Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Wintermantel Zsolt

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag , Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Ügyrendi Nemzetiségi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyil.-ell Bizottság
2014 - 2019
Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

1972. február 26-án született Budapesten, Wintermantel Kálmán mérnök-közgazdász és Krisztián Edit villamosmérnök gyermekeként. 2004-ben kötött házasságot, felesége Adrienn. Fia, Kristóf Benjámin 2005-ben, lánya, Zoé Ráchel 2009-ben született. Az Újpesti Műszaki Középiskolában tanult, a BME Közlekedésmérnöki Karán, valamint Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát. 1996-ban fél évig a Főpolgármesteri Hivatal közlekedési ügyosztálya tömegközlekedési alosztályának gyakornoka. 1999-2000-ben a Diákbónusz Kht. gazdasági igazgatója. 1998-2003 között a BME ifjúsági szolgáltatásokkal foglalkozó Diákközpontjának igazgatója, 2003-2010 között a Műegyetemi Kiadó ügyvezető igazgatója volt. 1994 óta vesz részt az Újpesti Önkormányzat munkájában, először a Városfejlesztési Bizottság külsős tagjaként, majd az Észak Pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Rt. igazgatósági tagjaként tevékenykedik. 2006-ban egyéni képviselői mandátumot szerzett a képviselő-testületben, a Fidesz frakciójának vezetője, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. A 2010. évi önkormányzati választásokon polgármesterré választották a Fidesz és az Újpestért Egyesület jelöltjeként. A 2014-es magyarországi önkormányzati választáson több mint 50%-ot kapott, így Újpest polgármestere maradt. 2019-ben azonban vereséget szenvedett a baloldali Déri Tibortól. A 2002-es önkormányzati választáson a Fővárosi Közgyűlés tagjává választották, a Fidesz képviselőcsoportjának helyettes vezetője volt, a Közbeszerzési és a Tulajdonosi Bizottságban tevékenykedett. A 2006-os önkormányzati választáson újra a Közgyűlésbe kerül. A Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság alelnökeként tevékenykedik, a városi szolgáltatásokkal, közüzemekkel, parkolással, közösségi közlekedéssel kapcsolatos ügyek felelőse a frakción belül. 2010-ben a választók bizalmából ismét a Közgyűlés tagja maradt, s harmadik képviselői ciklusát kezdhette meg
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 85 hozzászólás
Találatok
70 db
15 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2024.03.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Javaslat a BFVK Zrt. Közfeladat-ellátási Keretszerződésének és a 2024. évi Éves Közfeladat-ellátási Szerződésének 1. számú módosításainak, az SZMSZ módosításának, továbbá a BFVK Zrt. 2023. évi beszámolójának jóváhagyására

7. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-vel megkötött ingatlanhasználatra vonatkozó Haszonkölcsön szerződés 2. számú módosítására, valamint a Városháza III. számú udvar meghatározott területének használata tárgyában új haszonkölcsön szerződés megkötésére

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2024.02.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat bizottság felállítására a gyermekvédelmi intézményrendszerbe vetett közbizalom helyreállítása érdekében

3.Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a közvetlen elnökválasztás érdekében

17.Javaslat sport és kulturális ágazathoz tartozó jogi személyekkel kapcsolatos döntésekre

18.Javaslat a kulturális és sport ágazathoz tartozó önkormányzati finanszírozású társaságok 2024. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

31.A főpolgármester 2024. évi szabadságának ütemezése

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2024.01.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Javaslat a Budapest-bérlettel kapcsolatos megállapodásról

3.Javaslat a teherforgalmi behajtási díj eltörlésére vonatkozó kormányhivatali felhívás elutasításáról

4.Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról szóló …/2024. (…) önkormányzati rendelet megalkotására

6.Javaslat a BKM Nonprofit Zrt.-t érintő egyes döntések meghozatalára

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.12.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.11.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó választási szabályok megváltoztatásáról álláspont kialakítása

Javaslat a taxi szolgáltatást érintő feladatok ellátásával kapcsolatos, és egyes közlekedési tárgyú döntések meghozatalára

