Összesen 3630862 látogató
Összesen 7226 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottságának ülésére 2012.06.21.

Feltöltő : Budapest, XV. kerületi Önkormányzata 515 megtekintés

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottságának

 ülését

2012. június 21-én (csütörtök) 15 00 órára

összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés helye:         XV. ker. Polgármesteri Hivatal, A épület Házasságkötő terem

 (Bp. XV., Bocskai u.1-3.)

 

 

 

Budapest, 2012. június 15.

        

                  

                                               Tisztelettel

 

                                                                                              Gyurkovics Miklós   s.k.

                                                                                      elnök

 

 

 

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

 

 
 1. Előterjesztés a "Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem" díj adományozására (Ikt.sz: 117-215/2012. sz. anyag)                         

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                 Nábrádi Pálné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés intézményvezetői megbízásokról (Ikt.sz: 117-227/2012. sz. anyag)

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                   Helmajer Lászlóné irodavezető

 

Nyilvános ülés tárgyalandó:

           

 
 1. Előterjesztés intézményvezetői megbízásokról (Ikt.sz: 117-226/2012. sz. anyag)

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 

 

 
 1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok Vezetői Javadalmazási Szabályzatának a megalkotásáról (Ikt.sz: 117-241/2012. sz. anyag)                                  

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                            Dr. Sárosi Magdolna mb. kabinetvezető

 

 
 1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervére (Ikt.sz: 117-221/2012. sz. anyag)                                  

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Dr. Sárosi Magdolna mb. kabinetvezető

 

 
 1. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (Ikt.sz: 117-222/2012. sz. anyag)

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                               Dr. Sárosi Magdolna mb. kabinetvezető

 

 
 1. Előterjesztés a "Szembenézés és Irányváltás Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági-Társadalmi Programja 2010-2014" címmel előterjesztett gazdasági program évenkénti felülvizsgálatáról és időarányos teljesítéséről (Ikt.sz: 117-252/2012. sz. anyag)                                   

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                            Dr. Sárosi Magdolna mb. kabinetvezető

 

 
 1. Előterjesztés a Gazdasági, Működtetési Központ és egyes intézmények között létrejövő munkamegosztási megállapodások jóváhagyására (Ikt.sz: 117-251/2012. sz. anyag)          

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                            Dr. Sárosi Magdolna mb. kabinetvezető

 

 
 1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatás feltételeiről és a támogatások elszámolási szabályairól (Ikt.sz: 117-242/2012. sz. anyag)                                  

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                            Dr. Paor Emőke irodavezető        

 

 
 1. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról Ikt.sz: 117-225/2012. sz. anyag)                                

Előterjesztő: László Tamás polgármester

Előadó:         Juhászné dr. Baráth Márta jegyző

                            Dr.Paor Emőke irodavezető

                            Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a XV. kerületi - Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő haszonkölcsön szerződésről (Ikt.sz: 117-210/2012. sz. anyag)                                

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Dr. Paor Emőke irodavezető

 

 

 

 

 

 
 1. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 117-247/2012. sz. anyag)

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                   Dr. Paor Emőke irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójáról

(Ikt.sz: 117-246/2012. sz. anyag, a melléklet később kerül kiosztásra!)                       

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                            Németh Tibor irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének V. sz. módosításáról (Ikt.sz: 117-253/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)                                             "R"

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                            Aradi Gizella irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjára (Ikt.sz: 117-208/2012. sz. anyag)                                

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                            Reiszné Naszádi Magdolna irodavezető-helyettes

 

 
 1. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény vezetőjének kinevezésére (Ikt.sz: 117-239/2012. sz. anyag)                                

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                            Reiszné Naszádi Magdolna irodavezető-helyettes

 

 
 1. Előterjesztés a 2012. évi nyári szociális gyermekétkeztetés tárgyában kötött szerződés jóváhagyására (Ikt.sz: 117-206/2012. sz. anyag)                                 

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                            Reiszné Naszádi Magdolna irodavezető-helyettes

 

 
 1. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont igazgatójának (magasabb vezető) megbízásáról (Ikt.sz: 117-234/2012. sz. anyag)                                

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont teljes körű, továbbá az önkormányzat valamennyi sport célú előirányzat felhasználásának átvilágításáról (Ikt.sz: 117-228/2012. sz. anyag)                                  

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a 2012/2013. nevelési-oktatási év előkészítésével kapcsolatos további feladatokról (Ikt.sz: 117-230/2012. sz. anyag)                                               "R"

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a 2012. évi tankönyv, füzet- és tanszercsomag önkormányzati támogatásáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 117-205/2012. sz. anyag)                                                                            "R"

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés "Kisváros a nagyvárosban" - Az egészséges közétkeztetés mintaprogramja célkitűzéseinek és részletes programtervének végrehajtásáról  (Ikt.sz: 117-219/2012. sz. anyag)                                

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a testvérvárosi kapcsolatok újjáalakításról  (Ikt.sz: 117-220/2012. sz. anyag)

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a versenysport egyesületek 2011. évi elszámolásáról (Ikt.sz: 117-232/2012. sz. anyag)                                

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a XV. kerület Középtávú Közművelődési Koncepció vitaanyagáról (Ikt.sz: 117-238/2012. sz. anyag)                         

Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

                                      Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés a Száraznád NOK Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai szolgáltató Pedagógiai programjának és Helyi tanterveinek módosításáról (Ikt.sz: 123-81/2012. sz. anyag)                     

Előterjesztő: László Tamás polgármester

Előadó: Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 
 1. Előterjesztés nyelvvizsga pályázatok elbírálásáról (Ikt.sz: 123-80/2012. sz. anyag)

Előterjesztő: László Tamás polgármester

Előadó: Helmajer Lászlóné irodavezető

 

 

 

 

 

Összesen 27 napirendi pont