Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Tóthné Pinczés Róza

Nagyhegyes Önkormányzata - Képviselő 2009-2014

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 28 hozzászólás
Találatok
0 db
28 db
1.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2014.09.24.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
2.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.09.08.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
3.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2014.07.31.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
4.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.07.23.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
5.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2.rész 2014.06.18.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
6.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 1.rész 2014.06.18.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
7.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága 2014.06.17.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága

8.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsági ülése 2014.06.16.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
9.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2.rész 2014.05.28.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
10.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.05.21.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
11.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.04.16.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
12.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.03.19.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
13.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága 2014.03.18.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
14.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.01.22.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
15.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.01.15.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
16.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése_3 2013.12.18.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése_3

17.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.11.20.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről

A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet megalkotása

Pótelőirányzat biztosítása a műfüves pálya építéséhez

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme

Címer Kiállításon való részvétel

Kérdések, interpellációk, bejelentések

18.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.10.16.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
19.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.09.25.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2013. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása

Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

A Tündérkert Óvoda átfogó beszámolója

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Az Idősek Háza térítési díjának felülvizsgálata, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítása

Iparterületi ingatlanok hasznosítási koncepciója

Beszámoló a Keleti-főcsatorna közvilágítási hozzájárulások befizetésének alakulásáról

Sportegyesület beszámoló a TAO támogatás felhasználásáról

Védőnő illetményének változása

Hosszú távú telekbérlet iránti kérelem

Kérdések, interpellációk, bejelentések

20.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.06.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
21.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.06.10.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
22.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.05.15.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
23.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.04.30.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Veres Péter Általános Iskola igazgatójának kérelme

24.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.04.17.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
25.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2013.03.20.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség munkájáról

Térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata

A köztemető üzemeltetésének felülvizsgálata

A Rendezvényház bérleti díjának felülvizsgálata

Belterületi utak felújítása (autóbusz-forduló)

Járdaépítési szabályzat elfogadása

Tündérkert Óvoda konyhai vízmérő leválasztása

Munkavállalók alkalmazása közterület-fenntartási munkákra

Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

A volt folyékony szennyvízleürítő rekultivációjához kapcsolódóak megbeszélése (helyben kerül kiosztásra)

Kérdések, interpellációk, bejelentések (SPORTEGYESÜLET KONCEPCIÓJA ÉS A FELOSZTÁS A MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ)

26.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.01.23.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Belvízrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Vagyonkezelési szerződés a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal

A Művelődési Ház működésével kapcsolatos döntések meghozatala

Bérleti díjak felülvizsgálata a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében

Elep belterületbe vonás

Keleti-főcsatorna közvilágításának megszűntetése

Kérdések, interpellációk, bejelentések

27.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.12.19.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

1.napirend: 2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

2.napirend: Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjkalkuláció felülvizsgálata

3.napirend: A térítési díjakról szóló rendelet módosítása

4.napirend: Településrendezési terv K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálata

5.napirend: Belvízrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

6.napirend: A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve

7.napirend: Testületi munka nyilvánosságának kiterjesztése

8.napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

9.napirend: A jegyző teljesítményének értékelése

12.napirend: KEOP - 2012- 5.5.0/B és TÁMOP 3.2.13-12/1. kódszámú pályázatok benyújtása

13.napirend

28.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.05.18.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

EU Önerő Alap támogatás igénylése

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelése

Az önkormányzat szociális ellátás körében végzett munkájáról szóló beszámoló

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló beszámoló

Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

A térítési díjakról szóló rendelet módosítása

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet módosítása

Napköziotthonos óvoda egységes óvoda-bölcsőde intézmény átszervezése és az ehhez kapcsolódó Alapító okirat módosítás

A Veres Péter Általános Iskola alapító okirat módosítása

Nagyhegyes-Hajdúszoboszló kerékpárút tulajdonjog rendezés

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

Tájékoztató a mázsaház üzemeltetéséről

A nagyhegyesi kereskedők panasza az intézményekben történő árusítás miatt

Barátság Társaskör kezdeményezése

18. Napirendi pont