Összesen 2961203 látogató
Összesen 5665 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülésére 2018.11.22.

Feltöltő : Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata 162 megtekintés

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

Polgármestere

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

2018. november 22-én /csütörtök/ 10:00 órai kezdettel

megtartandó ülésére

 

Az ülés helye:        Budapest XIV. kerület Pétervárad utca 11-17. Házasságkötő-terem

 

 

Nyilvános ülésen tárgyalandó napirendek:

 

 

1./ A településkép védelméről szóló 38/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítása (a Budapest XIV. kerület Jávorka Ádám u. 15. szám alatti épület helyi (kerületi) védelem alá helyezése)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2329/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Környezetvédelmi Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

2./ Javaslat az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2397/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Közbiztonsági Bizottság

                                        Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                        Szociális Bizottság

 

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2403/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

4./ A 378/2018. (X. 18.) Öh. számú határozat végrehajtásával kapcsolatos meghallgatás

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2399/2018

 

 

5./ Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2400/2018

 

 

6./ Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás a Zuglói Egészségügyi Szolgálat szakrendelései keretében belgyógyászati, kardiológiai tevékenység ellátására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2402/2018

Megvitató bizottságok: Egészségügyi Bizottság

 

 

7./ "Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása" megvalósítására kötött Vállalkozási szerződés módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2356/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

8./ A MILLFAV Mexikói úti végállomásánál - a (29801/4) hrsz-ú közterületen - található pavilonok közterület-használati hozzájárulásához szükséges kerületi önkormányzati vélemény megadása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2328/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

9./ Személyi kérdések

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2389/2018

 

 

10./ Intézményi karácsonyfa-akció biztosítása a 2018. évben

Előterjesztő: MSZP-Összefogás Zuglóért Frakció tagjai

Előterjesztés sorszáma: 123-2384/2018

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

 

11./ A Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodásban előírt, a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beszámolójának tudomásul vétele

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2395/2018

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

12./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2018. évi III. negyedév) hozott döntéseiről, intézkedéseiről

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2363/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

13./ Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Angol utca 55-59. (31772 hrsz.))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2375/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

14./ Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Benkő utca 2. (Nagy Lajos király útja 111/A-B.) (31484/49 hrsz.))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2376/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

15./ Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Telepes utca 82. (31151 hrsz.), Telepes utca 84. (31152 hrsz.), Telepes utca 86. (31153 hrsz.))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2377/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16./ Önkormányzat tulajdonában álló (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2379/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

17./ Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Csertő utca 22. (39470/89 hrsz.))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2381/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

18./ Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan helyreállítási költségeinek beszámítása (1149 Budapest, Angol utca 75. (Hrsz.: 31784))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2357/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2368/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                       Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

20./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat területén a díjfizetéshez kötött várakozási övezet kibővítése

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2369/2018

21./ Kezdeményezés a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2370/2018

 

 

22./ Parkoló automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a parkoló automaták műszaki jellegű üzemeltetése Budapest, XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2408/2018

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                       Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

23./ Javaslat Zuglói Bűnmegelőzési Centrum és KMB iroda létrehozására a Bp. XIV. Nagy Lajos király útja 73-77. szám alatt

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2364/2018

Megvitató bizottságok: Közbiztonsági Bizottság

                                       Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

24./ Térfigyelő kamerarendszer helyszíneinek meghatározása

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2365/2018

Megvitató bizottságok: Közbiztonsági Bizottság

 

 

25./ Kutyafuttatók 2019. évi fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki tartalom bemutatása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2378/2018

Megvitató bizottságok: Környezetvédelmi Bizottság

                                       Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                      Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

26./ Intézkedéscsomag a zuglói fogyatékkal élő embertársaink élethelyzetének javítása érdekében

Előterjesztő: MSZP-Összefogás Zuglóért Frakció tagjai

Előterjesztés sorszáma: 123-2385/2018

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                        Szociális Bizottság

 

 

27./ Intézkedés balesetveszélyes járdaszakasz és lépcső felújítása érdekében Rákosfalván

Előterjesztő: Hevér László György önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-2387/2018

 

 

28./ A közbiztonsági helyzet javítására tett intézkedés a Sárrét és Rákosszeg parkokban, valamint a környéken élők érdekében

Előterjesztő: Pécsi Diána önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-2390/2018

Megvitató bizottságok: Közbiztonsági Bizottság

                                       Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

29./ Budapest Főváros Önkormányzata és Zugló Önkormányzata közötti ingatlancseréről

Előterjesztő: Pécsi Diána önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-2391/2018

Megvitató bizottságok: Közbiztonsági Bizottság

                                       Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

                                       Szociális Bizottság

 

 

30./ TISZTA JÖVÕÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötése és a fiatalok biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2338/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                       Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                       Szociális Bizottság

 

 

31./ Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Hevér László György önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-2346/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                       Szociális Bizottság

 

 

32./ A 2019. évi lakáshasznosítási terv elfogadása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2407/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

                                       Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

33./ Tulajdonosi hozzájárulás megadása, valamint önrész biztosítása a Zuglói Sasok Sport-egyesület által a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye igénybevételével a Németh Imre Általános Iskola tornatermében a szellőző berendezés cseréje tárgyában

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-2350/2018

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                       Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                      Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

34./ A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata. Tájékoztató a helyi adókról és a gépjárműadóról

Előterjesztő: dr. Papp Imre jegyző

Előterjesztés sorszáma: 123-2374/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

 

 

35./ A Zuglói Roma Nemzetségi Önkormányzat részére a működésükhöz szükséges helyiség biztosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2410/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

36./Interpelláció - Sokacz Anikó

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 

37./ Településképi kötelezési eljárás során hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (a Budapest XIV. kerület Columbus u. 37. szám alatti épület felújítása ügyében)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2332/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

38./ Településképi bejelentési eljárás során hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (a Budapest XIV. kerület Varsó u. 12. szám alatti tetőhéjalás cseréje ügyében)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2333/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

39./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálás (dr. G. E. T. fellebbezése)

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2339/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

40./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (D. J. Gy. fellebbezése)

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2340/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

41./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (D. G. fellebbezése)

 Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2341/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

42./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (F. T. I. fellebbezése)

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2342/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

43./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (J. A. fellebbezése)

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2343/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

44./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (R. J. L. fellebbezése)

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2344/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

45./ Eseti szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása ( V. É. fellebbezése)

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2345/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

46./ Eseti szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (Sz. K. fellebbezése)

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2352/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

 

Budapest, 2018. november 15.

 

 

 

 

 

 

Karácsony Gergely

polgármester

 

 

Összesen 44 napirendi pont