Összesen 2810546 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülésére 2018.04.26.

Feltöltő : Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata 122 megtekintés

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármestere

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. április 26-án /csütörtök/ 10:00 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest XIV. kerület Pétervárad utca 11-17. Házasságkötő-terem

Nyilvános ülésen tárgyalandó napirendek:

 

1./ A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-326/2018 Megvitató bizottságok: Közbiztonsági Bizottság

 

2./ Hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjakról szóló 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-196/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

3./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017 (III.16.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-208/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

4./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 43/2017 (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-209/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

5./ Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-298/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szociális Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

Előterjesztő: Hevér László György Idősügyi tanácsnok Előterjesztés sorszáma: 123-263/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szociális Bizottság

 

6./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek jóváhagyása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-210/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

7./ Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-274/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

8./ Zuglói Cserepes Kulturális Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-276/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

9./ Zuglói Közbiztonsági Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-275/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Közbiztonsági Bizottság

 

10./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 422/2017. (XI. 23.) Öh. számú határozatának módosítása (magasabb vezetői beosztás időtartamának megváltozása)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-323/2018 Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

11./ Együttműködési Megállapodás módosítása a "TÉR KÖZ - Megújuló zöld folyosó" pályázatra vonatkozóan

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-301/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

12./ Az EcoVeloTour nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-313/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

13./ Megvalósítási határidő módosítása a "Műemléki Keret 2016." pályázat Megállapodására vonatkozóan

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-278/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

14./ Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária krt. — Kerepesi út — Ifjúság útja —Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés megkötésére, valamint a kerületi építési szabályzat elfogadására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-292/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

15./ Javaslat a Képviselő- testület 400/2017. (X.19.) Öh. számú határozatának módosítására (Budapest XIV. kerület, Bosnyák u. 7B (Hrsz: 31833/1))

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-302/2018 Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

16./ Az Önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 8. földszint 4. (természetben: Várna u. 2 földszint 4.) (Hrsz.: 32053/0/A/4))

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-310/2018 Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

17./ Önkormányzat tulajdonát képező helyiség (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest XIV. kerület, Kerepesi út 38. (32455/0/A/41. hrsz.))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-309/2018 Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

18./ Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Bolgárkerék u. 3. (természetben: Bolgárkertész u. 31.) (Hrsz.: 31924/20/A/65))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-219/2018 Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

19./ Beszámoló az adóhatóság 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Makranczi László jegyző Előterjesztés sorszáma: 123-260/2018 Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

20./ Tájékoztatás a 43/2018. (II. 15.) határozat végrehajtásáról (Budapest XIV. kerület, Thököly út 169. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-332/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

21./ Személyi döntések

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-334/2018

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 

22./ A Pedagógusnap alkalmából adományozható kitüntetések odaítélése

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-262/2018 Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

23./ Településképi kötelezési eljárás során hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (a Budapest XIV. kerület Róna u. 120-122. szám alatti épület színezése ügyében)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-231/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

24./ A zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester Előterjesztés sorszáma: 123-265/2018, 123-277/2018 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

25./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-281/2018 Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

26./ Eseti szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elutasítása ellen benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-289/2018; 123-291/2018; 123-293/2018; 123-295/2018; 123-322/2018 Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

Budapest, 2018. április 19.

Karácsony Gergely

polgármester

Összesen 26 napirendi pont