Összesen 2810527 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.04.19.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 122 megtekintés

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2018. április 19-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2018. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

1.         Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (218. számú előterjesztés) - PREZENTÁCIÓ

Előterjesztő:                               Radványi Gábor alpolgármester

 

2.         A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázat (182. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

3.         Tájékoztató a térfigyelőrendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                               Radványi Gábor alpolgármester

 

4.         Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról (228. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

5.         A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolója (215. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

6.         A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi működési jelentése (206. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

7.         A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolója (175. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Marksteinné Molnár Julianna

önkormányzati képviselő

 

8.         A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi üzleti terve (196. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

9.         A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (214. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

 

10.     A KÕKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolója (216. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

11.     A KÕKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolója (229. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

12.     A KÕKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti terve (198. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

13.     A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentése (204. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Weeber Tibor alpolgármester

 

14.     A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolója (189. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Weeber Tibor alpolgármester

 

15.     A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve (190. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

16.     A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és számviteli beszámolója (226. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Weeber Tibor alpolgármester

 

17.     A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolója (195. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Weeber Tibor alpolgármester

 

18.     A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyása (227. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Weeber Tibor alpolgármester

 

19.     A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása (193. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

20.     A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (238. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

21.     A "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (237. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

 

22.     A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó képviselői kezdeményezés (231. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

23.     A Bihari utca 8/C alatti önkormányzati ingatlan ügyében tartandó közmeghallgatás (233. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Tóth Balázs önkormányzati képviselő

 

24.     A Bihari utca 8/C alatti önkormányzati ingatlan lakói jogcímének rendezése (232. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Tóth Balázs önkormányzati képviselő

 

25.     A Bihari utca 8/C alatti önkormányzati ingatlan lakói hajléktalanná válásának megelőzése (230. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Tóth Balázs önkormányzati képviselő

 

26.     A Kőbányai Diákok Sportegyesületével történő együttműködés (225. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Radványi Gábor alpolgármester

 

27.     A Sors Bona Alapítvány támogatási kérelme (205. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Radványi Gábor alpolgármester

 

28.     A Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2018. évi Intézkedési Terv (217. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Radványi Gábor alpolgármester

 

29.     A Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének kibővítése (202. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

30.     A kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására meghirdetett pályázaton való részvétel (208. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Radványi Gábor alpolgármester

 

31.     Lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás iránti pályázatok elbírálása (236. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

32.     A Peter Cserny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási kérelme (199. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Weeber Tibor alpolgármester

 

33.     Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-V. havi várható likviditási helyzetéről (197. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

34.     Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról (234. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

35.     A Budapest X., Újhegyi út 13. szám alatti, 42450/2 hrsz.-ú ingatlanon új uszoda építése és a meglévő uszoda komplex felújítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

36.     A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok helyzetének rendezése (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

37.     A Budapest X. kerület, Halom utca 33. szám alatti ingatlan használatba adása egyházi óvoda létesítése céljára (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

38.     Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (209. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

39.     Budapest X. kerület, Szlávy utca 32/a alagsor 2. szám alatti ingatlan elidegenítése (210. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

40.     Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások pályázati úton történő elidegenítése (211. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

41.     A Baptista Szeretetszolgálat részére használatba adott a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő épületekre vonatkozó bérleti szerződés módosítása (212. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés
b) pontja alapján - az érintett kérelmére - zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

42.     A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatainak véleményezése (235. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

43.     Tajti Péter közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (180. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

 

 

44.     Márton András közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezése és méltányossági kérelme (181. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

45.     A JCDecaux Kft. közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezései (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

46.     Mészáros Frigyes a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartása ügyében benyújtott fellebbezés (200. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

47.     Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (172. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Weeber Tibor alpolgármester

 

48.     A Terrorelhárítási Központ részére zászlószalag adományozása (201. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester és

Radványi Gábor alpolgármester

 

49.     A 2018. évi önkormányzati kitüntetések adományozása (207. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Kovács Róbert polgármester

 

 

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2018. április 18-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a csoszanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

 

Budapest, 2018. április 13.

 

 

                                             Üdvözlettel,  

 

Kovács Róbert