Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Völgyi Lajos

Siófok Város Önkormányzata - Képviselő , MSZP

Korábbi tisztségek
Közbeszerzési Döntéshozó Testület
-
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
-
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
-

Bemutatkozás

1954-es kaposvári születésű vagyok, 1975 óta élek Siófokon ma már nyugdíjas pedagógus feleségemmel. A Foki hegyi városrészben lakunk – a Foki-hegyi Egyesület alapításában részt is vettem. 2002 óta vagyok városunk képviselő-testületének tagja, ebben a ciklusban az etikai bizottság elnökeként is dolgozom, valamint a pénzügyi, a városfejlesztési bizottságokban és felügyelő bizottságban is kaptam megbízatást. Közgazdász végzettségem van, 1989 óta társas vállalkozások vezetőjeként és résztulajdonosaként dolgozom, továbbá megyei és országos szakmai szervezetekben (Kereskedelmi- és Iparkamara, Közúti Fuvarozók Egyesülete) látok el társadalmi funkciókat. Nézetrendszerem baloldali beállítódású, az MSZP siófoki szervezetének tagja vagyok – jelenleg elnöke is. Hobbim az utazás, a sport és a kultúra. Ez utóbbin belül a prózaírással foglalkozom is, több országos folyóiratban jelentek meg írásaim, 2015-ben pedig első novelláskötetem.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 39 hozzászólás
Találatok
36 db
3 db
1.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

33./ A 94/2024. (III. 28.) és a 95/2024. (III. 28.) képviselo-tel

7./ A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2024. évi idegenforgalmil

9./ A Siófoki szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerzodés.

10./ A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya pénzügyi elszámolása.

13./ Tour de Pelso Kerékpáros Sportrendezvény 2024. évi támogatál

14./ Döntés a Vuelta Kft. részére a 2024. évi Tour de Hongrie

15./ A Balaton-parti Kft. részére adott közterület-használati ho

16./ A Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. közremuködé

17./ Útkarbantartási feladatok megvalósítása in-house szerzodése

18./ 2023. évi Közbeszerzési Beszámoló.

20./ A Termofok-Sió Kft. ügyvezetoje munkabérének módosítása.

21./ Balatoni Szövetség kérelme.

22./ A Balatoni Vasas Sportegyesület kérelmének elbírálása.

23./ Az önkormányzati tulajdonú siófoki 6741 hrsz.-ú (Thanhoffe

24./ Önkormányzati tulajdonú siófoki 8744/22 hrsz.-ú (Siófok, Za

25./ Önkormányzati tulajdonú siófoki 10055/8 hrsz.-ú

26./ Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Muködési Szabályzatá

27./ Javaslat a helyi adókról szóló 17/2022. (X.28.) önkormányza

28./ Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésérol szóló

2.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1./ A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése

4./ A Civil Ház működéséről történő beszámoló elfogadása és döntés az üzemeltetésről

5./ A Balaton Tánc Egyesület 2023. évi támogatásáról benyújtott elszámolásának elfogadása

6./ Döntés a Kálmán Imre Művelődési Központ részére a 2024. évi városi rendezvények megszervezéséhez szükséges közterület-használati hozzájárulásról

9./ A 2024. évi Tour de Balaton kerékpártúrával kapcsolatos támogatási szerződés jóváhagyásáról

10./ A 2024. évi Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körversennyel kapcsolatos támogatási szerződés, valamint az eltérő közterület-használat jóváhagyásáról

11./ A TOP_Plusz-3.1.3-23 – Helyi humán fejlesztések elnevezésű pályázat benyújtásának támogatása

12./ Közétkeztetési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban fedezet-kiegészítés elfogadása a Gondozási Központ vonatkozásában

14./ A FLABEC Kft. kérelmének elbírálása (Siófok, Bláthy Ottó utca)

15./ Ipari park területének hasznosítása.

16./ Önkormányzati tulajdonú fonyódi 10068/1, 10068/2, 10068/3, 10068/4, 10068/5, 10068/6, 10068/8, 10068/9, 10068/10, 10068/11, 10068/12, 10068/13, 10068/14, 10068/15, 10068/19, 10068/21, 10068/23 hrsz.-ú ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározása

18./ Döntés a siófoki 7460/2 helyrajzi számú (Deák Ferenc sétány) ingatlant érintő csapadékvíz vezetési szolgalmi jogi megállapodás megkötéséről és a kapcsolódó dokumentumok jóváhagyásáról

19./ Döntés a VOLÁNBUSZ Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmének jóváhagyásáról

20./ 2024. évi Közbeszerzési Terv.

21./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről, valamint egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

22./ Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 34/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására, az intézményi térítési díjak emelésére

26./ A siófoki 9900/2 hrsz-ú (Siófok,  Erdei u. 2.) ingatlanban

8./ Döntés a Debreceni Egyetemmel kötendő „Együttműködési megállapodás ingatlan hosszú távú, közfeladatként végzett felsőoktatási célú használatára” elnevezésű dokumentum jóváhagyásáról

3.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya szakmai beszámolója

2./ A Galerius Fürdo felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljáˆ

5./ A Hotel Holiday épületének 2024. évi felújítása.

6./ A Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítása.

7./ A Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. folyószámla-

9./ Petrof zongora felújítása és a Kálmán Imre Muvelodési Közpon

11./ Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezo Teátrum

10./ Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezo Teátrumˆ

14./ BLUE POINT Sport Egyesület részére támogatás odaítélése.

15./ A BFC Siófok Kft. ügye.

16./ Az Xpress Dance Tánc és Sport Egyesület 2023. évi támogatásˆ

17./ A BSI Kft. támogatás iránti kérelme.

18./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa kérelmˆ

19./ Döntés az önkormányzati tulajdonú siófoki 9900/2 hrsz.-ú

20./ Döntés a siófoki 9165/2 hrsz.-ú (kivett közforgalom elol el

21./ Döntés a siófoki 10071/103 hrsz.-ú (kivett közforgalom elolˆ

23./ Behajthatatlan tartozások elengedése.

24./ Lakások hasznosítása.

25./ A Termofok-Sió Kft. ügyvezetoje munkabérének módosítása.

26./ Javaslat a közterületek használatának szabályozásáról szól

27./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésérol szóló

28./ Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkezteto ügyleteibol

29./ Siófok Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése. Napirendi pont

4.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.01.25.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

1./ Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezo Teátrum ˆ

2./ A Balaton-parti Kft. forgóeszköz hitelének elotörlesztése.

