Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Virányi Balázs

Szentgotthárd Önkormányzata - Képviselő 2014-2019, Független

Korábbi tisztségek
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 88 hozzászólás
Találatok
49 db
39 db
1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.19.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

2/2. Napirendi pont

2/11. Napirendi pont

2/14. Napirendi pont

2/21. Napirendi pont

2.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

A város és városrészi temetők állapotának helyzete, felülvizsgálata.

Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról.

Beszámoló a fizető parkolók üzemeltetéséről.

Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész biztosítása.

Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése.

Soós Judit ing.felajánlás. Sztg. 403/40 hrsz-ú ingatlan.

Egyebek

3.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

2/2. Napirendi pont

2/5. Napirendi pont

2/10. Napirendi pont

2/11. Napirendi pont

közmeghalgatás. Napirendi pont

4.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

A Gotthárd-Therm Kft. 2018. évi beszámolója

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. 2018. évi beszámolója

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet bevezetése

Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1205/3, 1205/4, 1205/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Akasztódombi ingatlanok)

5.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2019.03.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Szentgotthárd és Térsége Iskola (volt SZOI) alapdokumentum módosításának véleményezése.

SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása.

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 39.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.

Közmeghallgatás

6.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2019.02.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme.

Rendezési terv módosítás.

7.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése.

Helyi termék a helyi asztalokr - testvérvárosi napok pályázati projekt benyújtása.

Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítására.

8.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.12.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

4. Beszámoló a 2018.évi közbeszerzésekről.

2. A Szlovén-Rábavidék Térségfejlesztési Programja.

5. Szándéknyilatkozat a tiszta elektromos és hőenergia felhasználás telepítésére.

6. Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása.

9.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2019. évi költségvetés előkészítése.

A szociális tanácsnok megszüntetését követő feladatokról.

Helyi állatvédelmi normatív határozat és intézkedési terv megalkotása.

Trianon - emlékév a diktátum centenáriumára.

10.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.31.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata.

6. Javaslat a polgármester jutalmazására.

S17. Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése.

11.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.19.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásaira.

5. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladék-gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.

2. Pedagógusok szakmai munkájának elismerése..

4. Nem kötelező önkormányzati feladok ellátásának vizsgálata..

6. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve..

7. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.

13. Akasztódomb nyugati oldalán tervezett lakóterületen út-, illetve közműépítéssel kapcsolatos építőközösség létrehozása.

22. Szepesi Ferenc lakáscsere ajánlata..

12.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

4. Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata..

3. A kötelező és nem kötelező feladatok megvizsgálásáról valamint a közművelődés és programszervezés területén egy önkormányzat által koordinált rendszer kialakításáról.

6. Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Partium AMI) kérelme.

17. Megüresedett Deák F. úti lakások értékesítésének lehetősége.

18. Szentgotthárdi Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db. új lakás értékesítése

19. Szentgotthárdi 32/A/9 hrsz-ú garázs értékesítése..

22. Egyebek..

13.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

4. SZEOB Játékvár Óvoda kérelme a 11. csoport személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához.

5. Év Szentgotthárdi Rendőre díj.

9. Csatlakozás a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködéshez.

10. Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása.

16. Lakásértékesítések értékbecslése.

18. Máriaújfalui u. 87. sz. alatti művelődési ház épületében lévő lakás értékesítése.

14.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.25.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt hatáeidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

2.A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon..

1. A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2017. évi beszámolója.

3. Költségvetési megtakarítási lehetőségek áttekintése..

10. A lakások bérletéről szóló 12/2001. ( III.29. ) önkormányzati rendelet módosítása.

14. Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése..

16. Lakások értékesítése..

19. Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást ...

S20. Katasztrófavédelem kérelme..

S21. SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránt...

23. Közmeghallgatás..

24. Egyebek..

15.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.28.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

2. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról

3. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló

4. A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztés

1. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2018. évi kiegészített ...

2. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2018. ..

4. SZEOB Játékvár Óvoda megüresedő álláshely betöltése iránti ...

6. 2018. évi Belső ellenőrzési terv módosítása...

8. Támogatási szerződések elfogadása..

9. Lőrincz Miklós támogatási kérelme könyvkiadáshoz..

16.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.28.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról.

3. Bevándorlást szervező iroda létesítése..

5. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működése.

13. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, kközös költség és vízdíj-hátralékáról.

