Összesen 2705679 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2017.05.24.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 132 megtekintés

 

 

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

 

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdése értelmében

a Képviselő-testület ülését 2017. május 24-én (SZERDA) 830 órára összehívom, és kérem szíves megjelenését.

Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácsterme (Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Napirend:

 

 

 

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

 

2. napirendi pont: Javaslat a BVÖ fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a módosításhoz szükséges fedezet biztosítására

 

3. napirendi pont: BHÉSZ eseti módosítása - jóváhagyás

 

4. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

 

5. napirendi pont: A Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

6. napirendi pont: Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

 

7. napirendi pont: A Tankerületi Központokkal kötött "Vagyonkezelési Szerződés" szerint benyújtott, 2017. évi felújítási igények és karbantartási, pótlási terv

 

8. napirendi pont: A BTG Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2017. évi üzleti terve

 

9. napirendi pont: Tagi kölcsön nyújtása a BTG Nonprofit Kft. számára

 

10. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

11. napirendi pont: Döntés a "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése" című, KEHOP-5.3.1.-17 kódszámú pályázaton való részvételről

 

12. napirendi pont: Döntés egészségügyi infrastruktúra fejlesztések támogatására megjelenő pályázaton való részvételről

 

13. napirendi pont: Szociális tűzifa igénylés benyújtása

 

14. napirendi pont: Felhatalmazás kérése a "Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése intézményei érdekében" tárgyú közbeszerzések eredményének megállapításához

 

15. napirendi pont: Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

16. napirendi pont: Együttműködési megállapodás - Heimatmuseum és Városi Régészeti Kiállítással a Kubinyi Ágoston pályázata benyújtásához. (múzeumi intézmények szakmai fejlesztése)

 

17. napirendi pont: Javaslat Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésére (zárt ülés)

 

18. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza, meg kell nyitni)

 

19. napirendi pont: Kiegészítő előterjesztés: Döntés a "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése" című, KEHOP-5.3.1.-17 kódszámú pályázaton való részvételről" című előterjesztés kiegészítése

 

20. napirendi pont: KIEGÉSZÍTÕ ELÕTERJESZTÉS: Javaslat az energia beszerzésekkel kapcsolatos köztes döntés meghozatalára (zárt ülés)

Összesen 20 napirendi pont