Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Varga László

Taksony Önkormányzata - Képviselő , Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Telefon: +36-30/575-4798

Felszólalások

Összesen 45 hozzászólás
Találatok
0 db
45 db
1.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.07.07.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Előterjesztés az Alfmax Trade Kft. által a 157/2022. (VI. 27.), a 158/2022. (VI.27.), valamint a 159/2022. (VI.27.) számú PTKB határozatok ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására

2.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.17.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Előterjesztés a Taksony I. számú háziorvosi körzet működtetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

3.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testület - Tájékoztató 2020.03.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

6.napirend: Egyebek

4.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

6.napirend: Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.01.28.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Tájékoztatás sportlétesítmény építési beruházásról

4.napirend: Előterjesztés az Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződésekről

5.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

7.napirend: Felújítások, beruházások számbavétele, prioritási sorrend felállítása

9.napirend: Előterjesztés pályázatfigyeléssel kapcsolatos megbízási szerződés elfogadására

13.napirend: Egyebek

6.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

7.napirend: Előterjesztés a 2020-as jubileumi év előkészítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyására

9.napirend: Előterjesztés Budai Csabával kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

7.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

7.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának megalkotására

17.napirend: Egyebek

8.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületi ülés 2019.09.24.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Tájékoztató a Taksony Sportegyesületet érintő változásokkal kapcsolatban

10.napirend: Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék-szállítási szolgáltatás igénybevételére

12.napirend: Előterjesztés a műfüves pálya előtti parkolóterület burkolt felületének kialakítására

14.napirend: Tájékoztató fel nem vett képviselői tiszteletdíjakról

15.napirend: Egyebek

9.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.05.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Beszámoló a rendőrség 2018. évi tevékenységéről

4.napirend: Előterjesztés a háziorvosok és fogorvosok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

14.napirend: Tájékoztatás az iskolai menzával kapcsolatos szülői vélemények felmérésének eredményéről

10.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.27.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

3.napirend: Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbítására

4.napirend: Előterjesztés a Taksonyi Református Missziói Egyházközség támogatási kérelmére

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

9.napirend: Előterjesztés Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

10.napirend: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 elfogadására

12.napirend: Előterjesztés termőföldek haszonbérletére irányuló pályázatok elbírálásáról

13.napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

17.napirend: Tájékoztató a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

19.napirend: Egyebek

11.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.09.25.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

4.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására

6.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

8.napirend: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Fő út 54. szám alatti épület részleges bontásával kapcsolatosan

10.napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról

12.napirend: Előterjesztés Művelődési Ház kistermének elnevezésére

12.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselõ-testületi ülése 2018.07.25.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

2.napirend: Napirend elfogadása

13.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.03.27.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési Terv módosítására irányuló kérelmével kapcsolatban

4.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközségközség településfejlesztési koncepciójának elfogadására

6.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Településképi Rendeletének megalkotására

9.napirend: Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára

11.napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület- és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.27.) rendeletének módosítására

14.napirend: Tájékoztató a 2018. évi rendezvények költségeiről

15.napirend: Egyebek

14.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.09.27.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a „Vállalkozási szerződés Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz gyűjtő rendszer és járda kiépítésére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

4.napirend: Előterjesztés „Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra

15.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.09.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című pályázati kiírásról

16.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.07.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására

17.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.07.05.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

6.napirend: Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

18.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendes, nyílt Képviselő-testületi ülése 2017.02.28.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: A Vertikál Zrt. beszámolója a 2016. évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás ellátásáról

6.napirend: Előterjesztés a 2017. évi támogatási kérelmekről

7.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony támogatási kérelméről

8.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására

14.napirend: Előterjesztés a Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének, valamint illetményének jóváhagyására

19.
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.11.08.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

5.napirend: Előterjesztés iskolaorvosi feladatok ellátására

16.napirend: Egyebek

20.
Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.10.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés naperőmű park tervezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására, nyertes ajánlattevő kiválasztására

21.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2016.07.05.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

5.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) rendeletének módosítására

22.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.06.23.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

5.napirend: Előterjesztés a Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására, nyertes ajánlattevő kiválasztására

23.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.04.20.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Előterjesztés „Taksony, Széchenyi István utca 36. szám (hrsz.: 1228/7) alatti orvosi rendelő energetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra

24.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.29.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
25.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.12.15.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
26.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2015.11.24.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
27.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.05.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
28.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.04.21.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel
29.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.03.31.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
30.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2015.02.24.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
31.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2015.01.21.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
32.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.04.29.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
33.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.06.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
34.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2013.02.26.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
35.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2012.12.04.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
36.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2012.10.11.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a DTV Zrt-vel kötendő megállapdásra.

37.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2012.09.03.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2010 évi önkormányzati rendelet módosítására

38.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testület rendkívüli ülése 2012.06.18.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

39.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.05.30.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

6.   ELŐTERJESZTÉS A TAKSONY, FŐ ÚT 83. SZÁM ALATTI BÖLCSŐDE ÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓINAK CSERÉJÉVEL KAPCSOLATOSAN

9. ELŐTERJESZTÉS 2335 TAKSONY, SZENT ANNA TÉR 1. SZÁM ALATTI KÖZPARK BÉRBEADÁSÁRA BÚCSÚ RENDEZVÉNYRE

10. ELŐTERJESZTÉS TAKSONY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

15. ELŐTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

16.        ELŐTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA VEZETŐI ÁLLÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRA

40.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.03.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálására

41.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület rendkívüli ülése 2012.01.17.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

ELÕTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA VEZETÕI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA

42.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.11.15.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

7. Előterjesztés a szennyvízhálózat 2012. évi felújítási tervéről.

3. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításáról.

5. "Taksony kézilabdapálya tervezése és kivitelezése" tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

8. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezetének térítésmentes teremhasználatára.

43.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.10.25.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Előterjesztés Taksony nagyközség Önkormányzatának 202-2013. évi költségvetési gazdálkodását meghatározó reorganizációs tervének elfogadására

9. Előterjesztés a Díszpolgári Cím, a Taksonyért Emlékérem, valamint az Életműdíj adományozására

44.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011.09.27.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Tájékoztató az önkormányzati projektek aktuális helyzetéről

18. Napirendi pont

45.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.05.31.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

ELÕTERJESZTÉS A SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

ELÕTERJESZTÉS A 2011/2012-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSÕ OSZTÁLYOK ÉS ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERÉKPÁRÚT KÖZVILÁGÍTÁSI MUNKÁINAK KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

ELÕTERJESZTÉS GRIMM GÁBOR INGATLANVÁSÁRLÁSI KÉRELME A KRAUGERT 4016 HRSZ.-Ú INGATLANRA VONATKOZÓAN

TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSI KÉRELME HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK KIRÁNDULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA