Összesen 2705473 látogató
Összesen 4569 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.04.12.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 171 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere

4/2017. sz.

 

MEGHÍVÓ

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 12-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

Napirendi javaslat: 

1.Tájékoztatók:

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

1.3. Tájékoztató a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2016. évi szakmai munkájáról

 

Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője

 

2.Beszámolók:

 

 

2.1. Beszámoló a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

 

Előadók: Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának parancsnoka

 

 

 

2.2. Beszámoló Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról

 

Előadók: dr. Tóth Péter, r. ezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság mb. vezetője

 

 

2.3. Beszámoló Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2016. évi időarányos megvalósulásáról

 

Előadók: Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

3.Előterjesztések:

 

 

3.1. Előterjesztés a Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete készítésekor, módosításakor alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályok módosításának elfogadására

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.2. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek 0611/15 hrsz-ú ingatlant érintő módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárással

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.3. Előterjesztés mezőőri pályázat elbírálására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.4. Előterjesztés alapítványok támogatására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

3.5. Előterjesztés a működési, sportrendezvény-szervezési és létesítmény-használati pályázati keretből a Cori-Kör Alapítvány támogatására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.6. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló — Gézengúz óvoda fejlesztését célzó — pályázat benyújtására, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.7. Előterjesztés a Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.8. Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007 azonosítószámú projektje keretében a jászberényi 0270/4 hrsz-ú, természetben Jászberény külterületén található ingatlanon megvalósult beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli tulajdonba vételére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területek bérbeadására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.10. Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke leszállítására és Alapító Okiratának módosítására (később kerül postázásra)

Előadó: Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2017. április 5.

 

 

Dr. Szabó Tamás s.k.

polgármester

 

Összesen 16 napirendi pont