Összesen 2810568 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülésére 2018.04.24.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 352 megtekintés

Szigethalom Város Önkormányzat

Polgármestere

 

Meghívó

 

A Képviselő-testület 2018. április 24-én (kedden) 18.00 órakor tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem

 

Napirend-tervezet:

 

 
 1. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrsének 2018. évi támogatása

                        Előadó: Fáki László polgármester

           

 
 1. Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatása

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

 

3.    Hospice Ház támogatási kérelem

                        Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

                   - Hospice Ház kérelem

 

 
 1. Jégpálya fejlesztés

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. sz. melléklet: Jégpálya lefedési ajánlat

                   - 2. sz. melléklet: Tulajdonosi hozzájárulás határozata 91/2016. (V.17.)

                   - 3. sz. melléklet: Árajánlat

                   - 4. sz. melléklet: Pénzügyi terv

                   - 5. sz. melléklet: TAO előzmények

                   - 6. sz. melléklet: Jégcsarnok rajz

                   - 7. sz. melléklet: Sportpálya rajz

 

 
 1. Hajmási Center vételi szándék

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. sz. melléklet: Vételi szándéknyilatkozat

                   - 2. sz. melléklet: Szigethalom 5107/4,5 határrendezése

                   - 3. sz. melléklet: Szigethalom Mű út 5107/5 hrsz. értékbecslése

 

 
 1. Ingatlanfejlesztési koncepció és együttműködés a szigethalmi sportpálya területére vonatkozóan

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - 1. melléklet: Megszüntető okirat

         - 2. melléklet: Háromoldalú megállapodás

 

 
 1. A 2018.évi civil pályázatok elbírálása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. számú melléklet: Javasolt támogatási összegek

         - 2. számú melléklet: Pályázatok

 

 
 1. A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 2017. évi beszámolója

                        Előadó:Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. melléklet - DPMV Zrt. 2017. évi beszámoló

                   - 2. melléklet - DPMV-Kiegészítő melléklet 2017

                   - 3. melléklet - DPMV_Üzleti jelentés 2017

                   - 4. melléklet - Könyvvizsgálói jelentés 2017

                   - 5. melléklet - FB határozat 2017

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzat valamint önállóan működő intézményeinek 2017. évi pénzügyi beszámolója és zárszámadási rendelete

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. melléklet: 2017. évi zárszámadás táblái

                   - 2. melléklet:Szigethalom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2017. évi                pénzügyi beszámolói

                   - 3. melléklet. Vezetői nyilatkozatok a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

                   - 4. melléklet: Közvetett támogatások a 2017.évi beszámolóhoz

 

 
 1. Városi Szabadidőközpont 2018. évi munkaterve

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

                   - Munkaterv 2018. VSZK

 

 

11. Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény (SZENI - Időskorúak és fogyatékkal élők szakosított ellátása (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.), Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147/b.)/  2017. évi beszámolója

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. sz. melléklet_SZENI 2017. évi szakmai beszámolója és mellékletei (1.1-1.9. sz. mellékletek) 

 

 
 1. Nobilis Humán Szolgáltató (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/0.) /Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/b.),      Nobilis Humán Szolgáltató Tipegő Bölcsőde (2315 Szigethalom, József A. u. 37-39. Nobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2315 Szigethalom, József A. u. 49.)/ 2017. évi beszámolója

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - Nobilis Humán Szolgáltató 2017. évi szakmai beszámolója

 

 

13. Szünidei gyermekfelügyelet biztosítása    

                        Előadó: Fáki László polgármester

           

 

14. Egészségügyi alapellátások rendelet módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

         - Rendelet módosításokat jelölő szerkezetben

 

 
 1. Szigethalom Egészségház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

                        Előadó: Fáki László, polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. melléklet: Döntés pályázat támogatásáról

                   - 2. melléklet: 173/2017 (VIII.02.) sz. határozat

                   - 3. melléklet: Ajánlattételi felhívás tervezet

                   - 4. melléklet: Ajánlattételi dokumentáció tervezet

                   - 5. melléklet: Tervezői költségbecslés

 

 
 1. Útfelújítási pályázat benyújtása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. melléklet: Pályázati felhívás

                   - 2. melléklet: Műszaki leírás

 

 
 1. MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. és a Szigethalom Város Önkormányzat együttműködése

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. határozati javaslata

 

 
 1. Kis-Duna Mente Turisztikai Egyesület tagdíjfizetés

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - KITE tagdíjtáblázat

 

 

19. Önkormányzati új kormányzati funkciók felvétele, két kormányzati funkció törlése

                        Előadó:  Fáki László polgármester

           

 
 1. A Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. követelésállományának megvásárlása és a végelszámolás záró napjának meghatározása - sürgősségi

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Végrehajtás alatt lévő követelések listája

 

 
 1. Sport utcai lakópark telekhatár rendezésével, és telekrész adásvétellel kapcsolatos döntés - sürgősségi

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Változási vázrajz

 

 

22. Óvodafelújítási pályázat benyújtása - sürgősségi

            Előadó:Fáki László polgármester

Melléklet:

         - 1. Pályázati kiírás 2018

         - 2. Nyílászárócsere

         - 3. Közlekedőkiépítése

         - 4. Fűtéskorszerűsítés

         - 5. Vizesblokkok felújítása

 

 
 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Interpellációk, kérdések

 

 

 

 

Szigethalom, 2018. április 19.    

                                                 

                                                                                         Fáki László s.k.

                                                                                                                polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vezető

Összesen 25 napirendi pont