Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Veres Judit

Érd MJV Önkormányzat - Képviselő 2014-2019, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 28 hozzászólás
Találatok
28 db
0 db
1.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.09.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

2.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2019.05.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

9. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

3.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.04.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2018. év tekintetében

Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló 734-735 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására

Javaslat a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Beszámoló

Egyebek

4.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.03.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításárólszóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az „Érdi Köztemető Gondnoksági épület” című projekt megvalósításáról szóló célokmány elfogadására

5.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.02.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a 18. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Beszámoló

6.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.02.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Egyebek

7.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.01.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Érd, Diósdi út 83. szám alatti 12243 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadására az Érdligeti Református Egyházközség részére, óvodaépítés céljára

Javaslat a 2. és az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Egyebek

8.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.10.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet módosítására

Javaslat pályázat kiírására az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Egyebek

9.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.09.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztatók:

Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tájékoztató és helyzetjelentés a Modern Városok Program jelenlegi helyzetéről, és javaslat a további célok meghatározására

10.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.06.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezésére

Javaslat alapítványi források átadására

11.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2018.05.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről

12.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.05.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

9. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ létszámnövelésére

12. Egyebek

13.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.04.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Javaslat a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a 7. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat özvegy Dr. Balázs Dénesné önkormányzati halottá nyilvánítására

Beszámolók:

14.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2018.03.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására

Pályázat

15.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.02.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

11. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

13. Egyebek

16.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2018.02.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről

17.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.01.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására

12. Javaslat a 8. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

18.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.12.21.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet újraalkotására

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására vállalkozó háziorvos részére, az alapellátás biztosítása érdekében

Egyebek

19.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.11.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

5. Javaslat Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházásról szóló beruházási célokmányok elfogadására

8. Javaslat a „Pest Megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ” létrehozása céljából Pest Megye Önkormányzatával kötendő konzorciumi megállapodás jóváhagyására

16. Beszámoló a távhőszolgáltató 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

20.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.10.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotási javaslat a településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről

Javaslat az egyes alapellátási fogorvosi körzetek megosztásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására

Javaslat az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adására

Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére

21.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.09.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Tájékoztatók:

18. Napirendi pont

22.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2017.07.10.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat feladat-ellátási szerződés megújítására iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében

23.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.06.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Javaslat az 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

19. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel szolgáltatási szerződés ismételt megkötésére

23. Egyebek

24.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.04.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Érdi városi polgárőrök beszámolója

2. 4-es számú háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

17. Javaslat Konzorciumi Megállapodás keretében pályázatok benyújtására a NIF Zrt.-vel a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

25. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő érdi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

28. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

25.
Érd Megyei Jogú Város Közgyulése 2017.03.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Tájékoztató a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programról

19. Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

20. Beszámoló a Központi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

23. Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

26.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017.02.23.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

9. Napirendi pont

16. Napirendi pont

19. Napirendi pont

27.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017.01.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

28.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülése 2016.12.05.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról