Összesen 2705684 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére 2016.12.08.

Feltöltő : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 96 megtekintés

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

Iktatószám : JK: 315.052/2016

 

M E G H Í V Ó

Miskolc Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését

2016.12.08. napján (csütörtökön) 7:00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési termébe

ö s s z e h í v o m .

 

N a p i r e n d i javaslat

 

 

1.       Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedéves korrekció)

Polgári Mátyás kabinetvezető

 

 

2.       Javaslat a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Polgári Mátyás kabinetvezető

 

 

3.       Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető   [

 

 

4.       Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Miklós Béláné aljegyző      

 

 

5.       Javaslat a Miskolc város nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető  

 

 

6.       Javaslat civil szervezetekkel és egyházközséggel kapcsolatos döntések meghozatalára

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető  

 

 

7.       Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadására

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető  

 

 

8.       Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv megállapítására

Dr. Dienesné dr. Juhász Renáta osztályvezető     

 

         Zártülés :               

 

9.       Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

 

 

10.     Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi közterület-használati ügyekben

        

         Sürgősségik :         

 

1.       Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési SZabályzatáról szóló 21/2004.(VII.6.) önkormányzati rendeletének módosítására

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető  

 

 

2.       Javaslat pályázati felhívásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető  

 

 

3.       Javaslat az Integrált Területi Program (ITP) 2. számú módosításának elfogadására

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető  

 

 

4.       Javaslat a 2016-2017. évi társasági adó támogatására vonatkozó önerő biztosítására

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető  

 

 

5.       Javaslat a Miskolc Holding Zrt., és a MIK Zrt., a MIVIKÖ Miskolc Kft., a Miskolci Városfejlesztési Kft. egyesülése kapcsán a 2013. évi CLXXVI. törvény alapján szükséges végleges döntések meghozatalára

Vécsi György elnök-vezérigazgató, Miskolc Holding Zrt. 

        

 

 

6.       Javaslat a köznevelési intézmények működtetési feladatainak átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető  

 

 

7.       Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás juttatására

Polgári Mátyás kabinetvezető       

 

 

8.       Javaslat a halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott polgármesteri döntés utólagos jóváhagyására, valamint a VII-116/314.537/2016. számú közgyűlési határozat módosítására

Polgári Mátyás kabinetvezető       

 

 

9.       Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Perecsényi Attila ügyvezető igazgató, Régio Park Miskolc Kft.  

 

Miskolc, 2016.11.28

 

Dr. Kriza Ákos

Összesen 19 napirendi pont