Összesen 2735763 látogató
Összesen 4747 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.07.12.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 192 megtekintés

 

Jászberény Város Polgármestere 7/2017. sz.

 

M E G H Í V Ó

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 12-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

N a p i r e n d i j a v a s l a t:

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

2.1. Beszámoló a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Bozóki Jánosné, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény vezetője

 

 

2.2. Beszámoló a Jász Múzeum 2016. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

3.1. Előterjesztés a települési támogatásról szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.2. Előterjesztés a háziorvosi és védő􀁑ői körzetekről szóló 41/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

 

3.3. Előterjesztés a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló 22/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.4. Előterjesztés az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.5. Előterjesztés alapítványok támogatására

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.6. Előterjesztés az "Animal Help" Alapítvány támogatására

Előadó: Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

3.7. Előterjesztés tiszteletdíjról történő lemondásra és alapítvány támogatására

Előadó: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

3.8. Előterjesztés a jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.10. Előterjesztés jászberényi ingatlanok részterületeinek kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.11. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területek haszonkölcsönbe adására

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3.12. Előterjesztés Jászberény Város Közművelődési Koncepciójának elfogadására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.13. Előterjesztés az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkérésére

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.14. Előterjesztés a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról szóló 174/2013. (VI. 12.) határozat módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.15. Előterjesztés a Jedlik Ányos Terv keretein belül meghirdetett, "Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére " című pályázat megvalósítására és a szükséges önerő biztosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.16. Előterjesztés az állami tulajdonban levő jászberényi 1883/2; 2635/2; 2662/6; 8323/4 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételére

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.17. Előterjesztés a jászberényi Zirzen Janka utcát a Táncsics Mihály utcával összekötő Zoltán sétány kialakításához szükséges előszerződés megkötésére (később kerül postázásra)

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

Interpelláció

 

Felvilágosítás kérés

 

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2017. július 5.

 

Dr. Szabó Tamás s.k.

polgármester

Összesen 24 napirendi pont