Összesen 3392679 látogató
Összesen 6728 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.02.27.

Feltöltő : Budapest, XV. kerületi Önkormányzata 430 megtekintés

Ülésszám: 2/95-4/2018.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER

 

MÓDOSÍTOTT

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

2018. február 27-én (kedden)

16.00 órára összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Bp. XV., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Budapest, 2018. február 26.

Tisztelettel: Hajdu László polgármester

 

Ja v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

 

Interpellációk:

 

1. Mi az igaz a VEKOP-ról?

(Ikt.sz. 2/96-48/2018. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester

Interpelláló: Victorné dr. Kovács Judit képviselő

 

Nyilvános ülés:

 

 

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet VI. számú módosításáról "R"

(Ikt.sz. 2/96-32/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

 

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról "R"

(Ikt.sz. 2/96-29, 29a, 29b, 29c, 29d, 29e, 29f, 29g, 29h, 29i/2018 sz. anyagok)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

3. Előterjesztés egyes támogatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről "R"

(Ikt.sz. 2/96-26/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

4. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi szakmai tevékenységéről

(Ikt.sz. 2/96-30/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói álláshelyének betöltésére kíírt pályázat elbírálásáról

(Ikt.sz. 2/96-33/2018. sz. anyag, mely később került kiküldésre)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

6. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek az elfogadásáról

(Ikt.sz. 2/96-34/2018. sz. anyag, mely később került kiküldésre)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

7. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló RUP 15 RákospalotaÚjpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. "v. a." 2017. évi üzleti évről készült záró beszámolójának elfogadásáról

(Ikt.sz. 2/96-27/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

8. Előterjesztés új ellátási szerződés megkötéséről a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal

(Ikt.sz. 2/96-35/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

9. Előterjesztés a Pestújhelyi Sport Clubbal megkötendő együttműködési megállapodásról

(Ikt.sz. 2/96-36/20 18. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

10. Előterjesztés a Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás szövegének módosításáról

(Ikt.sz. 2/96-37/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

11. Előterjesztés az "Erasmus+" program 2. pályázati kategóriájában Alsómocsolád Község Önkormányzata partnereként való részvételről

(lkt.sz. 2/96-38/20 18. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

12. Előterjesztés a 2017. évi civil pályázaton nyertes alapítványok részére nyújtott támogatások elszámolásáról

(Ikt.sz. 2/96-39/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

13. Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2017. évi felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról

(Ikt.sz. 2/96-40/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

14. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 2017. évi támogatása elszámolásának elfogadásáról, valamint a 2018. évi támogatásáról

(Ikt.sz. 2/96-41/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi rendezvény-naptárában elfogadott egyes XV. kerületi civil szervezetek kiemelt kerületi rendezvényeinek támogatásáról

(Ikt.sz. 2/96-42/2018. sz. anyag)

Előterjesztő : Hajdu László polgármester

 

 

16. Előterjesztés az Eötvös utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek hasznosításáról

(Ikt.sz. 2/96-43/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

17. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

(Ikt.sz. 2/96-44/2018. sz. anyag, mely később került kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Lamperth Mónika jegyző

 

 

18. Előterjesztés a polgármestert megillető szabadság 2018. évi ütemezéséről

(Ikt.sz. 2/96-31/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

19. Előterjesztés (Civil) Tanácsadó Kollégium tagjainak megválasztásáról

(Ikt.sz. 2/96-45/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

 

 

20. Előterjesztés Vajda Béla Palota temetési támogatás ügyében benyújtott fellebbezésének Képviselő-testülethez történő felterjesztéséről

(Ikt.sz. 2/96-46/20 18. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

Sürgősséggel érkezett:

A sürgősség indoka: a Főváros költségvetésének első módosításához időben történő benyújtás

 

 

21. Előterjesztés a Zsókavár és Erdőkerülő utca felújításának kezdeményezésére

(Ikt.sz. 2/96-49/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Victorné dr Kovács Judit alpolgármester

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

(Ikt.sz. 2/96-47/2018. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

2. Tájékoztató a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásairól

(Ikt.sz. 2/96-28/2018. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

 

Egyebek

Összesen 25 napirendi pont