Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Várnai László

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Képviselő , Civilzugló Egyesület

Korábbi tisztségek
Környezetvédelmi tanácsnok
2014 - 2019
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2019 -
Köznevelési, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2019 -
Környezetvédelmi Bizottság
2014 - 2019
Tulajdonosi és közbeszerzési bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Telefonszám: 06-70-436-0767

Felszólalások

Összesen 144 hozzászólás
Találatok
91 db
53 db
1.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.05.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. A Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató ZRt. 2023. évi beszámolójának és szöveges szakmai beszámolójának jóváhagyása

2.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója

4. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról, költségvetési maradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

10. Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2023. évi szakmai munkájáról

12. A Szent István Gimnázium területén található gondnoki lakás nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítése és haszonkölcsönbe adása a Közép-Pesti Tankerületi Központ részére

15. Tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat megadása iskolaudvarok felújításához a Közép-Pesti Tankerületi Központ részére

16. Tulajdonosi nyilatkozat a Csömöri út (Nagy Lajos király útja és Rákospatak utca közötti szakasz) felújításának megvalósításával összefüggésben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő az útépítési beruházással érintett közutak vonatkozásában

21. A Hungast 14. Korlátolt Felelősségű Társasággal és az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött vállalkozási szerződés hosszabbítása

3.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat "Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Ónkormányzata és a Zuglói Polgármesteri Hivatal 2024. évi közbeszerzési tervének” jóváhagyására

8. A Közép-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

9. Tárgyalás kezdeményezése Magyarország Kormányával a zuglói önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő oktatási intézmények fenntartói jogának visszavételéről

13. A 1142 Budapest, Szatmár utca 24. szám alatti ingatlanon található játszóeszközök ügye

Sürgősségi napirendi pont

4.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülésének délutáni folytatása 2024.02.29.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12./ A Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között 2024. április 01. napján Túlszolgálat finanszirozására létrejött Együttműködési megállapodás megkötése

16./ A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadása

18./ A Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

22./ Városrendezési megállapodás Mogyoródi út 205/a (telekalakítás után 39822/2 hrsz.)

36./ Beszámoló a Környezetvédelmi feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok 2023. évben végzett tevékenységéről

40./ Beszámoló a Lakhatási feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok 2023. évben végzett tevékenységéről

41./ Beszámoló az Esélyegyenlőségi feladatok ellátását felügyelő tanácsnok 2023. évben végzett tevékenységéről

44./ Megbízási szerződés módosítása a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal a „Hulladékból Művészet” pályázat kiírásához és lebonyolításához kapcsolódóan

5.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülés - 2024 költségvetése 2024.02.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülés - 2024 költségvetése

6.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2./ Javaslat a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Intézménye, a Zuglói Egyesített Bölcsődék részére történő élelmiszer alapanyag beszerzése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti uniós, nyílt közbeszerzési eljárás lezárására

3./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési és szociális intézmények dolgozóinak biztosított bérpótlék

9./ Javaslat a 252/2022. (VII. 12.) önkormányzati határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítására

21./ Javaslat a 2024-es év Zsivora György Emlékévvé nyilvánítására és a Zsivora György 220 rendezvénysorozat lebonyolítására

23./ Tájékoztatás a Javaslat a Rákosrendező területére tervezett ingatlanberuházással összefüggő fővárosi álláspont kialakítására tárgyú fővárosi előterjesztésről

7.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.11.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

19. Napirendi pont

8.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2./ Javaslat „Egyszer használatos ételszállító dobozok tetővel” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

4./ Emléktábla elhelyezése - Bosnyák utca 1/A. szám alatti, 31837 hrsz-ú épület homlokzatán

7./ A Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Önkormányzati Rendészet között 2023. június 19. napján Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére létrejött Együttműködési megállapodás módosítása. A térfigyelő kamerák működtetéséhez szükséges fedezet biztosítása 2024. év első két hónapjára

15./ Csípőszúnyog elleni védekezéshez szükséges fedezet biztosítása a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére

18./ Döntés a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező Czobor u. 51. (Ilosvai Selymes tér 1/A) szám alatti ingatlan (hrsz: 30666) értékesítésre kijelöléséről

20./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Telepes u. 24. szám alatti, 31116 hrsz)

21./ Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség bérleti jogának átruházása (Budapest XIV. kerület Bosnyák tér 4. (hrsz.: 31738/2))

22./ Beszámoló a Zuglói Urbanisztikai Munkacsoport 2023. február 1 – július 10. között hozott döntéseiről és intézkedéseiről

23./ Javaslat önkormányzati lakóingatlanok felújítására

9.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.10.09.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és a rendjéről szóló 22/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet és a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a piacokról és vásárokról szóló 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendeletmódosítására

10.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.10.06.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

11.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

5./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. ( ) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

12./ Budapest XIV. kerület, Szőnyi út 26/b. számú, 29882/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium telekhatár rendezése vonatkozó megállapodás újbóli megkötése

14./ Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2022. évi tevékenységéről

15./ Javaslat az E-Co Housing project értékelő ideiglenes bizottság működése időtartamának hosszabbítására

17./ Budapest XIV. kerület Hungária krt. 46. ingatlanon tervezett beruházáshoz kapcsolódó közterület-alakítási terv elfogadása; településrendezési szerződés II. módosítása; Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

18./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete … /2023. (… . ...) önkormányzati rendelete a Zugló építési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

23./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete módosítására

27./ A természetes növényzet visszaállítása a 39470/94 hrsz-ú ingatlanon

12.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.07.06.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 52/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelete és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének a jogkövetkezményeiről szóló 15/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosítására

5. Javaslat a „Földgáz energia beszerzése 2024 év” tárgyú központosított közbeszerzési eljárás lezárására

6. Javaslat a „Villamos energia beszerzése 2024 év” tárgyú központosított közbeszerzési eljárás lezárására

8./ Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Zuglói Cserepes 8. Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság és Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője számára teljesítmény-követelmények kitűzésére

13. Önkormányzati tulajdonú telkek zöldfelületi kialakítása - Egressy út 102-104. hrsz: 31800 és Angol u. 28.-Egressy út 106. hrsz: 31797

13.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

16. Napirendi pont

21. Napirendi pont

27. Napirendi pont

42. Napirendi pont

45. Napirendi pont

14.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

12. Napirendi pont

17. Napirendi pont

40. Napirendi pont

15.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

18. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

16.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgármesteri Hivatal 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

5. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal közszolgáltatási szerződés megkötésére

9. A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi üzleti tervének elfogadása

11. A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala

19. Javaslat környezetvédelmi célú feladatokról

21. Településrendezési szerződés – Thököly út 169. hrsz: 31717

30. Testvérvárosi iskolai csereprogram támogatás

32. Támogatási Megállapodás megkötése MOL BUBI kerékpár kölcsönző állomások telepítéséhez

33. Napirendi pont

17.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.03.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott járóbeteg kapacitásának állami átvétele

18.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

26. Napirendi pont

19.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület 2. rendkívüli ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület 2. rendkívüli ülése

20.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület 1. rendkívüli ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.9.) önkormányzati rendelet módosítása

21.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.02.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Döntés a 1141. Budapest, Mogyoródi út 130. sz. alatti sporttelepen gördeszka pálya létesítéséről az Aktív Magyarország pályázati forrásának igénybe vételével

22.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

3. Rendeletalkotási javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 45/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint e módosítással összefüggésben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosítására

8. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi lakáshasznosítási tervének módosítására

10. Településrendezési szerződés - Bosnyák utca 5.

12. Városrendezési megállapodás - Czobor utca 25.

15. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlésének Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendeletében szereplő közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás szabályozásának a módosítására

23.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

13. Napirendi pont

19. Napirendi pont

28. Napirendi pont

30. Napirendi pont

24.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

18. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

10. Napirendi pont

22. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

25.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11. Városrendezési megállapodás (Uzsoki utca 40. szám alatti lakásmegosztások)

3.Javaslat a Zuglói Fejlesztési Alap terhére történő tervezési és engedélyezési feladatok végrehajtásáról

4.Budapest Főváros Önkormányzata és Zugló Önkormányzata közös szándéknyilatkozata a Zugló-központ fejlesztéséről

11. Városrendezési megállapodás (Uzsoki utca 40. szám alatti lakásmegosztások)

12. Településrendezési szerződés – Bosnyák utca 5. (31834 hrsz.)

26.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

18. Napirendi pont

23. Napirendi pont

27.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.09.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. A 2022-ben tartandó népszámlálás számlálóbiztosi létszámának biztosítása az önkormányzat intézményi dolgozóinak bevonásával

28.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.08.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Településrendezési szerződés kötése a Bethesda Gyermekkórházzal

2. Közterületek elnevezése és a Zugló-Városközpont Kft. névhasználata

5. Polgármesteri tájékoztatás két képviselő-testületi ülés között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény alapján uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárások tárgyában hozott döntésekről

10. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakatlan lakások elidegenítésre történő kijelölése

29.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.07.12.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

10. Napirendi pont

30.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése (határozatképtelen ülés ismétlése) 2022.07.12.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

27. Napirendi pont

31.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.07.07.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése

32.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

4./ Döntés a City Water Circles projekt keretében készült „Fenntartható, körkörös vízgazdálkodási stratégiai javaslatok Budapest területére” és az „Akcióterv-ajánlások Budapest területére” című tanulmányok elfogadásáról

5./ Együttműködési megállapodás megkötése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Járókelő Közhasznú Egyesület között

9./ A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

11./ Az üres felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok betöltése érdekében feladatellátási szerződést kötő felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatok működésének elindításához szükséges hozzájárulás biztosítása

17./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására (2022-2027)

18./ Városrendezési megállapodás Zászlós u. 34-36. (32397/5, 32397/6 hrsz)

20./ Városrendezési megállapodás Cserei u. 7-9. (32551/2 hrsz.)

25./ Kerékgyártó utca komplex rekonstrukció - I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, egyben új közbeszerzési eljárás megindítása.

33.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.06.02.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1./ A Zuglói Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatói beosztásával összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásba személyzeti tanácsadó cég bevonása

2./ Javaslat a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft., a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. és Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-profit Kft. ügyvezetője javadalmazásának módosítására

3./ Javaslat a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési, oktatási- és szociális intézmények tanulói, ellátottjai részére közétkeztetés biztosítása” tárgyú, uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

4./ Javaslat „Parkoló automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. kerület Zugló közigazgatási területén” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti uniós, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

34.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete ../2022. (..) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és költségvetési maradványáról

3./ Javaslat a „Villamos energia beszerzése 2023 év” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására

5./ A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

8./ A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

11./ A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának és szöveges szakmai beszámolójának jóváhagyása

13./ A Zuglói Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatói beosztásával összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásba személyzeti tanácsadó cég bevonása

19./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi lakáshasznosítási tervének elfogadására, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi lakáshasznosítási terv időszaka alatti elidegenítésekről történő döntéshozatalra

20./ Angol utca 55-59. és az Angol utca 61. szám alatti ingatlanok telekalakítása

22./ Városrendezési megállapodás - Nagy Lajos király útja 142-144. (31712/2 hrsz.)

23./ Városrendezési megállapodás - Gizella utca 24-26. (32559 hrsz.)

26./ A 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása

35.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.05.05.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója

10. Angol utca 55-59. és az Angol utca 61. szám alatti ingatlanok telekalakítása

16.Városrendezési megállapodás – Vízakna utca 32/a.

17. Budapest XIV. kerület 31373/22 helyrajzi számú ingatlanhoz tartozó, névtelen közterület elnevezése tárgyában érkezett kezdeményezés véleményezése

25. Az Újvidék téri kutyafuttató (32165/1 hrsz) területének bővítése

26. Pályázat kiírása „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére

28. A Vezér utca földes középső területének fásítása – tündérkert kialakítása

29. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat beszámolója, a szakterületenként kialakult várólistákról, orvos és szakdolgozó hiányról, háziorvosi praxisokról, a lehetséges megoldásokról. Beszámoló a két szakrendelő műszaki állapotáról, a szükséges felújításokról

36.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.04.11.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló, 63647, 63648 hrsz-on felvett, a természetben Budapest III. kerület, Királyok útja 315. szám alatt fekvő „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű ingatlanoknak (Óbudai Gyermektábor) a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. részére történő haszonkölcsönbe adása, megbízási szerződés kötése az ingatlanok felújítása tárgyában, valamint ezzel összefüggésben a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. és a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása

3. Kerékgyártó utca komplex rekonstrukció - I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, egyben új közbeszerzési eljárás megindítása.