Javaslat a VIII. kerület II. János Pál pápa tér és IV. kerület Szt. István tér zöldfelületi fejlesztésével kapcsolatos megállapodásokra

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.10.25.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Javaslat a Fovárosi Választási Bizottság tagjainak és póttagj

2.Javaslat a fovárosi hajléktalanellátó rendszer biztonságos mu´

3.Javaslat egyes városüzemeltetéssel kapcsolatos döntések megho

5.Javaslat ?Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansá

19.Javaslat Budapest 2023. évi környezeti állapotértékelésének

24.Javaslat a teljesítménybérrel (prémiummal) kapcsolatos dönté

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.09.27.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Javaslat Budapest Fováros Önkormányzata 2023. évi összevont

3. Javaslat a fovárosi közösségi költségvetési program általánoH

4.Javaslat a fovárosi közösségi költségvetési program általánoH

6.Javaslat a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Rendezési Szabályzatának a Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztéseire vonatkozó eseti módosítására, valamint a területre készült környezeti értékelés elfogadására

8.Javaslat a II. János Pál pápa téri nyilvános illemhely VIII.

11.Javaslat a Zabszalma Alapítvánnyal kötött közfeladat ellátás

13.Javaslat a Budapest Global Egyesülettel helyiséghasználatra

14.Javaslat a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.-vel kapcsolato

22.Javaslat a BFVT Kft. Közfeladat-ellátás feltételeirol szóló

23.Javaslat a Befogadó játszótér, közösségi park megvalósítás

25.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat intézményvezetoit érinto

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat Budapest Fováros XXIII. kerület Soroksár egyes terül

3.Eloterjesztés az atlétikai világbajnoksággal összefüggésben a

5.Javaslat Fovárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan ing

8.Javaslat a közúti közlekedésbiztonsági stratégia és a közúthá

27.Javaslat erdogazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együtt

32.Javaslat a ?Felnott Autista Szabadidos és Kulturális Központ

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.05.24.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Javaslat a 2023. évi költségvetési egyensúly megtartása érdekében, a BKK Zrt. zavartalan működéséhez szükséges döntések meghozatalára

4.Javaslat elvi állásfoglalás elfogadására az orosz-ukrán háborúval összefüggésben

7.Javaslat Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

14.Javaslat döntések meghozatalára a „USER-CHI” c. projekt kapcsán

20.Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal informatikai, koordinációs feladataihoz kapcsolódó 2024-2025. évi kötelezettségvállalásokra, valamint engedélyokirat jóváhagyására

35.Javaslat a Budapest Fováros közigazgatási területén találhatOda1376869. Napirendi pont

10.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.04.26.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Javaslat a 2023. évi költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükséges döntések meghozatalára

3.Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

10.Javaslat a BGYH Zrt-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

14.Javaslat a BFVT Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására

22.Javaslat a Kutyával az Emberért Alapítvány pályázatának jóváhagyására az Állatterápiás programok idősotthonokban projekt megvalósítása érdekében

23.Javaslat az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására, valamint a Társaság Éves Lebonyolítói Megállapodásával kapcsolatos döntések meghozatalára

24.Döntés Bárczy István-díj és Ráday Mihály-díj adományozásáról

11.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.03.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, valamint tájékoztató a Budapesti Polgárőr Szövetség 2020., 2021. és 2022. évi tevékenységéről

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Javaslat önkormányzati ingatlanok civil hasznosításáról szóló pályázati kiírásról

Javaslat hulladékgyűjtő edények kerületi önkormányzattól történő átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Közösségi Költségvetés keretében elfogadott „Közösségi szereld magad műhely” című pályázati kiírás jóváhagyására

Javaslat a kulturális és sport ágazathoz tartozó önkormányzati finanszírozású társaságok 2023. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Javaslat a kulturális és sportágazathoz kapcsolódó megállapodások jóváhagyására

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.02.22.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Javaslat elvi állásfoglalás meghozatalára akkumulátorgyár építése kapcsán

2.Javaslat a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjjal összefüggő döntések meghozatalára

18.Javaslat a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat 2023. évi állami támogatására irányuló szerződés megkötésére

