Összesen 2735763 látogató
Összesen 4747 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.06.14.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 146 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere

6/2017. sz.

 

M E G H Í V Ó

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 14-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

N a p i r e n d i     j a v a s l a t:

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

2.1. Beszámoló a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről

Előadó: Tóth Mónika intézményvezető

 

 

2.2. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézményének szakmai tevékenységéről

Előadó: Beszteri Éva intézményvezető

 

 

2.3. Beszámoló a Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

3.1. Előterjesztés a kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) határozat módosítására

Előadó: Nagy András, Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.2. Előterjesztés az "Iskolai nyári táborok pályázati kerete" előirányzatból Alapítványok támogatására

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.3. Előterjesztés alapítványok támogatására

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.4. Előterjesztés a Folklór Kulturális Közalapítvány támogatására

Előadó: Tamás Zoltán a Városfejlesztési Bizottság elnöke

 

 

3.5. Előterjesztés a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.6. Előterjesztés köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.7. Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezésére

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.8. Előterjesztés a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.9. Előterjesztés a kosárlabda látvány-csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO-pályázatainak támogatására és a kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulások megadására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.10. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat és a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület közötti együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester 

 

 

3.11. Előterjesztés a jászberényi 7707 hrsz-ú és a jászberényi 7709 hrsz-ú ingatlanok JSE Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály részére történő haszonkölcsönbe adására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.12. Előterjesztés a jászberényi 8931/39 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 61 m2 nagyságú, valamint ugyanezen ingatlan 48 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adására

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3.13. Előterjesztés önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.14. Előterjesztés tiszteletdíjról történő lemondásra és alapítványok támogatására

Előadó: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

3.15. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásra, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.16. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítására az Ady Endre út 11., a 0270/12 és a 2410/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.17. Előterjesztés "A közepes méretű városok vidékies térségei elérhetőségének javítása célcsoport vezérelt megközelítésen keresztül a Duna régióban" című pályázaton való indulásra és szükséges önerő biztosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.18. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 azonosítószámú, "Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben" című projekt megvalósítása során, a projekt költségvetésében szereplő - nem támogatott - tevékenységek fedezetének biztosítására.

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2017. június 7.

 

Dr. Szabó Tamás s.k.

polgármester

Összesen 23 napirendi pont