Összesen 2726272 látogató
Összesen 4671 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2018.02.15.

Feltöltő : Nagykőrös 294 megtekintés

Nagykőrös Város Önkormányzat

POLGÁRMESTERÉTÕL

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

 

M E G H Í V Ó

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február 15-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ emeleti díszterem

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.

 

"MINDENKÉP(P)EN NAGYKÕRÖS 2017." FOTÓPÁLYÁZAT

KÖZÖNSÉGDÍJ ÁTADÁSA

A díjakat átadja: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

NAGYKÕRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2017. DÍJÁTADÁSA

A díjakat átadja: dr. Czira Szabolcs polgármester

NAPIREND

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelettervezete

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

3. Interpellációk

 

 

4. Az V. számú területi ellátási kötelezettségű fogászati körzet praxisjogáról történő lemondás, az I. és III. számú területi ellátási kötelezettségű fogászati körzetek praxisjogának átadása, feladat-ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2017. (II.16.) önkormányzati határozatával jóváhagyott, a Ceglédi Tankerületi Központtal kötött megállapodás módosítása

Előterjesztő: dr. CziraSzabolcs polgármester

 

 

6. Nagykőrös Város Önkormányzata és Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

7. Beszámoló a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

8. Beszámoló Nagykőrös város közcélú zöldfelületeivel kapcsolatos 2017. évi feladatellátásról

Előterjesztő: Ványiné Sebestyén Márta intézményvezető

 

 

9. "Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat" felhívásról szóló előterjesztés

Előterjesztő: dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester

 

 

10. Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására

Előterjesztő: dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző

 

 

11. A 2018/2019. tanévi általános iskolai felvételi körzetek véleményezése

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

12. A 2018/2019. nevelési évben indítható csoportok számának és minimális létszámának meghatározása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

13. Pályázat kiírása a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ magasabb vezetői beosztására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

14. Nagykőrös Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

15. Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzata 2018. évi integrált kockázatkezelési intézkedési tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

 

16. Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet alapján kulturális keret felosztására pályázat kiírása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

17. A sporttevékenység támogatása a 2018. évben

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

18. Nagykőrös Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dalmady utcai ingatlanok hasznosítása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

19. Nagykőrös Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 3. számú kiegészítése

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

20. 2018.I évi közbeszerzési terv

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

21. Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatás 2018. évi I. pályázat kiírása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

22. Minden (P)pen Nagykőrös 2018. évi pályázat kiírása

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

23. Javaslat a Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi munka- és pénzügyi tervére

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

24. Tájékoztatók  

 

1) Tájékoztató a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2017. november, december, valamint 2018. január hónapjaiban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

 

2) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. november 17. és 2018. február 2. közötti időszakának jelentősebb tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző

 

3) Polgármester és települési képviselők vagyonnyilatkozata

Előterjesztő: Nagy Balázs bizottsági elnök

 

4) Tájékoztató a településrendezési eszközök 2017.II évi hatályosulásáról

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

5) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati

határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

6) Tájékoztató Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének és bizottságainak 2017.II január 1. és 2017. december 31. között végzett tevékenységéről, a statisztika tükrében

Előterjesztő: dr. Czira Szabolcs polgármester

 

7) Tájékoztató az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről

Előterjesztő: Sebestyénné Angyal Zsuzsanna bizottsági elnök

 

8) Tájékoztató az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök

 

9) Tájékoztató a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Nagy Balázs bizottsági elnök

 

25. A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2018. évi karbantartási és felújítási terve

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató ZÁRT ÜLÉS!

 

26. Beszámoló a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tevékenységéről

Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató ZÁRT ÜLÉS!

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Esetleges távolmaradását az 53/550-314-es telefonon szíveskedjen bejelenteni.

Nagykőrös, 2018. február 8.

Dr. Czira Szabolcs polgármester

Összesen 34 napirendi pont