Összesen 2705473 látogató
Összesen 4569 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlésére 2017.03.16.

Feltöltő : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 134 megtekintés

 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

Iktatószám : JK: 441.210/2017.

 

M E G H Í V Ó

Miskolc Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését

2017.03.16. napján (csütörtökön) 7:00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési termébe

ö s s z e h í v o m .

 

N a p i r e n d i javaslat

 

 

 

1.       Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 212016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (IV. negyedéves előirányzat módosítás)

Polgári Mátyás kabinetvezető, Gazdálkodási Kabinet     

        

 

2.       Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyására és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Miklós Béláné aljegyző      

 

 

3.       Javaslat a Miskolc 3281812 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzése iránti igény bejelentésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé

Polgári Mátyás kabinetvezető, Gazdálkodási Kabinet     

 

 

4.       Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba történő beiratkozásról szóló közlemény megtételére

Dr. Batta Angéla osztályvezető, Humán Stratégiai Osztály       

 

         Zártülés :               

 

 

5.       Javaslat a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására

        

 

6.       Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben

        

 

Miskolc, 2017.03.06

 

Dr. Kriza Ákos