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

31 Javaslat a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülettel a II. Wichmann Tamás Nemzetközi Regatta kajak-kenu verseny támogatására kötendő szerződés jóváhagyására

32 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosítására

33 Javaslat Dunaújvárosi GESZ intézmény finanszírozási sorának módosítására

34 Javaslat a Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

35 Javaslat a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 2 db urnafal kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

36 Javaslat közterületen tárolt gépjárművek elszállítása és ezzel összefüggő feladatok elvégzése kapcsán vállalkozási szerződés megkötésére

37 Javaslat Dunaújváros 3679/15 hrsz.-ú útjának településrendezési eszközei módosításának elindítására

38 Javaslat a Modern Városok Program kapcsán projektszakértői feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére

39 Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási szerződéshez kapcsolódó 2022. évi elszámolás jóváhagyására és a szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

40 Javaslat az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat keretében Beruházási koncepció kidolgozására

41 Javaslat a közvetlen Eu-s pályázatok kidolgozása, konzorciális pályázatokban való részvétellel kapcsolatos feladatellátású keretszerződésre

42 Javaslat az „Országos Bringapark Program 2023” program keretében megvalósítandó „Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban” c. projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására

43 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzésekre irányuló szerződés megkötésére

44 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelező nyilvánosság biztosítása tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

45 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés módosítására

46 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátására irányuló szerződés módosítására

47 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1. sz. módosítására

48 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros részére önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

49 Javaslat a „Villamos energia beszerzése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2023. év második felére” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

50 Javaslat a „Dunaújváros köztisztasági feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

18.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.04.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Dunaújváros, Esze Tamás utca 19. társasház bejárat akadálymentesítése kapcsán

02 Javaslat a HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01 című pályázaton való indulásra

03 Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának, valamint felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok egyházi fenntartók részére történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozó koncepcionális döntés meghozatalára

19.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

11 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb vezetői álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírására

12 Javaslat a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával a 2400 Dunaújváros, Batsányi út 2/A. szám alatti ingatlan egyes helyiségei vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére

13 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

14 Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel megkötött támogatási szerződés módosítására

15 Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

16 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

17 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 146/2023. (III.16.) határozatának, valamint a megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítására

18 Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2021. és 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

19 Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó PATRONUS-MEDICAL Kft.-vel fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

20 Javaslat a 12. és 17. számú fogászati alapellátási körzetekbe fogászati eszköz beszerzéséhez az ajánlattevők körének kiválasztására

21 Javaslat az augusztus 20-i rendezvény lebonyolítására kiírt beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására

22 Javaslat szponzorációs szerződés megkötésére az Euroshow Kft.-vel

23 Javaslat Dunaújváros 4. számú választókerület rendezvényeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítására

24 Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására

25 Javaslat Dunaújváros, Táborállási partoldal Harcsa utca és Ivó utca közötti szakaszának tervezésére

26 Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozó munkáira

27 Javaslat Szabó Zsolt alpolgármester képviselői indítványa megtárgyalására

28 Javaslat az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat keretében Beruházási koncepció kidolgozására

29 Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a Téglaégető dűlő szabályozási szélességének csökkentése érdekében

31 Javaslat a Volánbusz Zrt. 2022. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadására

32 Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi elszámolása elfogadására és az üzemeltetéséből eredő különbözet felhasználás jóváhagyására

33 Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével bérleti szerződés, a Miskolci Zsidó Hitközséggel módosított bérleti szerződés megkötésére, az Erdő sor 37/A szám alatt található, volt kollégium épület egyes helyiségei vonatkozásában

34 Javaslat a „HIKARI DOJO” Harcművészeti, Sport- és Kulturális Egyesülettel kötött haszonkölcsön szerződés módosítására

35 Javaslat a Kummer Ügyvédi Iroda megbízására

36 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 629/2018. (XI.15.) határozata módosítására

37 Javaslat a 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

38 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

39 Javaslat Sueca önkormányzatával testvérvárosi kapcsolat felvételére

40 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához kapcsolódó, műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

41 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

42 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás – 2023. április-december hónap – megkötésére

43 Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan (dunaújvárosi jégcsarnok) igénybevételével

20.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.04.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási viteldíj és pótdíj módosítás jóváhagyására

21.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.03.16.
Videófelvétel
58 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló …/…. (….) önkormányzati rendelete megalkotására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2023. évre vonatkozó illetményalapja megállapításáról szóló rendelet elfogadására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 27/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a családi események engedélyezésének szabályairól, valamint a lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 10/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére

08 Javaslat állásfoglalás kialakítására Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2023. (II.15.) határozatáról

09 Javaslat az összesen 594 millió Ft összegű fejlesztési hitelszerződések megkötésére

10 Javaslat a KH Bank Zrt.-vel megkötendő fejlesztési hitelszerződés összegéből megvalósuló beruházásokra

11 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2023. április-december hónap – megkötésére

12 Javaslat a Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti zöldterületen tervezett új parkolóhelyek közterület-alakítási tervének jóváhagyására

13 Javaslat a Dunaújváros, Névtelen árok 0+000 – 1+684 km szelvények közötti szakasza, valamint a Hankook Kft. telephelye és a Névtelen árok közötti vízelvezető árok – mint saját célú vízilétesítmény üzemeltetési szerződésének megkötésére

14 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” című projekt kivitelezés bonyolítási feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséhez költségvetési sorok közötti átcsoportosításra

15 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” című projekt kivitelezés bonyolítási feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