20.Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel megkötendő 2023. évi bérleti és használati díjról szóló megállapodás elfogadásra

29.Határozathozatali javaslat kizárólagos lakossági várakozási helyek kijelöléséről

30.Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő döntés meghozatalára

13.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.01.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, valamint a 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésére

Javaslat Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2023. évi munkatervére

Javaslat Budapest 2022. évi környezeti állapotértékelésének jóváhagyására

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.11.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott területek fás szárú növényeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4.Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeinek visszavásárlására

5.Javaslat Budapest egyesítésének 150. évfordulójához kapcsolódó döntések meghozatalára

Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítására

Javaslat a fogaskerekű vasút közlekedésével kapcsolatos döntésekre

Javaslat a budapesti járóbeteg-szakellátással kapcsolatos álláspont

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.10.26.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) önkormányz,

3.Javaslat a Parkolási rendelet módosítására és a Kelenföldi

4.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat és a fovárosi civil szerveze

5.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterület,

6.Javaslat a ?Budapesti villamos és trolibusz jármufejlesztés I

17.Javaslat a 2022. évi homlokzatzöldítési pályázat meghirdetés,

19.Javaslat a közösségi költségvetésben szereplo városi erdok

23.Javaslat a Cseppko Óvoda maximális csoportlétszámától való

25.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II.

17.
Budapest Főváros Közgyűlése 2022.09.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

4.Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátásokról szóló …./2022. (……) önkormányzati rendelet megalkotására és egyéb önkormányzati rendeletek módosítására

11.Javaslat a Ferihegyi út szélesítésével érintett ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételére

29.Javaslat a Széna tér felújítására kötött Megállapodás módosítására

40.Javaslat a Budapest XI., Rimaszombati út 2. szám (Koszorúslány utca 2.) alatti, 2818/23 hrsz-ú ingatlan közös tulajdoni állapotának telekalakítással történő megszüntetésére, a telekalakítási és csere megállapodás jóváhagyására

18.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.08.31.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Budapest Főváros Első Energiacsomagjának elfogadására

Javaslat a védett természeti területen található budapesti erdők tarvágásának tilalmáról

Javaslat a fővárosi lakásrezsi-támogatás kiterjesztésére

Javaslat nyilvános pályázat kiírására a Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ létrehozására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által, a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe történő tagdelegálással kapcsolatos döntések meghozatalára

19.Javaslat a Fovárosi Vízmuvek Zrt. soron következo rendkívüli

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.06.29.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6.Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Rendezési Szabályzatának a XIII. kerület egyes területeire vonatkozó eseti módosítására, valamint a területre készült környezeti értékelés elfogadására

9.Javaslat a Parkolási rendelet és parkolási együttműködési megállapodások módosítására

10.Javaslat a közterület-használattal összefüggő egyes rendeletek módosítására

11.Javaslat a szociális, illetve a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó egyes térítési díjak módosítására

13.Javaslat a budapesti szmogriadóterv módosítására

34.Javaslat a Kutyával az Emberért Alapítvány pályázatának jóváhagyására az Állatterápiás programok idősotthonokban projekt megvalósítása érdekében

35.Javaslat a Budapesti Kábítószer Egyeztető Fórum indítványa alapján nyilvános pályázat kiírására

36.Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint elnevezés megváltoztatására

48.Javaslat BKK díjtermékek módosítására

51.Javaslat a Budapest XI. kerület 4275/17 hrsz. alatti „Allee játszótér” módosított tervek alapján történő bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

20.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.06.08.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye, költségtérítése és egyéb juttatásai megállapítására

Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére, valamint javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosítására

Javaslat a Budapest Global Egyesület alapítására

Javaslat Romaversitas támogatási szerződés megkötésére roma ösztöndíj létrehozása céljából

Javaslat egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Vasúti elkerülő (V0) megvalósulásának támogatása

21.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.04.13.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.Javaslat a 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (Taxirendelet) módosítására

12.Javaslat közlekedésfejlesztési szakterülethez tartozó egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányokkal és megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

22.Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt. kulturális, városmegújítási ötletpályázatának megvalósításához többlet forrás biztosítására

33.Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

36.Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata köztéri művészeti koncepciója 2022-2025 című dokumentum elfogadására

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.02.23.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Törvényességi felhívás a 2/2022. (I. 28.) számú normatív

4.Javaslat pályázat benyújtására az Interreg CENTRAL EUROPE

7.Javaslat a 2022. évi zöldinfrastruktúra fejlesztési feladatok

14.Javaslat a Széchenyi lánchídhoz és a budai Váralagúthoz kapc

15.Javaslat a ?BKV Zrt. fejlesztési feladatai? címu feladattal

17.Javaslat a BKM Budapesti Közmuvek Nonprofit Zrt. muködését

29.Javaslat a kulturális és sport ágazathoz tartozó önkormányza

31.Javaslat fovárosi kitünteto díj alapításához kapcsolódó elvi

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.01.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

4. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésében betervezett Béremelési keret felosztására és a juttatási rendelet módosítására

21.Javaslat V. kerületi ingatlanok kapcsán elővásárlási jog gyakorlására

29.Javaslat eseti bizottság felállítására.

26.Javaslat a BGYH Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

27. Javaslat a Menhely Alapítvány támogatási szerződésének módosítására

24.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.05.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13.a)Javaslat a Budapest III. kerület 17929/13 hrsz.-ú ingatlanØdØ1153649. Napirendi pont

IV kerület szék patak. Napirendi pont

25.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.03.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

26.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.02.20.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

27.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.01.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13.Javaslat az Európa Sportfővárosa címhez kapcsoló döntések meghozatalára

28.
Budapest Főváros Közgyűlése 2018.12.12.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.11.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

17.Javaslat Székelyudvarhely város részére használt autóbuszok beszerzéséhez támogatás nyújtására

59.Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.10.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

15.Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (parkolási rendelet) módosítására

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.08.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

10. Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.04.05.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2 Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.01.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

7 OLAF jelentés beszerzése

34.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.12.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. v.a.-val kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre

40. Javaslat a köznevelési ágazatot érintő átadás-átvételi és vagyonkezelési megállapodások jóváhagyására

35.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.06.08.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

6 M3 metró infrastruktúra rekonstrukció. Napirendi pont

36.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2015.11.04.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1 A fővárosi autóbusz járműpark megújításának bemutatása és ezzeŒ…ű945686. Napirendi pont

37.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.10.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

18 m2. Napirendi pont

38.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.04.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

63. Napirendi pont

39.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2014.12.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BKK elővárosi autóbuszos szolgáltatásához kapcsolódó Önkormányzati hozzájárulások szerződéses kezelésére

40.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.11.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Közlekedésszervezési Koncepció alapelveinek meghatározására, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. funkciói és feladatai ellátásának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

41.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2014.08.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

42.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

22. Napirendi pont

43.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

58. Napirendi pont

44.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.12.11.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2000. Napirendi pont

33. Napirendi pont

74. Napirendi pont

45.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

49.Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

46.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezérigazgatójának 2012. évi teljesítménykövetelmény feladatainak értékelésére, és teljesítménybér kifizetésének engedélyezésére, valamint a 2013. évi teljesítménykövetelmények kiírására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. György István

Javaslat a Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás, Csomós Miklós, dr. György István

Javaslat a Ferencvárosi Torna Club, mint kiemelt budapesti sportegyesület támogatására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2013-2014. évi üzleti tervének elfogadására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

47.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

48.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2012. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

Tulajdonosi megállapodás megkötése Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával. Előterjesztő: Wintermantel Zsolt

49.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

26. Napirendi pont

30. Napirendi pont

1000. Napirendi pont

50.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az új fővárosi sportkoncepció elfogadására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (II. forduló) Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

51.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Római parti árvízvédelmi mű építése, döntési javaslat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan.

52.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat megállapodások megkötésére 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő fővárosi, kerületi, illetve nemzetiségi önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működő köznevelési intézmények működtetéséről és használatáról

53.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BKK Zrt. feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 4. sz. módosítására, a díjszabási melléklet pontosítása

Duna-parti kikötők közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítására

Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére

54.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Járások létrehozása kapcsán egyes főjegyzői feladat- és hatáskörök átadása Budapest Főváros Kormányhivatala részére. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat a BKK Zrt. 2013. január 1-jétől érvényes közösségi közlekedési díjszabására.

55.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. busztenderének fedezet-problémájára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

56.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat csatlakozására a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszterhez. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

57.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.09.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat KMB irodák létesítésére a „Fűtött utca” program keretében a Bp. IX. ker. Aszódi u. 18. és IV. ker. Váci út 102. sz. alatti ingatlanokon létrehozott hajléktalanszállókban. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi és belföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre. Előterjesztő: Csomós Miklós

58.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális és turisztikai ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2011. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével, valamint a 2012. évi üzleti tervé

59.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat a főváros közterületein elhelyezkedő "Magyar Vörös Hadsereg Harcosa" nevűképzőművészeti alkotás áthelyezésére. Előterjesztő: Czeglédi János

60.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztők:Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

61.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázata keretében megkötött támogatási szerződések módosítására.

62.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a "Fűtött utca" programhoz kapcsolódó döntések meghozatalához. Előterjesztő: dr. BagdyGábor

Javaslat egyes fővárosi önkormányzati adórendeletek módosítására. Előterjesztő: Sárádi Kálmánnédr.

63.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

67. Napirendi pont

64.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.10.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakításának részeként a főváros közútkezelőifeladatai ellátásának átalakításával kapcsolatos döntésekre.

útfelújítások

Javaslat a IV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő, egyes oktatási és egyéb funkciójúingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a szakrendelőkátadásával kapcsolatos döntések.

65.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

19. Napirendi pont

29. Napirendi pont

66.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

67.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

31. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a BGYH Zrt. tulajdonában lévő, 71509 hrsz. alatti újpesti fürdőingatlan értékesítése kapcsán.

96. Megállapodás elfogadása az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok átadásáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

68.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.06.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a 2010. október 4. - 2014. október 30. közötti időszakban induló beruházásokat és fejlesztéseket ellenőrző bizottság létrehozására.

Javaslat Főv. Kgy. határozat visszavonására.

69.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a IV. kerületiszakrendelő átadása.

A Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó gazdasági társaságok 2010. évimérlegbeszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.

70.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

12. Napirendi pont

71.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.05.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

13.a)Javaslat a Budapest III. kerület 17929/13 hrsz.-ú ingatlan Szalézi Intézmény Fenntartó részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adására, a köznevelési alapfeladatok ellátásának elősegítése céljából

IV kerület szék patak

72.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.03.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

73.
Budapest Főváros Közgyűlése (1. rész) 2019.02.20.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat a fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer kialakítására és bevezetésére vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára

A BKV Zrt. tulajdonában lévő Sport utcai ingatlan fejlesztési koncepciójának elfogadása

74.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.01.23.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

13.Javaslat az Európa Sportfővárosa címhez kapcsolódó döntések meghozatalára

75.
Budapest Főváros Közgyűlése 2018.12.12.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat az Elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

76.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.11.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

17.Javaslat Székelyudvarhely város részére használt autóbuszok beszerzéséhez támogatás nyújtására

59.Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

77.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.10.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

15.Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (parkolási rendelet) módosítására

78.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.08.30.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

10 Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

79.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.06.14.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3 Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos egyes döntések meghozataláraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

28 Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a IX. kerületi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosításáraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

37 Javaslat alapítványok támogatására a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatokra” cím előirányzata terhére Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

80.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.04.05.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

2 Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

81.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.01.25.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

7 OLAF jelentés beszerzése Előterjesztő: dr. Kocsis Máté, Wintermantel Zsolt

82.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.06.08.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

6 M3 metró infrastruktúra rekonstrukció

83.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2016.05.12.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

84.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2015.11.04.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1 A fővárosi autóbusz járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatalaElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

85.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.06.20.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

ÉPIT Zrt. részvényeinek értékesítése. Előterjesztő: Wintermantel Zsolt

-----1000 Napirendi pont  -----