4. Javaslat az „Önkormányzati bérlakások felújítása az E-Co-Housing projekt keretében – Budapest, XIV. kerület Mexikói út 11/B. (hrsz:32089/1)” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás lezárására

37.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.03.03.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

1. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

26. Napirendi pont

42. Napirendi pont

38.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése (1-2) 2022.03.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

39.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.02.10.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Nyugat-Zugló tervezett fejlesztéseinek véleményezése

8. I. Zuglói Európa Hét rendezvénysorozat

9. Kerületi zöldinfrastruktúra fejlesztése

10. Rákosfalva 150, Ünnepeljünk Együtt! rendezvénysorozat

11. Csertő u. 6-8 és 12-14 sz. közötti terület rekonstrukciója

40.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.01.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Döntés alkotmányjogi panaszok benyújtásáról

2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási járművek kölcsönzési célú közterületi elhelyezésének egységes szemlélet szerinti szabályozására

4. A Hungast 14 Kft. által biztosított közétkeztetési szolgáltatás egységárának módosítása

41.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

32. ECo-Housing projekthez új helyszín választása

Támogatási szerződés megkötése BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság állományának jutalmazására

Intézkedés a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 17. számú házi gyermekorvosi körzetében helyettesítési feladatokat ellátó házi gyermekorvosok munkájának megbecsülése érdekében

Alkotmányjogi Panasz benyújtása a Kormány 620/2021. (XI. 8.) Korm. rendelete az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról ügyében

Döntés Budapest-Zugló Kerületközpont tervezési közbeszerzési eljárásának indításáról és az önkormányzat 2021-es közbeszerzési tervének módosításáról

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány új kuratóriumi tagjainak megválasztása, az alapítvány alapító okiratának módosítása és 2022. évi támogatása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete módosítására

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő, az állandó bizottság elnöke és tagja, valamint a tanácsnok javadalmazásáról szóló rendelet módosítására

42.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülés 2021.11.11.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Zugló-központ fejlesztéseiről tájékoztatásElőterjesztő: Horváth Csaba polgármesterElőterjesztés sorszáma: 123-605/2021

43.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

6. Városrendezési megállapodás - Ilosvay Selymes u. 59. (30717 hrsz.)

7. A MILLFAV Mexikói úti végállomásánál - a (29801/4) hrsz.-ú közterületen - pavilonok közterület-használati hozzájárulásához önkormányzati vélemény megadása

10. Döntés a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok értékesítésre kijelöléséről és az 55/2021. (II. 25.) önkormányzati határozat felülvizsgálatáról

16. Javaslat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás megindítására a XIV. kerület Gizella utca 14-16. szám alatti (32548 hrsz.) telekre építendő lakóépületek építési beruházása vonatkozásában

44.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2021.10.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Az E-Co-Housing nyertes projekttel kapcsolatos döntések meghozatalaElőterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármesterElőterjesztés sorszáma: 123-600/2021Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Gazdasági Bizottság

45.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének keretében a Szuglói körvasút sor (30526/1 hrsz) és a Cserebogár u. (30590/384 hrsz.) meghatározott szakaszainak felújítására pályázat benyújtása

Városrendezési megállapodás megkötése Gizella út 14-16.(32548 hrsz.)

Döntés a „Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program” keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosításáról.

46.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2021.09.02.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátás kapacitás-átcsoportosításának kezdeményezéseElőterjesztő: Rózsa András alpolgármester

3. A H8 és a H9 HÉV vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötés előkészítése főbb tervezési elveiről szóló együttműködési megállapodás jóváhagyásaElőterjesztő: Horváth Csaba polgármester

11. Javaslat munkacsoport létrehozására a Zugló Információs és Médiacsoport Kft. működésének monitorozásáraElőterjesztő: Victora Zsolt önkormányzati képviselő

12. Javaslat munkacsoport létrehozására a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete Zugló építési szabályzatáról monitorozására, felülvizsgálatáraElőterjesztő: Várnai László önkormányzati képviselő

47.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2020.09.17.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

18. Napirendi pont

48.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2020.07.13.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

49.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2020.06.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Zuglói Energetikai Koncepció elfogadása

"Rákos patak revitalizációja az Egressy út - Mogyoródi út közötti szakaszon" tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítása

Javaslat a "Földgáz energia beszerzés 2020.10.01.-2022.09.30." tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (MTK) részére, a Lantos Mihály Sporttelepen történő Új Küzdősport Centrum létrehozásához

Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló ……/2020. (…….) számú önkormányzati rendeletének megalkotása

Javaslat a Zugló Információs és Médiacsoport Kft. Zugló Önkormányzata számára kialakított, integrált információ- és tartalom-szolgáltatási modellje tervezetének és stratégiájának, továbbá Vállalkozási Keretszerződésének elfogadására

50.
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselõ-testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

14. Napirendi pont

17. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

51.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2019.12.12.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

10. Napirendi pont

16. Napirendi pont

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

22. Napirendi pont

52.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a helyi adókról szóló rendelet megalkotására

A MILLFAV Mexikói úti végállomásánál - a (29801/4) hrsz-ú közterületen - található pavilonok közterület-használati hozzájárulásához szükséges kerületi önkormányzati vélemény megadása

A fővárosi tulajdonban és/vagy kezelésében lévő ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos intézkedések

82-es trolibuszjárattal kapcsolatos intézkedések

az Erzsébet királyné útja 62/C. szám alatti társasházban 2007. június 16-án történt gázrobbanás miatt szükséges kárrendezéssel kapcsolatos feladatokról

Slachta Margit szoborpályázat I. helyezettjével a szerződés felmondása és a II. helyezett győztesnek nyilvánítása

53.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére 2019.11.07.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

37. Napirendi pont

41. Napirendi pont

43. Napirendi pont

54.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

55.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.13.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat parkolási rendszert vizsgáló, szakértőkből álló 3 fős tényfeltáró munkacsoport felállítására

A Tengerszem utca – Szuglói körvasút sor – Kacsóh Pongrác út – (29973/191) hrsz.-ú közterület által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat készíttetése

Az új zuglói parkolás-üzemeltetési rendszer kialakítása

A közegészségügyi veszélyhelyzet elhárítása a zuglói közintézményekben

Javaslat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések átruházásáról

56.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Ideiglenes vizsgáló bizottság felállítása parkolási rendszer üzemeltetése ügyében

Parkoló automaták beszerzése

Intézkedéscsomag javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzésére

Javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzése, a zuglói gyerekekért dolgozó óvodapedagógusok, óvodai dolgozók megtartása, munkájuk megbecsülése érdekében tett intézkedésre

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása

Az E-Co-Housing nyertes projekt támogatási szerződésével kapcsolatos döntések meghozatala

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése

2019. évi közbeszerzési terv

Szerződésmódosítási kérelem

Környezetvédelmi program

Idősügyi Stratégia

57.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése

58.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.07.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pillangó park közpark felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal haszonkölcsön szerződés megkötése, közszolgáltatási szerződés módosítása (rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról)

Önerő megadása a Szent István Gimnázium látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

Javaslat a zuglói gyermekek szünidei kiegészítő étkeztetéséről szóló önkormányzati rendelet és önkormányzati határozat megalkotására

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Csertő u. 22. (39470/89;39470/90 hrsz.))

„Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyú, valamint a „Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási munkái, intézményi játszótéri berendezésekkel és burkolt játszóterületekkel kapcsolatos ellenőrzéses javítási és karbantartási munkák elvégzése” tárgyú szerződések módosítása.