16 Javaslat a CSÁO2022-3009 számú, CSÁO2022- Egy lépéssel közelebb c. projekt beruházási, felújítási feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

17 Javaslat marketing feladatok ellátása kapcsán 2019. 08. 21-én, a DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés megszüntetésére

18 Javaslat Fejér vármegye területrendezési terve egyeztetési anyagának véleményezésére

19 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

20 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátásra kötendő feladat-ellátási megállapodás, valamint Dunaföldvár Város Önkormányzatával új feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására

21 Javaslat a 16. számú fogászati körzetet ellátó Gemini Dent Kft.-vel fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

22 Javaslat az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-vel fennálló feladat-átadási szerződés megszüntetésére és az Emergency Service Kft.-vel feladat-átadási szerződés megkötésére

23 Javaslat a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola név változtatásának véleményezésére

24 Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatainak véleményezésére

25 Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

26 Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány támogatására

27 Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

28 Javaslat az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosítására

29 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 332/2020. (IX.17.) határozatának módosítására

30 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött megállapodása módosítására

31 Javaslat Barta Endre képviselő úr képviselői indítványának megtárgyalására

32 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő „Üres és rossz műszaki állapotú lakások piaci elven történő bérbeadása 2023.” pályázat kiírására

33 Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközség részére ingatlan ingyenes biztosítására

34 Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A szám alatti volt kollégium egyes helyiségei vonatkozásában

35 Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolója elfogadására, és felügyelőbizottsági tagjainak, valamint ügyvezetőjének megválasztására

36 Javaslat a dunaújvárosi 3371/9 hrsz.-ú ingatlan és a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú ingatlan 194/244 tulajdonrésze DVG Zrt.-be történő apportálására

37 Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunapataji 4077 hrsz.-ú, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan, DVG Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására

38 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 2023. április-december hónapokra vonatkozóan

39 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet között a dunaújvárosi 318/1, 318/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában létrejött haszonkölcsön szerződés megszüntetésére és bérleti szerződés megkötésére

40 Javaslat az Október 23. tér 8. földszintjén található, 87/5/A/41 helyrajzi számú helyiség használatba adásáról a DVG Zrt. részére

41 Javaslat a SZATNER-UNITY Kft.-vel a 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. szám alatt található – Ikon Lounge Cafe – ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására

42 Javaslat a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola tornaterme padlózata felújítása

43 Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2023.” virágosítási verseny megrendezésére

44 Javaslat a „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

45 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására

46 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

47 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2023. évi közbiztonsági rendezvénysorozata támogatására

48 Javaslat az augusztus 20-i rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének kiválasztására

49 Javaslat a Mezőföldvíz Kft.-vel együttműködési megállapodás megkötésére

50 Javaslat üzletrész adásvételi szerződés megkötésére a Mezőföld Regionális Víziközmű Kft.-vel

51 Javaslat az URBACT IV pályázati kiírásra – BiodiverCity című pályázattal való indulásra

52 Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – Dunaújvárosi Kézilabda csarnok felújítása az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan (Dunaújvárosi Sportcsarnok) igénybevételével

53 Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba adására a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet részére

54 Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új menetrend és viteldíj módosítás jóváhagyására

22.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.02.15.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

05 Javaslat a KH Bank Zrt.-vel megkötendő fejlesztési hitelszerződések hitelcéljainak meghatározására

06 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámok elfogadására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

08 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

09 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

10 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására

11 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására

12 Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására

13 Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

14 Javaslat a Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

15 Javaslat a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal támogatási szerződés megkötésére

16 Javaslat a kulturális intézmények 2022. évi beszámolójának elfogadására

17 Javaslat a József Attila Könyvtár veszélyhelyzet ideje alatti minimális nyitvatartási idejének módosítására

18 Javaslat a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

19 Javaslat a dunaújvárosi 318/1, 318/2, 664 és 663/19 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésbe, valamint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képező tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba/használatba adására a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet részére tárgyú 572/2022. (XII.15.) határozat 2. számú módosítására

20 Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével kötött bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyban hozott Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 585/2022. (XII.15.) határozat módosítására

21 Javaslat az Angels Női Jégkorong Sportegyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – Többfunkciós sportközpont kialakítása az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 365/9 hrsz.-ú ingatlan (Radari sporttelep, Atlétikai csarnok) egy részének igénybevételével

22 Javaslat a 730/424 hrsz.-ú ingatlanon található faházak közötti terület hasznosítására

23 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

24 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve elfogadására

25 Javaslat a „Dunaújváros közvilágítás aktív és passzív elemek javítás, karbantartás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

26 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 612/2022. (XII.15.) határozata módosítására

27 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2023. évi szabadságának ütemezésére

28 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2023. évi cafetériajuttatási keretének elfogadására

29 Javaslat az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnökének tájékoztatójának elfogadására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

30 Javaslat a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés módosítására

31 Javaslat a DVG Zrt. részére bruttó 53.215.540,- Ft vállalkozói díj biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda tanmedencéje gépészeti felújításával kapcsolatosan

23.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.01.26.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

06 Javaslat felterjesztés Belügyminisztériumhoz történő megküldésére az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegének mérséklése érdekében

07 Javaslat a Rácalmással megkötött egyezségi keretmegállapodással kapcsolatos újabb állásfoglalás kialakítására

08 Javaslat az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat támogatói megállapodás megkötésére

09 Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című projekt III. ütemben megvalósítandó kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

10 Javaslat a TOP-6.2.1-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

11 Javaslat a „Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatainak ellátására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