14. Állami tulajdonban lévő vasúti vasbetonaljak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adási kérelme.

17.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.01.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.À¸˜8. Napirendi pont

3. Rábafüzesért Egyesület kérelme.. Napirendi pont

4. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme.. Napirendi pont

6. Beszámoló az üzletek éjszakai zárva tartásáról.. Napirendi pont

11. Laktanya jelzáloggal terhelése a munkásszálló projekt kapcsáÀ¸˜8. Napirendi pont

16. Közmeghallgatás.. Napirendi pont

18.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Településarculati kézikönyv elfogadása.

12. Egyebek..

19.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.29.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

4. 2018. évi költségvetési koncepció..

5. Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ajánlat elfogadás

6. KÖzcélú közvilágítási használati megállapodás..

10. A fizető-parkoló rendszer üzemeltetésének tapasztalatai,

20.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidjű határozatokról, a két ülés között

2. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló sportszervezetek

4. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon..

1. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról

5. Javaslat a polgármester jutalmazására..

11. Szentgotthárd 1275., illetve 1276. hrsz-ú ingatlanok

21.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2.Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program felülvizsgálata.

5. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.

5. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.

9. A 188/2017- es számú, a fürdő működését vizsgáló munkacsoport beszámolójáról szóló határozat visszavonása.

10. Művészeti galéria kialakítása Szentgotthárdon..

17. Közmeghallgatás..

22.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.06.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

18. Leopold Ferenc közterület- használat ügye..

23.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.05.31.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.

2. Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet.

6. Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás..

7. Forgalmi rend felülvizsgálata.

8. Településrendezési eszközök módosítása..

S16. SZEOB kérelme - bölcsődei csoport indítása..

19. Egyebek..

24.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.04.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költsgégvetésének zárszámadása.

3. Független vizsgálóbizottság felállítása a fürdő működésének kivizsgálására

5. Szentgotthárd, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása.

11. A Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Partium Alapfokú Művészeti Iskola) kérelme.

28. A Gotthárd-Therm Kft. 2016. évi beszámolója.

32. Közmeghallgatás.

25.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.03.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról.

10. TérÍtési dÍj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében.

23. Nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata .

26.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.03.01.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

01. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

02. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról.

11. A SZET Szentgotthárdi Kft. és SZIP Kft. ellenőrzése.

12. Éjszakai zárvatartás.

13. Kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetése.

18. Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatok Szentgotthárdon 2017.

27. Dolgos Ferenc sztg. 085/7 hrsz-ú termőföld felajánlása.

29. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség- , és vízdíj-hátralékáról.

30. Felhatalmazás támogatási kérelem benyújtására önkormányzati ASP rendszerhez való országos csatlakoztatási konstrukcióban. (KÖFOP – 1.2.1 – VEKOP – 16.)

32. SZET Szentgotthárdi Kft. tagi kölcsön.

34. Egyebek.

27.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2017.02.01.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.

19. Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar bérbevétele

23. Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés pályázat.

24. Közmeghallgatás. / 25. Egyebek

28.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.12.14.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2.2017. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. Köznevelés működtetés átadás.

6. Elektromos töltőállomás létesítése.

9. Éjszakai zárvatartás.

10. Szentgotthárd, Fürdő utcai parkolók kialakításának ügye.

14. A termelői piac, üzlethelyiség bérbeadása.

29.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.11.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Beszámoló Szentgotthárd város 2016. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2017. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei – energia koncepció kidolgozása. A város közvilágítási helyzetének áttekintése.

1. Javaslat a polgármester jutalmazására.

4. 2017. évi költségvetés sarokszámai.

5. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

30.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.10.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők , külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról.

3. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

17. A Művelődési Ház felújítása.

18. Településrendezési felvetések: Lakóterületi hasznosítás

19. Elvi megállapodás települési adórendelet megalkotásáról.

31.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.09.28.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

3. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.

4. A St. Gotthard Spa és Wellness Fürdő és a szálloda együttműködésének tapasztalatai, város idegenforgalmi helyzetének alakulása, fejlesztési lehetőségek.

4. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

9. Köztéri wi-fi kialakítása.

12. Szentgotthárd Fúvóskulturájáért Egyesület kérelme.

14. Településrendezési felvetések : I. lakóterület hasznosítása Rábatótfalu városrészben

22. A termelői piac, üzlethelyiségek bérbevétele.

32.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.09.01.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

1. Szentgotthárdi Kézilabda Klub hátraléka.

5. Szentgotthárd Hársas tó, művészi installáció.

9. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának véleményeztetés utáni elfogadása.

14. Sztg. 785 hrsz-ú ingatlan felajánlása, Mesics Károly.

15. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség hátralékáról.

16. TDM határon átnyúló ( SI-HU ) pályázat.

18. Egyebek.

33.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.06.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

5. Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás.

7. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

34.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.06.01.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3. Beszámoló a Hétközi- és hétvégi orvosi ügyelet tevékenységéről.

5. Ipari park értékesítési, hasznosítási stratégiája.

5. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezése.

8. A Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkormányzati támogatása.

35.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.04.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Tekepálya vezérlőpult javítás.. Napirendi pont

4. Mozi vetítéstechnikai berendezésének garancia hosszabbítása.. Napirendi pont

Egyebek. Napirendi pont

36.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.03.31.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és l‰©9. Napirendi pont

2.Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2014. óta megvalósítotl‰©9. Napirendi pont

5. A Város Képe: városépítészet, zöld területek, sétáló utak, l‰©9. Napirendi pont

15. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. ( IV.27. ) önkorml‰©9. Napirendi pont

16. Tiltakozó beadvány Rábatótfaluban tervezett állattartó telepl‰©9. Napirendi pont

16. Tiltakozó beadvány Rábatótfaluban tervezett állattartó telepl‰©8. Napirendi pont

37.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.02.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési ôÛ¢9. Napirendi pont

3. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. AôÛ¢9. Napirendi pont

13. Legszebb konyhakertek program.. Napirendi pont

15. Gongola Péter és társai tiltakozó beadványa.. Napirendi pont

20. Területvásárlás - telekhatár rendezése ( Ropos Gábor ).. Napirendi pont

21. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakôÛ¢8. Napirendi pont

38.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.01.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

5. Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjrendelet módosítása.. Napirendi pont

S11. Tiltakozás betelepítési kvóta ellen.. Napirendi pont

39.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.12.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások ¤`œ9. Napirendi pont

9. Molnár István László lakásügye.. Napirendi pont

40.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.11.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és01‘9. Napirendi pont

2. Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2015.01‘9. Napirendi pont

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési 01‘8. Napirendi pont

10. Kitüntetési rendelet módosítása.. Napirendi pont

15. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lak01‘9. Napirendi pont

24. Közmeghallgatás.. Napirendi pont

41.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.10.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

4. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.. Napirendi pont

5. Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme.. Napirendi pont

6. MÁriaújfalui Sportegyesület támogatási kérelme.. Napirendi pont

18. A termelői piac.. Napirendi pont

42.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.09.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3.Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáróÐ$¥8. Napirendi pont

4. Idegenforgalmi beszámoló.. Napirendi pont

19. Ingatlanvásárlási kérelem ( Haán Richárd ).. Napirendi pont

24. Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme.. Napirendi pont

43.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.08.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és菂9. Napirendi pont

3.Szentgotthárdi Kézilabda Klub kérelme.. Napirendi pont

8. A szentgotthárdi Kollégium működtetése.. Napirendi pont

9.Közterület elnevezése.. Napirendi pont

15. Naperőmű park létrehozása.. Napirendi pont

16.Szentgotthárd város közvilágÍtásának korszerűsÍtése.. Napirendi pont

24.Szentgotthárd, SZéll Kálmán téri szökőkút melletti útnál lévő菂9. Napirendi pont

44.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.06.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

7.Civil keret felosztása.. Napirendi pont

12. Áramforrás kiépítése.. Napirendi pont

15.Az új városközponti parkoló megépítésével kapcsolatos közle˜¬˜9. Napirendi pont

18. Szentgotthárd, Széll K. tér. 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethe˜¬˜9. Napirendi pont

Egyebek. Napirendi pont

45.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.05.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

2. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az önkU˜9. Napirendi pont

6. Pályázati lehetőség az óvoda felújítására és útfelújításokra.U˜9. Napirendi pont

9. Sportbarátok Egyesülete kérelme - 13. Szentgotthárdi Csata EmU˜9. Napirendi pont

12. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítU˜9. Napirendi pont

14. Zsidai terület ügy.. Napirendi pont

46.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.04.29.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