5./ Kommunikációs és Turisztikai Iroda 2024. évi marketing terveˆ

7./ Javaslat a Tour de Balaton kerékpártúra 2024. évi támogatásáˆ

8./ Elvi döntés a 2024. évi Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Köˆ

9./ A siófoki 6617/A/2 hrsz.-ú és a siófoki 6617/A/3 hrsz-ú ingaˆ

10./ A Siófok, Fo u. 204-210. szám alatti, siófoki 6481/1/A/2 hrˆ

11./ A siófoki 7452/1 hrsz-ú, ?kivett beépítetlen terület? megneˆ

12./ Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Siófoki Tankerületi Közˆ

13./ A Siófok Kiliti-Ságvár optikai körzethálózat építéséhez tul

14./ A Siófok, Fo tér 5. szám alatti társasház kérelmének elbírá

15./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa kérelm

16./ A Siófok, Kálmán Imre sétány 12. szám alatti ingatlan gáz kt

5.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.12.12.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

2./ A Kálmán Imre Szabadtéri Színpad 2024. évi muködtetése

3./ A Siófok Város Önkormányzata által finanszírozott és a Kálmá

4./ Petrof zongora felújítása és a Kálmán Imre Muvelodési Közpon

6./ A Balaton-parti Kft. folyószámla-hitelkeretének megújítása,

7./ A Balaton-parti Kft. 2024. évi villamos energia beszerzése.

9./ A Galerius Fürdo beruházáshoz szervesen kapcsolódó beruházásˆ

10./ A nagyberényi K6 jelu Veronika-kút vízjogi engedélyeztetésiˆ

12./ A Balaton-parti Kft. felügyelobizottsága ügyrendjének módosˆ

13./ Javaslat a Képviselo-testület 366/2023. (X.26.) és 396/2023

14./ Siófok Város Gondozási Központja alapító okiratának módosít

15./ A siófoki 5. számú házi orvosi körzet helyettesítéssel/tart

16./ A siófoki 8. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel/tartóˆ

18./ Siófok város általános iskoláinak mindenkori 5. évfolyamára

19./ A Szent Kilit Plébánia kérelmének elbírálása.

20./ Elovásárlási jognyilatkozat a siófoki 0316/104 hrsz.-ú ingaˆ??10. Napirendi pont

21./ Javaslat a Siófoki Kajak-Kenu Sport Egyesülettel kötött hasˆ??10. Napirendi pont

22./ A Siófok belterület 4270 hrsz-ú ingatlanra (Parti sétány) bˆ??10. Napirendi pont

23./ Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetoi ˆ??10. Napirendi pont

24./ A volt kistérségi optikai hálózatot érinto adásvételi szerz

26./ 2023. évi Közbeszerzési Terv módosítása.

28./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselo-testületének

29./ Javaslat a közszolgálati tisztviselok 2024. évi illetménya

30./ Javaslat a parkolás és a várakozás rendjérol szóló 3/2022.

31./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésérol szóló

32./ A polgármester jutalmazása.

6.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

3./ A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévo 8600 Siófok, Építo ut

4./ A Galerius Fürdo építési beruházás generálkivitelezojének ki

5./ A nagyberényi K6 jelu Veronika-kút jövobeni hasznosításának

6./ Tájékoztatás és döntés elokészítés Siófok Város Önkormányzat

7./ Döntés az önkormányzati tulajdonú siófoki 6741 hrsz.-ú

8./ A Civil Ház 2023. évi muködésérol szóló beszámolójának elfog

9./ A Campus-Sió Hostel Kft. kérelmének elbírálása (Siófok, Peto

10./ Ipari park területének hasznosítása.

11./ A Siófok, Fo u. 204-210. szám alatti, siófoki 6481/1/A/2 hr

12./ Elovásárlási jognyilatkozat a siófoki 6492/1 hrsz.-ú ingat

13./ A TOP_Plusz-3.1.3-23 ? Helyi humán fejlesztések elnevezésu

14./ Döntés a Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciuma

19./ Döntés a siófoki 7846/3 helyrajzi számú (Hungária utca) és

21./ Javaslat a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati tám

22./ Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosított ell?

23./ Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselo-testületének a

24./ Javaslat a helyi adókról szóló 17/2022. (X.28.) önkormányza

25./ 2024. évi belso ellenorzési terv.

26./ Javaslat a siófoki bölcsodébe és óvodákba járó gyermekek ré

7.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

4./ 2023. évi idegenforgalmi szezon értékelése.

6./ A Városi Képtár képeinek kulturális értékbemutatás (album, kˆ

7./ Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezo Teátrum ˆ

8./ A Siófoki Nagystrandon Mobil jégpálya létesítése és üzemelte

12./ Siófok város közigazgatási területén belül hó- és síkosság

13./ Döntés a VOLÁNBUSZ Zrt. közterület-használati hozzájárulás ˆ

14./ Beruházási feladatok megvalósítása (in-house szerzodések ke

15./ A siófoki 6617/A/2 hrsz-ú és a siófoki 6617/A/3 hrsz.-ú (S

16./ Önkormányzati tulajdonú siófoki 8744/22 hrsz.-ú (Siófok, Za

17./ Önkormányzati tulajdonú siófoki 9900/2 hrsz.-ú (Siófok, Erd

18./ Önkormányzati tulajdonú siófoki 10055/8 hrsz.-ú (Siófok, Na

19./ A siófoki 7847 hrsz.-ú és a siófoki 7848 hrsz.-ú ingatlanok

20./ A Siófok, Petofi sétány 1. szám alatti ingatlan hasznosítá

21./ A Sió-Mobil Kft. kérelmének (Siófok, Reviczky Gyula utca -

22./ Blüthner zongora értékesítése, Petrof zongora felújítása.

23./ Nagy János testépíto sportoló támogatás iránti kérelme.

24./ A SIÓKOM Nonprofit Kft. ügyvezetoje munkabérének módosítása

31./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselo-testületének ˆ

32./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésérol szóló ˆ

8.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

3./ Siófok Város Csicsergo Bölcsodéje 2023. évi továbbképzési

6./ A Siófoki Temetkezési Kft. 2023. évi aktuális cash flow tervˆ

7./ A Siófoki Nagystrandon mobil jégpálya létesítése és üzemelteˆ

10./ A Balaton-parti Kft. auditálása.

11./ A Siófoki Temetkezési Korlátolt Felelosségu Társaság Alap

12./ SIÓKOM Nonprofit Kft.-vel kötött szerzodések felülvizsgála

14./ A Siókom Nkft. ügyvezetoje 2022. évi célprémiumának kifize

15./ Döntés a siófoki 841 hrsz.-ú, a siófoki 807/2 hrsz.-ú, a s

20./ A DRV Zrt. tulajdonát képezo siófoki 7452/2 hrsz-ú, ?kivet

21./ A siófoki 12047 helyrajzi számú (Diófás út) és a siófoki 1

24./ Siófok, Orgona utcai strand fejlesztésével kapcsolatos közb

25./ ?A Rózsakert és az Isztria-sétány fejlesztés kivitelezése

26./ A VOLÁNBUSZ Zrt-vel 2023-2024. évre vonatkozó helyi autóbusˆ

27./ Önkormányzati tulajdonú fonyódi 10068/1, 10068/2, 10068/3,

28./ Döntés a Siófok, Kossuth L. utcában lévo parkolóra vonatkozˆ

29./ A Siófok, Révész G. u. 11. szám alatti ingatlanra vonatkozóˆ

30./ A 2023. évi Nemzetközi Angolnyelvtanár Konferencia szponzor

31./ Lakások hasznosítása.

32./ Javaslat a fogászati alapellátási ügyelet ellátására beérkeˆ t

34./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésérol szóló

9.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

2./ A Balaton-parti Kft. 2023. évi cash flow kimutatása.

3./ A Siófoki Temetkezési Kft. 2023. évi aktuális cash flow terv

10./ Gyermekfelügyelet biztosítása a nyári szünet idoszakában.

11./ A Siófok, Beszédes József sétány (helyrajzi száma: 2662/30

12./ Hó- és síkosságmentesítési munkákra vonatkozó vállalkozói s

13./ Az MPH Power Zrt. kérelmével kapcsolatos állásfoglalás

14./ ?Siófok Város Környezetvédelmi Programjának Megújítása 202

15./ Döntés a siófoki 813/12 helyrajzi számú és a siófoki 816/13

16./ Döntés a siófoki 841 helyrajzi számú, a siófoki 11861 hely

17./ Döntés a siófoki 2662/30 helyrajzi számú és a siófoki 2662

18./ Döntés a siófoki 9698/6 helyrajzi számú és a siófoki 9698/1

19./ Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása. Napirendi pont

20./ Döntés a siófoki 826 hrsz.-ú, a siófoki 11755 hrsz.-ú és a

21./ A balatonszabadi 0184/5 hrsz.-ú ingatlan 880 m2-nyi terüle

22./ Döntés a siófoki 10356/2 hrsz.-ú ingatlan (magánút) térítés

23./ A Siófok, Petofi sétány 1. szám alatti ingatlan (siófoki 67ˆ

24./ A Sió-Mobil Kft. kérelmének elbírálása.

26./ A Siófoki Temetkezési Kft. ügyvezetoje 2022. évi célprémium

27./ A Termofok-Sió Kft. ügyvezetoje 2022. évi célprémiumának

28./ A Balaton-parti Kft. volt ügyvezetoje, Várkonyi Csaba Zoltáˆ

29./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésérol szóló

34./ Egyebek. Napirendi pont

10.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel
11.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

7./ A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2023. évi idegenforgalmi

8./ A Balaton-parti Kft. 2023. 01-06. havi cash flow kimutatása

11./ A Siófoki Temetkezési Kft. 2023. évi cash flow terve.

13./ Blue Point Sportegyesület támogatása (jégpálya projekt).

14./ Tour de Pelso Kerékpáros Sportrendezvény támogatása.

18./ A Siófok, Darnay Kálmán tér 3778/90 hrsz. alatti ingatlan

19./ A Parti sétánnyal összefüggésben keletkezett megállapodásokˆ

20./ A Balaton Tánc Egyesület 2022. évi támogatásáról benyújtott

21. / A siófoki 6286 hrsz-ú ingatlan (Víztorony) használata.

22./ A Siófok, Szekrényessy K. u. 6. fszt. 12. szám alatti garzo

23./ A BFC Siófok Kft. kérelme.

24./ A fonyódi 10068/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

25./ A MONK Solutions Kft. kérelme.

26./ Önkormányzati tulajdonú siófoki 8744/22 hrsz.-ú és a siófokˆ

27./ Önkormányzati tulajdonú siófoki 9900/2 hrsz.-ú ingatlanban

28./ Önkormányzati tulajdonú siófoki 10055/8 hrsz.-ú ingatlan ér

29./ Döntés a siófoki 9581 hrsz.-ú és a siófoki 9597/1 hrsz.-ú iˆ

30./ Elovásárlási jognyilatkozat a siófoki 0316/104 hrsz.-ú inga

31./ 2022. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló.

32./ 2022. évi Közbeszerzési Beszámoló. Napirendi pont

33./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésérol szóló 1ˆ

35./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozásiˆ

36./ A Siófoki Temetkezési Kft. 2022. évi egyszerusített éves be

38./ Egyebek.

12.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

1./ A Balaton-parti Kft. 2023. év január-május havi cash flow

2./ A Thanhoffer villa bérbeadás útján történo hasznosítására vo

3./ A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévo 8600 Siófok, Építo ut

6./ Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. auditálása.

7./ A Siófoki Temetkezési Kft. 2023. évi cash flow terve.

8./ A Siófoki Napsugár Óvoda 2023/2024. nevelési év Beiskolázási

12./ Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosított szo

13./ A siófoki 10008 hrsz.-ú és a siófoki 10012 hrsz.-ú ingatlan

14./ A siófoki 9382 hrsz.-ú ingatlan muvelési ágának megváltozta

15./ Tulajdonosi hozzájárulás a Balatoni Vasas Sportegyesület ál

16./ A Petofi sétány 1. szám alatti  ingatlan (siófoki 6752 hrsz

17./ A 386/2022. (XII.1.) Képviselo-testületi határozat módosítá

18./ A siófoki 6617/A/2 hrsz-ú és a siófoki 6617/A/3 hrsz.-ú ing

19./ A Parti sétány gyalogos forgalom számára történo idoszakos

20./ Tájékoztatás a siófoki székhelyu háziorvosi, házi gyermekor

21./ Javaslat a fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgá

22./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselo-testületének

23./ Javaslat a Bogdán László roma ösztöndíjról szóló 7/2023. (

28./ A Balaton Fejlesztési Tanács által megjelentetett pályázato

29./ A Kálmán Imre Muvelodési Központ részére a 2023. évi városi

30./ A siófoki 7303 helyrajzi számú és a siófoki 7352/2 helyrajz

31./ 2023. évi Közbeszerzési Terv.

32./ Siófok Város közigazgatási területén gallyazási és fakivágáD

33./ A Rózsakert és az Isztria sétány fejlesztés kivitelezése tá

34./ A Siófok, Somogyi utca (helyrajzi száma: 9768) Árpád utca

13.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
37 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ A Balaton-parti Kft. 2023. év I. negyedévi cash flow terve.

3./ Tájékoztatás a Balaton-parti Kft. kezelésében lévo strandoko

4./ Tájékoztatás a Balaton-parti Kft. kezelésében lévo strandoko

5./ Tájékoztatás a Balaton-parti Kft. által kezelt területek fa

6./ Tájékoztatás a Galerius Fürdovel összefüggo egyes feladatok

7./Státuszjelentés a Balaton-parti Kft. hosszútávú bérleti szerz

8./ Balaton-parti Kft. auditálása.

9./ A Kálmán Imre Muvelodési Központ 2022. évi rendezvényeihez é

10./ Javaslat a Kálmán Imre Muvelodési Központ és a Civil Ház,

11./ A Kálmán Imre Szabadtéri Színpad 2023. évi muködtetése.

12./ A Siófok Város Önkormányzata által finanszírozott és a Kálm

13./ Víztorony hasznosítása, Varga Imre 100 emlékév 2023. évi

14./ 2023 Siófok55 programsorozat.

15./ A Siófoki Hírek hirdetési tarifáinak módosítása.

16./Javaslat a 267/2016 (IX.22.) képviselo-testületi határozat

17./ Siófok Város Köztemetoinek 2023-2027. év közötti részleges

18./Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselo-testületének a

19./ T Flotta Kft. közterület-használat iránti kérelmének elbírá

20./Helyi autóbuszos személyszállítás tárgyú közbeszerzési eljár

23./Javaslat ?a parkolás és a várakozás rendjérol? szóló önkormá

24./ A mindenkori jegyzo számára kiutalandó lakás szolgálati jel

25./ Üresen álló önkormányzati lakás bérbeadási jogcímének megha

26./A Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciuma által be

27./ A fonyódi 10068 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását követoen

28./ Döntés a siófoki 5293/1 hrsz.-ú és a siófoki 5294/9 hrsz.-

29./ Döntés a siófoki 5294/18 hrsz.-ú és a siófoki 5301 hrsz.-

30./ Döntés a siófoki 62 hrsz.-ú és a siófoki 83/8 hrsz.-ú ingat

35./ Egyebek.

14.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.01.
Videófelvétel
43 felszólalás db
Videófelvétel

3./Az Önkormányzat tulajdonában álló Siófok belterület, 6741 hrsz. alatti (természetben Petőfi sétány) „Thanhoffer villa” ingatlan hosszútávú bérleti szerződésének megszüntetése a Bérlő kérelmére

4.A Balaton-parti Kft. folyószámlahitel keretének megújítása, 50 M forintos hitelkeret emeléssel, kapcsolódó önkormányzati kezességvállalással

5./ A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow tervének módosítása

6./A Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. közötti vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási kérdésekről

7./ Siófoki Temetkezési Kft. üzleti tervmódosítás, valamint működési támogatás iránti kérelem

8./ Siófok magánszállás-közvetítési portáljának létrehozása.

9./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre járművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

11./ Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról önkormányzati rendelete megalkotására

12./Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a siófoki Balaton-meder használatának egyes helyi szabályairól önkormányzati rendelete megalkotására

13./ Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a siófoki Balaton-meder használatának egyes helyi szabályairól önkormányzati rendelete megalkotására

14./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

15./Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakbérek megállapításáról szóló 33/1994.(IX.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

16./Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete módosítására

17./ Siófok Város Önkormányzata és a SIÓKOM Nonprofit Kft. között a Balaton-part menti területeket érintő hulladékszállítási feladatatok elvégzésére vonatkozó szerződése

18.A Rózsakert 4. ütemének megvalósításához szükséges költségvetési fedezet

19./A Siófoki Kosárlabda Egyesület részére a Balaton-parti Kft. által üzemeltetett siófoki 7451/4 hrsz.-ú ingatlanon (Siófok, Bakony utcai szabadstrandon) meglévő kosárlabda pálya korszerűsítésére előzetes tulajdonosi engedély

20./ Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére célprémium feladatok meghatározása

21.Az önkormányzat tulajdonát képező Siófok, 6700 hrsz.-ú földterületi ingatlan (8600 Siófok, Jókai park 9.) bérlőjének kijelölése

22./Siófok Város Önkormányzata és a Gábor Dénes Főiskola között létrejött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

25./A siófoki 11521 hrsz.-ú (Siófok, Gergely Jenő utca), a siófoki 10070/1 hrsz.-ú és a siófoki 10071/49 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés

26./A Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciuma által beszerzett hulladékszállító gépjárművek bérbeadása

27./A Siófok, Szekrényessy K. u. 6. szám alatti ingatlanban lévő garzonlakások bérbeadásából befolyó bevétel felhasználása

28./ A Siókom Nkft. tulajdonában lévő Mercedes Benz Arocs típusú hulladéktömörítő felépítmény megvásárlása

29./Belső ellenőrzési stratégiai terv 2023-2026. évekre vonatkozóan és 2023. évi belső ellenőrzési terv

30./ 2022. évi belso ellenorzési terv módosítása.

31./ A siófoki 6813/4 hrsz-ú ingatlan bérbevétele.

32./ Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 1367/2. hrsz.-ú ingatlanon álló pavilon felépítmény vonatkozásában

33./ Üresen álló önkormányzati lakások bérbeadási jogcímének meghatározása

34./ A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata

35./ Civil ház üzemeltetése tárgyában ingyenes használati és feladat ellátási szerződés megkötése

36./A siófoki 4519/5 hrsz.-ú ingatlan 2023. évre vonatkozó bérleti díj összegének meghatározása

37./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapító okiratának módosítása

38./ A Kálmán Imre Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

45./Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterv-tervezete

46./ Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

15.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

4./ 2022. évi idegenforgalmi szezon értékelése.

6./ Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezo Teátrum

8./ A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow tervének módosítása

12./ Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által alapított és a

13./ a) Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosított

14./ Javaslat a helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet m

21./ Siófok város közigazgatási területén lévo elektromos töltobˆ

22./ Döntés Siófok város közigazgatási területén belül hó- és sí

23./ A közvilágításra vonatkozó, a 2022. évi költségvetésben biz

25./ Siófok Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének

26./ Javaslat az átmenetileg szabad, saját pénzeszköz bankbetétb

27./ Könyv Kata festomuvész Római Magyar Akadémián való 30 napos

28./ A Siófok, Tóth Lajos u. 82. szám alatti, siófoki 11061 hrs

29./ Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Siófoki Tankerületi Köz

30./ Javaslat a régi mozi épületében (Siófok, Kálmán Imre sétány

31./ A siófoki 6714/3 hrsz-ú ingatlan (Siófok, Batthyány u. 1.) ˆ

32./ Elovásárlási jognyilatkozat a siófoki 6492/1 hrsz.-ú ingatl

33./ Önkormányzati tulajdonú siófoki 9900/2 hrsz.-ú ingatlanban

34./ A SIÓKOM Nonprofit Kft. ügyvezetoje munkabérének módosítása

35./ Javaslat a siófoki bölcsodébe és óvodákba járó gyermekek ré

40./ Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésérol szóló

16.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

8./A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow tervének módosítása.

9./A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévo 8600 Siófok, Építo utcˆ

10./ A Balaton-parti Kft. 2022. évi munkaero racionalizálási ter

11./A Galérius Vendégház átnevezése.

12./Javaslat a Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kftˆ

14./Civil ház üzemeltetése, muködtetése.

17./Javaslat az S-FOOD Gastronomy Kft. és Siófok Város Önkormány

19./A Siófoki Aranyparton álló mólószárak, valamint a mólószárak

20./Költségvetési forrás biztosítása a zsilipek környezeténél ki

21./Az Isztria-sétány gyalogos forgalom elotti megnyitásának elo

22./A siófoki 6300 hrsz-ú ingatlan (hoközpont) használata.

23./A Siófok, Szekrényessy Kálmán és Vajda János utcák keresztez

24./2022. évi Közbeszerzési Terv módosítása.

25./Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmu Zrt.-vel történo megál

26./Földgáz energia beszerzése 2023. január 1-tol kezdodo idosza

27./A ?Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklo mintaprojekt

28./Önkormányzati tulajdonú siófoki 10055/8 hrsz.-ú ingatlan ért

29./A siófoki 6617/A/2 hrsz.-ú és a siófoki 6617/A/3 hrsz.-ú ing

30./Elvi hozzájárulás a közvilágítási hálózat részleges rekonstrˆ

31./Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésérol szóló

33./A Termofok-Sió Kft. ügyvezetoje munkabérének módosítása.

17.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.28.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

3./Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezo Teátrum k

5./Siófok város közigazgatási területén az elektromos vagy más

6./Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020.(I.31.) önko

11./A Siófok, Vitorlás u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítása.

12./Siófok Város Önkormányzata intézményeiben és hivatalában a

13./Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról VEMAFI KC részére

14./Döntés a siófoki 4914/7 hrsz.-ú ingatlan muvelési ágának meg

15./Elovásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában áll

16./Döntés a siófoki 10063 hrsz.-ú ingatlant érinto vízvezetési

17./Siófok Város Önkormányzata intézményei és közvilágítás számá

18./Siófok, Fo utca 204-210. szám alatti társasházban lévo önkor

20./Balaton Tánc Egyesület kérelme, Cannes-SanRemo Folklórfeszti

21./Költségvetési többletforrás biztosítása az áfa-tartalomra a

22./Döntés a siófoki 10136 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.

23./Javaslat az 5/2022. (II.28.) ÖR.: ?az önkormányzat 2022. évi

24./A Nagystrand területén óriáskerék és az óriáskerék talapzatá

27./A 102/2020. (VII.16.) önkormányzati határozatra, valamint mu

18.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

6./Siófok Város Csicsergo Bölcsodéje 2022-es beiskolázási terve

7./A Termofok-Sió Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása.

8./2021. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló.

9./Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáróˆ

10./2021. évi közbeszerzési beszámoló.

12./Javaslat az S-FOOD Gastronomy Kft. és Siófok Város Önkormányˆ

13./A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2021. évi szakm

14./Döntés a ?Siófok elkerülo út, 65. számú foút és Somlay Artúrˆ

15./Költségvetési forrás biztosítása a Siófoki Szakképzési Centr

16./Döntés a Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség által szervezet

17./Döntés a közvilágításra vonatkozó, a 2022. évi költségvetésb

18./Éves belso ellenorzési jelentés 2021. évre vonatkozóan.

19./Az önkormányzati tulajdonú siófoki 473 hrsz-ú ingatlan tekin

20./A Magyar Állam tulajdonában lévo, Siófok, belterület 10021/1ˆ

21./Döntés a siófoki 10357/2 hrsz.-ú és a siófoki 10358/5 hrsz.

22./Elovásárlási jognyilatkozat a siófoki 9583 hrsz.-ú ingatlan

26./Költségvetési forrás biztosítása a part menti területeket ér

19.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

8./A Siófoki Napsugár Óvoda 2022/2023. nevelési év beiskolázási

3./A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2022 évi idegenforgalmi s

9./A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow terv bemutatása.

10./Pályázat kiírása a Nagystrand területén óriáskerék

11./A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévo 8600 Siófok, Építo

15./Javaslat a Balaton Tánc Egyesület 2021 évi támogatásáról ben

16./Siófok Város közvilágítási hálózatának Siófok Város Önkormán

17./Elvi döntés a ?Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklo

18./Költségvetési forrás biztosítása az ?Elektromos seprogép

21./Költségvetési forrás biztosítása a ?Strandfejlesztés STR-2024

22./2022. évi Közbeszerzési Terv módosítása.

23./Tájékoztatás Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Közös Ö

24./A Siófok, Vitorlás utca 2. szám alatti felépítményes ingatla4?

25./Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Siófok, Fo tér 1. szám ala4

26./Elovásárlási jognyilatkozat a siófoki 6294/A/1 hrsz-ú ingatl4?

27./Elovásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában áll

28./Tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Szakképzési Centrum

29./Döntés a siófoki 9900/2 hrsz-ú ingatlanban fennálló 6597/1134?!11.

30./A fonyódi 10077/47 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

31./A fonyódi 10077/48 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

32./A siófoki 6620 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

33./Üresen álló önkormányzati lakások bérbeadási jogcímének

34./A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és Siófok Város Önkorm

Új napirend: A Siófoki Temetkezési Kft. 2022. évi likviditásának

35./Javaslat az 5/2022.(II.28.) ÖR- az önkormányzat 2022. évi

20.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.03.24.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

1./Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek használatának szabályozásáról” szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

2./Javaslat „az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről” szóló önkormányzati rendelet elfogadására

3./Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

5./2021/2022-es Jégkikötő pénzügyi elszámolása

6./„Három éves bérleti szerződések”megkötése a Petőfi sétány teraszaira vonatkozóan

7./ A Balaton-parti Kft. 2022. I. félévi cash flow terv bemutatása

8./A Balaton-parti Kft. Társasági alapító okiratának módosítása

9./Döntés a Balaton-parti Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

10./2022. évi Közbeszerzési Terv.

11./Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjának megállapítására

12./Elvi döntés a településrendezési eszközök módosításáról a Siófok 3778/26 és 3778/27 hrsz-ú ingatlanok tekintetében

13./Döntés a siófoki 6617/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról.

14./A Magyar Állam tulajdonában lévő, Siófok, belterület 4490 hrsz.-ú ingatlan ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján

15./Tulajdonosi és csapadékvíz befogadói nyilatkozat kérelem a fonyódi 033 hrsz. ingatlan vonatkozásában

16./A siófoki 9030/6 hrsz.-ú ingatlan 1/1-ed, a siófoki 9030/1 hrsz.-ú ingatlanban fennálló 39/322-ed tulajdoni illetőségének, valamint a siófoki 9030/6 hrsz.-ú ingatlanban fennálló 120/1003-ad tulajdoni illetőségének értékesítése

17./Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Kandó K. u. 9. 2/10. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

18./Döntés a Kálmán Imre Művelődési Központ részére a 2022. évi városi rendez- vények megszervezéséhez megadandó közterület-használati hozzájárulásról

19./ A Balatoni Vasas Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás megadása

20./Döntés Siófok város közigazgatási területén gallyazási és fakivágási feladatok elvégzése 2022. évben tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

23./Javaslat az NHSZ Zöldfok Zrt. 2022. március 31. napjára összehívott közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviseletére szóló felhatalmazásra

24./Javaslat a Bahart Zrt. 2022. március 31. napjára összehívott közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviseletére szóló felhatalmazásra

21.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

3./Döntés Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Balaton-parti Kft. részére – a Petőfi sétány használata tekintetében – megadandó közterület-használati hozzájárulásról

4./Javaslat az 5/2021. (II.24.) ÖR- az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

5./Javaslat „a parkolás és a várakozás rendjéről” szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7./Javaslat az S-FOOD Gastronomy Kft. és Siófok Város Önkormányzata között a közétkeztetési feladatok ellátására kötött szerződés 2022. évben az inflációt meghaladó további …%-os mértékű vállalkozói díj emelése miatti módosítására

8./Javaslat siófoki fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgáltatás megren- delésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására

9./Döntés a siófoki 9018/2 hrsz-ú és a siófoki 9018/5 hrsz-ú ingatlanok (magánutak) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

10./Tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Szakképzési Centrum által használt Siófok, Koch Róbert u. 8. sz. alatti ingatlan tekintetében

11./Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

12./Siófok Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

22.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

4./Javaslat a SIÓKOM Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtás

7./?Közösségi ?hub? kialakítása a városközpontban?- kivitelezés

8./A Sió-Cardiomed Egészségügyi Bt. ügyvezetoje, Dr. Szabó Andre

9./Siófoki Hírek hirdetési tarifáinak módosítása.

10./Elvi döntések meghozatala Siófok Város Önkormányzatának a

11./A fonyódi 10077/34 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

12./A fonyódi 10077/50 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

13./A nagyberényi 089/13 hrsz-ú és a nagyberényi 089/17 hrsz.-ú

14./Elovásárlási jognyilatkozat a siófoki 9900/2 hrsz.-ú ingatla

15./Elvi döntés a 2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgá

16./Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Fo u. 163. szám alatti b

17./S-FOOD Gastronomy Kft.-vel a szociális és gyermekétkeztetési

23.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.12.14.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

1./BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház munkavállalója 4 órás munkakörből 6 órás munkakörbe történő áthelyezése

2./A Kálmán Imre Művelődési Központ és a Senior Kuckó terembérleti díjainak megállapítása, összehangolása, és az épület kihasználtságának elsődleges felmérése, valamint alkalmazott létszám

3./Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet alkotására

5./2022. évi belso ellenorzési terv.

6./Elvi döntés a „Rózsakert 2-3. ütem kivitelezése” tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

7./Saját forrás biztosítása a városi tanuszoda közműellátásának kiépítéséhez

8./Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Fő u. 204-210. 3/6. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

9./A siófoki 4519/5 hrsz-ú ingatlan 2021. évre vonatkozó bérleti díj összegének meghatározása

10./Döntés Siófok város közigazgatási területén belül köztisztaság ellátása tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

11./McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton rendezvény támogatása

12./A volt kistérségi optikai hálózatot érintő haszonbérleti és adásvételi és használati jogot alapító szerződésekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések

13./2021. évi Közbeszerzési terv módosítása.

14./Elvi döntés a TOP Plusz 1.2.1-21-„Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó projektek tárgyában

17./Döntés a polgármesterre, az önkormányzati képviselőkre, valamint a nem képviselő bizottsági tagokra vonatkozó etikai kódex megalkotásával kapcsolatban

18./Önkormányzati tulajdonban lévő strandi ingatlanokat és a Galerius vendégházat érintő beruházási szükségletek felmérése

19./Javaslat az 5/2021.(II.24.) ÖR - az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások

24.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

1./Siófoki Jégkiköto üzemeltetése. Napirendi pont

2./Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselo-testületének a ˆ?312. Napirendi pont

3./Javaslat a nem közmuvel összegyujtött háztartási szennyvíz beˆ?312. Napirendi pont

4./Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható teleˆ?312. Napirendi pont

5./Javaslat a közszolgálati tisztviselok 2022. évi illetményalapˆ?312. Napirendi pont

8./Javaslat a siófoki bölcsodébe és óvodákba járó gyermekek részˆ?312. Napirendi pont

9./Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Tanácsház u. 1. 8/49. számˆ?312. Napirendi pont

10./Csoportos önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljárásˆ?312. Napirendi pont

11./ Siófok Város Önkormányzata intézményei és közvilágítás számˆ?312. Napirendi pont

12./Döntés Siófok Város közigazgatási területén belül hó- és síkˆ?312. Napirendi pont

13./Siófok város közigazgatási területén lévo elektromos töltobeˆ?312. Napirendi pont

14./A siófoki 6813/4 hrsz-ú ingatlan bérbevétele. Napirendi pont

15./A Közösségért Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Felépülésééˆ?312. Napirendi pont

16./Tulajdonosi engedély megadása a Balatoni Integrációs Közhaszˆ?312. Napirendi pont

17./Siófok Város Önkormányzata intézményeiben és hivatalában a Sˆ?312. Napirendi pont

18./A Siógarden Ingatlanfejleszto Kft és Siófok Város Önkormányzˆ?312. Napirendi pont

20./A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Muködésiˆ?312. Napirendi pont

21./Javaslat a polgármester jutalmazására. Napirendi pont

25.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

3./2021. évi idegenforgalmi szezon értékelése

6/A Siófoki Temetkezési Kft. fejlesztési igény módosítása.

8./ Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete parkolás és várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendelete megalkotására

10./Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosításáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyásáról

11./Az Aranypart Arany Apartmanok Társasház részére Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás

12./Saját forrás biztosítása TOP-7.1.1-16-H-093-1 azonosító számú „Közösségi hub kialakítása a városközpontban” megnevezésű projekthez

13./Költségvetési fedezet biztosítása a Siófok, Bajcsy-Zs. u. 110. és a Siófok, Szekrényessy K. u. 6. szám alatti garzonlakások vízdíj alapdíjának megfizetéséhez

14./Döntés a siófoki 841 hrsz.-ú, 807/2 hrsz.-ú, 807/12 hrsz.-ú, 810/11 hrsz.-ú és a 813/12 hrsz-ú ingatlanokat érintő szennyvízvezetési szolgalmi jogi megállapodás megkötéséről és a kapcsolódó dokumentumok jóváhagyásáról

15./A siófoki 12177/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

16./A siófoki 8744/31 hrsz-ú ingatlan értékesítése

17./Döntés a BFC Siófok Kft. és Siófok Város Önkormányzata között fennálló, siófoki 4519/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról

18./Döntés a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont (trafibox) telepítéséhez szükséges szerződések megkötéséről, költségkeret biztosításáról

19./A Magyar Állam tulajdonában lévő, Siófok, belterület 6250/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007. CVI törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján

20./Időkorúak és fogyatékkal élők, illetve civil szervezetek nappali klubszerű foglalkoztatásának jóváhagyása; ezzel összhangban döntés a 8600 Siófok, Széchenyi utca 11. szám alatti ingatlanrész hasznosításáról

21./Javaslat a Siófok, Asztalos utca 20. szám alatti épület – volt Pillangó Tagóvoda – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére szociális intézmény céljára történő ingyenes használatba adására

22./Javaslat siófoki fogászati alapellátási ügyelet szervezésére

23./Javaslat az 5/2021.(II.24.) ÖR - az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások

25./1./A Balaton Fejlesztési Tanács által megjelentetett pályázat

26.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.09.23.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

3./Siófoki Napsugár Óvoda 4 órás takarítói álláshely létesítése.

13./ „Siófok Város Óvodái (SVO) beruházási munkái – Katicabogár és Pitypang tagóvodák felújítása”, valamint „Siófok, Rózsakert fejlesztése II.-III. ütem” beruházások felvétele a 2021. évi közbeszerzési tervbe

14./Nyilvános illemhely áthelyezés a 7457 hrsz. ingatlanról a 7451/4 hrsz. ingatlanra

15./A Balaton Fejlesztési Tanács által megjelentetett pályázaton történő indulás

16./A Balaton-parti Kft. részére a Siófok Város Önkormányzata Képviselő testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás a Fő téri rendezvényekhez

17./Döntés a siófoki 2590/181 hrsz-ú, a siófoki 1751/37 hrsz-ú éˆ?;12. Napirendi pontDöntés a siófoki 2590/181 hrsz-ú, a siófoki 1751/37 hrsz-ú és a siófoki 1751/12 hrsz-ú ingatlanok művelési ágának megváltoztatásáról

18./Döntés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Siófok Város Önkormányzata közötti közművagyon ingyenes átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról

19./Döntés a siófoki 6286 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

20.Döntés a siófoki 6617/A/2 hrsz-ú és a siófoki 6617/A/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés felmondásáról

21./A siófoki 9900/2 hrsz-ú ingatlanban fennálló 6597/11388-ad tulajdoni hányad értékesítése

22./Beszámoló Siófok Települési Értéktár Bizottság 2021. I-VIII. havi tevékenységéről

23./Célprémium feladatok meghatározása a Balaton-parti Kft. ügyvezetője részére

24./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

25/A Siófok, Tátra utca végén elhelyezkedő mólótól a Fő utca 254/A. alatt található „Régi Vízmű”, Siófok belterület 4497/13 hrsz-ú ingatlanig húzódó iparivíz-vezeték, mint állami vagyon ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján

26./ Javaslat az 5/2021.(II.24.) ÖR - az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások

27.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.06.24.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

2.A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2020. évi szakmai

16.Siófok Város Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Közpoˆ

20.2.A Balaton-parti Kft. 2021 évi Program-tervezete.

3.A Balaton-parti Kft. és Siófok Város Önkormányzata között 2012

4./A Balaton-parti Kft. 2021. évi üzleti terve.

5.A Balaton-parti Kft. és a SIÓ-IRISZ Kft. között 2020. 03.03.

6.2020. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló.

9.Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható telepˆ

12.A Sáfráskert Ingatlanfejlesztő Kft. és Siófok Város Önkormány

13.Döntés a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulˆ

14.Szponzorációs szerződés megkötése a Németh Swimming Managemenˆ

15.Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő siófoki 6305

17.Javaslat az 5/2021.(II.24.) ÖR - az önkormányzat 2021. évi kö

28.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.10.29.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

7./ Javaslat Siófok Város Gondozási Központja Idősek Otthonában ¦

8./Emelt szintű férőhelyek számának módosítása „A” és „B” épület¦

9./Beszámoló a Fürdőegylet 2020. évi marketing keretének költésé¦

10./Siófoki Temetkezési Kft. feladatellátásának meghatározása 20¦

11./Az önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetése

12./Javaslat a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről¦

13./Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros projekthez c¦

14./A Siófok, Fő utca 254/A. alatt található „Régi Vízmű”, Siófo

16./Elvi döntés Siófok város közigazgatási területén belül hó és

17./A Siógarden Ingatlanfejlesztő Kft. és Siófok Város Önkormány

18./Javaslat a 9/2020.(II.28.) ÖR - az önkormányzat 2020. évi kö

21.1./Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátru

21.2./TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú, Siófok és térs

21.3./Egyebek, jégkikötő üzemeltetése.

29.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.09.24.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

1./Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2020 első félévi gazdál

11./Javaslat Siófok város által adományozott ösztöndíjakról, va

12./Javaslat a Varga Imre művészeti ösztöndíjról szóló önkormány

13./Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének aˆ

14./Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerző

15./Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatások region

16./HÉSZ módosítás kérelem módosítása a Deák Ferenc sétány és a

17./HÉSZ módosítás kérelem a siófoki 7492 hrsz-ú ingatlan övezetˆ

18./Siófok város közvilágítási hálózatának Siófok Város Önkormán

19./„Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon

21./Bérlőkijelölés a siófoki 1369 hrsz-ú ingatlanon levő bázisál

22./Bérlőkijelölés a siófoki 1369 hrsz-ú ingatlanon létesítendő ˆ

23./A Siófoki Bányász SE TAO támogatás elszámolás határidejének ˆ

24./Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátrum

25./Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros projekthez c

27./Javaslat a 9/2020.(II.28.) ÖR – az önkormányzat 2020. évi kö

30.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

1./Javaslat a 3/2019.(III.1.) ÖR- az önkormányzat 2019. évi költ({812. Napirendi pont

2./Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati re({812. Napirendi pont

3./„A közterületek használatának szabályozásáról” szóló 7/2017.(({812. Napirendi pont

4./Javaslat „A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támo({812. Napirendi pont

6./ 2019. évi városmarketing megvalósítására kapott önkormányzat({812. Napirendi pont

7./2019. évi városi rendezvénysorozat átfogó pénzügyi elszámolás({812. Napirendi pont

8./Illemhely fejlesztéshez kapott önkormányzati támogatással val({812. Napirendi pont

9./Siófoki Fürdőegylet- Turisztikai Egyesület 2020. évi támogatá({812. Napirendi pont

10./Siófok város 2020. évi marketing stratégiája, költség- és üt({812. Napirendi pont

11./Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önko({812. Napirendi pont

12./Társasházak energiahatékonyságot növelő felújításainak támog({812. Napirendi pont

13/Javaslat Siófok Város Önkormányzata és az Emergency Service K({812. Napirendi pont

14./Együttműködési Megállapodás taxi állomáshelyek hasznosításár({812. Napirendi pont

15./Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában áll({812. Napirendi pont

16./Javaslat időskorúak és fogyatékkal élők nappali klubszerű fo({812. Napirendi pont

17./Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. Napirendi pont

18./Javaslat az S-FOOD Gastronomy Kft. részéről a közétkeztetési({812. Napirendi pont

22./Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből ({812. Napirendi pont

23./Siófok Város Önkormányzatának 2020 évi költségvetése. Napirendi pont

25./2./Siófok 6747 helyrajzi számú ingatlan (Siófok Petőfi st. 3({812. Napirendi pont

31.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.01.30.
Videófelvétel
38 felszólalás db
Videófelvétel

1./Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet alkot

3./Javaslat „Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociá

4./Javaslat „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

8./Siófok Város Gondozási Központjának munkakör módosítása.

9./Siófoki Libadalom, Városnap-Advent és Puncsparty/Szilveszter

10./A Balaton-parti Kft. 2019. évi fejlesztési igényének elszámo

11./A Balaton-parti Kft. 2020. évi fejlesztési igénye.

12./ Termofok-Sió Kft. 2020. évi fejlesztési igénye.

13./A Siófoki Temetkezési Kft. temetkezési szolgáltatásának elin

14./A Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi likviditásának biztosít

15./A Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi fejlesztési igénye.

16./Siófok Város főszezoni időszakra vonatkozó autóbuszos tömegk

17./Siófok, Rózsakert megújításának tervezési és kivitelezési

18./Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fej

19./„Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon

20./Siófok, Vadalma utca teljes körű kivitelezési munkálatai töb

21./Siófok Város Önkormányzata részére közbeszerzési szaktanácsa

22./A Balatoni Vasas Sportegyesület TAO támogatási ügye.

23./Teleki Miklós orgonahangverseny-sorozat támogatása, szponzor

24./Döntés a BFC Siófok Kft. szponzorációs szerződés megkötésére

25./A Nemzeti Regatta 2020. évi támogatása.

26./A Siófoki Hírek hirdetési tarifáinak, illetve nyelvi lektori

27./Költségvetési forrás biztosítása kajak-kenu közoktatási prog

28./Költségvetési forrás biztosítása a kajak-kenu verseny-progra

29./ Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Cigány Nemzetisé

30./Döntés a Gábor Dénes Főiskolának a Közösségi Felsőoktatási

31./A siófoki ZENE-BONA Alapítvány kérelme a siófoki zeneiskolás

35./Néhai Varga Imre szobrászművész, Siófok város díszpolgára

36./Javaslat a Balaton-parti Kft. 2016-2019. évi tevékenységének

Közösségi hub kialakítása városközpontban” című, TOP-7.1.1-16-H

32.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.16.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

2./A Balaton-parti Kft. 2020. évi fejlesztési igénye.

3./Pályázati felhívás a Siófok 6747 hrsz.-on található Hotel Holˆ

4./Siófok Város Óvodája személyi változása: 4 fő új óvodatitkár

8./Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződˆ

9./Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet felül

10./Siófok Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatárˆ

15./Siófok-Ságvárt összekötő 65. számú út melletti kerékpárútra

16./ A Zamárdi 066/35 és 066/36. hrsz. alatti ingatlanokon talál

17./A siófoki 8744/27 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

18./Siófok Város Önkormányzata és a Techno-Tel Távközlési és Inf

19./ A siófoki 6813/4 hrsz-ú ingatlan bérbevétele.

20./A siófoki 83/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

22./ Milei Barbarával újságírói tevékenység ellátására vonatkozóˆ

23./Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Cigány Nemzetiségˆ

33.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

8.A Galerius Vendégház bérbe vételére vonatkozó kérelem.

9.Sör és Csülök Fesztivál és Halfesztivál rendezvényekkel kapc

10.Siófok 6747 hrsz.-on található Hotel Holiday hasznosítása.

11.A Balaton-parti Kft. és Siófok Város Önkormányzata között

12.A Balaton-parti Kft. folyószámla hitelkeretének meghosszabbí

15.A Helyi Építési Szabályzat módosítás a zöldterületek beépíth

16.Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a

17.Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérl

18.Javaslat a siófoki bölcsődébe és óvodákba járó gyermekek

19.Beszámoló az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves gazdálk

20.A Siófok, Alkotmány u. 56/A. sz. (11502. hrsz.) „beépített t

21.A Siófok, Diós tér 15. sz. (83/5. hrsz.) értékesítése.

22.Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményala0

23.Részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatán

24.Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő- testületének

25.Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fej

26.A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság támogatási

27.Javaslat a Balaton-parti Kft. működésének átvilágítására,

28.A 8600 Siófok, Fő utca 97. szám alatti társasház alapító okirat

29.Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány kérelme

34.Javaslat a 3/2019.(III.1.) ÖR- az önkormányzat 2019. évi köl

34.
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülése 2019.10.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

6./ Javaslat a főállású alpolgármester megválasztására.

13./ A bizottságok megválasztása.

22: Összefogás Levente Lépteiért Alapítvány.

35.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

9./ Siófoki Plázs fejlesztési igénye.

36.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

31./Siófok Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése. Napirendi pont

37.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

9./ Siófoki Plázs fejlesztési igénye

38.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

13./Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre EmlékházFelnőttrészleg, Előadóterem bérleti díjszabásai

39.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.28.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

31./Siófok Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése