Összesen 2705680 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2017.05.10.

Feltöltő : Budapest, Főpolgármesteri hivatal 185 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

1.                Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.                Javaslat  egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

3.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőit érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

4.                Javaslat Testvérvárosi Együttműködésről szóló Megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Krakkó Város Önkormányzata között

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

5.                Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (külön kötetben)

A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

(Melléklet: A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi Vagyonkimutatása)

 

 

 

B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi pénzmaradványának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

6.                Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működésének racionalizálását célzó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

7.                Javaslat az FTSZV Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

8.                Javaslat az 1530/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, a káposztásmegyeri fejlesztés eredményeként létrejött vagyon megosztásának alapelveiről szóló megállapodás végrehajtására, a vagyonátadási szerződések megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

9.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Expo Park Kft.-ben fennálló üzletrészének a Magyar Állam részére történő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

10.           Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 52. I. emelet 4A szám alatti (hrsz: 28866/0/A/20 ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

11.           Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

12.           A Széll Kálmán tér fejlesztése és a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatokhoz kapcsolódó megállapodások és engedélyokiratok módosítása

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

13.           Javaslat a FÕKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

14.           Javaslat a Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció fedezetének biztosítására, és a vonatkozó engedélyokirat jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

15.           Javaslat a BKISZ projekt megvalósítására, az érintett kerületekkel megkötött megállapodások módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.           Javaslat köznevelési és szociális intézményekben beruházási és felújítási feladatok jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

17.           Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata között a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös finanszírozásáról és megrendezésének egyes kérdéseiről

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

18.           Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

19.           Javaslat kulturális és szociálpolitikai szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

20.           Javaslat "a főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022 évekre" tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

21.           Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

22.           Javaslat a "Budapest" névhasználatot elutasító FPH003/1439-2/2017. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

23.           Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

24.           Javaslat a BKV Zrt.  2017. évi bérmegállapodása végrehajtására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

25.           A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

26.           Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2017. évi költségvetésben szereplő beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodás módosítások jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

27.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

28.           Javaslat a BKV Zrt. és BKK Zrt. 2016. évi működésére vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

A.)    Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

B.)  Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

29.           Javaslat a 2017. évi FINA Masters Világbajnokság akkreditált résztvevői számára a közösségi közlekedés díjmentes igénybevételével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

30.           Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2016. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

31.           Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére, valamint egy közterület elnevezésének pontosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

32.           Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2017. évi Karta elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

33.           Javaslat támogató nyilatkozat kiadására fővárosi cégek által KEHOP-5.2.8 "Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések" c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

34.           Javaslat a Pro-Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének és 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

35.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

36.           Javaslat a BDK Kft.-vel 2017. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

37.           Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2016. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve a működésének 2017. évi költségvetési javaslata elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

38.           Javaslat az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015" egy  megállapodásának határidő módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

39.           Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület-és Gazdaságfejlesztési Klaszter megalapításáról

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

40.           Javaslat a 2013. évi dunai árvíz kapcsán keletkezett többletköltségek elszámolására vonatkozó megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

41.           Javaslat tankerületi központ és szakképzési centrum által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó tulajdonosi vélemény kiadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

42.           Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Juha Richárd: IV. Károly című szobra végleges elhelyezéséhez

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

43.           Javaslat a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

44.           Javaslat tulajdonosi jóváhagyás megadására a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. részére a Budapesti Nyári Fesztivál programsorozattal összefüggésben az alapító okiratban meghatározott értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügylethez

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

45.           Javaslat kulturális területet érintő befejezetlen beruházás selejtezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

46.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

47.           Javaslat a 157/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd

 

 

48.           Javaslat a Budapest Szíve programmal kapcsolatos OLAF jelentés kikérésére

Előterjesztő: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

 

 

49.           Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosítására

Előterjesztő: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

 

 

50.           Javaslat közlekedési jogszabályok módosítására vonatkozó kezdeményezésre az Alaptörvény 32. cikk j) pontjában meghatározott felterjesztési jog alapján

Előterjesztő: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

 

 

51.           Javaslat a BKV Zrt. T-327/15 számú budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása tárgyú ajánlattételi felhívás visszavonására

Előterjesztő: Székely Sándor

 

 

 

 

 

 

52.           Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására

Előterjesztő: Tokody Marcell

 

 

Tájékoztatók:

 

 

1.            Tájékoztató 2017. március 1. és március 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)                                                                                                  

 

 

2.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak január-március havi változásairól

 

 

3.            Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett intézkedésekről (2017. I. negyedév)

 

 

4.            Tájékoztató a BVH  Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016. évi IV. negyedéves előrehaladási jelentéséről

 

 

5.            Tájékoztató a LIFE Program HungAIRy című pályázat II. fordulóba történő benyújtásáról

 

 

6.            Tájékoztatás kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásáról

 

 

7.            Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2016. évi felhasználásáról

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

 

B u d a p e s t, 2017. május "…."

 

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester

Összesen 59 napirendi pont