12 Javaslat az „Országos Bringapark Program 2023” pályázaton való indulásra

13 Javaslat a dunaújvárosi 318/1, 318/2, 664 és 663/19 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésbe, valamint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képező tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba/használatba adására a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet részére tárgyú 572/2022. (XII.15.) határozat módosítására

14 Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. üzleti terve elfogadására

15 Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására

16 Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására

17 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött Élményfürdő üzemeltetési szerződés módosítására

18 Javaslat hozzájárulás megadására albérleti jogviszony létesítéséhez a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete kérelmére

19 Javaslat a Family Faloda Kft.-vel megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására (Juharos étterem)

20 Javaslat Orosz Csaba képviselő képviselői indítványa megtárgyalására

21 Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására

22 Javaslat „Az emberek egészségéért” alapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

23 Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására

24 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, módosítására

25 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi munkájáról beszámoló elfogadására

26 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

27 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2022. évi igénybe nem vett szabadságáról való rendelkezésre

28 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 350 millió Ft összegű éven túli fejlesztési célú hitel felvételére

29 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által hat, különböző fejlesztési célú, éven túli, összesen 594 millió Ft összegű hitel felvételének szándékára

30 Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. által kötendő folyószámla-hitel szerződéshez garancia vállalására

31 Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel és a DVG Zrt.-vel kötött Együttműködési megállapodás és DMJV Önkormányzata Közgyűlése 586/2022. (XII.15.) határozata módosítására

24.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.12.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

25.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.12.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat „Dunaújváros földgáz energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

26.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.12.15.
Videófelvétel
60 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete módosítására

07 Javaslat a József Attila Könyvtár, valamint az Intercisa Múzeum veszélyhelyzet ideje alatti minimális nyitvatartási idejének meghatározására

08 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 505/2022. (XI.17.) határozata hatályon kívül helyezésére

09 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

10 Javaslat a dunaújvárosi 318/1, 318/2, 664 és 663/19 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésbe, valamint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képező tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba/használatba adására a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet részére

11 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 429/2022. (IX.15.) határozata módosítására

12 Javaslat a helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatás formájában történő biztosítása érdekében a szolgáltatókkal történő megállapodás megkötésére

13 Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2023. évi szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására

14 Javaslat az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-vel feladat-átadási szerződés megkötésére

15 Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 6. számú módosítására

16 Javaslat a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a megemelkedett távhődíjak kompenzálásra

17 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására

18 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1038/2022. (XII.16.) határozata alapján megkötött támogatási szerződés módosítására – Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület

19 Javaslat a „Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület” támogatására

20 Javaslat az Ukrajna területéről érkező menekültek ellátásához és elhelyezéséhez kapcsolódó feladatokra a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel való üzemeltetési szerződés megkötésére

21 Javaslat az Erdősor 37/A. (Széchenyi Kollégium) fűtésszámlái kifizetésével kapcsolatosan forrás biztosítására

22 Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

23 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 2023. évre vonatkozóan

24 Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 1. számú módosítására

25 Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére 1.557.740,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítására

26 Javaslat a Pannon Triatlon Klub Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

27 Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

28 Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlanon tervezett beruházások jóváhagyására (NKI Invest Kft. kérelme)

29 Javaslat a Dunaújváros belterület 691/2 helyrajzi szám alatt felvett, 2.2231 m2 területű, erdő megnevezésű ingatlan 2037 m2 nagyságú területe használatának ingyenes biztosítására a Duna Dog Center Alapítvány részére

30 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek áttekintésére, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházására

31 Javaslat a Mezőföldvíz Kft. szennyvíz szippantási feladatok ellátása tárgyában szerződéskötés iránt benyújtott kezdeményezése megtárgyalására

32 Javaslat a DVG Zrt. költségigényeinek megtérítésére, a Fabó Éva Sportuszoda hőszigetelt üvegcseréjével kapcsolatosan és vállalkozási szerződés megkötésére

33 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, ingatlan átminősítés miatti alapító okirat módosításához – I. számú Piactéri Szolgáltatóház Társasház

34 Javaslat forráskiegészítésre a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekt megvalósításához

35 Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításáról szóló egyeztetési anyagának véleményezésére

36 Javaslat az elválasztott rendszerű (zárt szelvényű) csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére

37 Javaslat Dunaújváros, Dózsa Gy. út 11-13. szám mögötti parkban, 1 db 4 m fpm. típusú napelemes lámpatest telepítésére

38 Javaslat a Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek közterület-alakítási tervének elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

39 Javaslat a Dunaújvárosi Térfigyelő Rendszer 2-es munkaállomás monitor és a 25. sz. kamera cseréjére vonatkozó szerződés megkötésére

40 Javaslat a Pálhalmai Országos BV Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma főtéren lévő 2 db buszváró felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez kapcsolódó keretszerződés megkötésére

41 Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények javítási munkáira

42 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évet érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékára

43 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz hitelszerződéshez garancia vállalására

44 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 3. módosítására

45 Javaslat „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

46 Javaslat a Polgármesteri Hivatal által „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás kapcsán a fedezet biztosítására

47 Javaslat Mészáros László képviselő úr képviselői indítványa alapján Kaposvár polgármesterének kezdeményezéséhez történő csatlakozásra

48 Javaslat a Közgyűlés egyes bizottságaiban történő tagváltozások elfogadására

49 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. évi munkatervének elfogadására

50 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására és kiadására

51 Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására

52 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Helyi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

53 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására

54 Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatási szerződés és új menetrend és viteldíj módosítás jóváhagyására