3. Településfejlesztési koncepció elfogadása.. Napirendi pont

11.Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket tá4©9. Napirendi pont

13. A (turisztika) információs központ további működtetésének fe4©8. Napirendi pont

17. Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.. Napirendi pont

19. Gotthárd-Therm Kft. 2014. évi beszámolója.. Napirendi pont

47.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.03.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről ésô…ú. Napirendi pont

Közmeghallgatás. Napirendi pont

3. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése - beszáô…ú. Napirendi pont

2.4. A (turisztikai) információs központ további működtetése, csô…ú. Napirendi pont

2.15.Széll Kálmán tér 20. tetőtér beépítésének elősegítése lakásô…ú. Napirendi pont

48.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.02.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

I.2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési

I.3.Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2014. évi tevék

I.4. Közművelődési koncepció felülvizsgálata.

II.10.Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése

II.11.Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia

49.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.01.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési tervezete.

II.4. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelme.

12. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.

50.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.07.12.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Pályázati lehetőség turizmusfejlesztésre.

51.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének rendkívüli ülése 2015.11.16.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének rendkívüli ülése

52.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.10.28.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.

4. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

5. Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme.

6. MÁriaújfalui Sportegyesület támogatási kérelme.

18. A termelői piac.

53.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.09.30.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

3.Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program felülvizsgálata.

4. Idegenforgalmi beszámoló.

10. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

19. Ingatlanvásárlási kérelem ( Haán Richárd ).

23. Gotthárd-Therm Kft. kérelme.

24. Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme.

54.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.04.29.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Településfejlesztési koncepció elfogadása.

9. A Közművelődési Koncepció Cselekvési terve.

10.Bérlakások felújításának, karbantartásának vizsgálata.

11.Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

13. A (turisztika) információs központ további működtetésének fedezete.

17. Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

19. Gotthárd-Therm Kft. 2014. évi beszámolója.

55.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.03.25.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Közmeghallgatás

3. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése - beszámoló a 2014. évi munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2015. évben. 2015.évi cselekvési terv elfogadása, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.

2.4. A (turisztikai) információs központ további működtetése, csatlakozáslehetősége a TOURINFORM hálózathoz.

2.15.Széll Kálmán tér 20. tetőtér beépítésének elősegítése lakások vásárlásával.

Egyebek

56.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2014.12.17.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

kÖZMEGHALLGATÁS

2. Beszámoló az önkormányztai részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag, ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.

2.1 Rendelőintézet kérelme.

2.2 Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme.

2.6 A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.

2.7 Belső ellenőrzési terv elfogadása.

2.12 SZMSZ módosítása.

57.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülése 2014.11.26.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2014. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2015.évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.

3) Jelentés a Fenntarható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásásól. Vizsgálat helyi pénz bevezetésének lehetőségeiről, helyi termékek értékesítésének és fogyasztásának előtérbe helyezésére. A lokálpatriotizmus előtérbe hozatalának lehetőségeiről.

4) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója.

6) Az Önkormányzat gazdaság élénkítő programjának megvalósítása.

7) Térinformatikai rendszer létrehozása.

13) „A Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati projekthez szükséges önerő biztosítása.

21) Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás jövője.

58.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.10.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2.4

2.8

egyebek

59.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének alakuló ülése 2014.10.22.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
60.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülés 2014.09.24.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
61.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülése második rész 2014.08.26.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

2.1

2.4

2.7

2.12

2.22

62.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülése első rész 2014.08.26.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
63.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülés 2014.06.25.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
64.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülés 2014.05.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

2.9

egyebek

65.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.04.30.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
66.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.03.26.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
67.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.02.26.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

k15

egyebek

68.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.01.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
69.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.12.18.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
70.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.11.27.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
71.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.10.30.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

72.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.10.30.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

73.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.09.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

74.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.08.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

75.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2013.06.26.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése

76.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2013.05.29.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése

77.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2013.05.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése

78.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.04.24.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

79.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2013.03.27.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése

80.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.02.27.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

81.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.01.30 2013.01.30.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.01.30

82.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.12.12.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
83.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2012.10.31.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
84.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2012.09.26.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
85.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.08.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
86.
Szentgotthárd Város Önkormányzata jogi, pénzügyi és város fejlesztési bizottsági ülése 2012.08.27.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

87.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.06.27.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

88.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2012.02.29.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése