Összesen 3446869 látogató
Összesen 6826 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése (04. 28-án élőben közvetítjük) 2016.04.28.

Feltöltő : Szolnok MJV Önkormányzata 290 megtekintés

SZOLNOK

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

 

2016. április 28-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza Hubay Ferenc Díszterme (Szolnok, Kossuth tér 9.)

 

Javasolt napirendek: Nyílt ülésre

 

1.Tájékoztató a Coop Szolnok Zrt. tevékenységéről (szóbeli)

Előadó: Csepeli Lajos vezérigazgató

 

Személyi kérdések és kapcsolódó előterjesztés:

 

2.Előterjesztés a Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet igazgatójának megbízására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

3. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete fenntartásában működő intézmények intézményvezetői megbízásához kapcsolódó véleményezési eljárásban való részvételre

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

4. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átszervezésének, valamint szakkollégiumi cím elnyerésének véleményezésére (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Rendeletek és kapcsolódó előterjesztés: 

5. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

7. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési terveinek módosítására, a településszerkezeti terv jóváhagyására, valamint a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elfogadására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

8. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési terv módosítására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés: 

 

9. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Szolnoki Területi Igazgatósága között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések: 

 

10. Előterjesztés a Reptár Szolnok Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

11. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2016. évi támogatási szerződésének módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

12. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyására (pótlólagos)

Előadó: Balázs Péter ügyvezető

 

13. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi üzleti tervének jóváhagyására (pótlólagos)

Előadó: Csatári István vezérigazgató

 

14. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

15. Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

Előadó: Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató

 

16. Előterjesztés a "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyására

Előadó: Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató

 

17. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyására

Előadó: Rózsa József ügyvezető igazgató

 

18. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

Előadók: Patkós Imre Ignácz Ervin ügyvezetők

 

Humán területhez kapcsolódó előterjesztések: 

 

19. Előterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény szakmai beszámolójának és munkatervének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

20. Előterjesztés a Damjanich János Múzeum szakmai beszámolójának és munkatervének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

21. Beszámoló a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett, valamint Szolnok város részére ellátást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájáról

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

22. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2014-2020. évi drog-ellenes stratégiája és 2015. évi cselekvési programjának aktualizálására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

23. Előterjesztés a látvány- csapatsportok támogatásának adókedvezményéből megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 

 

24. Előterjesztés az egyes költségvetési szervek vagyonkezelésével kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

25. Előterjesztés a Szolnok, Kossuth tér 5. sz. alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződés módosítására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Alapítványokkal kapcsolatos előterjesztések: 

 

26. Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

27. Előterjesztés alapítvány támogatására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Kezdeményezéshez való csatlakozás: 

 

28. Előterjesztés Open&Agile Smart Cities (Nyitott és Agilis Okos Városok) kezdeményezéshez történő csatlakozásra

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Jelentés, tájékoztatók: 

 

29. Tájékoztató a 2015. évi bizottsági ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

30. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására (pótlólagos)

Előadók: Szalay Ferenc polgármester Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

 

31. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Zárt ülésre:

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések: 

1. Előterjesztés az ALFA-NOVA Kft. által megfizetett koncessziós díj terhére 2016. évben végzendő felújítások, beruházások meghatározására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

2. Előterjesztés a koncessziós díj terhére végzendő halaszthatatlan vízi közmű beruházásra és kapcsolódó döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Lakásbérbeadás: 

 

3. Előterjesztés önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Szolnok, 2016. április 18.

 

Szalay Ferenc