Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Vizér Klára

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Alpolgármester 2009-2014, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 64 hozzászólás
Találatok
64 db
0 db
1.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.09.17.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év megkezdésének tapasztalatairól

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének VI. számú módosításáról

Előterjesztés a XV. kerületi gyermekorvosi ügyelet megvalósításának módjáról

Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója munkaviszonyának a meghosszabbításáról és pályázat kiírásáról

Előterjesztés a RUP-15 Városfejlesztési Kft-vel megbízási szerződés megkötésére a volt Észak Pesti Kórház koncepcióterv készíttetés bonyolításáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Közvágóhíd utca 15. sz. (hrsz.:89404) alatti ingatlan épületegyüttesének bontásáról

Előterjesztés a 2014. IV. negyedévben, pályázat útján bérbe adható lakásokról

2.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.06.25.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának a meghosszabbításáról, és javadalmazásáról

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota, Újpalota, Pestújhely közlekedési koncepciójának felülvizsgálatáról

Előterjesztés az Önkormányzat költségvetési szervei finanszírozási rendjének átalakításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére

Előterjesztés - Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében megfogalmazottak időarányos megvalósulásáról

Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyában kötött szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztés a „Passzív zajvédelem” pályázati felhívás kiírására

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentés alapján készült intézkedési tervekről

3.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2014.06.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.05.28.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota Öregfalu és környéke Fő út - Kossuth utca - Régi Fóti út - Kazinczy utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

3. Előterjesztés a Rákospalota Kerületközpont Kerületi Szabályzási Terv elfogadásáról

10. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosításáról

16. Előterjesztés az Újpalotai Közösségi Ház Tervpályázati kiírásáról

18. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi szociális alapon, felújítási kötelezettség vállalásának lehetőségével bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

19. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi, költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

20. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi, piaci alapon bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

21. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont szakmai irányítása alatt álló ifjúsági táborok működtetési koncepciójáról

23. Előterjesztés a KoMa Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött közérdekű célra történő kötelezettségvállalás meghosszabbításáról és a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel megkötendő közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról

29. Előterjesztés a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány támogatás iránti kérelméről

30. Előterjesztés a 2014. I. félévében költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról készült előterjesztéshez kapcsolódó határozatok módosításáról és visszavonásáról

5.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő XV. kerületi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 12/2013. (III.13.) ök. rendelete végrehajtásáról

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatói (gazdasági vezetői) pályázatáról

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai fejlesztési programjának végrehajtásáról és 2014-2018. évre tervezett szakmai programjára

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető alapbérének felülvizsgálatáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota- Pestújhely Városfejlesztési Kft. 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére igényelhető, vissza nem térítendő támogatásnak a térfigyelő kamerarendszer II. üteméhez történő felhasználására

6.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés és díszpolgári címek adományozása 2014.03.26.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-58/2014. sz. anyag)

5. Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség tevékenységét szolgáló, Budapest XV. Száraznád u. 4-6. sz. alatt található, nem lakás célú helyiség térítésmentes használatba adásáról (Ikt.sz. 1/54-66/2014. sz. anyag)

7. A XV. kerület, Őrjárat utca 1-5. szám alatti ingatlan állami tulajdonban álló ½ tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

14. Előterjesztés engedélyokiratok jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-70/2014. sz. anyag)

16. Előterjesztés az Albert Camus szobor elhelyezésére (Ikt.sz. 1/54-72/2014. sz. anyag)

19. Előterjesztés az isaszegi „Honvéd-emlékmű” rekonstrukciójának támogatására (Ikt.sz. 1/54-82/2014. sz. anyag)

7.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés 2014.02.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról (Ikt.sz. 1/54-46/2014. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz. 1/54-52/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

5. Előterjesztés a XV. Média Nonprofit Kft. szakmai programjáról (Ikt.sz. 1/54-49/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

7. Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működésének feltételeiről (Ikt.sz. 1/54-51/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

10. Előterjesztés a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda és az AST Szabadidő Sportegyesület között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-34/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

12. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetséggel műfüves futballpálya tárgyában megkötött együttműködési megállapodások módosításáról (Ikt.sz. 1/54-36/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

8.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2014.02.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

9.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

10.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a GMK használatában álló vagyon hasznosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztés a képviselő-testület 2014. I. féléves munkatervére

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA!” című pályázatról

Előterjesztés a Hősök útja 1. szám alatti rendelő épület átalakításának és felújításának tervezési programjáról, koncepciótervéről és becsült bekerülési költségéről

Előterjesztés Dréher János a „Biciklista emlékműve” című köztéri alkotás elhelyezésére

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

11.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

12. Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

13. Előterjesztés az ÉPK 13-as számú épület koncepció tervéről és bekerülési költségbecsléséről, valamint az ÉPK 3-as számú épület terveztetéséről, és ÉPK 4-es számú épület állagmegóvásáról

14. Előterjesztés az Észak-Pesti Kórház további hasznosításának ütemezéséről és lebonyolításáról

15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

16. Előterjesztés a XV. kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

18. Előterjesztés települési önkormányzati tagoknak az iskolai intézményi tanácsokba történő delegálásáról

20. Előterjesztés az önkormányzat költségvetési szervei udvarainak, kert- és zöldfelületeinek karbantartási feladatairól

21. Előterjesztés az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjára benyújtott pályázatról

22. Előterjesztés távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződések jóváhagyásáról

24. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének újabb módosításáról és részére többletforrás biztosításáról

12.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
50 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség részére templomépítés céljára telek biztosításáról (Ikt.sz. 1/79-316/2013. sz. anyag)

3. Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

7.Előterjesztés a Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia templom telkének bővítéséről

8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni helyzetéről, valamint a 2013. évi üzleti terv 1-8., illetve 1-9. havi teljesítéséről

9. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi új, módosított beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz. 1/79-301/2013. sz. anyag)

10.Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

11. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének módosításáról és részére többletforrás biztosításáról

12. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosításáró

13. Előterjesztés a GMK és ISK közötti munkamegosztási megállapodásról

14. Előterjesztés a GMK energetikai tárgyú felméréseivel kapcsolatos intézkedésekről

20. Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház egyes épületeinek hasznosításáról és terveztetéséről

22. Előterjesztés a versenysport egyesületek 2013. évi működési támogatásának (I. részlet) elszámolásáról

23. Előterjesztés Települési értéktár létrehozásáról

24. Előterjesztés a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány támogatás iránti kérelméről

25. Előterjesztés víziközmű vagyon átadásáról

26. Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére többletforrás biztosításáról

29. Előterjesztés a Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyhája felújításának engedélyokiratáról

13.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

14.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.07.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról

15.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2013.07.17.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról.

Előterjesztés az M3-as autópálya bevezető útja mentén hiányzó zajvédő falszakasz megvalósításáról.

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény szakmai létszámának, működésének és személyi jellegű kiadásainak fejlesztéséről.

Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható felhalmozási célú pénzbeni támogatások keretösszegének növeléséről.

Előterjesztés az új Rákospalotai Múzeum helykijelöléséről és tervezési programjáról.

Előterjesztés facsemete-nevelő kertek létrehozásáról.

16.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.06.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

17.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.06.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az Önkormányzat adósságának állam által részben történő átvállalásával érintett kötvények visszavásárlásáról, az adósságkonszolidáció lebonyolításáról

Előterjesztés a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatok véleményezéséről

18.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a FIÓKA Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ új helyen történő elhelyezésének átfogó szakmai programjáról

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelet és az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a megújuló energiaforrás hasznosításra irányuló pályázati konstrukcióban kiírásra kerülő pályázaton történő részvételhez szükséges terv költségének biztosítására

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkor¬mányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont intézményeinek fejlesztési koncepciójáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, rossz műszaki állapotú épületek bontási munkálatainak költségeiről, valamint a bontást követő beépíthetőséggel, illetve egyéb hasznosítással kapcsolatos lehetőségekről

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi beszámolójának az elfogadásáról

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. 2012. évi beszámolójának az elfogadásáról

Előterjesztés a Családvédelmi,- támogatási Intézet felállításának szakmai programjáról

Előterjesztés új ellátási szerződés megkötéséről a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal

Előterjesztés az MLSZ országos labdarugó pályaépítési programjára benyújtott pályázatról

20.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

21.
Budapest XV. kerület szelektív hulladékgyűjtés tájékoztató 2013.03.19.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

szelektív hulladékgyújtés tájékoztató

22.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.03.06.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-63/2013. sz. anyag)

23.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítására (Ikt.sz: 1/79-45/2013. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Sztárai Mihály tér fejlesztéséről (kt.sz: 1/79-57/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a 2013. évre tervezett kerületi kiadványokról (Ikt.sz: 1/79-60/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Zsókavár u. III. ütem akcióterületén és annak környezetében, pályázaton kívüli, ahhoz kapcsolt tervezett fejlesztések megvalósításhoz szükséges forrás biztosítására (Ikt.sz: 1/79-61/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-62/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének XII. számú módosítására (Ikt.sz: 1/79-53/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra!) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-54/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra! „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2013-2017 közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójáról (Ikt.sz: 1/79-47/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros Kormányhivatala javaslata tárgyában (Ikt.sz: 1/79-50/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés könyvvizsgálati tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új könyvvizsgáló megbízásáról (Ikt.sz: 1/79-49/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2013. évi üzleti terveinek elfogadásáról (Ikt.sz: 1/79-58/2013. sz. anyag) (A mellékletek később kerülnek kiosztásra!) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

24.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.20.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 1/79-30/2013. sz. anyag)

Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 1/79-29/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 1/79-24/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 799/2012. (VIII.8.) ök. számú és 962/2012. (X.10) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 1/79-25/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évi Rendezvénynaptárról (Ikt.sz: 1/79-33/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-31/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évre tervezett kerületi kiadványokról (Ikt.sz: 1/79-27/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Első olvasat) (Ikt.sz: 1/79-34/2013. sz. anyag)

25.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.13.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerület területén lévő, állami tulajdonban álló ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról (Ikt.sz: 1/79-40/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Zsókavár u. III. ütem akcióterületén és annak környezetében, pályázaton kívüli, ahhoz kapcsolt tervezett fejlesztések megvalósításhoz szükséges forrás biztosítására (Ikt.sz: 1/79-39/2013. sz. anyag)

26.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.01.30.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény és a Palota Holding Zrt. közös felelősségi körébe tartozó Gondozó Ház jogi viszonyairól. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásának folytatásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Fő út 33-35. szám alatti bölcsőde teljes körű felújításához szükséges forrás biztosítására. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerület területén lévő, állami tulajdonban álló ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati és az intézmények részére biztosított iskolatej szállítási szerződésekről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Együttműködési megállapodás módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

27.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.12.19.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 117-397/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.)ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-400/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-401/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-402/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1998. (I. 21.) sz. önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról (Ikt.sz: 117-404/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 1012 és 1014/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat végrehajtására, a Gazdasági Működtetési Központ gondnoki hálózata, diszpécserszolgálata, központi műszaki- és kertkarbantartó műhelye kialakítására és szervezeti struktúrájára (Ikt.sz: 117-409/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota Holding Zrt. 2012. évi gazdálkodásával összefüggő egyes kérdésekről (Ikt.sz: 117-406/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról és 2013. évi költségvetési koncepciójáról (Ikt.sz: 117-411/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a lakásgazdálkodás elmúlt két éves gyakorlatáról (Ikt.sz: 117-413/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat középtávú közművelődési, közösségfejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz: 117-416/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Zsókavár utcai házi orvosi rendelőben gyógyszertár kialakításáról (Ikt.sz: 117-417/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény térítési díjszabályzatának módosításáról (Ikt.sz: 117-418/2012. sz. anyag)

Előterjesztés új háziorvosi feladat-ellátási szerződésről (Ikt.sz: 117-419/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Sződliget utcai gyermekorvosi rendelő, a Deák utcai és Kossuth utcai felnőtt háziorvosi rendelők felújításáról,áthelyezéséről (Ikt.sz: 117-420/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (Ikt.sz: 117-424/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ által készített Energiagazdálkodási Koncepcióról (Ikt.sz: 117-425/2012. sz. anyag)

Előterjesztés műfüves pályák műszaki karbantartás technológiájáról és költségeiről (Ikt.sz: 117-426/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 755-759/2012. (VII.11.) ök. számú és 800/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 117-427/2012. sz. anyag)

28.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.12.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat rövid- és középtávú sportfeladatairól

Előterjesztés a XV. kerületi önkormányzati fenntartású iskolák állami fenntartásba történő átadásáról - átvételéről (Ikt.sz:117-434/2012. sz. anyag)

29.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés műfüves labdarugó pályák pályázatáról

Előterjesztés a Budapest XV. kerület 88866/3, 88863/3 helyrajzi számon nyilvántartott, Károlyi Sándor utca - Dunakeszi út által határolt területen, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által építendő hulladékudvar és szemléletformáló központ elvi támogatásról

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartózó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a Sztárai tér és környezete fejlesztésével kapcsolatosan készített fejlesztés-gazdaságossági számítások alapján javasolt fejlesztési irányokra

Előterjesztés a gazdálkodás szempontjából a Gazdasági Működtetési Központhoz rendelt intézmények 2011. évi gázenergia költségeire vonatkozó pótlólagos előirányzatáról, valamint a költségek 2012. évi tervezéséről

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének X. sz. módosításáról

Előterjesztés az Ingatlan-gazdálkodási Programról

Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarország Régiójával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztés a XV. kerületi Idősek Klubjai működtetésének megújításáról, és a demens nappali ellátás megszervezéséről

Előterjesztés a XV. kerületi Gondozó Ház új helyen történő kialakításáról és jelenlegi helyén a szolgáltatás minőségének javításáról

30.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.10.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ feladatainak időarányos megvalósításáról, a gazdálkodási hatáskörébe tartozó önkormányzati intézmények ingatlanai működtetési feladatainak átvételével kapcsolatos szabályozásról, valamint Alapító Okiratának módosításárólElőterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Illyés Gy. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ügyfélszolgálati helyiségben működő postai szolgáltatás megszüntetésérőlElőterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés lakossági fórum tartásáról a rákospalotai háziorvosi hálózat (a Sződliget utcai gyermekorvosi, a Deák utcai és Kossuth utcai felnőtt háziorvosi rendelők) összevonása tárgyábanElőterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

31.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.10.24.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Répszolg Kft téli intézkedési tervéről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Osztály 2013. évi Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyására. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest XV. ker. Kolozsvár utcai piac és környéke fejlesztési koncepciótervében szereplő feladatok végrehajtásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Pattogós közi intézmények területére készülő Kerületi Szabályozási Terv tervezetéről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest XV. ker. Rákospalota Öregfalu és környéke Fő út – Kossuth u. – Régi Fóti út – Kazinczy u. által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv módosított programjának elfogadásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nappali ellátás tárgyában kötendő szerződés jóváhagyásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi fenntartású iskolák 2013. január 1-jétől történő önkormányzati működtetéséről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

32.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének ülése 2012.10.10.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

33.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.09.26.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

34.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.09.03.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Bp. XV. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósítására KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírásra került pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervek közbeszerzési eljárásának meghatározásáról (Ikt.sz: 117-293/2012.sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

35.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.08.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VII. módosításáról (Ikt.sz: 117-284/2012. sz. anyag) (Ikt.sz: 117- 284/a2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés intézményvezetői megbízásról (Ikt.sz: 117-285/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az újpalotai lakótelepen kiépítendő térfigyelő kamerarendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (Ikt.sz: 117-289/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

36.
Budapest Fõváros XV. kerület Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2012.07.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságoknál az ügyvezető díjazásának a megállapításáról (Ikt.sz: 117¬266/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polg

37.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.06.27.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

38.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

39.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
124 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény-hálózat továbbfejlesztéséről, az integrált és irányított létesítmény-működtetés megvalósításáról (Ikt.sz: 117-144/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármest

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-145/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-146/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-147/2012. sz. anyag) Előterje

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-148/2012. sz. anyag) Előterjeszt

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának elfogadásáról (Ikt.sz: 117-149/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás po

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-150/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás p

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi beszámolójának elfogadásáról (Ikt.sz: 117-138/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-139/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-140/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Ta

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-141/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tam

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-142/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármeste

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-143/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés közművelődési és közszolgáltatási megállapodások elszámolásáról (Ikt.sz: 117-151/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

40.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének módosítására (Ikt.sz: 117-121/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 117-122/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő, előadó: László Tamás polgár

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. módosításáról (Ikt.sz: 117-127/2012. sz.anyag) "R"Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II.25.) ök. sz. rendeletének végrehajtásáról (Ikt.sz: 117128/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a köztéri műalkotások állításának rendjéről szóló .../2012. (...) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-118/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolg

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló .../2012. (...) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 117-113/2012. sz. a

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására (Ikt.sz: 117-109/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezéséről és az intézményi térítési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításaira (Ikt.sz: 117-1

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására (Ikt.sz: 117-111/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgár

Előterjesztés a Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdasági társaságainak belső ellenőrzésének eljárásrendjéről (Ikt.sz:117-108/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Pestújhelyi téren lévő, hajdani ereklyés országzászló, ma 1848-1849-es és az I. világháborús emlékmű rekonstrukciójára (Ikt.sz: 117-124/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Szántóföld úti Ifjúsági és Sportközponttól a Szilas patak mentén futó kerékpárút építésről (Ikt.sz: 117-119/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Előterjesztés

Előterjesztés a Budapest, XV. ker. Széchenyi tér 4/b irodaépület megvásárlásáról (Ikt.sz. 117-120/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: Vizér Klára alpolgármester

26. Napirendi pont

41.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

42.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.11.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

43.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.04.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

44.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.03.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel
45.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.03.28.
Videófelvétel
55 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 117-73/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a köztéri műalkotások állításának rendjéről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-74/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés az óvodai és iskolai felvétel helyi rendjéről és az általános iskolába felvehető és átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-92

Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-93/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás

Előterjesztés a 2011-es civil pályázatok elszámolásának elfogadásáról (Ikt.sz. 117-99/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Bitvai Nándor alpolgármester

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének (Szervezeti és Működési Szabályzatának) jóváhagyására (Ikt.sz. 117-85/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: Juhászné dr. Baráth Márta jegyző

Előterjesztés a 2012/2013. nevelési-oktatási év előkészítéséről (Ikt.sz. 117-102/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény 2012-2016. évi szakmai fejlesztési programjára, beszámoló a 2011. évi fejlesztési program végrehajtásáról (Ikt.sz. 117-75/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Viz

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Városüzemeltetési Koncepciójáról (Ikt.sz. 117-97/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának általános felülvizsgálatáról (Ikt.sz. 117-86/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Sződliget utca 3. I. emelet 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás - Migend Dezsőné bérlő részére történő - elidegenítésről (Ikt.sz. 117-76/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás po

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Kinizsi utca 25. földszint 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás - Penyák Valéria bérlő részére történő - elidegenítésről (Ikt.sz. 117-77/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás pol

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásának jogi lehetőségéről (Ikt.sz. 117-78/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés "A vasúttól a sportcélú városközpontig" városépítészeti ötletpályázat eredményeinek összefoglalásáról, a további teendők meghatározásáról (Ikt.sz. 117-87/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás pol

Előterjesztés az Újpalotai piac fejlesztésének I. üteméről, időszakos termelői piacok létesítéséről, Kolozsvár utcai piac rekonstrukciójáról (Ikt.sz. 117-88/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló "JÖJJÖN KI PALOTÁRA! avagy TIZENÖT-KERT HELYISÉG" című pályázatról (Ikt.sz. 117-89/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Sztárai Mihály tér és környékére, továbbá a Zsókavár utca 2., 4., 6. alatti lakóépületek fogadószintjeinek és a körülöttük lévő közterületnek a hasznosítására vonatkozó fejlesztés-gazdaságossági elemzés k

Előterjesztés a Sín utca illetve az Eötvös u. közterület közvilágításának létesítéséről, térítésmentes átadásáról (Ikt.sz. 117-90/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármes

Előterjesztés a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási támogatásának 2012. évi pályázati felhívásának jóváhagyásáról (Ikt.sz. 117-91/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák

Előterjesztés a Csokonai Művelődési Központ intézményvezetői pályázatáról (Ikt.sz. 117-79/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont intézményvezetői pályázatáról (Ikt.sz. 117-80/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Bitvai Nándor alpolgármester

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék vezetői pályázatáról (Ikt.sz. 117-103/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés Tiszta udvar, rendes ház - mozgalom újjáélesztése a XV. kerületben /Önálló képviselői indítvány (Ikt.sz. 117-82/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: Major Sándor képviselő

46.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.03.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. módosításáról (Ikt.sz. 117-72/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra!) Előterjesztő, előadó: László Ta

47.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.03.08.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosításáról (Ikt.sz. 117-70/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)Előterjesztő, előadó: László Tam

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződés módosításáról (Ikt.sz. 117-71/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

48.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a közművelődési megállapodásokról a XV. kerületi közművelődés helyzetképe és értékelése alapján (Ikt.sz. 117-68/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz. 11758/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Tervtanácsának rendjéről szóló 28/2010. (XII.22.) ök. rendelet módosítására (Ikt.sz. 117-57/2012. sz.anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágn

Előterjesztés a Zsókavár u. 24-26. sz. alatti ún. Spirálház "Szociális városközpont" jellegű fejlesztési programjáról (Ikt.sz. 117-52/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés a "Kisváros a nagyvárosban" - Az egészséges közétkeztetés mintaprogramja célkitűzéseiről és részletes programtervéről (Ikt.sz. 117-61/2012. sz.anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának módosításáról (Ikt.sz. 117-55/2012. sz.anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Fővárosi Heim Pál Gyermekkórház, Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, valamint Uzsoki utcai Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába delegált tagok tagságának megszűntetéséről (Ikt.sz. 117-66/2012. sz. anyag) E

49.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi fakataszterről, a közterületi fák védelmének, fejlesztésének koncepciójáról, a 2012. évi Életfa program előkészítéséről, bonyolításáról, a köznevelési intézmények faültetési programjáról (Ikt.

50.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezetről (Ikt.sz: 117-20/2012. sz. anyag)

Előterjesztés befektetési tanácsadói szerződés megszüntetéséről (Ikt.sz: 117-21/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói pályázatával kapcsolatos döntésekről (Ikt.sz. 117-1/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbításáról, az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a Budapest XV. ker.

Előterjesztés a Zsókavár utcai rendelőben működő orvosok, háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok szerződéseiről, a Hősök úti rendelő visszaalakításáról (Ikt.sz. 117-3/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Kerületgazda Szolgálat 2011. évi tevékenységéről, a XV. kerületi közterületi problématérkép értékeléséről, a Szolgálat 2012. évi feladatairól (Ikt.sz. 117-4/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az újpalotai Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda 2011. évi működéséről, 2012. évi programjairól, két új Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda létesítéséről (Ikt.sz. 117-5/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a nevelési intézmények fejlesztésére kiírt KMOP-4-6-1-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Patyolat utca 5-9. sz. alatti óvoda bővítése és tetőfelújítása érdekében (Ikt.sz. 117-6/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az újpalotai Fő tér és Közösségi Ház fejlesztés megvalósítás érdekében teendő lépésekről, és az Újpalota Fő tér Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) készítéséről (Ikt.sz. 117-7/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az Árendás közi volt óvoda-bölcsőde épületében lévő intézmények áthelyezéséről a Zsókavár utcai KMOP pályázat II. ütemének végrehajtása érdekében (Ikt.sz. 117-8/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a "Miénk a …tér!" pályázat 2011. évi nyertes tereivel kapcsolatos önkormányzati felújítási, fejlesztési munkálatokról, illetve a helyi közösségekkel kialakított megállapodásokról, és a pályázat 2012. évi felhívás

Előterjesztés a 2012. évi cafeteria-juttatás összegének megállapítása a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók részére (Ikt.sz. 117-10/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a teljesítménykövetelmény alapját képező 2012. évi célok meghatározására a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére (Ikt.sz. 117-11/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (Ikt.sz. 117-12/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosításáról (Ikt.sz: 117-19/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Közösségfejlesztők Egyesületének pályázatával kapcsolatos szándéknyilatkozatról (Ikt.sz: 117-…./2012. sz. anyag)

51.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
47 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról (Ikt.sz. 106-400/2011. sz. anyag)

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet módosításáról

5. Előterjesztés a XV. kerületi intézményhálózat integrált továbbfejlesztéséről, a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ bővítéséről (Ikt.sz. 106-406/2011.,

6. Előterjesztés az 1018/2011. (XI.16.) számú határozat módosításáról (SZCSTB 580/2011. (XI.29.) számú határozata alapján) (Ikt.sz: 106-405/2011. sz. anyag)

7. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról (Ikt.sz: 106-402/2011. sz. anyag)

8. Előterjesztés a Budapest XV. kerületének középtávú közlekedésfejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz. 106-403/2011. sz. anyag)

9. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervére (Ikt.sz. 10 6-404/2011., 106-404/a/2011. sz. anyag)

10. Előterjesztés a Palota Holding Zrt-nél lefolytatott vizsgálatról és az ehhez kapcsolódó döntésekről (Ikt.sz. 106-407/2011. sz. anyag)

11. Előterjesztés a lakásfenntartási támogatásokról szóló rendelet módosításra (Ikt.sz. 106-414/2011. sz. anyag)

12. Előterjesztés az adósságkezelésről szóló rendelet módosítására (Ikt.sz. 106-414/2011. sz. anyag)

13. Előterjesztés a Fő út 33-35. szám alatti böolcsőde fejlesztésére és kapacitásának bővítésére megcélzott KMOP-4.5.2-11 kódszámú pályázat forrásainak korrekciójára (Ikt.sz. 106-405/2011. sz. anyag)

52.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
52 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont XV. ker.

7. Napirendi pont XV. ker.

8. Napirendi pont XV. ker.

9. Napirendi pont XV. ker.

10. Napirendi pont XV. ker.

11. Napirendi pont XV. ker.

12. Napirendi pont XV. ker.

13. Napirendi pont XV. ker.

14. Napirendi pont XV. ker.

15. Napirendi pont XV. ker.

16. Napirendi pont XV. ker.

17. Napirendi pont XV. ker.

18. Napirendi pont XV. ker.

19. Napirendi pont XV. ker.

20. Napirendi pont XV. ker.

53.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
75 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VI. számú módosításáról (Ikt.sz. 106-357/2011. sz. anyag!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 106-358/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 106-359/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármeste

4Előterjesztés a munkanélküliek együttműködéséről szóló 11/2009. (IV.3.) ök. rendelet módosítására (Ikt.sz. 106-360/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a Szociális Rehabilitációs Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződésről (Ikt.sz: 106-370/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény vezetői pályázatáról (Ikt.sz. 106-366/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról (Ikt.sz. 106-361/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának első olvasta (Ikt.sz: 106-362/2011. sz. anyag) (Elkezdték tárgyalni, aztán levették napirendről!)Előt

Előterjesztés a 2011. július 31. nappal megszüntetett költségvetési intézmények záró beszámolóinak elfogadására (Ikt.sz. 106-363/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Program általános felülvizsgálat tervezetről (Ikt.sz. 106-364/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármeste

Előterjesztés az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulással (ENTAR) kötött megállapodás felülvizsgálatáról (Ikt.sz. 106-365/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés a 2011. évi soron kívüli bírósági ülnökválasztásról a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bírósághoz (Ikt.sz: 106-369/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota Ófalu és környéke Fő út - Kossuth u. - Régi Fóti út - Kazinczy u. által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv módosított program elfogadásáról és költség biztosításáról (

Előterjesztés közösségi, kerületfejlesztési beruházások fejlesztés-gazdaságossági elemzésének készíttetéséről (Ikt.sz: 106-372/2011. sz. anyag, mely később kerül kiosztásra!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerületi helytörténeti fasorok létesítésére, nevezetes épületek emléktábláinak elhelyezésére (Ikt.sz: 106-373/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

54.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
59 felszólalás db
Videófelvétel

4. Tulajdonosi jogok gyakorlása

5. összeférhetetlenség

7. Mentőállomás szerződések elfogadása

8. helyi adók

55.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.10.26.
Videófelvétel
84 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról

2. Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Osztály 2012. évi Ellenőrzési Munkatervének elfogadásához

3. Előterjesztés "Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása" című pályázatról

4. Előterjesztés a hajléktalanok elhelyezésének megoldására

5. Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. igazgatói pályázatának kiírásáról

6. Előterjesztés a Rákospalotai Mentőállomás megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződés elfogadásáról

7. Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. és az önkormányzat között kötendő megbízási szerződés elfogadására

8. Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. további fejlődéséhez szükséges lépésekről

9. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Közrend- és Vagyonvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma megüresedett tagsági helyének a betöltésére és Alapító Okiratának módosítására

10. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Egészségvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága megüresedett elnöki és tagsági helyeinek betöltésére és Alapító Okiratának módosítására

12. Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése konstrukcióban a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére

13. Előterjesztés a nevelési intézmények fejlesztését célzó konstrukcióban előkészített KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Patyolat utca 5-9. sz. alatti óvoda bővítése és tetőfelújítása érdekében

14. Előterjesztés a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda szakképzési hozzájárulás kezelésének szabályszerűségéről

15. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények pedagógus álláshelyeinek módosításáról

17. Előterjesztés a Szent Korona Általános Iskola és Óvoda környezeti állapotának helyzetértékeléséről

18. Előterjesztés a novemberi tisztasági hónap végrehajtására

20. Előterjesztés a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány polgármesteri keret terhére történő támogatásáról

56.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.10.12.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény működésének és gazdálkodásának felülvizsgálatára

2. Előterjesztés a Hubay Jenő alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár az EU ERFA HUSK/1101 (Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013) számú pályázaton való részvételéről

3. Előterjesztés befektetési tanácsadó igénybevétele az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésére

57.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
59 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról, módosításáról

Előterjesztés a Zsókavár pályázat II. üteméhez szükséges önrész rendelkezésre állásáról (Ikt.sz: 106- 285/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerület Páskom park 32-35. sz. Társasház korszerűsítési munkáiról (Ikt.sz: 106-289/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a kerületi tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2004. (II.26.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 106-296/2011. sz. anyag)

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (Ikt.sz: 106-297/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota - Újpalota - Pestújhely Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosításáról (Ikt.sz: 106-298/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. ügyvezetésének átalakításával kapcsolatos teendőkről (Ikt.sz: 106-299/2011. sz. anyag)

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény vezetői pályázatáról, igazgatójának határozott idejű megbízásáról (Ikt.sz: 106-300/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírásáról, az ügyvezető igazgató kinevezésének meghosszabbításáról, a Társaság Alapító Okiratának m

Előterjesztés az Ady Endre utca 31-33. szám alatti szakközépiskola hasznosításáról (Ikt.sz: 106-304/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerület Õrjárat u. 1-5. sz. ingatlan (volt Észak-Pesti Kórház) fejlesztéséről (Ikt.sz: 106-287/2011. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

Előterjesztés a Közrendvédelmi Közalapítvány új kuratóriumi tag választására (Ikt.sz: 106-288/2011. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

58.
A "Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Érdemérem" díj ünnepélyes átadása 2011.09.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

60.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2008. (IV.7.) ök.rendelet módosítására (Ikt.sz: 106-271/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármeste

Előterjesztés a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségénekmegszüntetéséről (Ikt.sz: 106-263/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés bizottság alakításáról (Ikt.sz: 106-264/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a "MIÉNK A ... TÉR!" közterület-fejlesztési célú közösségi programpályázati kiírásának jóváhagyásáról (Ikt.sz: 106-272/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés az újpalotai kiserdőben kialakult állapot rendezésének jelenlegihelyzetéről (Ikt.sz: 106-273/2011. sz. anyag) (Később kerül kiosztásra!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármeste

61.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.07.13.
Videófelvétel
147 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés ellátási szerződés módosításáról

"Miénk itt a tér" című közterület fejlesztés

Városrészközpont tervpályázat

Zsókavár erdőkerülő utcai ötletpályázat

Hubay Jenő alapító okirat

Panel plusz kölcsönszerződés mód.

Közrendvédelmi Közalapítvány

Egészségvédelmi Közalapítvány

Kis értékű

Szoc. Rehab Alapítvány

Nevelési-oktatási gyermekjóléti

Sz.gép térítésmentes

Sürgősségi - jogosulatlanul igénybe vett állami tám

62.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.06.29.
Videófelvétel
132 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Jézus Szíve Alapítvány támogatása sürgösségi anyag

Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Sürgősségi Palota Holding

HPV védőoltás

9. Napirendi pont

Sürgősségi gmk-s előterejsés

Mezőőri alapítvány támogatás

Költségvetés módosítása

II. féléves munkaterv

Bp Főv Kerületi Kollégiuma XV ker. tagjai

sz.gépek térítésmentes

alapítványok pályázaton elnyert

Zsókavár utcai pályázat

63.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testület nyilvános ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
166 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

28. Napirendi pont

29. Napirendi pont

31. Napirendi pont

32. Napirendi pont

33. Napirendi pont

34. Napirendi pont

35. Napirendi pont