Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

dr. Számadó Tamás

Budapest Főváros Önkormányzata - Főjegyző

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 31 hozzászólás
Találatok
27 db
4 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2024.04.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

10. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Rendezési Szabályzatának a Budapest XXIII. kerület Soroksár egyes területeire vonatkozó eseti módosítására

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.10.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat a Fovárosi Választási Bizottság tagjainak és póttagj

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat személyi döntések meghozatalára.

2. Javaslat Budapest Fováros XXIII. kerület Soroksár egyes terül

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.05.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

35.Javaslat a Budapest Főváros közigazgatási területén található, a Fővárosi Önkormányzat, a BDK Kft. és a BKK Zrt- tulajdonában álló közúti közvilágítási oszlopok haszonbérleti szerződés keretében történő hasznosítására

5.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.03.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.02.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat elvi állásfoglalás meghozatalára akkumulátorgyár építése kapcsán

31.Javaslat döntés meghozatalára a 23/KGY-27/KGY és 29/KGY-32/KGY sorszámozott hatósági közterület-használati ügyekben, továbbá a beérkezett fellebbezések elbírálására (33/KGY-39/KGY)

30.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat intézményvezetojét érinto dOd?1301651. Napirendi pont

7.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.01.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2023. évi munkatervére

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.11.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott területek fás szárú növényeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.10.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

17.Javaslat a 2022. évi homlokzatzöldítési pályázat meghirdetés,

25.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II.

38.Döntés Budapest Fováros Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzés

11.
Budapest Főváros Közgyűlése 2022.09.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

4.Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátásokról szóló …./2022. (……) önkormányzati rendelet megalkotására és egyéb önkormányzati rendeletek módosítására

23.Javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal helyiséghasználatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.06.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

6.Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Rendezési Szabályzatának a XIII. kerület egyes területeire vonatkozó eseti módosítására, valamint a területre készült környezeti értékelés elfogadására

10.Javaslat a közterület-használattal összefüggő egyes rendeletek módosítására

13.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.06.08.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye, költségtérítése és egyéb juttatásai megállapítására

Javaslat a Budapest Global Egyesület alapítására

Javaslat egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

14.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.04.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

4.Javaslat a 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (Taxirendelet) módosítására

22.Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt. kulturális, városmegújítási ötletpályázatának megvalósításához többlet forrás biztosítására

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.02.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

8.Javaslat bérleti díjcsökkentésre vonatkozó tulajdonosi döntés

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.01.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Javaslat a 2/2021. (XI. 26.) határozattal létrehozott bizottság beszámolójának tudomásulvételére

4. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésében betervezett Béremelési keret felosztására és a juttatási rendelet módosítására

29.Javaslat eseti bizottság felállítására.

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.12.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat a Budapest VIII. ker. Kőbányai út 22. sz. alatti lakóépület külső homlokzatának ingyenesen történő használatba adására a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. részére

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.11.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

12.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat Baross Utcai Idosek Otthona,ui1317255. Napirendi pont

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.10.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat idősotthoni férőhelyekkel összefüggő döntésekre

20.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2021.09.01.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat a járványügyi veszélyhelyzet idején a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében a főpolgármester által meghozott döntések utólagos megerősítésére és tudomásulvételére KGY/2021/31/E001

6.Javaslat a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges a Fővárosi Közgyűlés által adott hozzájárulás visszavonására

17.Javaslat a fővárosi gépjárműforgalomból eredő levegőszennyezés csökkenését eredményező intézkedési terv, illetve az ezt megalapozó szakpolitikai koncepció előkészítésére és kidolgozásának módjára

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.09.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőit érintő döntések meghozatalára

15. Javaslat a humán területhez tartozó új beruházási feladatok indításának és folyamatban lévő feladatok engedélyokiratai módosításának jóváhagyására

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.08.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - KGY/2020/37/E003

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.06.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes összeférhetetlensége KGY/2020/36/E005

Javaslat a Főváros Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására KGY/2020/36/E006

Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria Alapító Okiratának módosítására KGY/2020/36/E022 2.

Javaslat az éves Budapest-bérletek lejárati idejének meghosszabbítására KGY/2020/36/E202

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.02.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Városliget területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Javaslat a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló, Budapest Főváros Önkormányzat és a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására KGY/2020/02/E025

25.
Fõvárosi Közgyûlés ülése 2020.01.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …./2020. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására 2

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 07.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a Széchenyi lánchíd felújítására és kapcsolódó fejlesztési feladatokra irányuló egyes döntések meghozatalára (Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre) 2

Jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása a Kormányhivatal részére

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.12.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.11.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Föv. Kgy. rendelet módosításár

Javaslat a kerületi önkormányzatok számára kiírt TÉR KÓZ városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert projektek egyes szerződéseinek módosításáraElőterjesztő: Dr. Számadó Tamás

28.
Fõvárosi Közgyûlés ülése 2020.08.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Javaslat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - KGY/2020/37/E003

29.
Fovárosi Közgyulés ülése 2020.02.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Javaslat Városliget területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről - KGY/2020/02/E002

24. Javaslat a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló, Budapest Főváros Önkormányzat és a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására - KGY/2020/02/E025

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.12.11.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

28.Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.11.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

10.Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

28.Javaslat a kerületi önkormányzatok számára kiírt TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert projektek egyes szerződéseinek módosítására