59.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásban eseti bizottság létrehozása

A 3. számú, a 9. számú és a 19. számú házi gyermekorvosi körzetek feladatellátásra vonatkozó pályáztatási eljárás lefolytatása

Pillangó park közpark felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Együttműködési megállapodás megkötése a Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

A Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. felügyelőbizottsági tagjának és könyvvizsgálójának megválasztása, fenntartói megállapodás elfogadása

Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zuglói Sport -és Rendezvényszervező Nkft.-vel és rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról

Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény alapítása és ennek helyt adó állandó Kiállítási hely létrehozása

Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Cserepes Nonprofit Kft.-vel

Tájékoztató kérése a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Zugló köztisztasága érdekében 2018. évben végzett munkájáról

Kiléptető lakás biztosítása az S.O.S. Krízis Alapítvány részére a családok átmeneti otthona feladatellátás érdekében

Az egészségügyi feladatok ellátási színvonalának emelése érdekében feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatok 2018. évi működési költségeihez való hozzájárulás

Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018. évi keretösszegének felhasználásáról

Parkolási rendszer

60.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.24.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete módosítására

Döntés Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által 2019. évben megvalósítandó emléktáblákról

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.)

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Tulajdonosi nyilatkozat megadása a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület részére

Tulajdonosi nyilatkozatok megadása a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest részére

Szándéknyilatkozat az Erzsébet királyné útja 80. sz. alatti ingatlan tartós használatba adására a Görög Katolikus Egyház részére

A Francia úton kialakult illegális szemétlerakás megszüntetése érdekében tett intézkedés

A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

Intézkedéscsomag a létbiztonság megőrzéséért – a zuglói lakhatási program bővítése

61.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21./ Személyi kérdések

25./ Kutyafuttatók 2019. évi fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki tartalom bemutatása

29./ Budapest Főváros Önkormányzata és Zugló Önkormányzata közötti ingatlancseréről

31./ Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

35./ A Zuglói Roma Nemzetségi Önkormányzat részére a működésükhöz szükséges helyiség biztosítása

37./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 43/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása

40./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata területén a díjfizetéshez kötött várakozási övezet kibővítése

41./ Tárgy: Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Thököly út 178/A. (31713/1 hrsz.), Thököly út 178/B. (31713/2 hrsz.), Nagy Lajos király útja 144. (31712/2 hrsz.))

47./ 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

56./ Javaslat a légtérzaj elleni intézkedésekre

58./ A Képviselő-testület 378/2018. (X. 18.), 439/2018. (XI. 22.) és 441/2018. (XI. 22.) határozatai alapján meghallgatás tartása

62.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.11.22.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat területén a díjfizetéshez kötött várakozási övezet kibővítése

4. Kezdeményezés a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

6. Javaslat az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

8. A 378/2018. (X. 18.) Öh. számú határozat végrehajtásával kapcsolatos meghallgatás

9. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

11. Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási szerződés módosítása

16. Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Angol utca 55-59. (31772 hrsz.))

63.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.11.08.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 109/B. (31485/59 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Angol utca 55-59. (31772 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szent István Gimnázium és az Álmos Vezér Gimnázium és Általános iskola látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

64.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Fűrész u. 107. (30.688. hrsz.))

A Zuglói Játékszín Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátásával kapcsolatos megbízás

Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.))

Jelentés a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. gazdasági helyzetéről, különös tekintettel az OTP részvények eladásából befolyt pénzeszköz meglétére

Kerületi Építési Szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel megkötött bérleti szerződés felbontása

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

Intézkedés a Zugló feletti légiforgalom okozta zaj mérséklése érdekében

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia centrumának 2019. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása

Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatása

Személyi kérdések

21. Napirendi pont

Javaslat Krízisközpont kialakítására

34. Napirendi pont

65.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Az emléktáblák elkészítésére és kihelyezésére vonatkozó 47/2018. (II.15.) Öh. sz. határozat módosítása

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

Budapest XIV. kerület 31928/14 helyrajzi számú (Pillangó park melletti) névtelen közterület elnevezése tárgyában érkezett kezdeményezés véleményezése

Együttműködési megállapodás megkötése JCDecaux Hungary Kft-vel

Téli igazgatási szünet elrendelése (2018. december 27-28-ára, valamint 2019. január 2-ára) a Zuglói Polgármesteri Hivatalban

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (.........) ökormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 109/B. (31485/59 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Benkő utca 2. (Nagy Lajos király útja 111/A-B.) (31484/49 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező telkek együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Egressy út 106. (Angol utca 28.) (31797 hrsz.), Egressy út 102-104. (31800 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonában álló helyiség (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest XIV. kerület, Szobránc u. 18-22. B.1. (Hrsz.: 32521/0/B/1))

Együttműködési Megállapodás megkötése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Bérleti szerződés megkötése a Zuglói Sport - és Rendezvényszervező Nkft-vel

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XIV., Szőnyi út 2. szám alatti ingatlan fejlesztéséhez

Intézkedéscsomag a zuglói rászorulók élethelyzetének javítása érdekében

Javaslat a zuglói kutyafuttatók 2019 évben megvalósítandó fejlesztésére

66.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület 32551, 32553 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

Az Önkormányzat és a Hungast-Mecsek Kft. között létrejött, közétkeztetés tárgyában kötött szerződés módosítása

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel megkötött haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása, és a Nkft. átalakítására vonatkozó javaslat előterjesztésére vonatkozó határidő módosítása

Emléktábla állítása Dr. habil Révai Tamás PhD tiszteletére

A 3. számú gyermekorvosi körzet működtetésének átadása a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnak

67.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.14.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária krt. — Kerepesi út — Ifjúság útja — Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés megkötésére, valamint a kerületi építési szabályzat elfogadására

Üzemeltetési szerződés megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesülettel

BVSC- Zugló Közhasznú Egyesület Budapest XIV. kerület 29889 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatt található, „kivett sporttelep" megnevezésű 54 420 m2 területű ingatlan hasznosításáról szóló 2017. évi beszámolójának elfogadása

Beszámoló a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről (2017. év) Előterjesztő: Sokacz Anikó Civil és nemzetiségi tanácsnok

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása (2018 - 2023)

Körzeti megbízotti- és rendészeti iroda kialakítása a Pillangó parkban határidő módosítás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő nemzeti vagyon részét képező közterületek zöldfelület fenntartási-, valamint a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási szerződéseinek meghosszabbítása

A tavaly ősz óta folytatott átfogó kutyafuttató felmérés alapján legsürgősebben elvégzendő beavatkozások

Jutalom biztosítása Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalában és az önkormányzat fenntartásában álló többi intézményben dolgozók részére

Baptista Integrációs Központtal haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás megkötése

Javaslat a készülő kerületi építési szabályzattal (KÉSZ) összefüggő településrendezési szerződések megkötésére

68.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.31.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budapest Főváros XIV. ker. Zugló Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2017. évi Éves Beszámolójának jóváhagyása

"Kazánok cseréje 4 intézményben a járulékos munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

"Nyílászárók cseréje 6 intézményben" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

"Napraforgó Óvoda (Emma utca 16-18) épület felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban 2017.

Civil szervezetek (alapítványok) 2018.évi pályázatának támogatása

Budapest Főváros XIV. Kerület 32551, 32553 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó szerződés meghosszabbítása (Budapest XIV. kerület, Dorozsmai u. 21. (Hrsz.: 29819/20))

Intézkedés a zuglói lakosok érdekében (Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül)

A Pillangó park felújításának újratervezése a lakossági véleményeknek megfelelően

69.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek jóváhagyása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017 (III.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Az EcoVeloTour nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötésével kapcsolatos döntések

Emlékmű állítása

Dorozsmai u. 21/B

70.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

A Pillangó park közpark felújításatárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházására

Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, ?Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó? című projekt esetében

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. felügyelőbizottsági elnökének megválasztása, felügyelőbizottsági ügyrend jóváhagyása

Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés mellékleteinek módosítása

A 6. számú gyermek fogorvosi körzet működtetése és pályázat kiírása

Kerületi építési szabályzat módosítása a Budapest XIV. kerület, Thököly út - Nagy Lajos király útja - Bácskai utca - Nagybecskerek utca által határolt területre

Helyi Értékvédelmi Támogatás - 2017. és Helyi Értékvédelmi Támogatás - Önrész-támogatás - 2017. (döntés a beérkezett pályázatokról

Elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondás (a Budapest XIV. kerület, Thököly út 169. szám alatti ingatlan vonatkozásában)

Emléktáblák elhelyezése Zuglóban

Elvi hozzájárulás adása elektromos töltőállomások telepítéséhez

Döntések meghozatala a II. Közösségi Kert ügyében

Támogatás nyújtása a Kiskokas Zene Mozgás Kreativitás Alapítvány részére

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség felújítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

Javaslat a Szent Kristóf Egymásért Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2017. évi IV. negyedév) hozott döntéseiről, intézkedéseiről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2018. január 15-ig)

71.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.02.07.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

72.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.23.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

2. A Közép-Pesti Tankerületi Központ Intézményfejlesztési Tervének véleményezése

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (V1.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 18/2010 (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

5. Intézkedési csomag a zuglói idős személyek élethelyzetének javítására

7. Pillangó park közpark felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

8. „TÉR KÖZ 2016 - A Mogyoródi úti közösségi sportpálya funkcióbővítő kiegészítő fejlesztése " című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntések

9./ Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint közbeszerzési eljárás megindítására (Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban, Csertő park 5-22. környezete)

12./ Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal

15./ Vagyongazdálkodási terv elfogadása

18./ A közbiztonsági helyzet javításában tett további intézkedés a Várna utcában és a környéken élők érdekében

21. 2017. Év végi jutalom biztosítása az önkormányzat hivatalában és intézményeiben dolgozók részére

73.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 1/A. és 1/B. mellékletének módosítása

2. Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint közbeszerzési eljárás megindítására (Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban, Csertő park 5-22. környezete)

3. Közvilágítási vagyonelemek átadása

4. Köztéri szobrok elhelyezése Zuglóban

5. A MILLFAV Mexikói úti végállomásánál - a (29801/4) hrsz-ú közterületen - található pavilonok közterület-használati hozzájárulásához szükséges kerületi önkormányzati vélemény megadása

10. Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatása

11.Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 2017.07.31 fordulónapi közbenső mérlegének alapján tőke leszállításra

16. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Rózsavölgyi tér 13. (Hrsz: 31269/19))

18. A komplex lovasterápiás fejlesztési program megvalósítása érdekében a Zabszalma Alapítvánnyal történő haszonkölcsön szerződés megkötése

19. Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének és a 2017. I. félévre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása

21. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének és a 2017.I. félévre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása

74.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.21.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. A BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (V1.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

14. Pillangó park közpark felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

15. Szelektív hulladék-gyüjtővel kapcsolatos döntés (Rákospatak u.-Kacsóh Pongrác út sarok)

21. Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítása

24. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérbeadása (Rózsavölgyi tér 13.)

26. Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint a közbeszerzési eljárás megindítására

75.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.08.31.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közt 1. Zugló közigazgatási területén a parkolás-üzemeltetési és beruházási feladatok ellátására vonatkozó Együttműködési Megállapodások jóváhagyása és a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A Hungast 14. Kft.-vel intézmények tálalókonyháinak üzemeltetése tárgyában kötött szerződés meghosszabbítása

3. A „Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

6. Közterület-használati kérelem (A Budapest XIV. kerület, Róna utca — Bácskai utca parkolóinak területén rendezvény akadálytalan lebonyolításához terület biztosítása)

8. Napirendi pont

76.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.22.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

31. Napirendi pont

38. Napirendi pont

45. Napirendi pont

77.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1. Személyi javaslatok

2. Javaslat a Budapest, XIV. kerület öv utca 129-131, öv utca 133-135., Bíbor utca 14-16. valamint a Kövér Lajos utca 45-47. sz. társasházak használatbavételi engedéllyel kapcsolatos problémáik megoldására

7. A Zuglói Cserepes Kulturális Nkft. 2016. évi egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása

13. Közszolgáltatási szerződés megkötése Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nkft-vel

37. A 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása

40. Beszámoló a bölcsödei ellátásról Zuglóban

41. Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban

45. A vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű elkészítésére kiírt pályázat elbírálása

51. Szájsebészeti szakrendelő működtetése Zuglóban

54. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

57. Interpelláció

78.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2017.04.12.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. „A MUNDO-project megvalósításával kapcsolatban közérdekű fejlesztési és együttműködési megállapodás megkötése" című előterjesztés ismételt megtárgyalása a tárgyában hozott 124/2017. (III. 30.) Öh számú döntés vétója okán

2. Parkoló működtetése

79.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

80.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.03.14.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

2. Örs vezér téri szakrendelő fejlesztése

3. A Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén tárgyú, a Kbt. Második rész 81.§ (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás lezárása

4. Felnőtt központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása közreműködői szerződés keretében tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

5. „Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása

8. Közszolgáltatási szerződés megkötésére a BVSC-Zugló .Közhasznú Egyesülettel a köznevelési intézmények tanulói részére gyógyúszás biztosítása céljából

11. Hatástanulmány

81.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.03.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

82.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

1. Intézkedés a Képviselő-testület tekintélyének megőrzése érdekében

2. „Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása"

3. Közutas közbeszerzés

5. A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója

15. A Budapest XIV. kerület, Gizella út 24-26. sz. alatti (32559 hrsz.-ú) ingatlanra tervezett beruházás kapcsán készített telepítés! tanulmányterv

17. A Zuglói Médiaszolgáltató Kft. „v.a." végelszámolásával összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatal

20. A Képviselő-testület 599/2016. (X. 20.) határozat visszavonása (BVSC részére nyújtott 68 580 000 Ft támogatás felhasználásnak módosítása)

22. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

26. Interpelláció

83.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

84.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.01.26.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

2. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

5. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítás

6. Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása

7. „Felnőtt központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása közreműködői szerződés keretében" tárgyú, közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala

12. Szobor elhelyezése a Csertő parkban

14. Egyes területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

16. A Hungast- Mecsek Kft.-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés meghosszabbítása

22. A kerület egészségügyi intézményeiben működő Zuglói Képújság üzemeltetése és tartalomszolgáltatása

27. Budapest, XIV. Ond vezér útja 10-24. szám előtt betonszegély felújításának megvalósítása

85.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.15.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

11. Napirendi pont

16. Napirendi pont

21. Napirendi pont

86.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.12.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Budapest Főváros XIV. kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírása és közzététele

87.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

15. Napirendi pont

18. Napirendi pont

27. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

88.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a Hermina út és Thököly út sarkán lévő zöldséges pavilon áthelyezésére, megszüntetésére

2. Budapest XIV. Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi számú ingatlanon sportpavilon építése" tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

5. A 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítása

7. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (11.17.) önkormányzati rendelet módosítása

16. Támogatás nyújtása a Zuglói Cserepes Non-profit Kulturális kft. részére tehetségkutató rendezvénysorozat lebonyolítására

21. Az ÉTELT AZ ÉLETÉRT Közhasznú Alapítvánnyal térítésmentes ételosztásra irányuló együttműködési megállapodás megkötése és az együttműködési megállapodás végrehajtásához szükséges Budapest, XIV. kerület, Bosnyák utca 46. sz. ingatlan (hrsz. 31267/95) alhaszon-kölcsön szerződésbe adásának jóváhagyása

24. Megállapodás a Budapest, XIV. kerület, Angol utca 53. szám alatti Társasházzal a Társasház által felvett hiteleknek az - önkormányzat tulajdoni hányadára eső rész előtörlesztése ügyében

27. Javaslat ideiglenes jégpálya kialakítására

28. Martinuzzi-kertben játszótér kialakítására vonatkozó döntések meghozatala

29. Együttműködési megállapodás megkötése a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskolával és a Bóbita Óvodával

34. Közérdekű kérdés

36. Fidesz frakció nyilatkozata

37. Nyilatkozat

89.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.07.04.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat jégpálya támogatására a 2016. évre

5. Javaslat a piacokról és vásárokról szóló 33/1996. (VII.11.) számú önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja — Ungvár u. — Kacsóh Pongrác út — Szikszó Park által határolt terület (29977/18; 29977/19; 29973/283 hrsz.-ú ingatlanok) rendezésére, rekonstrukciójára. Megállapodás megkötése a Bár-Co-2 Ingatlanhasznosító Kft.-vel, az Atlantis Casino tulajdonosával a környező terület rendezése érdekében

10. Polgármesteri vétó a 2016. június 21-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 123-953/2016-os előterjesztés tárgyában

18. Javaslat a Liget Budapest projekttel összefüggő tiltakozások elleni brutális fellépés elítélésére

90.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.05.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Száz százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához történő csatlakozásról

Javaslat a Képviselő-testület 2016. I. féléves munkatervének módosítására

91.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.19.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5. Javaslat a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellneőrzési jelentés jóváhagyására

7. Javaslat az önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 6/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a zöldterületek, zöldfelületek használatáról, fenntartásáról, fejlesztéséről és védelméről szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához történő csatlakozásról

14. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvezményes macskaivartalanítási programban való részvétel feltételeiről és módjáról

16. Javaslat 2016. évi támogatási szerződés megkötésére a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.-vel

17. Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására

18. Javaslat a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 2015. évi (egyszerűsített) beszámolójának, szakmai beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének és közhasznúsági mellékletének elfogadására

19. Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. részére a társasházi- és intézményi kamerarendszerek kiépítésére fordított program bővítésének céljából

26. Javaslat Vasvári Vilmost ábrázoló mellszobor Pongrátz Gergely téren történő felállításához való hozzájárulásra

27. Javaslat a Nemzetiségek Háza használatba vételéhez szükséges források biztosítására

30. Javaslat a Gyermekkuckó Alapítvány óvodai férőhely-bővítésre vonatkozó pályázatához kapcsolódó nyilatkozatok elfogadására

31. Javaslat Hungast- Mecsek Kft-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés meghosszabbítására

32. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapesti Vasas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület BVSC Zugló (BVSC) részére

42. Beszámoló a Képviselő-testület által a 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016. (III.04.) önkormányzati rendeletében a polgármesterre átruházott és a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről

46. Javaslat a Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújításának kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének meghosszabbítására

92.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.21.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
93.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
Hangfelvétel

1 A „Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás megindítására

2 Javaslat a Zuglói Zrt. ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás lezárására

3 A „Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

4 A „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása" tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

6 A XMII. Olimpiai Játékok és a XVII Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti rendezésével kapcsolatos döntés

9 Budapest XIV. kerület, Bosnyák tér 1. sz. alatti (31715 hrsz.-ú) ingatlanhoz kapcsolódó közterület-szabályozás koncepciója

11 Térinformatikai rendszer fejlesztése

12 Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 712015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

14 Támogatás biztosítása a Zuglói Térfigyelő Rendszer műszaki fejlesztése és javítása céljából

17 Közszolgáltatási szerződés megkötése a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesülettel a jelenleg Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények tanulói részére gyógyúszás biztosítása céljából

20 A Zuglói Egyesített Bölcsődék gyógypedagógusi létszámának bővítése

28 Budapest, XIV. kerület Ungvár-Miskolci utcák-Erzsébet királyné úja és a Szuglói körvasút sor által határolt területen korlátozott sebességű övezet megvalósítása

30 A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Budapest XIV. kerület Örs vezér tere 23. sz. alatti szakrendelőjének korszerűsítése-felújítása

31 A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

32 A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásról szóló 25/2016. (V 19.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-1331/2016

94.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a Hermina út és Thököly út sarkán lévő zöldséges pavilon áthelyezésére, megszüntetésére

2. Budapest XIV. Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi számú ingatlanon sportpavilon építése tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

5. A 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítása

7. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (11.17.) önkormányzati rendelet módosítása

16. Támogatás nyújtása a Zuglói Cserepes Non-profit Kulturális kft. részére tehetségkutató rendezvénysorozat lebonyolítására

21. Az ÉTELT AZ ÉLETÉRT Közhasznú Alapítvánnyal térítésmentes ételosztásra irányuló együttműködési megállapodás megkötése és az együttműködési megállapodás végrehajtásához szükséges Budapest, XIV. kerület, Bosnyák utca 46. sz. ingatlan (hrsz. 31267/95) alhaszon-kölcsön szerződésbe adásának jóváhagyása

24. Megállapodás a Budapest, XIV. kerület, Angol utca 53. szám alatti Társasházzal a Társasház által felvett hiteleknek az - önkormányzat tulajdoni hányadára eső rész előtörlesztése ügyében

27. Javaslat ideiglenes jégpálya kialakítására

28. Martinuzzi-kertben játszótér kialakítására vonatkozó döntések meghozatala

29. Együttműködési megállapodás megkötése a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskolával és a Bóbita Óvodával

34. Közérdekű kérdés

36. Fidesz frakció nyilatkozata

37. Nyilatkozat

95.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a "Városliget, mint kiemelt zuglói közpark megújításával kapcsolatos együttműködési megállapodásról" hozott 238/2016. (IV. 21.) határozat döntés megismételt tárgyalására

96.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.24.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Javaslat a XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolójának elfogadására

9. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzatának 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

11./Javaslat közbeszerzési szakértői és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói pályázat kiírására

13. Javaslat a Budapest XIV. kerület, Lengyel utca 30. szám (40031/12/A/43 hrsz) alatti 63 m2 alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására

14. Javaslat a „Rákosfalva park 1-3. parkrekonstrukció megvalósítása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

15. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Zeg-Zug Waldorf Egyesület között együttműködési megállapodás, továbbá az Önkormányzat és a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésére

16. Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia Centrumának működéséhez szükséges feltételek megteremtésére

18. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megalkotására 2016-2020. közötti évekre vonatkozóan

97.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.03.02.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapet Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Budapet Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

98.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

1./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

3./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások víz- és csatorna-használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6./ Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V 2.) rendelet módosítására

8./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX 23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló rendelet módosítására (hatálybalépés idejére vonatkozóan)

12./ Javaslat a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírására és közzétételére

24./ Javaslat a 358/2015. (171128.) számú Képviselő-testületi határozattal - a Rákosfalva park 1-3. szám, 39221/28 hrsz. alatti ingatlan térrekonstrukciójára — jóváhagyott engedélyokirat módosítására

25./ Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosítása iránti kérelem benyújtására Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

27./ Javaslat a Budapest XIV. kerület, Ógyalla közben 32-es autóbusz megállójának létesítéséről

28./ Beszámoló a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről

29./ Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott 2015. évi feladatokról

32./ Nyilatkozat a zuglói állampolgárok érdekében

33./ Javaslat a Thököly út 80. sz. (Stefánia u. 93.) alatti ház falán elhelyezett Boros-Fischer emléktábla cseréjére

99.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

100.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.01.21.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
Hangfelvétel

6. Javaslat a Budapest főváros XIV kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendeletének módosítására

8. Javaslat a főépítész összefoglaló jelentésének elfogadására

9. Javaslat az 54412014. (T115.) Képviselő-testületi határozat módosítására (a Rákosfalva park 1-3. szám alatti (39221128 hrsz. -ú), társasházi tulajdonban lévő ingatlanon térrekonstrukció megvalósításához szükséges fedezet módosítására)

10. Beszámoló a 2015. évben lefolytatott és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokról

12. Javaslat az átláthatósági biztos jelentésének elfogadására

16. Javaslat szociális szépségszalon megvalósítására a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámának bővítésére

17. Javaslat a TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére és a fkitalok biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítására

18. Javaslat a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár elfogadására

19. Javaslat a képviselő-testületi ülések interneten történő közvetítésének megvalósítására

22. Javaslat a Budapest XIV kerület, Lengyel utca 30. szám (400311121A/43 hrsz.) alatti 63 m2 alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására

35. Beszámoló a Környezetvédelmi tanácsnok 2015. évben végzett tevékenységéről

39. „Budapest XIV kerület, Dózsa György út Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út — Vezér utca — Ond vezér úja — Örs vezér tere — Bánki Donát utca — Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkolójegy-kiadó automata beszerzése, szállítása, üzembe helyezése és üzemeltetése" tárgyú, a Kbt. Második rész, XII fejezet, 85. § (2) bek.szerinti, hirdetménnyel induló 2 szakaszban lefolytatandó gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

40. Nyilatkozattétel a kötelező betelepítési kvóta ellen

101.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.12.17.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
102.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkÍvüli Képviselő-testületi ülése 2015.12.01.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az építményadó rendelet módosítására

2. Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V. 2.) rendelet módosítására

103.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.10.15.
Hangfelvétel
28 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat elvi nyilatkozat elfogadására a gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilatkozások ellen

3. Javaslat a fizető parkoló rendszer bevételének megosztása tárgyában kötendő Együttműködési Megállapodás-tervezet elfogadására és a fizető parkoló üzemeltető rendszer bevezetéséhez, működéséhez szükséges további feltételek biztosítására

4. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzat 2016. évi adókoncepciójának elfogadására

8. Javaslat Budapest XIV Kerület Bosnyák téren ideiglenes jégpálya kialakítására

17. Javaslat a Nemzetiségek Házának áthelyezésére

18. Javaslat szolgálati gépjármű beszerzésére és ingyenes használatba adására a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság részére

20. Tájékoztatás a Zuglói Társasházkezelő és közterület-fenntartó Kft. beolvadásáról

28. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek átalakítására, és közterület- használati engedélyezése kezdeményezésére

30. Javaslat a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola stúdiójának működőképessé tételére

33. Rendkívüli adatszolgáltatás a BVSC- Zugló Közhasznú Egyesület használatba adott terület hasznosításáról

39. Javaslat a Képviselő-testület munkatervének módosítására

104.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő — testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2312011. (V.2) önkormányzatának rendeletének módosítására

10. Javaslat a Dorozsmai utca 21113. szám alatti ingatlanra vonatkozó használat jog alapításról szóló megállapodás módosításának kezdeményezésére

11. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képező közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására a közbeszerzési eljárások megindításához

12. Javaslat önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltására

13. Javaslat vagyonkezelői jog alapításról és a nem lakás célú helyiségek bérbeadásának szabályozási elveiről

15. Javaslat a BVSC- Zugló Közhasznú Egyesület 2014. évi beszámolója a Budapest XIV kerület 29889 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 3142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatt található, „kivett sporttelep" megnevezésű 54 420 m2 területű ingatlan hasznosításáról

105.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

15. Javaslat az építészeti örökség helyi védelméről szóló 48/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítására és Zuglói Értékvédelmi Munkacsoport elnökének és tagjainak megválasztására

16. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata parkolási rendeletének megalkotására

18. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzatának 2015. I. féléves gazdálkodásáról

23. Javaslat a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázatok kiírására és közzétételére

28. Javaslat a Zuglói Gyermektábor magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírására és közzétételére vonatkozó határidő módosításáról

35. Közérdekű kérdések, felszólalások

106.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

10. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képező korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképtelen ingatlanállomány felújítására és fejlesztésére vonatkozó „Intézmény Stratégia 2015-2019. Közterület Stratégia 2015-2019" dokumentum elfogadásáról, illetve a stratégiák megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetek biztosításáról

11. A Civil Ház zöldtető kialakításához és a Meseház Bölcsődében a viharkár által okozott problémák végleges helyreállításához szükséges fedezet elkülönítésére

12. Javaslat a „Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. kerület Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)" tárgyú fejlesztés megvalósítására

107.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.28.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

108.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.02.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Javaslat az Echo Investment Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal és Echo Investment Spólka Akcyjna-val megkötött adásvételi szerződés és közérdekű fejlesztési és együttműködési megállapodás módosítására

5. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építészeti örökség helyi védelméről szóló 48/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelete módosítására

8. Javaslat a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ alapító okiratának módosítására

14. Tájékoztató a Zuglói Médiaszolgáltató Kft. 2014. évi Éves beszámolójáról

24. Javaslat a 28889 helyrajzi számon a Budapesti Vasutas Sport Club — Zugló BVSC területén levő, 13/6-2-460/1 azonosítószámű müWves futballpálya fedéséhez szükséges önerö biztosítására és a szakmai partnerrel korábban aláírt együttműködési megállapodás módosítására, valamint kiegészítő együttműködési megállapodás megkötésére

27. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat parkolási díjfizetö zónáinak kibővítésére

29. Javaslat megállapodások kötésére a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesülettel a zuglói nyugdíjasoknak, valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által alapított intézmények munkavállalói részére nyújtandó úszási lehetőség biztosítására

34. A X. Balkán és II. Szláv Napok

36. Beszámoló az önkormányzat intézményeinek helyet adó épületállomány műszaki állapotáról, döntés cselekvési terv készítéséről

37. Javaslat a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Ingatlangazdálkodási Koncepció" tárgyú dokumentum elfogadására

109.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Helyzetértékelés, a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezeteinek előzetes jóváhagyására, valamint a 195/2015. (IV .23.) határozat kiegészítésére

2. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

5. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

16. Javaslat a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére pótfedezet biztosítására

17. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014, évi Éves Beszámolójának elfogadására, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vételére, továbbá a 2014. évben képződött adózás utáni eredmény felhasználására

19. Javaslat a nyári napközis tábor működési idejének meghatározására, a többlet költségek fedezetének biztosítására, és az önkormányzati rendelet módosítására

21. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XIV kerület, Pétervárad utca 11-17. szám alatti Okmányiroda területén, a Magyar Államkincstár számára létesítendő 2 db munkaállomással kapcsolatban

31. Javaslat a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány részére a „Fiatalok biztonságosabb szórakozása" programhoz támogatás nyújtására

33. Javaslat a civil szervezetek (alapítványok) 2015, évi pályázatainak támogatására

39. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata honlapja állandó tartalmának kétnyelvűvé tételére

110.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
31 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

2. Javaslat a XIV. Kerületi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság 2014. évi tájékoztatójának elfogadására

3. Javaslat a Városliget közpark funkciójának, valamint jelenlegi zöldfelületének megőrzéséről szóló nyilatkozat elfogadására

4. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vel támogatási szerződés megkötésére

5. Javaslat a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

6. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

9. Javaslat a Képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

25. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő intézmények kazánházának felújítására

26. Javaslat a Mesevonat bölcsőde alapjavításhoz és a használatba vételhez kapcsolódó járulékos költségek jóváhagyására

27. Javaslat a második Zuglói Közösségi Kert kialakítására Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

29. Beszámoló az önkormányzat intézményeinek helyet adó épületállomány műszaki állapotáról, döntés cselekvési terv készítéséről

31. Javaslat a Szociális Bizottság tagja tagsági viszonyának megszüntetésére és új tagjának megválasztására

111.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.01.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. között közszolgáltatási szerződés megkötésére

3. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kit. között közművelődési megállapodás megkötésére

6. Javaslat a „ Central Europe Programme (CEE) 2014-2020" program „LOW Carbon Mobility" pályázatán induláshoz önrész biztosítására

8. Javaslat Várnai László környezetvédelmi tanácsnoki tisztségből történő visszahívására

112.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének anyakönyvi feladatot érintő 1/2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására

7. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága Elnökének megválasztására, valamint a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyására

12. Javaslat a 25/2011. (127.) sz. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára

14. Javaslat a „ Második Zuglói Közösségi Kert kialakításáról" szóló 55/2015. (I.22.) Képviselő-testületi határozatban foglalt határidő módosítására

16. A 2015. évi költségvetésben forrás átcsoportosítása a Bóbita óvoda felújítási munkáira

18. Előterjesztés Budapest XIV kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői etikai szabályzat meghatározására

113.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.03.05.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapest főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

114.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.02.26.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3. Javaslat az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a kerület "Környezetvédelmi Alap"-járól--szóló 6/199 -7. (IV 2-9.) sz. rendeletének módosítására

15. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

17. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 706/2013 (IX.22.) számú határozatának visszavonására

115.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész

116.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés I. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (X1.14.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a betöltetlen 30. számú felnőtt háziorvosi praxis ellátása érdekében pályázat kiírására

15. Javaslat a MILLFAV Mexikói úti végállomásánál — a (29801/4) hrsz.-ú közterületen —található pavilonok közterület-használati hozzájárulásához szükséges kerületi önkormányzati vélemény megadására

17. Javaslat a Füredi utca - Vezér utca kereszteződésében található hulladékgyüjtő sziget áthelyezésének kezdeményezésére

117.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2014.12.17.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet és más a Képviselő-testület hatáskör átruházását tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására

5. Javaslat a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

118.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.12.04.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
119.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.11.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

120.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.09.18.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

6. napirendi pont: Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2014.1: féléves gazdálkodásáról

13. napirendi pont: Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére közbiztonsági fejlesztések megvalósítására

35. napirendi pont: Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária körút 46. sz. alatti ingatlanra tervezett beruházás kapcsán készítendő szabályozási terv koncepciójára

44. napirendi pont: Javaslat a Budapest XIV., Nagy Lajos király útja 143. szám alatti ingatlan szanálására

121.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.08.26.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

122.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.06.20.