55 Javaslat a dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésére

56 Javaslat a Dunaújvárosba vezető, 6. számú főút északi bevezető szakaszán „Welcome” üdvözlőtábla kihelyezésére

27.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.11.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a „Dunaújváros földgáz energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

02 Javaslat a „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

03 Javaslat Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatával kapcsolatos véleményezés lezárására

04 Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE-2022-00001 projektjében létrehozandó Fejér Megyei Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Fórum együttműködési megállapodásának aláírására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő kivett beépítetlen terület, kert megnevezésű földterületek bérleti, földhasználati díj mértékének megállapítására és a bérleti, valamint rekreációs célú földhasználati szerződés tervezet elfogadására

28.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.11.17.
Videófelvétel
62 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló 24/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról szóló 28/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete módosítására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 7/2012. (I.20.) önkormányzati rendeletének módosítására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete módosítására

08 Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására

09 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

10 Javaslat a DVG Zrt. által ellátott egyes település-üzemeltetési helyi önkormányzati feladatok Dunaújvárosi GESZ részére történő átadására, koncepcionális döntés meghozatalára

11 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására

12 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

13 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2023. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosítására

14 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének meghatározására

15 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézménynél bölcsődeorvos alkalmazása

16 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyására

17 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására

18 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

19 Javaslat a Pentele Baráti Kör támogatására

20 Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére

21 Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására

22 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés felülvizsgálatára, új szerződés megkötésére

23 Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére tárgyi eszközök adományozásáról

24 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti irodák használatára kötött szerződések megszüntetésére

25 Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére gumiabroncsok adományozására

26 Javaslat a „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület” támogatására

27 Javaslat az „Adventi Forgatag” megrendezésére

28 Javaslat a „Városrészi Advent” megrendezésére

29 Javaslat a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására

30 Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés 9. számú módosítására az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában

31 Javaslat forrásmegelőlegezésre a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése projekt kivitelezés végszámla pénzügyi teljesítéséhez

32 Javaslat a LIFE LOGOS 4 WATERS – LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító számú projekt keretében megelőlegezett forrás visszavezetésére

33 Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítására

34 Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 2023. évre

35 Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási keretszerződés elfogadására, a vállalkozó által Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2023. évben elvégzendő lomtalanítási feladatokhoz szükséges többletforrás biztosítására

36 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2023. évre

37 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2023. január-március hónap – megkötésére

38 Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2023. évi támogatás nyújtása kapcsán

39 Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulattal kötött üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

40 Javaslat gazdasági szereplő kiválasztására a dunaújvárosi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására

41 Javaslat a Kultik Mozi üzemeltetési rendjének módosítására

42 Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel a helyi menetrend szerint közlekedő autóbusszal végzett személyszállítással kapcsolatosan megkötött, Közszolgáltatási szerződés 2023. december 31-ig történő meghosszabbítására

43 Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a dunaújvárosi 1189/1/A/2 hrsz.-ú iskola megnevezésű ingatlan ingyenes használatba adására

44 Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által kezdeményezett bérleti szerződés módosításra

45 Javaslat a Waldorf Gimnáziumnak és a Városvédők Újtelepért Egyesületnek hely adó, Jókai u. 19. szám alatti épület-együttes áram ellátásának megosztására

46 Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének kiválasztására

47 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására

48 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

49 Javaslat a „Dunaújváros közvilágítás aktív és passzív elemek javítás, karbantartás” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

50 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 446/2022. (IX.22.) határozatának visszavonására

51 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 447/2022. (IX.22.) határozatának visszavonására

52 Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2023. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

53 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására

54 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

55 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 94/2022. (XI.10.) sz. igazgatósági határozatának jóváhagyására

56 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére

57 Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a PATRONUS-MEDICAL Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítására

29.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására

02 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére kötendő megállapodás jóváhagyására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

06 Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 9/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítására

08 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

09 Javaslat energiatakarékossági intézkedések meghozatalára

10 Javaslat DMJV Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő elektromos autótöltők fizetőssé tételére

11 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás – 2022. április – december hónap – megkötésére

12 Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzattal megkötendő Együttműködési Megállapodás tervezetéről

13 Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Dunaújváros településrendezési eszközei felülvizsgálatával kapcsolatban

14 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás értékelésére

15 Javaslat a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú ingatlanon található önkormányzati tulajdonú faház hasznosítására

16 Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) vállalkozási szerződésének meghosszabbítására – Qualityweb Kft.

17 Javaslat bérleti szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel

18 Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítására

19 Javaslat a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködési megállapodás megkötésére

20 Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására

21 Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosítására

22 Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosítására

23 Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói megállapodás módosítására

24 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosítására

25 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására

26 Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában fejlesztőpedagógus álláshely engedélyezésére

27 Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására

28 Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattevők kiválasztására

29 Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel haszonkölcsön-szerződés megkötésére

30 Javaslat Dunaújváros területén fák ültetési, valamint füvesítési munkálataira

30.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.09.22.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat felterjesztés Magyarország Kormányához történő megküldésére az ISD Dunaferr Zrt. (Dunai Vasmű) megsegítése érdekében

02 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

03 Javaslat „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

04 Javaslat a „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

05 Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-000001 „Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” projekt tervezési szerződésével kapcsolatos kétoldalú megállapodás aláírására

06 Javaslat vállalkozási szerződés és megbízási szerződés megkötésére a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 864/2021. (X.7.) határozatának módosítására

08 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének biztosítására

31.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.09.15.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

06 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

07 Javaslat előirányzat átcsoportosítására személyi juttatások pénzügyi fedezetének biztosítására

08 Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás c. projekt kapcsán elállás miatt keletkezett kötelezettség forrásának biztosítására

09 Javaslat Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet módosításának elkészíttetésére

10 Javaslat Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára

11 Javaslat Baracs településrendezési eszközei tervezetének egyeztetési anyagának véleményezésére

12 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt szerződésmódosításaival kapcsolatos döntések meghozatalára

13 Javaslat a KEHOP-1.2.1.-18-2019-00254 Élhető éghajlatért – „Helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” című pályázathoz kapcsolódó az elkészült klímastratégia elfogadásáról

14 Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosítására

15 Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterületekre zúzottkő terítésének munkálataira

16 Javaslat az Innopark Nkft. támogatási szerződése módosítására

17 Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára, továbbá a gazdasági társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására

18 Javaslat a Volánbusz Zrt. 2021. évi összevont jelentésének megismerésére

19 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás módosítására

20 Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. és 2019. évi önkormányzati támogatás elszámolás elfogadására – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 333/2022. (VI.16.) határozat végrehajtása

21 Javaslat a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlanra, a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződés módosítására

22 Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozatalára

23 Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására

24 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásra

25 Javaslat a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvánnyal kötött közművelődési együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére

26 Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2022. évi támogatására

27 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolására

28 Javaslat a Zalagast Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés 3. sz. módosítására

29 Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására

32.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.09.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által a távhővel ellátott épületek, építmények, lakossági felhasználói, díjfizetői részére a felhasználási helyek fűtött légtérfogata arányában megosztott, 2021.07.01-2022.06.30-ig terjedő időszakra vonatkozó, és távhőszolgáltatási elszámoló számlában kiszámlázott hődíj lakossági felhasználóktól, díjfizetőktől való átvállalására

33.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.08.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

02 Javaslat a „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

03 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

34.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.08.02.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

02 Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 321/2022. (VI.16.), 322/2022. (VI.16.) és 323/2022. (VI.16.) határozatainak módosítására

03 Javaslat a Pentelei Szent Pantaleimon Alapítvány 2016 alapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

35.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.07.13.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

02 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

03 Javaslat az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete módosítására

05 Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására

06 Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

07 Javaslat Dunaújváros Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének megismerésére

08 Javaslat a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére vonatkozó szerződések 2. sz. módosítására

09 Javaslat az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázaton való indulásra

10 Javaslat Táborállás közterületi munkáinak elvégzésére

11 Javaslat Dunaújváros közvilágítás elemeinek karbantartása tárgyú szerződés 1. számú módosítása

12 Javaslat zárt kutyafuttató kialakítására a Hengerész utca és a Béke krt. által körülhatárolt parkos területen

13 Javaslat a Volánbusz Zrt. 2022. évi 1-4. havi tájékoztatója megismerésére

14 Javaslat a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Szabadstrand, Táborhely-Kemping üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés kiegészítésére

15 Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A szám alatti Széchenyi Kollégium vonatkozásában

16 Javaslat a 270/2022. (V.19.) határozatban foglalt, a dunaújvárosi 1546/1 és 1548/1 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú építési telkek út kialakítását szolgáló ingatlanok cseréjére vonatkozó ajánlat módosítására

17 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 334/2021. (VI.16.) határozata módosítására – Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítása

18 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló a 94/2012. (III.08.) határozatának módosítására

19 Javaslat a József Attila Könyvtár költségvetési előirányzatának módosítására

20 Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel szociális konyha működtetésére kötendő ellátási szerződés jóváhagyására

21 Javaslat a CityRocks Kft.-vel megkötött megbízási szerződés 1. számú módosítására

22 Javaslat az Om Dent Kft.-vel megkötött adásvételi szerződés módosítására

23 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. évi munkatervének 1. módosítására

36.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.06.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

02 Javaslat a Palacenter Bt.-vel kötendő vállalkozási szerződés módosítására

03 Javaslat az Innopark Nkft. elszámolása, kontrollrendszere, SZMSZ-e és gépkocsihasználati szabályzata elfogadására, valamint támogatási szerződés módosítására

04 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadásra

05 Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének elbírálására

06 Javaslat a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról

07 Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetésű” című projekt keretében a Barsi Dénes utca kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

37.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.06.16.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01 Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

08 Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

05 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/787-1/2022. számú törvényességi felhívásáról

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 11/2022. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

09 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi beszámolójának tudomásulvételére

10 Javaslat a kulturális alapítványok 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolók tudomásulvételére

11 Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2021. évi beszámolóinak tudomásulvételére

12 Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

13 Javaslat az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosítására

14 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosítására

15 Javaslat „a családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022” című pályázaton való indulásra

16 Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására

17 Javaslat a „Petőfis Tanítványainkért” Alapítvány támogatására

18 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 980/2021. (XI.18.) határozata módosítására

19 Javaslat az 1. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati eszköz beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztására

20 Javaslat az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény lebonyolítására a nyertes ajánlattevő kiválasztására

21 Javaslat a MajkaCurtis koncert rendezvény lebonyolítására a nyertes ajánlattevő kiválasztására

22 Javaslat a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolítására a nyertes ajánlattevő kiválasztására

23 Javaslat az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedencéjének felújítására, fóliázására kötött vállalkozási szerződés módosítására

24 Javaslat a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó szakmai mentori feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról

25 Javaslat a LIFE LOGOS 4 WATERS – LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító számú „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című pályázaton való indulásra

26 Javaslat Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felületvizsgálatával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárására

27 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás – 2022. április-december hónap – megkötésére

28 Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira

29 Javaslat Polgármesteri Hivatal lapostetős „B” épületének tetőszigetelésére

30 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására

31 Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozat kiadására Tao elszámolás elősegítésére

32 Javaslat a Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására

33 Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztására

34 Javaslat a Makay Ügyvédi Iroda által tett jogi állásfoglalás elfogadásáról a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a BRIVI-SZER Kft.-vel kötött vállalkozási szerződéssel összefüggésben

35 Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez egyezségi ajánlat és fizetőképesség helyreállítására alkalmas program elfogadására vonatkozó 291/2022. (V.26.) számú határozat módosítására

36 Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2021. évi ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására

37 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi ingatlankezelési terve elfogadásra

38 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató munkaszerződésének módosítására

39 Javaslat a Dunaújváros belterület 537/18/A/1. helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2400 Dunaújváros, Erdősor 37. földszint. „felülvizsgálat alatt” található – „műhely” megnevezésű ingatlan eladására

40 Javaslat a volt Kőrösi Iskola épületére, a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvánnyal megkötött haszonkölcsön szerződés módosítására

41 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikuma között együttműködési megállapodás megkötésére

42 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására

43 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 221/2022. (V.19.) határozata hatályon kívül helyezésére

38.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.05.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben a sztrájk miatt kiesett munkaidőre a közalkalmazottakat megillető juttatással kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakítására

02 Javaslat a Belvárosi Családi Nap lebonyolítására, ahhoz kapcsolódó megbízási szerződések megkötésére

03 Javaslat az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszómedence felújításáról, fóliázásáról

04 Javaslat a „Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatainak ellátására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 275/2022. (V.19.) határozata 1. pontjának módosítására – DVG Zrt. könyvvizsgáló díjazása módosítása

06 Javaslat egyezségi ajánlat és fizetőképesség helyreállítására alkalmas program elfogadására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez

39.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.05.02.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz hitelszerződéshez garancia vállalásáról szóló 10/2022. (I.20.) határozat módosítására

40.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.03.17.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

04 Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utca, 61/II. hrsz.-ú területen tervezett parkolók 1. ütemének és a parkolók térvilágításának kivitelezésére

05 Javaslat a KEHOP–2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Konzorciumi együttműködési megállapodásának 2. számú módosítására

06 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2022. április-december hónap – megkötésére

07 Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújváros” c. projekthez kapcsolódó együttműködő megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

08 Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó programok szakmai mentori feladatok ellátására és a közreműködő intézmények egyedileg delegált szakemberek feladat ellátására

09 Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda külső medencéjének diagnosztikai vizsgálatának elkészítésére irányuló szerződés megkötésére

10 Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

11 Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására a Gyermekház Iskolával való együttműködésre

12 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2021. évi tevékenységének értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására

13 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai Intézmény költségvetési előirányzata módosítására

14 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 332/2020. (IX.17.) határozatának módosítására

15 Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolója elfogadására és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

16 Javaslat a DVG Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések, valamint a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel és a DPASE Kft.-vel létesítmény üzemeltetési szerződések megkötésére 2022. árpilis-december időszakra vonatkozóan

17 Javaslat hozzájárulás megadására a dunaújvárosi 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott, erdő megnevezésű ingatlan művelési ág alóli kivonásához és a 0172/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére (Hamburger Hungária Kft. kérelme)

18 Javaslat a dunaújvárosi 69/2/G/13 helyrajzi számon nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlan elidegenítésére

19 Javaslat bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlanra, gimnázium működtetése céljából (Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány kérelme)

20 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosítására

21 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány közbiztonsági rendezvénysorozata támogatására

41.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.02.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a 2022. január 30-ai viharkárok helyreállítási költségének elfogadására

02 Javaslat Kisapostag településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos egyeztetési anyag véleményezésére

03 Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával közreműködői megállapodás megkötésére

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 35/2022. (I.20.) határozata 1. pontjának módosítására – DKKA Nonprofit Kft. ügyvezető

42.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.02.15.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására

04 Javaslat felkérés megküldésére Dunaújváros országgyűlési képviselője, valamint a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke részére

05 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámok elfogadására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

08 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

09 Javaslat egyezségi keretmegállapodást kiegészítő megállapodás megkötésére Rácalmás Város Önkormányzatával

10 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető pénzintézetének kiválasztására, a pénzforgalmi és a folyószámlahitel szerződés megkötésére

11 Javaslat az Apáczai Csere János utcában kialakításra kerülő parkoló térvilágításának elhelyezéséről és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötéséről

12 Javaslat a Dunaújvárosban létesült új hulladékgyűjtő udvar működésével kapcsolatos tárgyalás lefolytatására

13 Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási keretszerződés elfogadására Dunaújváros Megyei Jogú Város útjainak és burkolt felületeinek gépi tisztítására

14 Javaslat a sodorvonali bevezetés vizsgálata, mederfeltárása érdekében vízi szonár vizsgálat végzésének megrendelésére a GMBS Mérnöki és Szolgáltató Kft. javaslata alapján

15 Javaslat a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 3 db urnafal kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

16 Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére

17 Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira

18 Javaslat a közterületről elszállított járművek esetében értékbecslő kiválasztására és a 2022-es évre szóló megbízására

19 Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé

20 Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történt 2022. évi megállapodás 1. számú módosítására

21 Javaslat állásfoglalás kialakítására a DVG Zrt. tulajdonában levő, Dunaújváros belterületi 23 helyrajzi számú – természetben 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 5. szám alatt található – „kivett kórház” megjelölésű, 1995 m2 területű ingatlan értékesítése vonatkozásában

22 Javaslat a DVG Zrt. felügyelő bizottsága módosított ügyrendjének elfogadására

23 Javaslat a 2022. évi víziközmű vagyon bérleti díj meghatározására

24 Javaslat az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói szakértői és igazságügyi szakértői anyagok elkészítéséhez szükséges szerződéstervezet véleményezésére, elfogadására

25 Javaslat nyilvános pályázatra beérkezett ajánlatok értékelésére (Dunaújváros, 2976/18, 52, 55, 56, 57 hrsz.)

26 Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület támogatására – térfigyelő rendszer kiépítése, 1.000.000,- Ft

27 Javaslat a „Cityrocks 2022 – Dunaújváros” zenei tábor megrendezésére és támogatására

28 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére a dunaújvárosi térfigyelő kamerarendszer működtetésére nyújtott támogatás elszámolására

29 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

30 Javaslat a közművelődési intézmények 2021. évi beszámolójának elfogadására

31 Javaslat a Hajdúdorogi Főegyházmegye tulajdonosi hozzájárulási kérelmére

32 Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátására Dr. Szulik Éva egyéni vállalkozóval feladat-ellátási előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésére

33 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 906/2021. (X.21.) határozata, valamint 28/2022. (I.20.) határozata módosítására

34 Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

35 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

36 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2022. évi cafetériajuttatási keretének elfogadására

37 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2022. évi szabadságának ütemezésére

38 Javaslat az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnökének tájékoztatójának elfogadására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

39 Javaslat a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választása, és az azzal azonos napon tartandó országos népszavazás lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok megválasztására

43.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.02.10.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadására

02 Javaslat „Dunaújváros – közvilágítás rekonstrukció II. ütem” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatására

03 Javaslat a Tornacsarnok, Sporttelep és Csónakház üzemeltetési szerződés módosítására

04 Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE-2022-00001 projektjében létrehozandó Szent István Program - Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség című együttműködésben való részvételre

44.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.01.20.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz hitelszerződéshez garancia vállalására

02 Javaslat Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület – Dunaújváros székhelytelepülésen működő – Választási Bizottsága (OEVB) választott tagjai és póttagjai megválasztására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterei illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására

08 Javaslat az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

09 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között új együttműködési megállapodás kötésére

10 Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálat 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

11 Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozóval fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

12 Javaslat a 26. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

13 Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátására dr. Ódor István orvossal feladat-ellátási előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésére

14 Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2022. évi szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására

15 Javaslat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal támogatási szerződés megkötésére

16 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 693/2021. (VI.24.) határozata módosítására

17 Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztására

18 Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási keretszerződés elfogadására, a vállalkozó által Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2022. évben elvégzendő lomtalanítási feladatokhoz szükséges többletforrás biztosítására

19 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás – 2022. január-március hónap – megkötésére

20 Javaslat az ELENA projekt önkormányzati önrész fedezetének biztosítására

21 Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési munkáinak ellátására

22 Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

23 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi munkájáról beszámoló elfogadására

24 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2021. évi igénybe nem vett szabadságáról való rendelkezésre

25 Javaslat DVG Zrt.-nél cégvezető kinevezésére

26 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a számlavezető pénzintézete közötti jogviszony megszüntetésére, a szerződés felmondására

45.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.12.16.
Videófelvétel
60 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 37/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az iparűzési adóról szóló 38/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására

5 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

6 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

7 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló 33/2021. (X.22.) önkormányzati rendeletének módosítására

8 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 761/2021.(VII.15.), 762/2021.(VII.15.), 763/2021.(VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) határozatainak visszavonására

9 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosítására

10 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának emelésére

11 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának jóváhagyására, mesterprogram végrehajtásának támogatására

12 Javaslat Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására

13 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására

14 Javaslat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés módosítására

15 Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

16 Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

17 Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására

18 Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás István fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

19 Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla adományozására

20 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított bérlőkijelölési jogról szóló szerződés módosítására

21 Javaslat az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési feladatok ellátására irányuló szerződés 1. sz. módosításáról

22 Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

23 Javaslat az MVP keretében megvalósuló „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés 5. sz. módosítására

24 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont kialakítása és az MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek vonatkozásában illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban szerződés megkötésére

25 Javaslat 679. és 773. helyrajzi számú közterület Dózsa György út-nak történő elnevezésére

26 Javaslat 3688/28 helyrejzi számú közterület Almavirág utcának történő elnevezésére

27 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2022. január-március hónap – megkötésére

28 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2022. évre

29 Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 2022. évre

30 Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítására

31 Javaslat DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési szerződés megkötésére

32 Javaslat a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség (Adománykuckó) villamos hálózatának felújításáról

33 Javaslat a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének biztosítására

34 Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről

35 Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

36 Javaslat DHHF Nonprofit Kft.-vel kötött Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

37 Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének felújításáról

38 Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. évi támogatás nyújtása kapcsán

39 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére

40 Javaslat a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel kapcsolatos többletforrás biztosítására

41 Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat részére

42 Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen, természetben az Álmos utca 8. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú terület hasznosítására

43 Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítására

44 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 108/2020.(II.13.) és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) PM módosító határozatának hatályon kívül helyezésére

45 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadására

46 Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os leányvállalatainak alapító okiratának módosítására

47 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia biztostására

48 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztására

49 Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal munkaszerződésének megkötésére

50 Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítására

51 Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés megkötésére

46.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.11.18.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

11 Javaslat az Egészségmegorzési Központ költségvetési eloirányz

12 Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a ?RENo10

13 Javaslat a 24. számú felnott háziorvosi körzet ellátására a DENo10

14 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évrol szólóENo10

15 Javaslat a Bölcsodék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022.ENo10

16 Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel fennálló haszonkölcsön sENo10

17 Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelezo önkormányzati ENo10

18 Javaslat az Euroshow Kft.-vel megbízási szerzodés megkötésérENo10

19 Javaslat az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzésENo9

20 Javaslat a Petofi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelo felúENo10

21 Javaslat Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottko ENo10

22 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok elENo10

23 Javaslat új szálloda létesítésérol hozott 705/2021. (VI.24.) ENo10

24 Javaslat muszaki üzemeltetési szerzodés módosítására az OktóbENo10

25 Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntésENo10

26 Javaslat a Felso Duna-parthoz kapcsolódó lépcsok és a Weiner ENo10

27 Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartoENo10

28 Javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi száENo10

29 Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartoENo10

30 Javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartoENo10

31 Javaslat a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartoENo10

32 Javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartoENo10

33 Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázENo10

34 Javaslat a 878/2021. (X.21.) közgyulési határozat módosításárENo10

35 Javaslat az Útkeresés Segíto Szolgálatnak önkormányzati tulajENo10

36 Javaslat a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-velENo10

37 Javaslat a Belso Ellenorzési Osztály 2022-2025. évre szóló stENo10

38 Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, vENo10

39 Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött ellátási szerzENo10

40 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata KözgyuléENo9

47.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.10.21.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyulé

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyulé

05 Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyulésének a telepüE

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyul

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisa

08 Javaslat ?Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

09 Javaslat ?Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürké

10 Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajá

48.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2021.10.07.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelölésével kapcsolatos álláspontja meghatározására

02 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítására

03 Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

04 Javaslat az OCTOPUS Invest Kft.-vel kötött Határidős Adásvételi Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

05 Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan („Temetői szolgáltatóház”) használatával járó költségek megosztására, valamint a fűtésköltség vonatkozásában forrás biztosítására

06 Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos jogviták egyezség útján történő rendezésére kötött megbízási szerződés módosítására

49.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.07.15.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat a Duna-mente - Fejér elnevezésű különleges gazdasági

04 Javaslat Kandó K. tér környékének rendezési terv módosítás kö

05 Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Épít

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé

07 Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 772/35 helyraj

08 Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772

09 Javaslat megállapodás kötésére a 774/1 helyrajzi számú ingatl

10 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé

11 Javaslat gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés

13 Javaslat a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezé

14 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az

15 Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója m

17 Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivo

18 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé

19 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltat

20 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójá

21 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére i

22 Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozás

23 Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellá

24 Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellá

25 Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ell

26 Javaslat a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló ké

27 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. év

28 Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő

29 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által né

30 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányh

31 Javaslat DMJV közigazgatási területén napelemes, LED, mozgásé

32 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratán

33 Javaslat a DVG Zrt. távhőszolgáltatási ágazatvezetője cégveze

50.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2021.07.08.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetője jogviszonyának

02 Javaslat az egészségügyi szolgáltató vezető munkakör betöltésà

03 Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. „Tudományos és Technológià

51.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2021.06.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Duna mente-Fejér elnev

02 Javaslat a dunaújvárosi sportingatlanok vonatkozásában üzemelà

03 Javaslat a Makay Ügyvédi iroda megbízására szennyvíztisztító

04 Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda megbízására a Dunaújv

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. év

06 Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelőssé

52.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2021.06.24.
Videófelvétel
53 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. év˜

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé

06 Javaslat a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatá˜

07 Javaslat állásfoglalás kialakítására Magyarország Kormányának˜

08 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhi˜

09 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhi˜

10 Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett

11 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött meg

12 Javaslat Kisapostag Község Önkormányzatával adómegosztási és ˜

13 Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020.˜

14 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapít˜

15 Javaslat a kulturális alapítványok 2020. évi tevékenységéről ˜

16 Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2020. évi tevéken

17 Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális

19 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására˜

20 Javaslat a 9. számú fogászati körzet ellátására dr. Szőcs Deb˜

21 Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására

22 Javaslat a DV N Zrt.-vel támogatási szerződés megkötésére

23 Javaslat Dunaújváros új Integrált Településfejlesztési Straté

25 Javaslat a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés

26 Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 „Nyugati gazdasági ter

27 Javaslat DMJVÖ Közgyűlése 268/2021. (III.22.) határozatának h

28 Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 2848/4 és 3358˜

29 Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 772/33 és 772/˜

30 Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányza˜

31 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról˜

32 Javaslat a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 2 db urn˜

33 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok el˜

34 Javaslat Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre zúz˜

35 Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálk˜

36 Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munká˜

37 Javaslat a Fáy András utcai műfüves sportpálya területén ”Teq˜

38 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. év˜

39 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszá˜

40 Javaslat többletforrás biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda ü˜

41 Javaslat a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülettel kötött köl˜

42 Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Dunaújvárosi Turi

43 Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. keze˜

44 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi ingat˜

45 Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonpro

46 Javaslat a Dunanett Nonprofit KFt. 2020. évi éves beszámolójá˜

47 Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2020. évi éves beszámol

48 Javaslat a Momert Zrt. 372/20 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdon˜

49 Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány és a P˜

50 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzata részére közbes

51 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal bérleti szerz˜

52 Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú „Aquant